Grundlurade och belånade till döds – vi är så blåsta vi kan bli

”Demokratin är bara en kuliss” säger Lars Bern. På ett lysande sätt förklarar han i den här videon hur allting hänger ihop, hur globalisterna – det vill säga det multinationella kapitalet med politiska ambitioner – med olika medel gör allt de kan för att utplåna nationerna och nationella intressen.

En av de mer kända företrädarna för globalisterna är den 90-årige ex-ungraren George Soros. Han har med uppbackning av familjen Rothschild byggt upp en förmögenhet på flera hundra miljarder genom spekulationsaffärer som används för politisk manipulation.

George Soros, 90 år.

George Soros’ organisation Open Society säger sig värna om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter – men gör motsatsen. De bedriver verksamhet för att skaffa sig politiskt inflytande i mer än hundra länder. 90-årige Soros själv går som barn i huset hos EU och har mycket större inflytande där än folkvalda politiker, trots att han inte har något politiskt mandat.

Målet för Soros och de övriga globalisterna är att med olika medel utarma och utplåna nationerna, bland annat genom att skapa kaos och rädsla. Rädda människor är lätta att styra. Det kan vi se dagliga exempel på med coronapandemin och dess verkningar.

George Soros har varit synnerligen aktiv för att öka migrationen till Europa och har pumpat in miljardbelopp i vänsterextrema organisationer som AFA eller Expo, vilkas verksamhet syftar till att utöva våld eller begå karaktärsmord på enskilda medborgare och därmed undergräva yttrandefriheten.

Ansvarslös migrationspolitik blev liktydigt med godhet. Reglerad migrationspolitik blev liktydigt med ”rasism” och ”främlingsfientlighet”. Alla som är vid sina sinnens fulla bruk kunde se hysterin blomma ut i en regelrätt masspsykos 2015.

Det kallades ”flyktingkris”, men bara några få procent av de migranter som vällde in i Europa 2015 var flyktingar.

När ländernas pengar inte räckte till blev George Soros’ råd att låna upp pengar för att ta hand om migranterna. Medlemsstater och befolkningar som är skuldsatta upp över öronen minskar naturligtvis deras utrymme att agera, och det är helt i linje med globalisternas önskningar och planer.

Ernst Wigforss (S), 1881-1977.

”Den som är försatt i skuld är inte fri” som den socialdemokratiske politikern Ernst Wigforss (1881-1977) sa 1932, ett citat som senare har upprepats av och felaktigt tillskrivits förre statsminister Göran Persson (S).

I dag köps politikernas lojalitet genom frikostiga löften om rikliga belöningar. Förre statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är ett exempel. Han verkade inte särskilt olycklig på valnatten 2014. Han visste att en gyllene framtid väntade honom som tack för att han öppnat Sveriges gränser och uppmanat svenska folket att öppna sina hjärtan för massinvandring.

Det senaste exemplet på miljardstöd från globalisterna för att undergräva stabiliteten i nationalstaterna är ”Black lives matter”. Att så split, intala människor att de är offer och hetsa olika grupper av medborgare mot varandra är helt i linje med globalisternas intressen.

En annan komponent är bildandet av överstatliga organisationer som FN , WTO och Världsbanken som kan utnyttjas för att påverka eller styra nationerna. Sammanslutningar som World Economic Forum verkar för att flytta makten till dessa överstatliga organisationer. Syftet är att minska nationalstaternas möjlighet att hindra eller stoppa oligarkernas agerande.

Styrningen av media är en annan viktig del av strategin, och den kan varje dag ses och avlyssnas i framförallt skattefinansierade public service, men också i de stora tidningskoncernerna med allt större makt över informationen. Oligarkerna har efter andra världskriget tagit över kontrollen av 90 procent av Västvärldens medier, vilket är ytterligare ett medel att påverka opinionen.

Kort sammanfattning av situationen:

grundlurade och belånade till döds – vi är så blåsta vi kan bli.

Men Lars Bern varnar oss bestämt för att låta oss skrämmas.
Det enda sätt på vilket vi kan motverka oligarkernas agerande är enligt Bern genom att nationalstaterna tar tillbaka självbestämmanderätten. Därför behöver vi bland annat gå ur EU.

—————————————————————————

Stöd Swebbtv:
Swish 123 535 86 92

Bankgiro 147-0558

Bankkonto (månadsgivare) 9235-229 11 86

Hemsida: https://www.swebbtv.se

Webbutik: https://butik.swebbtv.com/

Mail: info@swebbtv.se