”Lilla hjärtats” mamma minns ingenting av mordet

Treåriga Esmeraldas mamma, åtalad som misstänkt för mord på sin dotter, minns ingenting av omständigheterna kring flickans död. Först flera veckor efter att hon häktats förstod hon att dottern var död, uppger hon i den pågående mordrättegången i Norrköpings tingsrätt.

Ungefär två dygn gick efter Esmeraldas död innan polisen den 30 januari hittade flickans kropp, inlindad i sex lager tyg, filtar och plast. Vad som hände under de två dygnen säger mamman att hon inte vet. Hon var borta i drogdimmor.

Treåriga Esmeralda som kallades ”Lilla hjärtat” av BB-personalen sedan hon övergivits av sina föräldrar några dagar efter födseln. Foto privat.

Den 40-åriga mamman har konsekvent nekat till brott. Men från att först ha berättat detaljerat vad som hände har hon i senare förhör sagt att hon bara haft ”en förnimmelse av” att Esmeralda ramlar och slår sig i badrummet. Hon tar lugnande narkotikapreparat. Sedan blir allt ”som en dimma”.

När treåriga Esmeralda dör är hon drogad av sina föräldrar. I hennes kropp finns minst fyra olika narkotikaklassade medel. Den lilla kroppen har mängder av skador av trubbigt våld av varierande ålder, vilket vittnar om långvarig misshandel. Enligt den rättsmedicinska undersökningen har en skada i huvudet orsakat en hjärnblödning som tillsammans med narkotikapreparaten har lett till flickans död. Jag har skrivit om detta i en tidigare krönika.

När föräldrarna grips den 30 januari finns det nio narkotikaklassade substanser i mammans blod, i pappans elva. Mamman har testat positivt för samtliga narkotiska preparat som hittats i Esmeraldas kropp men är helt oförstående till hur dottern kan ha fått i sig dem. Hon säger att hon inte vet vad som är vad, hennes minnen eller verkligheten. Den biologiska pappan avled av oklara orsaker i häktet i mitten av februari, och mamman står ensam åtalad som misstänkt för mordet på Esmeralda, dessutom för narkotikabrott och brott mot griftefriden.

På måndagen hördes rättsläkaren Emma Wernvik i den pågående rättegången i Norrköpings tingsrätt. Hon säger att det mesta talar för att Esmeralda har fått i sig narkotika vid flera tillfällen. Flickan har dessutom före sin död haft en längre period av lägre näringsupptag, det vill säga hon var undernärd.

Dödsorsaken var enligt rättsläkaren:

”Kombination av faktorer som gett en generell syrebrist i kroppen. Lunginflammation av att man andats in maginnehåll, trauma mot huvudet som gav hjärnblödning och narkotikan man hittat i hennes kropp. Det i samverkan gör att hon avlider.”

Rättsläkaren beskriver dödsförloppet som utdraget. Det har troligen gått flera timmar mellan den påstådda olyckan i badrummet tills Esmeralda dog. Under tiden har hon sannolikt varit medvetslös. Enligt rättsläkarens bedömning skulle den treåriga flickan ha haft förhållandevis goda chanser att överleva om hon fått vård. Men föräldrarna larmar varken sjukvården eller polisen. Det går 2-3 dygn innan polisen kommer till lägenheten i centrala Norrköping efter en anmälan från en anhörig till Esmeraldas pappa.

Hur kunde det hända? En liten flicka föds med drogabstinens och överges redan som nyfödd på BB av sina biologiska föräldrar. Hon omhändertas av socialtjänsten och placeras i ett tryggt familjehem. Där bor hon och utvecklas normalt – ända tills de biologiska föräldrarna kräver att få vårdnaden om det barn de har övergett. Den 17 maj 2018 avslår Förvaltningsrätten deras begäran.

Grunderna för avslaget är att båda föräldrarna lider av långvarig psykisk ohälsa och är drogberoende. Pappan häktades kort efter Esmeraldas födelse och har avtjänat fängelsestraff för grov brottslighet. Han har även dömts flera gånger för hot mot tjänsteman.

”Pappans diagnoser är av långvarig karaktär och kan få svåra konsekvenser för Esmeralda” skriver socialtjänsten i sitt yttrande till Förvaltningsrätten.

