Medias älsklingar måste granskas

Mediesituationen under coronapandemin är unik. Den liknar ingenting som vi har upplevt under fredstid, inte ens medias skandalösa hantering av massinvandringen. Journalisterna har helt och hållet svalt politikernas och myndigheternas agenda och agerar okritiskt propagandister för den globala vaccinindustrin.

Hur kommer det sig att Matti Sällberg har klippkort till alla radio- och tv-studios? Varför granskas inte hans kopplingar till vaccinindustrin?

Bara ett litet fåtal personer, ofta med starka kopplingar till läkemedelsindustrin, tillåts komma till tals i media och ge en totalt ensidig information till svenska folket om Covid-19 och så kallade ”vacciner”. Flera av dem har engagemang i näringslivet som gör det befogat att ifrågasätta deras påstådda status som oberoende experter. Medias älsklingar måste granskas.

Den som iakttar medias hantering av information om corona, läkemedel och vaccinationer kan konstatera att ingen oberoende information eller debatt över huvud taget släpps fram. All information går i en riktning. Inte en enda initierad person som ställer kritiska frågor får komma till tals. Journalisterna beter sig som lobotomerade megafonhållare åt makten, det vill säga politikerna, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och – inte minst – läkemedelsindustrin.

En av de mest anlitade ”experterna” i media är Matti Sällberg, född 1961, professor i mikrobiologi och biomedicinsk analytiker vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska institutet. Han hamnade tidigt på redaktionernas ring-lista, har etablerat närmast rockstjärnestatus genom ett fast engagemang som ”expert” i TV4 och förefaller ha klippkort till samtliga andra radio- och tv-studios och tidningsredaktioner. Titt och tätt uttalar han sig i SVT Aktuellt, Rapport, Lilla Aktuellt, SR Studio Ett och P1 Morgon.

Han framställs genomgående som ”opartisk expert” som vi förväntas sätta vår tilltro till. Men vad media inte informerar om är att Matti Sällberg har flera bolagsengagemang med oklara gränser mot eller som står i konflikt med hans påstådda roll som ”opartisk expert”. Han är delägare och styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken AB som enligt uppgift i bolagsregistret ”ska bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter även som idka annan därmed förenlig verksamhet”.

Svenska Vaccinfabriken Produktion AB har sin verksamhet registrerad på VD:n Jens Åke Bäcks (född 1978) hemadress Kistavägen 32, en villa i Sollentuna.

Matti Sällberg och Jens Åke Bäck driver också  företaget Prebona AB, Varvsgatan 4 i Simrishamn, tillsammans. Företaget tillverkar desinfektionsmedel som de uppger eliminerar Covid-19 till 99,99 procent, och dessutom motverkar bakterier och svamp.

Sällbergs affärspartner Jens Åke Bäck driver ensam företaget Kulmed AB, med en intressant inriktning på konsultverksamhet och vetenskapliga kongresser inom flera terapiområden, bland annat infektioner, gastroenterologi, lungmedicin, urologi och reumatologi. I sin företagspresentation skriver Kulmed AB:

”Tillsammans med Mediahuset i Göteborg AB arrangerar vi ett stort antal vetenskapliga möten med post-kongress möten, regionala möten och nordiska möten. Föreläsningar skräddarsys efter era önskemål, behov och förutsättningar och sträcker sig från allt kring digital marknadsföring med de senaste teknikerna som artificiell intelligens till försäljning och ledarskap.”

Kulmeds samarbetspartner Mediahuset i Göteborg AB kallar sig ”branschledande när det kommer till marknadsföring, utbildning och kommunikation inom den nordiska hälso- och sjukvårdssektorn”. Nästa ”event” i Mediahusets regi sker den 23 juni och uppges gälla ”Vetenskaplig uppdatering Covid-19, sammanfattning och lägesrapporter från inbjuden panel”.

Här kan vi se Matti Sällberg i aktion i ett TV4 Nyhetsmorgon från den 18 mars 2020, där han bland annat säger:

”Biverkningar är en omöjlig fråga att svara på, men om det är allvarliga biverkningar kommer det inte att bli något vaccin. Jag skulle inte vara orolig.”

