Föräldrarna ville leva på luft – deras barn nära att dö av svält

Barn som far illa kan och ska omhändertas av socialtjänsten och få möjlighet att växa upp i familjehem. Men inför föräldrar som drivs av ideologisk extremism står sjukvård och socialtjänst illa rustade. Ingen har ens vetat om att den lilla flicka som var nära att dö av svält existerade, eftersom hennes födsel inte var registrerad. Föräldrarna vill leva som ”nomader”, helt utanför samhället.

Flickan vägde 6,3 kilo när hon kom in till sjukhuset, nästan bara halva normalvikten. Bilden är tagen några månader tidigare och utlagd på pappans Instagramkonto.

Fallet med den 1½ år gamla flicka som befann sig i ett akut livshotande tillstånd på grund av undernäring när hon kom in till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har väckt stor uppmärksamhet. Hur kan sådant hända i Sverige?

Den lilla flickans föräldrar vill leva som ”nomader” och ”världsmedborgare” och stå helt utanför det svenska samhället. Barnet har utsatts för långvarig svält på grund av föräldrarnas ideologiska övertygelse och extrema levnadssätt. Föräldrarna tror att man kan leva på luft.

Mannen, 33, är svensk, diagnostiserad med ADHD och Asperger, och anser sig själv vara överintelligent. Den 38-åriga kvinnan har ursprung i Indonesien men har bott i Australien i många år och har australiensiskt medborgarskap. I polisförhören har hon behov av tolk. Tingsrätten anser att mannen har utövat ”ett visst psykiskt inflytande” på henne.

På YouTube finns en video från 2013 där kvinnan skriker ut sin lycka över att sluta arbeta och börja leva som nomad.

I polisens förhör säger kvinnan:

”Jag fick en intuition att jag bara behövde ge mig i väg, så jag reste till Europa för att börja leva så som jag älskar, och det är att resa. Det var så jag började leva som en nomad.”

Nu har de båda föräldrarna dömts av Göteborgs tingsrätt (Mål nr: B 2918-19) till tre månaders fängelse vardera för grovt vållande till kroppsskada. ”Genom vårdslöshet av allvarligt slag har de försatt sin dotter i ett livshotande svälttillstånd” skriver tingsrätten i domen – men väljer ändå att döma ut ett uppseendeväckande lågt straff. Straffet sätts så lågt för att tingsrätten anser att föräldrarna handlat av oaktsamhet och inte avsiktligt velat skada sitt barn. Genom att föräldrarna har suttit häktade i två månader anses straffet vara avtjänat, och de är fria.

Föräldrarnas ”alternativa livsstil” innebär bland annat att de inte arbetar. I polisförhör säger de rent ut att de inte vill arbeta. Istället vill de leva på ”vad universum ger”. ”Universum” visar sig i polisförhören betyda vänner och mannens gamla föräldrar som paret flyttar runt hos och parasiterar på. Själva saknar de bostad och inkomst och tror, liksom den sekt som kallas lufterianer, att man kan leva på luft.

Kvinnan säger i polisförhör:

”Livet är ett överflöd. Det mesta som vi behöver kommer liksom till oss, och det är ju en del av vår tro, att universum tar hand om oss.”

Mannen ”tror inte på systemen, han vill leva som världsmedborgare”. Deras dotter får ”solsken, skratt och kramar”. (Ur Polisens förhör med pappan).

När universums givmildhet inte ger tillräcklig utdelning har paret fått pengar av mannens gamla föräldrar. När polisen kroppsvisiterar mannen har han 20 stycken narkotikaklassade Tramadol på sig som han har tagit av sin mamma. När polisen frågar vad han skulle med dem till svarar han:

”Det är smärtstillande. Jag och min fru är nomader, och vi måste vara förberedda på allt som i normala fall man inte förbereder sig på.”

Flickan föddes hemma hos en väninna till paret i september 2017. Hon vägdes och mättes inte, hennes existens har inte registrerats någonstans, hon har inte vaccinerats och inte fått något personnummer.

Mamman har varken besökt mödravårdscentralen eller fått barnet undersökt på barnavårdscentralen. Hon vet inte vad barnavårdscentral är för något, och enligt mannen behövdes inga besök på BVC. Mannen och kvinnan påstår att kvinnan varit gravid 11-12 månader innan flickan föddes.

När mannen får frågan varför de inte har registrerat sin dotters födelse svarar han:

”Därför att jag anser att Sverige som stat inte skall få äga henne och ta lån i hennes namn. Jag skall också avsäga mitt svenska medborgarskap för jag tror inte på det här med nationer och sånt.”

Sin inställning till arbete och pengar uttrycker mannen så här:

”Det finns människor som finns på denna planet som ger mig jättemycket pengar för min kunskap. Men jag ger bort den för att jag kan berika dem med någonting.”

Polisen frågar: Vad gör ni för att försörja er?

