2017 var året då någon hällde olja i min brunn

Hur hamnade oljan i min brunn? Jag kan naturligtvis inte påstå att någon med vett och vilja har velat tillfoga mig allvarlig skada. Då vore jag med samtida språkbruk en ”paranoid konspirationsteoretiker”.

Men 2017 var året då någon ändå gjorde det. Någon hällde olja i min brunn. Mitt vatten är obrukbart, och mitt hus har från ett värde på ett par miljoner (och lån på lika mycket) förvandlats till osäljbart.

Jag har länge tvekat om huruvida jag bör gå ut med den här historien. Risken för att än en gång bli kallad ”konspirationsteoretiker” är överhängande, och jag är rädd för att drabbas av hån och hämndaktioner. En annan orsak är att jag ogärna vill bjuda på skadeglädje hos dem som inte önskar sig något högre än att invandringskritiska journalister och debattörer ska åsamkas så mycket skada som möjligt.

Men oljan har inte hamnat i min brunn av sig själv, och den har totalt förvandlat de grundläggande förutsättningarna för mitt liv. Tillgång till friskt vatten är ett livsvillkor. Därför har jag bestämt mig för att berätta.

Som många känner till har jag sedan jag 2010 började skriva regim- och islamkritiska krönikor på den danska bloggen Snaphanen utsatts för hatiska drev och uthängningar från journalister i i stort sett samtliga stora svenska media: Expressen, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sveriges Radio, Sveriges Television, tv4 och mängder av landsortstidningar och lokal radio och television. Dreven kulminerade hösten 2015 och har följts av hot som gjort att jag under en period inte kunnat bo kvar i min bostad utan fått flytta runt med ett lånat polislarm som enda skydd.

Om detta berättar jag, som en av tolv författare, i den nyutkomna boken Priset, sammanställd och utgiven av Karl-Olov Arnstberg på Debattförlaget, som väntat effektivt ihjältigen av samtliga journalister i gammelmedia.

Jag har också berättat om förföljelsen här på bloggen, här  och här.

Målet för alla aktioner har varit att skada och tysta mig, eftersom jag som bloggande ålderspensionär utgör en betydligt större samhällsfara än dömda mördare och terrorister.

Att uthängningar och mediedrev drar med sig hot, personförföljelse, våld och skadegörelse mot de utpekade och deras egendom från våldsgrupperingar som AFA (Antifascistisk Aktion) och Revolutionära Fronten har vi sett otaliga exempel på de senaste åren. Jag påstår inte att det är det som är motivet i det här fallet, men faktum är att någon har velat skada mig ordentligt och ohjälpligt.

Det var i maj som jag upptäckte att det var något konstigt med vattnet från min brunn. Allra först såg jag det i wc-stolen: en fet oljig hinna ovanpå vattnet. När jag tappade upp vatten i kannor för att vattna min trädgård bildades snabbt en fet, regnbågsfärgad oljehinna ovanpå och en brun, grumlig och äcklig bottensats. När jag kokade ägg blev kastrullen och äggskalen bruna, och äggen smakade bensin. Jag slutade använda brunnsvattnet till matlagning och tandborstning.

Sedan dess kör jag miltals ett par gånger i veckan och tappar upp vatten i plastdunkar på kommunens tappställe. Det tar tid, dunkarna är tunga att lyfta, och det är iskallt att hålla på att hälla och slaska med vatten på vintern. Det blir många mils bilkörning, och bensinen är inte gratis.

Efter upptäckten var jag i ett slags chocktillstånd som jag fortfarande inte riktigt har kommit ur. Hur har oljan hamnat i min brunn? En sak är klar: den har inte hoppat dit av sig själv. Någon/några har hällt ner den i brunnen eller på den angränsande marken, som är genomsläpplig sandjord med tolv meter ner till berget. Min brunn är grävd, inte borrad. Det har inte synts några spår av olja tidigare under de fjorton år som jag har bott i mitt hus.

Jag tog givetvis omedelbart kontakt med kommunens miljö- och hälsovårdsförvaltning. Det ointresse jag mötte var kompakt. Olja i en privat brunn var ingenting de ville befatta sig med. Jag ville ha prover tagna på vattnet. Det var helt och hållet min egen angelägenhet fick jag veta.

Det tog mig tre dagar att få en ovillig kommuntjänsteman att mumla fram namnet på det företag som tar vattenprover, för som kommunal tjänsteman får han inte misstänkas göra reklam för ett privat företag (!).

