Gunnar Sandelin: ”Är IQ mer avgörande än socio-ekonomiska faktorer?”

För några dagar sedan publicerade journalisten och socionomen Gunnar Sandelin en viktig artikel på sajten Det goda samhället.

Det är möjligt att den försvann i mediebruset, där allting just nu kretsar kring coronaviruset. Men det är en glasklar artikel som bör läsas av alla som bryr sig det minsta om vår framtid. Den handlar om en av vår tids absolut mest avgörande men dessvärre också mest tabubelagda frågor: IQ.

Gunnar Sandelin.

All civilisation är avhängig av graden av mänsklig förmåga. Vår förmåga att tänka, planera, skapa strukturer och sammanhang, förutse, förstå, dra slutsatser och åtgärda är helt avgörande för om och hur våra samhällen håller ihop och kan utvecklas. De här funktionerna kan förenklat kallas IQ.

Undersökningar visar att vid en genomsnittlig IQ under 90 hos befolkningen går det inte att upprätthålla demokrati i ett land.

Rubriken på Gunnar Sandelins artikel är egentligen en självmotsägelse:

Är IQ mer avgörande än socio-ekonomiska faktorer?

IQ och socio-ekonomiska faktorer hänger nämligen ihop. Socio-ekonomiska faktorer är kopplade till IQ och tvärtom. Ju lägre IQ, desto svårare är det att klara utbildning, bli självförsörjande och få framgång på arbetsmarknaden och övriga samhällsområden.

Varför är frågan om IQ så laddad? Därför att människor i allmänhet gör en blixtsnabb, omedveten koppling till sin egen IQ, vilket tycks vara en smärtpunkt hos många, och därmed aktiverar eventuella egna känslor av underlägsenhet och misslyckande. Nästa reflex blir då aktivering av självhävdelse och en önskan att hämnas och slå tillbaka mot den som över huvud taget nämner frågan.

Men den största orsaken är antagligen att vi alla, i synnerhet i det socialdemokratiska Sverige, är långvarigt marinerade i mantrat att alla människor är lika – alltså en förväxling av ”likhet” med ”allas lika värde”, som är helt olika saker.

Jag har saxat några stycken ur Gunnar Sandelins artikel. Läs hela artikelnDet goda samhället! 

Av Gunnar Sandelin

”Våren 1997 publicerade DN Debatt en artikel som stack ut. Den hade rubriken ”Bryt tabu om de svagbegåvade”. Artikelförfattaren Håkan Eriksson, neuropsykiatrisk utredare vid Uppsala akademiska sjukhus, framhöll att nästan en fjärdedel av det svenska folket var ”begåvningsmässiga problemfall”.

En så stor del av landets invånare hade då, för 23 år sedan, för låg intelligens för att klara de teoretiska kurserna i grundskolan. Skribenten hävdade också att dessa elever inte heller kommer att behövas i det framtida arbetslivet, eftersom de enklaste arbetsuppgifterna kommer att försvinna, samtidigt som IT-samhällets komplexa uppgifter kräver mångsidiga yrkesfärdigheter.

Det var därför dags för politikerna att vakna upp ur sina naiva, idealistiska drömmar om människors likartade förutsättningar och okunniga tro på att mer resurser skulle kunna höja prestandan hos de begåvningsmässigt missgynnade: den nuvarande skolans terror mot de svagbegåvade måste upphöra och ersättas av aktiviteter som är meningsfulla och värdiga, löd slutklämmen.

Med tanke på det stora antalet migranter som har kommit sedan Håkan Erikssons debattartikel skrevs är frågan hur stor del av befolkningen som idag kan tänkas vara alltför svagbegåvad för skola och arbetsmarknad.

Dagens migranter till Europa. Idel män i vapenför ålder. Personer med utrikes bakgrund (se nedan) som är folkbokförda i Sverige har ökat med omkring 1,5 miljoner sedan millennieskiftet.

Sveriges folkmängd och folkmängdens sammansättning har förändrats dramatiskt sedan 1997. Då var vi 8,8 miljoner invånare, idag är vi drygt tio miljoner. Personer med utrikes bakgrund* som är folkbokförda i Sverige har ökat med uppskattningsvis 1,5 miljoner sedan millennieskiftet (SCB:s fullständiga uppgifter för 2019 har inte kommit än). Forskning visar att medelintelligensen i de skandinaviska ländernas har sjunkit med 0,23 poäng per år mellan 1990-tal och tidigt 2000-tal, men någon förklaring till detta har inte getts. Var har hänt sedan dess?

