Morten Uhrskov Jensen: ”Demografi är politik”

”Valet 2020 var antagligen det val som Republikanerna fortfarande kunde ha förhoppningar om att vinna. Från 2024 (senast från 2028) kommer det att vara helt slut. Senaten kommer att säkra att Demokraterna skapar ett reellt ettpartisystem.

Förklaringen till USA:s politiska utveckling är befolkningssammansättningen” skriver Morten Uhrskov Jensen, dansk historiker och författare, i Jyllands-Posten.

Vita amerikaner håller på att bli i minoritet i USA. Demografi är politik.

Morten Uhrskov Jensen,

Av Morten Uhrskov Jensen

Översättning från danska: Julia Caesar

Den historiska signalen från det här presidentvalet?
Republikanerna är i stort sett färdiga som nationellt parti som kan vinna presidentämbetet.

Inga danska (eller svenska, min anmärkning) medier kan se de uppenbara historiska konsekvenserna av USA:s utveckling sedan 1965. Till och med en halvblind kan se att Joe Biden till slut vinner det här presidentvalet. Hans ledning i de avgörande delstaterna tyder på det. Sannolikt kommer valet att avgöras av den amerikanska högsta domstolen, men det kommer att sluta med att Republikanerna och Donald Trump förlorar, kanske till och med relativt stort.

Lyndon B. Johnson (1908-1973). ”USA:s sämsta president någonsin” enligt Morten Uhrskov Jensen.

Därmed är det dags att förstå vad som håller på att ske i USA. 1965 ändrade president Lyndon B. Johnson (1908-1973) tillsammans med en stor majoritet i Kongressen de amerikanska invandringslagarna radikalt. Genom vad som kallades ”Immigration and Nationality Act”  gick USA från att vara ett land dit nästan bara européer (och nästan bara nordvästeuropéer) kunde invandra gav man nu hela världen tillträde. Den här lagändringen under USA:s sämsta president någonsin (Lyndon B. Johnson var också huvudansvarig för Vietnamkrigets olycka) ändrade USA för alltid.

Den logiska demografiska förändringen har medfört att USA inte längre först och främst är ett vitt, europeiskt USA. Andelen vita amerikaner har mellan 1965 och 2020 fallit från cirka 84 procent till omkring 60 procent av den amerikanska befolkningen 2020.

Sedan 2010 har majoriteten nyfödda barn i USA fötts av icke-vita minoriteter.

Mitt förtydligande:

Demografer förutsäger att andelen vita kommer att sjunka under 50-procentsgränsen och bli i minoritet i USA omkring år 2045. Vita barn är redan nu på gränsen till att bli i minoritet. US Census Bureau förutsäger att icke-vita barn redan i mitten av 2020-talet, alltså inom några få år, kommer att utgöra en majoritet av nationens 74 miljoner barn.

Donald Trump.

Till och med bland borgerliga skryts det icke desto mindre med att Donald Trump den här gången har vunnit en större andel av minoriteternas röster. Trump vann en lägre andel av de vita väljarna, som uppenbart inte tyckte att han var värd att stödja, jämfört med 2016. Poängen är självklart att Republikanerna för länge sedan blev de vitas parti (det hade Donald Trump inte upptäckt den här gången), medan Demokraterna i ökande grad har blivit minoriteternas parti.

Och härmed till konklusionen, som också är annorlunda i förhållande till andra konservativa här hemma, som tror att Republikanerna kan erövra tillräckligt många väljare bland minoriteterna för att bli tagna seriöst. Det kan Republikanerna sannolikt inte.

Valet 2020 var nog det val som Republikanerna fortfarande kunde ha förhoppningar om att vinna. Från 2024 (senast från 2028) kommer det att vara helt slut. Arizona, North Carolina, Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin och snart också Texas kommer att bli permanent blå, det vill säga Demokratiska majoritetsstater.

Därefter är det god natt för Republikanerna. De kan inte längre vinna presidentämbetet och i synnerhet inte Representanthuset, men kort efter kommer Senaten att säkra att Demokraterna skapar ett reellt ettpartisystem, i varje fall så länge som Demokraterna kan hålla ihop sin märkliga koalition av minoriteter och politiskt korrekta ”woke”, som är vita amerikaner men lika extrema som Enhedslisten och Det Radikale Venstre i Danmark. (Motsvaras i Sverige av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, min anmärkning).

Det ska med andra ord bli underhållande. I synnerhet blir det spännande när merparten av den hastigt försvinnande vita befolkningen inser att de aldrig mer kan få den president som de vill ha.

Om man inte förstår det etniska perspektivet på USA:s utveckling behöver man betydande pedagogiskt stöd.