Sensationellt avtal avslöjar: köpare av Pfizers ”vaccin” åtar sig att bryta mot lagen

Trodde du att läkemedelsindustrin vill ditt bästa? Läs om det läckta avtal – ett veritabelt slavkontrakt – som vaccintillverkaren Pfizer har ingått med vaccinköpande länder.

Köparna åtar sig bland annat att bryta mot lagen i sina egna länder om den står i vägen för massvaccinationerna och den globala vaccinindustrins gigantiska vinster.

Köparna förbinder sig också att stå för alla kostnader och allt ansvar för skador, rättegångar med mera till följd av de experimentella vaccinationerna – även om de inte fullföljs. Köparna avsäger sig rätten att bryta avtalet.

I historiens största medicinska experiment med så kallade ”vacciner” som inte är godkända för användning på människor är det enligt det läckta avtalet köparnas ansvar att utåt försvara Pfizer för vållande av vaccinskador och annat negativt. Pfizer avsvär sig allt ansvar och hålls skadeslösa med argumentet att biverkningar och långsiktiga verkningar av ”vaccinerna” är okända även för företaget.

Pfizer medger alltså att de säljer en otillräckligt testad produkt för användning på människor i miljarder doser på världsmarknaden.

Det innebär att allt ansvar för kostnader, sjukvård med mera på grund av vaccinskador – oavsett hur stora de blir – vältras över på skattebetalarna i de länder som har undertecknat avtalen. Eftersom avtalen sätter respektive lands egna lagar ur spel har de undertecknats på regeringsnivå.

Avtalens utformning är en viktig förklaring till varför propagandan för massvaccination har totalitär karaktär och inte tillåter debatt eller ifrågasättande.

I takt med allt fler rapporter om att majoriteten av dem som nu vårdas på sjukhus för Covid-19 är fullvaccinerade – en situation som köparna inte har haft rimliga möjligheter att förutse – framstår avtalen som kriminella. Köparländerna har varit tvingade att underteckna avtalen in blanco, utan att veta vad de köper.

Den 28 juli rapporterade NBC Chicago att 169 personer i Illinois dött och 644 vårdades på sjukhus för Covid-19. Alla var fullvaccinerade.  Israel med 9,3 miljoner invånare var först med att teckna avtal med Pfizer. Avtalet kan läsas här. Notera de stora svarta sekretessmaskeringarna i avtalet!

Vaccinationsgraden i landet är 55 procent, och 11 051 469 vaccindoser har distribuerats. Den 30 juni publicerades den oroväckande nyheten att fullvaccinerade patienter utgjorde hälften av Covidsjuka vuxna som vårdas på sjukhus i Israel. På bara drygt en månad har siffrorna ökat dramatiskt. Bland Covidsjuka i åldersgruppen 20-29 år är nästan 80 procent fullvaccinerade, och andelen ligger kring 80 procent även i åldrarna 30-69 för att stiga till mer än 90 procent i åldersgrupperna 70+.  Israel kommer nu i likhet med Sverige att ge en tredje dos av Pfizer/BioNTechs vaccin. En oändlig marknad med livslånga, återkommande vaccinationer som alstrar gigantiska vinster ligger öppen för vaccintillverkarna.

Även från Island, som har en vaccinationsgrad på hela 71,1 procent, kommer oroande rapporter om att majoriteten sjukhusvårdade för Covid-19 är fullvaccinerade. Ju fler sådana här rapporter som kommer, desto mer växer naturligtvis besvikelsen på ”vacciner” som har framställts som ”säkra” och utmålats som enda räddningen från Covid-19, och desto tydligare blir det att Pfizer har haft mycket goda skäl att skriva tvingande avtal med köparländerna innan sanningen om de snabbframtagna ”vaccinerna” börjat visa sig.

Nu erkänner en av de högst ansvariga i WHO, Mariangela Simao, att människor inte kan känna sig säkra bara för att de har tagit sprutan. Vaccin räcker inte för att förhindra smittspridning.