Kan en stor del av våldsproblemen i både skolor och ute i samhället bero på att unga människor, främst av manligt kön och från andra kulturer, upplever ständiga nederlag, inbillade eller verkliga, som är relaterade till deras IQ?

BRÅ:s undersökningar från 1996 och 2005 samt Det Goda Samhällets uppdatering från juni 2019 visar hur personer från främst Afrika och Mellanöstern är klart överrepresenterade vad gäller brottsmisstankar.

Många invandrare från dessa områden klarar sig också betydligt sämre i västvärldens samhällen än vad exempelvis östasiater, som har låg brottslighet, gör. Är sådant enbart en fråga om socio-ekonomiska faktorer, kultur och religion?

Efter andra världskriget blev genetisk forskning om etnicitet mer eller mindre bannlyst som nazistiskt tankegods.

Senare etablerade 68-rörelsen sitt trosvissa paradigm att alla orättvisor i samhället berodde på klassmotsättningar. Sedan dess är tankefiguren om socio-ekonomiska skillnader mellan grupper maktens viktigaste motiv för att dela ut miljarder till olika integrationsprojekt, alltmedan samhället brutaliseras. Om det är ärftlighet/intelligens som är den viktigaste förklaringen till brottsligheten så är dessa åtgärder mer eller mindre bortkastade.


Helmuth Nyborg.

Helmuth Nyborg, tidigare professor i utvecklingspsykologi vid Aarhus universitet, blev friad av dansk domstol från anklagelser för vetenskapligt bedrägeri, men uppmanades att lämna sin tjänst 2007, vilket till slut inte lyckades. Han hade hävdat att hans forskning stämde överens med Lynn/Vanhanens resultat och att upp till 80 procent av en människans potential ligger i generna. Han hade också påstått att om ett lands genomsnittliga IQ sjunker under 90 poäng så blir det omöjligt att upprätthålla demokrati.

———————————————————————–

Amir Sariaslan.

I flera stora studier har forskaren Amir Sariaslan försökt ta reda på exakt vad det är som gör att någon begår våldsbrott. Resultaten är banbrytande, ändå ger han upp nu. Ingen vill ändå höra på vad han har att säga. I en tidigare stor studie som han varit med att göra – den omfattade nästan två miljoner tvillingar och syskon – fann man att över 50 procent av kriminaliteten kunde hänvisas till ärftliga faktorer, och knappt 15 procent till den miljö syskonen och tvillingarna delade.

”Jag är så trött på dig och dina journalistkollegor, ni bara sväljer narrativet om att fattigdom och social utsatthet skulle orsaka brott utan att ifrågasätta vilka antaganden det bygger på. Inget har hänt de senaste 20 åren, och om ingen gör något kommer vi att stå och stampa på samma plats i 20 år till” säger Sariaslan.

————————————————————————–

Med cirka 10 000 nya beviljade uppehållstillstånd i månaden, hotet om en ny migrantvåg på väg och med tanke på att utomeuropéer föder fler barn än vad den svenskättade befolkningen gör, börjar tiden bli knapp att ta upp problemet offentligt.

—————————————————————————

Harald Eia fick yttrandefrihetspris i Norge, men hans serie Hjernevask (Hjärntvätt) har inte fått visas i Sverige. Till och med erbjudanden om att få visa serien gratis har tillbakavisats av SVT.

2010 sände norsk public service-tv NRK programserien Hjernevask som gick igenom IQ och andra tabubelagda frågor med skarp men varsam hand. Ett avsnitt hette till och med ”Ras”. SVT ville emellertid inte köpa in de sju avsnitten medan programmakaren Harald Eia fick yttrandefrihetspris i Norge.

—————————————————————————

23 år senare frågar jag den pensionerade neuropsykologen Håkan Eriksson vad som har förändrats sedan han 1997 skrev DN Debattartikeln om svagbegåvade elever. Han har under tiden bland annat arbetat med barn som har bokstavsdiagnoser och skrivit flera läroböcker i neuropsykologi. Idag ser han pessimistiskt på den stora invandringen till Sverige under senare år.

”Massmedia ljög när de påstod att det skulle vara en fantastisk injektion med högutbildade människor från Mellanöstern och Afrika. Till stor del är de analfabeter och enligt våra mått utbildningshandikappade. Sedan tillkommer givetvis allting som de har gått igenom. Situationen har förvridits alldeles enormt.”

* Utrikes bakgrund innebär utrikes födda plus hälften av dem som har en inrikes respektive utrikes född förälder.”