För ”allas vårt bästa”

Hur långt är du beredd att inskränka dina fri- och rättigheter för att uppnå – ja, vad?

Hur långt tänker du låta dig styras av myndigheter och politiker och vad de säger är ”allas vårt bästa”?

Nu har vi två år av begränsningar bakom oss. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik har 81,7 procent av Sveriges befolkning låtit injicera sig  med en substans vars innehåll och verkningar de inte vet någonting om. För ”allas vårt bästa”.

Kvinnan som har gjort den här videon kallar sig Conservative Momma och gör korta satiriska videos i en egen YouTube-kanal. Att göra satir i dag är svårt, eftersom verkligheten är en enda stor satir. Men Conservative Momma lyckas. Hon tillför den där lilla udden som gör vansinnet tydligt.

Videon (två minuter) handlar om de förmaningar (”restriktioner”), krav, hot och försök att begränsa vår frihet och våra liv som de senaste två åren har fallit som täta hagelskurar över våra huvuden.

Några exempel:

Vi vill att du stannar hemma i din bostad ett par veckor, för allas vårt bästa.

Vi vill att du stänger din affärsverksamhet, bara för en kort tid, för allas vårt bästa.

Vi vill att du stannar hemma längre än bara två veckor, för allas vårt bästa.

Vi vill att du bär en mask över ansiktet, för allas vårt bästa.

Vi vill att du ska ha dubbla ansiktsmasker, för allas vårt bästa.

Vi vill att du ska injiceras med det här preparatet i din kropp, för allas vårt bästa.

Vi vill att du ska tillbringa semestern ensam, för allas vårt bästa.

Du måste injicera det här i din kropp om du vill kunna försörja din familj.

Vi vill att du ska sluta äta det där, det är inte bra för miljön. 

Vi vill att du slutar köra bil och flyga, för allas vårt bästa.

Vi vill att du slutar värma upp ditt hem så ofta, för allas vårt bästa.

Vi vill att du slutar säga så där, det sårar andra människors känslor. Det är för allas vårt bästa.

Vi vill att du slutar föda barn, det är inte bra för planeten. Det är för allas vårt bästa.

Vi måste ta dina barn ifrån dig, eftersom du inte lyder. Det är för allas vårt bästa.

 

Du måste äta kakor om du vill behålla jobbet!

Här är ytterligare en kort, träffsäker video med Conservative Momma, om tvånget att äta kakor för att få behålla jobbet. Givetvis är kakorna en omskrivning för sprutor med så kallat ”vaccin”.

Ett Gott Nytt År 2022 önskar jag er alla! 

Låt 2022 bli ett år då vi väljer frihet före tvång.

Ett år då vi väljer bort makthavare som förtrycker, utnyttjar, misshandlar och trampar på oss.

Ett år då vi genomskådar och motsätter oss propaganda och manipulation.

Ett år då vi värnar allas rätt att yttra sig.

Ett år då vi alla är de människor vi är ämnade att vara, stolta och fria i vår egen rätt.

Esaias Tegnér.

Till slut vill jag citera den ständiga nyårsdikten. Nyåret 2021/2022 känns den nödvändigare än någonsin.

Esaias Tegnér (1782-1846): Det eviga

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd,
och örnarna fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld,
och pekar alltjämt till en annan.
Det sanna är evigt: kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.

Det rätta är evigt: ej rotas där ut
från jorden dess trampade lilja.
Erövrar det onda all världen till slut,
så kan du det rätta dock vilja.
Förföljs det utom dig med list och våld,
sin fristad det har i ditt bröst fördold.

Och viljan, som stängdes i lågande bröst,
tar mandom, lik Gud, och blir handling.
Det rätta får armar, det sanna får röst,
och folken stå upp till förvandling.
De offer du bragte, de faror du lopp,
de stiga som stjärnor ur Lethe opp.

Och dikten är icke som blommornas doft,
som färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft,
och åldren dess anlet förnyar.
Det sköna är evigt: med fiken håg
vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga allt rätt,
och bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt,
och till dem från tiden vi vädje.
Vad tiden dig gav, må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

 


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!