Ehden Biber har avslöjat Pfizers konfidentiella kontrakt med köparländerna.

Det är en cybersäkerhetsexpert, Ehden Biber, boende i England men med israeliskt ursprung, som har lyckats knäcka sekretessen och avtäcka den sensationella läckan med de avtal som vaccintillverkaren Pfizer har skrivit med sina kunder. Den information han nyligen gick ut med på Twitter raderades omedelbart. Mer information finns att läsa på Ehden Bibers blogg.

Grunden i Bibers avslöjande är Albaniens avtal med Pfizer, som fanns på tidningen Gogo.al:s hemsida i januari. Men ingen enda journalist undersökte läckan eller fann den tillräckligt intressant att rapportera om. Media har uttryckligen lovat att inte publicera någonting som kan irritera vaccinindustrin eller de medicinska myndigheterna.

”De borde skämmas” skriver Ehden Biber, som också har lyckats avslöja Pfizers avtal med EU, Israel, Brasilien (signerat Roberto Ferreira Dias, då chef för logistikavdelningen på hälsoministeriet) och Dominikanska Republiken. Ferreiro Dias är nu före detta chef sedan han arresterats och det avslöjats att han krävt att få mutor på en dollar per dos vaccin i ett kontrakt med företaget Davati Medical Supply på 400 miljoner doser, detta för att gynna en grupp inom president Jair Bolsonaros regering. I senatsförhör förnekade Ferreiro Dias detta, men Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representant för Davati Medical Supply, vittnade om att kravet på mutor framställdes vid ett möte med Roberto Ferreira Dias den 25 februari.

Roberto Ferreira Dias krävde mutor till den brasilianska regeringen på en dollar per vaccindos.

Affärerna med vaccinförsäljningen innebär extrema mångmiljardvinster och inbjuder till både mutor och andra former av grov korruption. Jag är övertygad om att avslöjandet om Pfizers avtal med köparländerna bara är början på en lång rad skandalösa avslöjanden.

Pfizers avtal är utformade på samma sätt med i princip endast olika prissättning av ”vaccinerna”, utifrån vad länderna kan tvingas gå med på. Albanien betalar 12 dollar per dos, USA 19,5 dollar per dos och Israel 62 dollar per dos.

Benjamin Nethanyahu, Israels förre premiärminister, rodde i land ett prisat avtal med Pfizer – men grundlurades.

”Netanyahu (Israels förre premiärminister) är sannerligen en trollkarl – han fick Israel att betala 62 dollar per vaccindos – fem gånger mer än Albanien – och fick folk att dyrka honom för den usla överenskommelsen” skriver Ehden Biber.

En grupp oberoende undersökande journalister i Sydamerika har avslöjat att Pfizer i förhandlingar med bland annat Brasilien och Argentina har krävt att landet ställer statliga tillgångar som ambassadbyggnader och militärbaser som garanti för framtida kostnader för eventuella rättsfall.

Amerikanska ambassaden i Rio de Janeiro.

Förhandlingarna med de sydamerikanska staterna har kännetecknats av konflikter och förseningar, och regeringsrepresentanter har uttalat att de hålls som ”gisslan” för att få tillgång till ”livräddande vacciner”. Efter långdragna och uppslitande kontroverser undertecknade Argentina först den 27 juli ett avtal med Pfizer om 20 miljoner vaccindoser. Pfizer har förhandlat med mer än 100 länder och tecknat avtal med ett tiotal länder i Latinamerika som har tvingats gå med på att ge företaget ansvarsfrihet.

Industrins girighet och maktmissbruk framstår desto tydligare mot bakgrund av att Pfizer och andra vaccintillverkare under hela vaccinutvecklingsprocessen har fått generösa bidrag från flera regeringar på hundratals miljoner dollar. Tysklands regering har till exempel gett Pfizer’s affärspartner BioNTech $ 445 miljoner.