”Så lite som möjligt, men vi äter så lite som möjligt med. Jag pratar två flytande språk. Jag jobbar så lite som möjligt för jag tror att pengar är något hemskt. Hemskt som i att när jag lägger handen på en sedel så blir du sämre, smittad av ”guldfeber”, blir sämre som människa, sämre som varelse.

Jag vill vara som bina som åker runt och pollinerar. Är de ens medvetna att de gör så att hela världen blommar?”

”Jag vill vara som bina som åker runt och pollinerar” säger pappan i polisförhör.

Polisen frågar: Hur får ni pengarna att räcka till mat?

”Det är det minsta problemet, nöjespengar är det man får kämpa för.”

Flickan har begåvats med en lång rad namn. Vi kan kalla henne Rebecka.

Ur tingsrättens dom:

”Av de uppgifter som föräldrarna har lämnat om sin ideologiska övertygelse framgår att det var med avsikt som Rebecka inte efter förlossningen till exempel har mätts och vägts på BVC, vaccinerats, undersökts av läkare eller registrerats i offentligt register. Modern har för övrigt förklarat att de övervägde att i stället söka världsmedborgarskap för Rebecka.

Av föräldrarnas egna uppgifter framgår att de inte ens själva har brytt sig om att i enlighet med sitt ansvar följa upp dotterns tillväxt.”

Båda föräldrarna motsätter sig att betala skadestånd till sin dotter.

När flickan kom in till sjukhuset den 15 februari var hon döende av undernäring. Läkarna hade aldrig sett ett så svårt undernärt barn och bedömde att flickan skulle ha avlidit inom någon timme om hon inte fått vård. De var tvungna att konsultera kollegor som nyligen arbetat med undernärda barn i Afrika för att få vägledning i hur de skulle börja ge flickan näring.

Hon hade svårt att andas, ryckte i ena armen, var så medvetandesänkt att hon inte reagerade ens på smärta, var mycket blek, hade en livshotande hög syranivå i blodet, så kallad acidos, och saknade underhudsfett.

Hon vägde bara 6,3 kilo, vilket är onormalt låg vikt för ett barn på 1½ år. Hennes nivåer av vitaminer och aminosyror (proteiner) var nästan obefintliga och knappt mätbara. Hon hade svår brist på livsviktiga vitaminer som B12 (som är nödvändigt för hjärnans utveckling), vitamin D (essentiell för utvecklingen av skelettet) och brist på vitamin K, vilket innebär risk för blödningar, eftersom blodet inte kan koagulera.

Flickans blodvärde var cirka 50. Normalt ska värdet i hennes ålder ligga kring 110-115. Nivåerna visar enligt de läkare som undersökte flickan på att de allvarliga bristtillstånden inte hade uppstått akut utan bildats under en längre tid. Hon hade också käkfrakturer och en blödning på hjärnan som föräldrarna inte hade noterat eller kunde förklara. Läkare på sjukhuset kallade genast på polis och socialjour, som gjorde ett omedelbart tvångsomhändertagande av flickan enligt LVU (Lag om vård av unga).

Föräldrarnas extrema livsfilosofi framgår på flera ställen i polisens förundersökning. Mannen har skaffat sig information på nätet, och utifrån den har han och kvinnan bestämt vad deras dotter fick äta: bröstmjölk och ”basvaror”, vilket betyder vegansk mat som kål, potatis, brunt ris och morötter samt en vätska gjord på hampafrön. Kvinnan äter enbart vegansk mat. Mannen säger att dottern äter allt utom djurprodukter.

”Hon kan ju att fått i sig en smula ost. Men det ser jag allvarligt på. Ost ombildas till morfin i kroppen. Allt utom vegansk mat är ju giftigt, på riktigt. Om vi nu inte flyttar ut i naturen och börjar döda djuren själva samt odla det mesta själva, eftersom allt är besprutat.”

Mannen är upprörd över att han ställs inför brottsmisstanke. På sjukhuset uppträder han arrogant, tillrättavisar läkarna, ifrågasätter att dottern får antibiotika och anser att han är kunnigare än läkarna vad gäller kost och medicinska frågor. Han vill veta allt som läkarna ger dottern för att godkänna det.

Både mannen och kvinnan är helt oförstående och förnekar bestämt att dottern är sjuk på grund av undernäring som orsakats av bristfällig kost. Istället ser de en magsjuka de senaste dygnen som orsak till dotterns sjukdomsbild, något som enligt läkarna inte kan förklara de symtom som flickan uppvisar.

Kvinnan säger att hon inte ens har hjärta att döda en mygga som suger blod från henne.

”Så det finns absolut ingen avsikt att skada min dotter.”

Hon förklarar i förhören att hon är övertygad om att en människa som genom hängiven träning har gjort sig mentalt och kroppsligt redo kan klara sig helt utan föda eller vatten. Som förebild och eftersträvansvärt exempel nämner hon en man i Indien som har levt utan mat i 50 år och således lever endast på luft, en ”breatharian”.