Proverna fick jag bekosta själv med cirka 6 000 kronor. Analysresultaten visade förekomst i mitt brunnsvatten av följande petroleumämnen, av vilka flera av Naturvårdsverket är klassade som cancerogena:

alifater >C5-C8

alifater >C8-C10

alifater >C10-C12

alifater >C12-C16

alifater >C5-C16

alifater >C16-C35

aromater >C8-C10

aromater >C10-C16

metylpyrener/metylfluorantener

metylkrysener/metylbens(a)antracener

aromater >C16-C35

bensen

toluen

etylbensen

m,p-xylen

o-xylen

naftalen

acenaftylen

acenaften

fluoren

fenantren

antracen

fluoranten

pyren

bens(a)antracen

krysen

bens(b)fluoranten

bens(k)fluoranten

bens(a)pyren

dibenso(ah)antracen

benso(ghi)perylen

indeno(123cd)pyren

PAH cancerogena ämnen utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Jag är inte kemiingenjör, men innebörden av provresultaten är klar: min brunn är förorenad med mängder av cancerogena petroleumämnen. Här faller allt tal om inbillning och alla konspirationsteorier samman med ett brak.

Dock kan jag känna mig fullkomligt lugn – de uppmätta värdena ligger under de gränsvärden som Naturvårdsverket och SPI, Svenska Petroleuminstitutet, i största samförstånd har kommit överens om.

Jag är tvungen att duscha och tvätta i oljevattnet. Min syn har försämrats fast jag sköljer ögonen i rent vatten, och min tvätt missfärgas, liksom porslin och kakel.

Jag kontaktar mitt försäkringsbolag – och möts av samma ointresse som hos kommunen. En likgiltig handläggare upplyser mig om att jag för att få ersättning för skadan och för mina merkostnader måste uppge varifrån oljeutsläppet kommer och vem som är vållande.

Hur ska jag någonsin få veta det? Kön av oljeuthällare som vill erkänna ringlar inte lång till mitt hus. Om någon händelsevis vet något kommer jag ändå aldrig att få veta det.

Försäkringshandläggaren hör sedan inte av sig och svarar inte på mail.

Det behövs inga mängder olja för att göra en brunn obrukbar. Av provtagningsföretaget får jag veta att en enda liter olja förstör 100 000 liter vatten. Så mycket vatten kommer jag sannolikt inte att hinna göra av med under mitt återstående liv, eftersom jag är mer än 70 år gammal.

Brunnen är förstörd för överskådlig tid. Olja i vattnet är ingenting som ”går över”. Jag får leva med det resten av livet. Huset går inte att sälja. Ingen vill köpa ett hus med en förorenad brunn.

Jag kontaktar Polisen. ”Vad menar du att vi ska göra?” säger poliskvinnan jag pratar med. Tja, utreda miljöbrott kanske?

Jag ger upp. Orkar inte.

I dagens Sverige är allting möjligt. Ingenting överraskar mig längre. Men att hälla olja i brunnen och förstöra livet för en människa som skriver obekväma texter – om det nu är motivet – går det inte en gräns där?

Kanske inte. I Sverige är de flesta gränser redan överskridna. Antagligen är det ett betydligt värre brott att vara konspirationsteoretiker än att hälla olja i någons brunn – någon som blir sittande med en obrukbar brunn och ett osäljbart hus.

Någon som inte ens kan ge bort huset gratis, för de två miljonerna i lån måste betalas.

Södra Gotland 2007:
Brunn förorenad med mer än 200 liter olja

Inslag från Radio Gotland.

En omfattande oljeförorening på södra Gotland utreds av polisen. En dricksvattenbrunn och marken omkring den har förorenats av minst 200 liter olja.

Miljöskyddsinspektören Dan Lundgren har under sina 30 år i tjänsten aldrig upplevt en vattenförorening likt den som upptäckts på södra Gotland. Han blev nästan chockad när han tittade ner i brunnen.

Allt var svart, helt indränkt med olja. Det var som att titta i ett borrhål. Jag har aldrig sett någon värre förorenad vattentäkt. Det ska inte finnas en droppe olja i en vattentäkt. Här har vi pumpat ut över 200 liter.

Det var i våras när en gård på södra Gotland sålts som föroreningen upptäcktes. Byggföretaget som renoverar huset åt de nya ägarna märkte då att gårdens brunn med färskvatten var förorenad av olja. När vattenbrunnen länspumpades fick man upp minst 200 liter olja.