Regeringens vaccinsamordnare och läkemedelsindustrins springpojke Richard Bergström.

Sverige har nyligen lydigt gått med på kraftigt höjda priser per vaccindos i EU:s senaste avtal med Pfizer/BioNTech och Moderna. För Pfizer/BioNTech handlar det om en ökning från omkring 160 till 200 kronor per dos. För Moderna från 190 till ungefär 220 kronor, enligt Financial Times. Orsaken till prishöjningen är att vaccinet har ”uppdaterats”. Sveriges ”vaccinsamordnare”, apotekaren Richard Bergström (med ett långt förflutet i läkemedelsindustrin och fortfarande industrins springpojke gentemot svenska staten) har full förståelse för företagens prissättning.

”De har aldrig hymlat med det. Det är väl värda pengar. Jag kallar det ett ”all inclusive”-pris.”

De läckta avtalen är skandalösa slavkontrakt som ger Pfizer all makt och tvingar köparna till total underkastelse. Det finns ingen väg ut eller något sätt för köparna att bryta avtalet om det visar sig att ”vaccinet” är skadligt och stora delar av befolkningen drabbas av dödsfall eller andra allvarliga biverkningar. Köparen måste fullfölja avtalet och betala hela summan ändå.

Ytterligare några smakprov ur de konfidentiella avtalen:

Köparen är medveten om att vaccinets effektivitet och långtidsverkningar inte är kända och att det kan uppträda biverkningar som för närvarande inte är kända.

Köparen måste betala Pfizer för de beställda doserna oavsett hur många ni använder och oavsett om Pfizer får preparatet godkänt av myndigheterna. (Detta skrevs före FDA:s nödgodkännande av de så kallade ”vaccinerna”).

Köparen går härmed med på att gottgöra, försvara och hålla Pfizer/BioNTech och deras dotterbolag skadeslösa gentemot alla påståenden, handlingar, krav, förluster, skador, skulder, uppgörelser, straff, böter, kostnader och utgifter.

Köparen ska betala samtliga förluster, inklusive och utan begränsningar kostnader för advokatarvoden och andra juridiska kostnader.

Köparen måste ge Pfizer ansvarsfrihet för krav och alla förluster och måste implementera detta via lagstadgade eller reglerade krav.

Pfizer har rätt att göra nödvändiga justeringar i överenskommet antal kontrakterade doser och leveransschema, baserat på principer som beslutas av Pfizer. Köparen är skyldig att samtycka till varje förändring.

Avtalet måste hållas hemligt i tio år.

För staten Israels avtal med Pfizer, undertecknat av Israels hälsovårdsministerium den 6 januari, gäller dock hela 30 års sekretess. Orsaken är än så länge oklar.

Covidvaccinerna nödgodkändes (EUA = Emergency Use Authorization) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den 1 december 2020 – i strid med myndighetens egna regler. Nödgodkännande kan nämligen bara beviljas om det inte finns annan, fungerande behandling.

Sådan behandling fanns – men undanröjdes av de medicinska myndigheterna över hela världen. Orsaken var enkel: om det finns fungerande läkemedelsbehandling tillgänglig skulle FDA:s nödgodkännande bli ogiltigt och ”vaccinerna” olagliga.

Utdrag ur den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s regler för nödgodkännande.

Både Plaquenil (Hydroxyklorokin) och det 2015 Nobelprisbelönade medlet Scatol (Ivermectin) har visat sig vara effektiva, säkra, (”säkrare än Alvedon”), och sedan många år beprövade läkemedel. Dessutom billiga, eftersom patenten har löpt ut – men därmed inte längre lönsamma för läkemedelsindustrin. Ivermectin har använts i 35 år och i 4 miljarder doser.

