Morten Uhrskov Jensen: ”Sverige är kanariefågeln i kolgruvan”

Sveriges mångkulturella framgångssaga (OBS! ironi) kantas av döda barn. Barn blir offer för terrorism, som elvaåriga Ebba Åkerlund, som mejades ner av den illegale uzbeken Rakhmat Akilov med en lastbil 2017. Barn skjuts ihjäl i uppgörelser i den undre världen. Det senaste dödsoffret är tolvåriga Adriana Naghei Ostrowska. Mordet har utlöst starka reaktioner både i Sverige och i våra nordiska grannländer.

Adriana Naghei, tolv år. Ihjälskjuten i Norsborg, Botkyrka söder om Stockholm. En kommun där invandrare är i majoritet sedan många år.

”Sverige fungerar som kanariefågeln i kolgruvan, som sänder chockvågor ut över den europeiska kontinenten när det svenska folkhemmet oåterkalleligt bryter samman. Sedan kan allt ske” skriver den danske historikern, politikern och författaren Morten Uhrskov Jensen i Jyllands-Posten

Jag har översatt hans text från danska.

Av Morten Uhrskov Jensen

Tolvårig flicka i Sverige död efter ”drive by shooting” – vi är bara i slutet av början. Sverige kommer att sjunka ner i ett djupt mörker genom den förändrade befolkningssammansättningen.

Morten Uhrskov Jensen.

Att det skjuts på öppen gata känner vi också till i Danmark när särskilt gängen ska markera sitt territorium och genomföra sina hämndaktioner. För att avsluta en möjlig kortslutning av debatten konstaterar jag att vi sedan sist på 1970-talet har haft vår egen etniska drägg i form av i synnerhet Hells Angels och Bandidos. Men på grund av den förda invandringspolitiken har vi fått så många gäng bestående särskilt av araber, afrikaner och andra från Stor-Mellanöstern att ingen vet hur många de är. Att vi allaredan haft  två allvarliga gäng-rockerfenomen kan aldrig bli en ursäkt för att importera det tio- eller tjugodubbla.

Självklart är det mycket, mycket värre i Sverige. Svenska politiker har fört en långt mer sinnessjuk invandringspolitik än danska, och broderlandet ligger antagligen minst 25 år ”före” oss. Låt oss titta på den tolvåriga flickans tragiska död i Botkyrka i ljuset av den ändrade demografin i landet som fram till 1960-talet var ett av de mest etniskt homogena i världen.

Botkyrka (se tabell här nedanför) hade enligt Wiki i december 2018 en befolkningsandel av utrikes födda och personer med båda föräldrarna födda utomlands på 59,32 procent. Det rör sig om 55 233 personer. Redan denna skakande siffra är rent lurendrejeri. 2003 ändrade SCB (Statistiska Centralbyrån) definitionen av svenskar och icke-svenskar. Före 2003 räknades man som icke-svensk om en av föräldrarna var född utomlands. Genom att ändra definitionen till båda föräldrarna födda utomlands lyckades man få bort alla från tredje världen där antingen far eller mor var född i Sverige men hade blivit ”familjeåterförenade” med en person från samma etniska grupp i tredje världen. Man kan läsa mer om det statistiska svindleriet här.

Det intressanta är att Wiki på ett annat ställe faktiskt publicerar siffror som kan understryka och därmed bevisa katastrofen. I en tabell över ”inrikes födda med två inrikes födda föräldrar” kan vi utläsa att det fanns 78,6 procent i den kategorin 2002. 2018 hade andelen sjunkit till 67,6 procent.

Lägg märke till att inte så få från tredje världen har två ”inrikes födda” föräldrar men alltså räknas som svenskar. De 67,6 procenten är därför helt säkert en alltför hög siffra.

Om vi som i Danmark antar att omkring en tredjedel av icke-svenskarna är västliga invandrare och deras barn ligger vi ändå efter Sverige och det faktum att omkring 25 procent av Sveriges befolkning består av människor från tredje välden. Denna andel växer mycket, mycket snabbt eftersom svenska politiker fortsätter tillåta en inströmning som är långt större än i Danmark.

I loppet av ganska få årtionden kommer etniska svenskar att bli i minoritet i sitt eget land. Etniska svenskar är redan jagat vilt i de svenska stor- och landsortsstäderna. ”Förnedringsrån” hör till dagordningen.

Och så berättar de politiskt korrekta för oss att det stora folkutbytet är ett spöke. Spöken kan de vara själva. Sverige fungerar numera  som kanariefågeln i kolgruvan, som sänder chockvågor ut över den europeiska kontinenten när det svenska folkhemmet oåterkalleligt bryter samman. Sedan kan allt hända.

Vi lever i intressanta tider.

 


Män mellan 15 och 44 år begår mest brott

Män mellan 15 och 44 år med utländsk bakgrund är den mest brottsaktiva gruppen. Andelen män med utländsk bakgrund i den åldersgruppen har därför stor betydelse för kriminaliteten i en kommun.

I Botkyrka utgjorde män 15-44 år med utländsk bakgrund 58 procent redan 2002. 2018 hade gruppen vuxit till hela 72 procent.

I hela landet ligger siffran för andelen män 15-44 år nu på 36,5 procent, vilket är en kritisk nivå. Som exempel kan nämnas Uppsala (37,8 procent 2018), där våldskriminaliteten det senaste året formligen har exploderat.

Tabell sammanställd av Affes statistikblogg. Källa: SCB.