Mannen uppger att man kan klara sig sju dagar utan vatten, 50-60 dagar utan mat och 20 minuter utan luft.

De båda föräldrarna bekänner sig till en liten sektliknande rörelse som kallas lufterianer eller breatharianer, som är övertygade om att de har funnit svaret på både hälsoproblem och klimatpanik: att sluta äta. Enligt deras tro är det fullt möjligt att leva på ljus och luft. I uppmärksammade reportage i internationella media berättar människor hänfört om sin matbefriade livsstil och att de varken har ätit eller druckit vatten på flera år utan livnär sig på ”universums energi”.

Ett liknande fall där veganska föräldrar låtit sitt barn svälta beskrevs nyligen i England. Det 19 månader gamla barnet vägde mindre än 5 kilo och såg ut som ett tre månader gammalt spädbarn. Hon hade inga tänder och kunde inte stå på sina ben på grund av undernäring.

Under alla år som socialreporter har jag aldrig stött på ett så egendomligt fall av barnmisshandel som det här. Dysfunktionella föräldrar kan misshandla sina barn fysiskt och/eller psykiskt, de kan begå sexuella övergrepp på sina barn, de kan utsätta sina barn för vanvård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom.

Men jag har faktiskt aldrig hört talas om föräldrar som inte förstår att barn behöver mat för att kunna växa och utvecklas, och då menar jag inte nödvändigtvis mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Vuxna människor kan ha vilken livsstil de vill och vara hur ideologiskt extrema som helst – om de inte skadar andra. Men om de får barn måste deras val utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Det är ett självklart föräldraansvar.

”Föräldrars ideologiskt grundade val av livsstil kan aldrig gå före deras barns grundläggande behov” skriver tingsrätten i sin dom.

Här handlar det om ett par vars ideologiska extremism tangerar psykos, människor som vill leva helt och hållet utanför samhället och som använder sitt barn som försökskanin både för vegansk kost och sin asociala livsstil. I parets omgivning finns vänner som har spelat med och låtit sig utnyttjas, och gamla föräldrar som på ett gränslöst sätt har låtit sig exploateras av parets parasiterande livsstil och inte vill se att barnbarnet far illa.

Farmodern säger i polisförhör att hon aldrig har sett Rebecka som undernärd utan som ”en go’ och glad tjej”. Hon vet ingenting om vegansk mat, har aldrig sett att Rebecka varit skadad eller sjuk, har inte märkt något problem med flickans käke och blev chockad när hon hörde att flickan hade så dåligt blodvärde. Hon har inte märkt av något fel på henne och säger att sonen och hans partner lever för sitt barn, de älskar henne verkligen.

Så kan en farmor se den verklighet hon vill se. Av förundersökningen framgår att sonen har ”ett visst psykiskt inflytande” även över henne.

När Rebecka kom in till sjukhuset var hennes vitaminnivåer så låga  att D-vitamin och vitamin B12 inte ens var mätbara. På grund av brist på vitamin B12 kan flickan vara i riskzonen för bestående hjärnskador. B12 är viktigt för hjärnans utveckling, och vid grav B12-brist påverkas barnet utvecklingsmässigt.

En av de läkare som tog hand om Rebecka säger:

”Det kan ju leda till att hon får en kognitiv utvecklingsförsening, att hon inte utvecklas mentalt kognitivt så mycket som hon skulle haft förutsättningar för annars. Man får helt enkelt följa hur hon utvecklas. Hade hon varit kvar på de nivåerna hade hon bara blivit tröttare och tröttare, och med de B12-nivåerna så hade hennes utveckling stannat av mer och mer.”

Efter att flickan omhändertagits, fått en jourfostermamma och fullvärdig näring har hon ökat i vikt med 40 procent.

I ett extremt samhälle med benägenhet för masspsykotiska strömningar kan lättledda människor fås att tro på vad som helst; leva på luft, sälja sin egen mor, vägra arbeta, tillbe ett väsen som ingen har sett, tro att ”universum” matar dem och att de kan flyga runt som bin och pollinera blommor. Det vore lätt att avfärda Rebeckas föräldrar som extrema knäppskallar som det bara finns två av.

Men saken är mer komplicerad än så. Att jag över huvud taget skriver om fallet beror på att jag ser föräldrarna som visserligen extrema, men ändå ett slags mätare på vårt samhällsklimat och bara snäppet vansinnigare än de människor i åsiktseliten som nu piskar upp en klimathysteri utan like.

Det finns alltid människor som fångar upp ideologiska trender och politiska avledningsmanövrar mer än andra, och så finns den stora skaran lättledda som gärna hoppar på det senaste tåget när masspsykosen griper omkring sig.

De vet nämligen att i tågets riktning finns belöningar att hämta, och då spelar rätt eller fel ingen roll.

Så vad är egentligen skillnaden mellan Rebeckas föräldrar och de som utnämner 16-åriga Greta Thunberg till helgon, sanningssägare och Guds ombud på jorden?

 


Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!