Men den 31 mars gick korrupta WHO (till stor del finansierat av Bill och Melinda Gates Foundation) ut och bannlyste Ivermectin som behandling mot Covid-19 med argumentet ”otillräcklig säkerhet” – trots att undersökningar visade att Ivermectin har god effekt mot Covid-19 om det sätts in i en tidig fas av sjukdomen. Medicinen reducerar dödligheten med 74 procent och har 85 procents effektivitet om det används som profylax. Internationella hälsomyndigheter inklusive svenska Läkemedelsverket har slaviskt följt WHO:s påbud och dragit in de båda medlen.

Hydroxyklorokin, väl beprövad medicin mot malaria sedan 70 år. Har även visat sig fungera mot Covid-19 om behandlingen sätts in i en tidig fas.

För att bereda marknaden för de experimentella ”vaccinerna”gällde det att smutskasta behandling med Hydroxyklorokin och Ivermectin till varje pris och undanröja hotet mot vaccinindustrins mångmiljardprojekt. Media över hela världen har bidragit till skandalen med de indragna läkemedlen genom att inte komma med några besvärande frågor eller ifrågasättanden. Ivermectin har kallats ”djurmedicin” och ”farligt”.

Den tidigare ansedda medicinska tidskriften The Lancet publicerade en falsk artikel som gjorde det möjligt för de medicinska myndigheterna att dra in läkemedlet Hydroxyklorokin.

Som på beställning publicerade i maj de båda ansedda medicinska tidskrifterna The Lancet och New England Journal of Medicine falska artiklar som påstods gälla studier av nästan 100 000 Covid-19-patienter på 671 sjukhus och sex kontinenter. Kontentan var att Hydroxyklorokin dömdes ut som behandling av Covid-19. Publiceringen var ett politiskt och medicinskt bombnedslag som fick enorm uppmärksamhet i MSM.

Men alltihop var en bluff. När bluffen avslöjades och artikelförfattarna Surgisphere, ett obskyrt litet företag i Illinois, inte kunde visa de data som artikeln byggde på, tvingades både The Lancet och New England Journal of Medicine den 4 juni att återkalla (retract) artikeln och be läsarna om ursäkt.

En mycket ovanlig åtgärd. Men då var MSM-journalisterna inte längre intresserade, så allmänheten fick aldrig information om bluffen. Publiceringsmisstaget skulle komma att få allvarliga konsekvenser. Det svenska Läkemedelsverket förbjöd Plaquenil (Hydroxyklorokin) på andra indikationer än reumatism. Ivermectin och Hydroxyklorokin offrades alltså för att bereda marknaden för vaccintillverkarnas mångmiljardvinster.

Men dessutom offrades miljoner Covidsjuka människor som kanske kunde ha tillfrisknat om de fått de beprövade medicinerna. För spelarna i det här smutsiga spelet är människoliv likgiltiga.

Varför skriver något land över huvud taget under ett sådant slavkontrakt som Pfizers och går med på att bryta mot sina egna lagar? En förklaring är den världsomspännande masspsykos och den panik och uppjagade skräckstämning som bröt ut samtidigt med coronapandemin i början av 2020 och som piskades upp av media.

Oavsett om starka globala intressen eller andra sätter i system att jaga upp skräck och rädsla hos befolkningen är det ett faktum att skräckslagna människor är betydligt lättare att styra än människor som är vid sina sinnens fulla bruk.

”Den globalistiska entiteten Pfizer hatar nationalstater och erkänner inte deras lagar och agerar som en regering som styr över andra regeringar i världen. Om du ser den fullständiga laglösheten och nedsmältningen av de en gång stabila institutionerna runtom i världen kan du se att Big Pharma (den multinationella läkemedelsindustrin) används som en massiv murbräcka för att bryta ner nationella lagar och nationell suveränitet i alla länder” skriver Ehden Biber.

”Den som tar del av avtalen inser att det finns goda skäl för Pfizer att hålla dem hemliga och varför de kämpar för att dölja detaljerna i avtalen.”

