I kulturens finrum

  • I de intellektuellas tempel ska harmoni och samstämmighet råda.
  • I de intellektuellas tempel tycker alla precis lika.
  • I de intellektuellas tempel ska alla kunna känna trygghet i att ingen har andra åsikter än man själv.
  • I de intellektuellas tempel får ingen katt smyga sig in bland hermelinerna.

Bokmässan i Göteborg är litteraturens helgedom och ett viktigt evenemang för många författare, förläggare, bibliotekarier och en litteraturintresserad allmänhet. Till detta tempel för rättroende vallfärdar den svenska kultureliten och möts i en årlig narcissistfestival på gemensam värdegrund, speglar sig i varandra, säljer sina böcker, frotterar sig och mäter sin status med varandra.

Fortsätt läsa ”I kulturens finrum”