Föräldrarna vägrar lämna prover för att visa drogfrihet. En son, född 2006, har tidigare omhändertagits för att föräldrarna inte klarat att ta hand om honom. De första orosanmälningarna gällande Esmeraldas storebror kom in till socialtjänsten redan år 2014.

Mamman förstår inte varför Esmeralda hade abstinens när hon föddes. Hon påstår att hon aldrig har haft någon missbruksproblematik och att det inte finns några brister hos henne som förälder. Hon skyddar pappan och negligerar, försvarar och förklarar hans aggressiva och våldsamma beteende.

”Att ge föräldrarna vårdnaden om Esmeralda skulle medföra en påtaglig risk för att hennes hälsa och utveckling skadas” skriver socialnämnden.

Förvaltningsrätten avslår föräldrarnas begäran om vårdnad av Esmeralda.

Föräldrarna överklagar domen.

I september 2018 sopas alla farhågor gällande Esmeralda undan i en dom i Kammarrätten i Jönköping. Rätten beslutar att placeringen av flickan i familjehem och vården enligt LVU (Lagen om vård av unga) ska upphöra. Esmeralda ska slitas upp ur familjehemmet och flyttas till de biologiska föräldrarna – som hon aldrig har sett, inte känner och aldrig har knutit an till.

Då är mamman redan gravid med ett nytt barn, en son som kommer att födas strax efter nyår 2019. I likhet med sin syster kommer han att ha drogabstinens vid födseln som följd av mammans missbruk under graviditeten.

I Kammarrätten fattas den 20 september 2018 det avgörande beslut som kommer att leda till Esmeraldas död. Rättens ledamöter köper föräldrarnas friserade lögner rakt av.

”Mamman äter medicin för sin ångest, men ångesten påverkar inte hennes föräldraförmåga.”

”Föräldrarna befann sig bara i ”en svacka” när Esmeralda omhändertogs.”

”Det finns inte några indikationer på att någon av föräldrarna missbrukar längre.”

”Mamman och pappan är helt andra människor idag.”

(I verkligheten gick båda på tunga droger och vägrade lämna drogprov).

”Det har inte framkommit att Esmeralda skulle ha några särskilda behov som inte kan tillgodoses av föräldrarna.”

(I verkligheten hade pappan förbud mot att träffa flickan på grund av sitt aggressiva beteende och att han vägrade lämna drogprov).

Jurister har ingen utbildning om barn och barns behov, och det avspeglar sig tydligt i kammarrättsdomen, bland annat i den här formuleringen:.

”Esmeralda har bott i familjehemmet sedan hon var nyfödd. Ett uppbrott från familjehemmet innebär en stor påfrestning för henne. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i avgörandet HFD 2012 ref. 35 konstaterat att överväganden som enbart är relaterade till risken för skada vid en separation från ett familjehem inte ska vägas in i bedömning av om vården ska upphöra.”

Med andra ord: rättens ledamöter är väl medvetna om att deras beslut kan innebära liv eller död för Esmeralda. De vet att uppbrottet från familjehemmet med stor säkerhet kommer att skada hennes hälsa och utveckling. Men de bryr sig inte. Att ett litet barn riskerar att skadas för resten av livet är liksom inte deras bord. Självklart är föräldrarna de ytterst ansvariga för Esmeraldas död. Men Kammarrättens ledamöter bär en tung del av ansvaret med sin släpphänta hantering av ett skyddslöst barns liv.

De avgjorde Esmeraldas liv genom Kammarrättens dom den 20 september 2018:

Kammarrättsråden Cathrine Rosell (ordförande), Jan Källman (referent) och Linda Svärd samt nämndemännen Anders Byström och Kjell Aldsten.

Mamman har genomgått en paragraf 7-utredning, en så kallad liten sinnesundersökning. Den visar att allvarlig psykisk störning både vid undersökningen och vid gärningen kan misstänkas.

Mordrättegången fortsätter på torsdag.

 

Läs också

Lilla hjärtat drogades och misshandlades till döds

 


Uppskattade du den här artikeln? Sätter du värde på fri och oberoende journalistik? Jag skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Ditt stöd behövs för att jag ska kunna fortsätta mitt arbete. Jag är tacksam om du vill stödja det jag gör genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!