Den 10 december 2020 ingick världsledande media en överenskommelse inom Trusted News Initiative att gå i bräschen för vaccinkampanjen och ”bekämpa spridning av skadlig desinformation”. Resultatet ser vi i dag när fakta och objektiv information stryps överallt. Det som pågår är centralstyrd propaganda.

FDA gav alltså ett nödgodkännande av de så kallade ”covidvaccinerna” den 1 december 2020. Tio dagar senare beslöt TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar, i ett tillägg till sin policy att ”gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna”.

Tillägget tillkännagavs vid World Press Freedom Conference den 10 december 2020 och återges så här i affärstidningen Biz News:

”In a surprisingly underreported event, many of the world’s biggest media, agreed to promote the global vaccine rollout and focus on combatting the spread of harmful vaccine disinformation.”

Merparten stora mediehus och nätplattformar står bakom överenskommelsen som innebär att tongivande media avsäger sig sin skyldighet att rapportera fakta om vaccinerna på ett objektivt sätt. Detta är sensationellt, men det har – av naturliga skäl – inte över huvud taget rönt någon uppmärksamhet i media. Över huvudet på sina läsare och lyssnare har världens mest inflytelserika mediekoncerner beslutat att agera som megafoner för vaccinindustrins och statliga läkemedelsmyndigheters intressen. Överenskommelsen förklarar något som sedan länge är uppenbart för många mediekonsumenter, nämligen medias uppseendeväckande ensidiga och militanta propaganda för vaccinerna.

TNI:s medlemmar är några av de största och ledande mediehusen och nyhetsbyråerna i världen, bland andra nyhetsbyråerna AP och AFP, Reuters, brittiska BBC, CBC Kanada, European Broadcast Union, Facebook, Financial Times, First Draft, Google, YouTube, The Hindu, Microsoft, Twitter och Washington Post. Som synes har privatägda nätplattformar som Facebook, YouTube, Twitter och Google i kraft av sin extrema lönsamhet självklara platser bland etablerade media i sina ansträngningar att begränsa yttrandefriheten – något som miljoner användare har fått erfara de senaste åren.

I Sverige har en till synes lobotomerad och förlamad journalistkår hittills agerat som Folkhälsomyndighetens och vaccinindustrins megafoner och enbart levererat ensidig vaccinpropaganda. Samma köpta professorer sitter kväll efter kväll i SVT Rapport och Aktuellt och uttalar sig för vacciner – men framställs som opartiska. Ingen kritik, motsatta ståndpunkter eller ens frågor släpps fram.

James/Jim Smith sitter i styrelsen både för Pfizer och nyhetsbyrån Reuters. Två oförenliga roller. Han är dessutom medlem i globalistorganisationen World Economic Forum.

Som om det inte vore illa nog sitter en och samma person, James Smith, i styrelsen för både Reuters nyhetsbyrå och Pfizer. Två oförenliga roller. Det är också en av förklaringarna till de stora nyhetsbyråernas hårda styrning av det nyhetsmaterial de skickar ut till sina abonnenter över hela världen och de svärmar av så kallade ”fact checkers” som likt Egyptens gräshoppor går till attack mot de obekväma fakta som trots hinder och censur sipprar ut på Internet.

På Reuters har Smith tidigare varit VD och kallar sig Jim Smith. I Pfizers styrelse kallar han sig James Smith. I ett försök att dölja sin dubbelroll har han avlägsnat sin bild från sin LinkedIn-profil. Men det är samma person. Han är också medlem i International Business Council i globalistorganet World Economic Forum.


Varför alla dessa länkar?

Jag är noga med att uppge källor till det jag skriver om. Det är en självklar pressetisk princip. Läsarna kan själva klicka på länkarna och söka vidare information.

OBS! En översättning av artikeln till engelska publiceras inom kort!


Vill du stödja mig i mitt arbete med kvalitetsjournalistik som du inte hittar i mainstream media?

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Men jag är givetvis mycket tacksam om du vill stödja mig med en gåva.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!