Ärendet är polisanmält och det pågår nu en utredning om hur omfattande föroreningarna är och hur brunnen förorenats. Det är för närvarande oklart vad som hänt och vem som är ansvarig för oljeutsläppet.

Man vill ju helst tro att det handlar om en olycka. Men det får polisutredningen visa, det är inte mitt jobb, säger Dan Lundgren.

Polisutredningen väntas inte bli det förrän efter sommaren.

Företrädare för det företag som renoverar gården och även upptäckte föroreningen, säger till Radio Gotland att polisutredningen borde snabbas på. Däremot är det inte aktuellt att häva köpet av gården som såldes för 3,5 miljoner kronor.

Det är också oklart hur långt föroreningarna i marken spridit sig. Både den aktuella gården och husen intill är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Tidigare har det bedrivits djuruppfödning på gården, men djuren är nu sålda och slaktade.

Om djuren haft tillgång till det förorenade vattnet i brunnen är också oklart.

37 reaktioner till “2017 var året då någon hällde olja i min brunn

 1. Tack för din kommentar!

  Jag bor mitt ute i skogen och har inga oljeuppvärmda bostäder eller företag i närheten. Ska undersöka möjligheterna att gräva en ny brunn.

  Gilla

 2. Reblogga detta på peterwehlin och kommenterade:
  Bästa Julia Caesar!
  Jag minns hur för nära 60 år sedan, vattnet i mitt föräldrahem började smaka olja. -Det visade sig komma från sönderrostade oljetankar i en grävd sänka med murade väggar men inget golv, bara några meter från brunnen. Det var så mycket olja i brunnen, att hinkvis med olja kunde tömmas ur den. Kommunen fick köra ut och placera vattentankar hos oss, alltmedan det därefter inte dröjde så länge, förrän kommunalt vatten drogs fram. -Så var det i vårt fall. Och om Du hade olja för uppvärmning, skulle det kunna vara det… om inte, så omöjligt

  Gilla

 3. Det finns absorptionsmaterial som du kan ha i brunnen som drar åt sig det värsta. Sedan ett vanligt aktivt kolfilter fungerar ganska bra. Om någon hällt olja i närheten av brunnen kan du gjuta en liten betongplatta runt brunnen med fall från brunnen. För har du sand i marken runt brunnen så kapillärar regnvattnet inte så långt horisontalt vilket gör att oljan mer eller mindre stannar där den är. Rengör brunnen enligt ovanstående tips så ska det fungera fint. Tycker du fortfarande det finns bismak på vattnet så kan du köpa en vattenrenare som fungerar genom omvänd Osmos. Har själv enbart goda erfarenheter med vatten som är renat genom omvänd osmos. Men kolfilter gör ofta underverk och billigt att byta filterpatron.

  https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/vattenfilter-438008/

  https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/vattenpumpar/vattenrenare-och-filter/kolfilter-438011#tab04

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Omvänd_osmos

  http://www.klimat-comfort.se/startsida/ro-dricksvattenfilter-3576942

  http://roslagsfilter.com/produkter/dricksvattenfilter.html

  Gilla

 4. Sjukt tråkigt att höra, men vänsterpacket drar sig inte för någonting sålänge obekväma åsikter yttras.

  Gilla

 5. Hej Julia, lider med dig och vill ge dig ett tips. Själv har jag i mina två bostäder installerat ett vattenfilter, E-Spring,som enligt tillverkaren skall vara det bästa på marknaden. Det har även en UV (ultraviolett), som dödar det inte vanliga vattenfilter klarar av. Du kan läsa om detta på nätet. Det har hänt i Sverige, att dricksvatten blivit förorenat ( bl.a i Östersund ) och folk måste koka vattnet. Denna E-spring klarade av reningen utan kokning enligt dagspressen. Det fanns ett matställe i Östersund, som hade E-spring.
  Jag deltog på ett föredrag om vattenrening i Täby för flera år sedan och fick en bra information om produkten. Den säljs av Amways och du kan säker få tag på den. Jag har ingen provision av Amways.
  Lycka till och dina artiklar är mycket läsvärda. Bo Granath

  Gilla

 6. Hej Kristjan!

  Tack för dina frågor!

  Min fastighet ligger i utpräglad glesbygd, en liten by med ett tiotal hus, flera mil från bensinmackar och annan service. Huset är byggt 2004 på en tidigare obebyggd skogstomt. Bara skog på de omgivande fastigheterna.

  Ingen oljelukt, bara frisk skogsdoft. Havet ligger 2 km bort.

