Flickan i skogen – var det värt priset?

Den sjunde juli 2022 blir en nioårig flicka i Skellefteå utsatt för grov våldtäkt och mordförsök genom strypvåld när hon är på väg hem från fritids.

Flickan – vi kan kalla henne Josefin – får bestående hjärnskador och kommer att för överskådlig tid behöva hjälp med allt under dygnets alla timmar. Skellefteå kommun måste anställa sex personliga assistenter för flickans räkning.

Gärningsmannen är en 15-årig etiopier med en konstaterad intellektuell funktionsnedsättning. Trots att han tidigare har visat våldstendenser har inga åtgärder vidtagits för att begränsa hans rörelsefrihet. Resultatet av den rättspsykiatriska undersökning som 15-åringen genomgått lämnades in hos tingsrätten i Skellefteå den 30 november. 

Den visar att 15-åringen har begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykiskt störning, och att han fortfarande lider av en allvarlig psykisk störning. Med anledning av detta finns risk för återfall i allvarlig brottslighet.

Det föreligger alltså ett oavvisligt behov av att hålla den 15-årige gärningsmannen inkapaciterad för att skydda andra människor från hans farlighet.

Rättegången återupptas den 7 december.

Jag har läst polisens förundersökning, den så kallade FUP:en, i fallet Josefin. Den är hemligstämplad och extremt hårt maskerad, eftersom både offer och gärningsman är minderåriga. I FUP:en finns inga uppgifter om på vilka grunder familjen från Etiopien har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, bara att mamman och barnen anlände 2017 och fick uppehållstillstånd 2019. Fadern, som var bosatt i Rom, fick uppehållstillstånd 2020 på anknytning till frun och barnen.

Varför kunde inte familjen återförenas i Rom? I Italien pågår inget krig. Det ger utredningen inget svar på, och frågan ligger utanför dess område. Huvudfrågan är varför Sverige släpper in migranter från världens mest underutvecklade och dysfunktionella länder. I Etiopien är omkring 51 procent av befolkningen analfabeter. Familjen tillhör oromofolket, som är den största folkgruppen i Etiopien med cirka 36 procent.

Förundersökningen i Skellefteåfallet är hårt maskerad.

Att läsa den 510 sidor tjocka förundersökningen i fallet Josefin och skriva om den är ett av de svåraste journalistjobb jag har gjort. Att skriva om de allra svåraste ämnena, om liv och död och allt däremellan, är att som journalist ta på sig rollen av smärtfilter, att sila allt det onda genom sig själv och sedan försöka ge ut det i smältbar form till sina läsare och lyssnare.

Josefin och hennes anhöriga är några av dem som betalar priset för Sveriges migrationspolitik.

LJUDILLUSTRATIONER I PODDEN
https://pixabay.com/sound-effects/

AVSLUTNINGSMUSIK
Sadness in Roads to Nowhere
https://pixabay.com/sound-effects/sadness-in-roads-to-nowhere-23407/


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!