När människor blir turister

Personerna på bilden har inget samband med innehållet i texten.

Det här är en gnällkrönika. Jag tänker gnälla om turister – men också försöka analysera fenomenet turism. Det är uppenbart att många människor genomgår en total förvandling när de intar rollen som turister. Det är fråga om en metamorfos. Som Egyptens gräshoppor, helt utan hänsyn, drar många turister fram över trakter där andra människor bor och lever, invaderar dem, förvandlar dem och konsumerar dem.

Fortsätt läsa ”När människor blir turister”