  Jorden är genomsläpplig sandjord med tolv meter ner till berget. Brunnen är grävd.

  Jag har inte låtit fälla några träd sedan huset byggdes. Läckande motorsågsbränsle skulle annars kunna vara en möjlig föroreningskälla.

  Gilla

 7. Som gammal miljöinspektör har jag några frågor!

  Har bensinmack funnits i närheten där du bor? Köpte du fastigheten efter 1999 så är du ansvarig för eventuella föroreningar på den. Det ställs stora krav på köparen dom 1999. Före 1999 så kan du kräva tidigare ägare att ta ansvar om vederbörande är ansvarig.

  Luktar det olja i luften där du bor och i närheten? Består jordarten av sand eller annan genomsläpplig jordart?

  Hur som helst måstedu skaffa en ny brunn eller koppla till kommunens vatten/avloppsverksamhetsområde

  Gilla

 8. Ser att jag ligger någon dag efter men många tips tycks ha inkommit.
  Brunnen måste länspumpas.
  Googla på Oljesanering vatten så får du den rätta kompetensen och kostnader och kan välja företag i din närhet.
  Känns frustrerande att inte kunna hjälpa på plats har sysslat med vatten och olja ett helt liv 54 år.
  0431 410226 Inge.

  Gillad av 3 personer

 9. Någonting måste du göra: Jag har själv bott på landet och eftersom den grävda brunnens kapacitet inte var tillräckligt, speciellt under vinter, har jag låtit borra en riktig brunn. Kostnaden för den är beroende hur djupt vatten nivån är under marken.
  Detta nämner jag bara som ett alternativ.
  Beklagligt att sådant förekommer i vårt ”fredliga” land.

  Gillad av 2 personer

 10. Fy Fan för denna vidriga masspsykos som pågår i detta landet.Kan bara säga att jag skrattade gott åt indignationen som Niklas Orrenius uttryckte när hans egen familj blev tvungna att flytta/skaffa skyddade uppgifter efter att han hade trakasserat dig i ett par års tid,

  Gillad av 3 personer

 11. Förfärligt att läsa och lider verkligen med dig. En del bra tips har du fått men ser ingen som skriver om möjligheten att installera ett bra filter och filtrera vattnet ordentligt. En egen filteranläggning borde du kunna få för 20-30 tusen och den har du ju nytta av även senare om oljeresterna försvinner med tiden. Jag har bara egen erfarenhet av att filtrera bort sånt som förekommer naturligt i egna brunnar men googla och kontakta företag som säljer vattenfilter så borde du kunna få hjälp. Lycka till!

  Gillad av 2 personer

 12. Varmt tack för goda råd!
  De är guld värda, eftersom den kommun jag bor i inte ens orkar ta på sig rollen av förmedlare av information.

  Dessvärre är inte bara brunnen förorenad med olja utan även den omgivande marken. Det märks i samband med regn – då utsöndras ännu mer olja och tränger in i brunnsvattnet.

  Gilla

 13. Mannen som skrivit denna kommentar kan inte själv lägga in det, så jag gör det åt honom:

  Julia, du behöver få hjälp av en eller flera karlar, jag skulle ha ställt upp om jag inte vore 80+.
  Gamla, djupa, handgrävda brunnar utgöres antingen av betongrör ca 1000 höga, ställda ovanpå varandra eller är fodrade med tegelsten lagda i ring, lager ovanpå lager.
  Jag tror att det är av betydelse att brunnen snarast länspumpas och hållas tom, så att tillrinningen sker kontinuerligt en längre tid, varigenom merparten(alla) av föroreningarna i rörskarvar eller mellan tegelstnar medföljer.
  Samtidigt högtryckssprutas / spolas / borstas brunnsväggen med vatten rikligt tillsatt med ogiftig detergent typ diskmedel (Eldorado) som också kontinuerligt bortpumpas, Fler specialåtgärder måste existera och bör i så fall komma till användning. Förhoppningsvis har oljan dumpats direkt i brunnen. din beskrivning tyder på det, och är därför lättare att kvittgöra, i synnerhet om det rör sig om en betongrörsbrunn. Ihärdiga men enkla åtgärder av typ som här skisserats, mycket sunt förnuft. borde leda till återställning av tidigare vattenkvalitet. Ge inte upp!

  Gillad av 3 personer

 14. Tack för det, det är roligt att höra.
  Patreon vet jag inte ens vad det är. Om du vill sponsra mitt arbete ser du mina kontouppgifter högst upp till höger, ”Donera till Julia”.
  Tack på förhand!

  Gilla

 15. Hei Julia.. Vil bare fortelle deg at jeg setter utrolig pris på arbeidet ditt😀 Har du en Patreon konto?  Med vennlig hilsen  Lasse Sandvik 

  Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

  Gilla

 16. Utesluter inte att någon kan ha förorenat brunnen.
  Minns från min barndom på 50-talet hur kringresande zigenarklaner hotade bönder med att bajsa/pissa i brunnen om vi inte servade dom med mat, vatten och köpte deras ”tjänster”. Få vågade neka.

  Men det kan även finnas andra förklaringar till att vattnet missfärgats.
  Vet av egen erfarenhet att det krävs väldigt lite för att vattnet ska missfärgas.
  Fick själv missfärgat vatten från min grävda brunn under 2017, liknande din beskrivning.

  Tog inga prover, men noterade att det bara var vattnet i kranen som var missfärgat, inte vattnet i brunnen.
  Rost från vattenledningen kunde uteslutas eftersom vi hade plaströr.

  Hittade ingen annan förklaring än den eldrivna sugpumpen som i mitt fall har pumphjul av gjutjärn.
  Andra pumpar kan ha pumphjul av andra material.

  Varför orsakade pumpen problem just 2017, men inte tidigare ?

  Skillnaden var att grundvattennivån under 2017 var extremt låg, varför vattenpumpen fick arbeta extremt hårt på gränsen till sin förmåga, innebärande att slitaget på pumphjulen ökade, varvid gjutjärnspartiklar, smörjmedel o.dyl ”svettades ut” från den överansträngda pumpen. Dessa föroreningar är normalt så små att de inte märks.

  Lösningen blev att stänga av pumpen och hämta vatten på annat håll.
  Ett öde som drabbade nästan alla i grannskapet som hade sinande grävda brunnar.
  Andra fick saltvatteninträngning i brunnen, vilket nog är ännu värre.

  Men nu har grundvattennivåerna återställts på de flesta håll efter det myckna regnandet så vi kan andas ut för denna gång. Men för att gardera oss mot kommande torrår behöver vi lära oss att ta till vara och lagra regnvatten. Det är min lärdom från det gångna året.

  Om jag hade varit i dina kläder så skulle jag hinka upp vatten direkt ur brunnen för att kolla kvaliteten.

  Gilla

 17. Kolla med något bolag som har sugbilar och kolla med dom för dom har stor kunskap. Det borde gå att suga ur brunnen jag har hört siffran en droppe olja förstör 1000 liter grundvatten. Dom borde kunna gå ner och sanera om du har brunnsringar. Annars får man gräva så du klarar dig till kommunens dyra projekt antagligen helt utan ansvar. Borrad brunn är bra mycket billigare men det ingår säkert avlopp i den summan du säger.

  Gilla

 18. Det pågår ett projekt med att leda avsaltat havsvatten till brunnarna i den by där jag bor. Kostnad per fastighet cirka 250-300 000 kronor. Genomförandet hänger på hur många som kan ansluta sig.
  Detta är vad jag hoppas på!

  Gilla

 19. Man blir förbannad när man på ålderns höst vill ha ett lugnt liv utan massa krångel uta bara njuta. Egentligen har du bara ett val. Borra en brunn en bit bort från det här. Men det är väl en 30-50,000kr bara för borrhålet sen säkert en 20-30,000kr innan du får in vatten pump o el och rördragning. Det är väl var vattenåder kommer till din brunn låga värdena kan ju vara ett tecken på att man har ut olja en bit ifrån dig. Men troliga är att någon jävlas som vet vem du är. Politikerna med den enda åsikten har byggt upp ett ruggigt hatiskt samhälle. Där brott i godheten är godkända som att få bort dig och förstöra ditt liv. Många läser och ser dig som hoppet. Vi får väl försöka skramla ihop till en brunn åt dig. För då tar du grundvatten på djupet.

  Gillad av 2 personer

 20. Reblogga detta på ulsansblogg och kommenterade:
  Att kommunens miljö- och hälsovårdsförvaltning är helt ointresserade är mycket allvarligt i dessa tider när alla vill värna om miljön.
  För att säkerställa allvarliga risker för eventuella grannfastigheter som också de kanske har en egen brunn borde kommunen skyndsamt undersöka det hela och sanera brunnen.Enligt mig borde flödet till brunnen kunna rena den om man satte igång med pumpning av brunnen.

  Gillad av 2 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s