Drygt ett år senare vet vi att det inte är sant. Den 1 december förra året utfärdade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) så kallat nödgodkännande (Emergency Use Authorization, EUA) för snabbframtagna, otillräckligt testade ”vacciner” som är sammansatta enligt tidigare oprövade principer och helt annorlunda än traditionella, beprövade vacciner.

Med miljoner människor vaccinerade över hela världen börjar nu mycket allvarliga biverkningar visa sig, bland annat potentiellt dödlig hjärtmuskelinflammation hos unga män, en femdubbling av antalet missfall (även sena missfall i andra och tredje trimestern) hos kvinnor och inlagring av giftiga spikproteiner i mängder av organ, bland annat i kvinnors äggstockar, vilket kan resultera i sterilitet.

Nu går till och med mannen som uppfann mRNA-vaccinerna, doktor Robert W Malone, ut och erkänner sjukdomssyndrom i samband med vaccinerna. Han är medveten om dem och vill ha transparens och ärlighet om alla data från centrala hälsomyndigheter.

I klippet från TV4 Nyhetsmorgon här ovanför talar Matti Sällberg om ”vi” som tar fram vacciner. Frågan är vad han menar med ”vi”. Det får tittarna inte veta. Uttalar han sig som forskande professor? Eller som företrädare för Svenska Vaccinfabriken AB, det vill säga vaccintillverkare med direkta affärsintressen i vaccinbranschen? Eller uttalar han sig som representant för Prebona AB, som säljer desinfektionsmedel mot Covid-19?

Det har vi ingen aning om, och det skapar ovisshet och förvirring. I den svåra situation som en pandemi innebär har allmänheten mer än någonsin behov av opartisk och pålitlig information. Det är vår rätt att få det, men det tillhandahåller inte svenska media.

Journalisterna är uppenbarligen för lata för att ens orka googla fram Matti Sällbergs bolagsengagemang, trots att allt ligger öppet på Internet.

I ett annat klipp ur TV4 Nyhetsmorgon (10 juni 2021) sitter Matti Sällberg och pläderar för vaccination av barn, ända ned till 6 månader gamla spädbarn. Notera den fullkomligt urusla journalistik som bedrivs av programledarna Steffo Törnquist och Tilde de Paula Eby. De är helt befriade från kunskaper och totalt oförmögna att ställa kritiska frågor. Om de här båda så kallade ”journalisterna” vill mysa med Matti Sällberg tycker jag att de ska göra det privat, på egen tid och egen bekostnad. Men lura inte i tittarna att det handlar om medicinsk information!

Det gick bara någon dag sedan den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA den 28 maj beslutat tillåta covidvaccination av barn från 12 års ålder så satt Matti Sällberg i SVT Aktuellt och talade sig varm för varan – trots att barn har så liten sjuklighet i Covid-19 att den är närmast försumbar, och trots att biverkningsbilden inte ens för vuxna vaccinerade är klar förrän om flera år.

Tyvärr är klippet redan bortrensat av SVT, som aktivt motarbetar att tittarna ska kunna få överblick, se mönster och sammanhang och därmed kunna dra slutsatser. Att förvandla information till fragmentariserade, enstaka händelser som bara råkar inträffa, utan förklaring, är en viktig del av SVT:s fördumningsagenda.

Den som förvaltar sitt klippkort till tv- och radiostudios väl har visat framfötterna och kan bli utvald till Sommarvärd i radions P1 av programmets ständiga producent Bibi Rödöö. Björn Olsen blev det 2020, och längre kan en professor i infektionssjukdomar inte komma i Mediesverige.

Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar och Sommarpratare i radions P1 2020.

En annan tv-favorit är Jan Albert, professor i mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska institutet.

Jan Albert, professor i mikrobiologi och smittskydd, står på medias ringlista.

Jag har inte kunnat hitta några bolagsengagemang på honom eller Björn Olsen. Men det innebär inte att de inte finns, eller att de inte har andra uppdrag eller former av finansiering som skulle vara besvärande om de kom till allmänhetens kännedom. Det är tillräckligt besvärande att i synnerhet public service enbart släpper fram en liten begränsad klick så kallade ”experter” – som alla företräder det offentliga narrativet, det vill säga regeringens och myndigheternas linje – och inte ger utrymme för några andra röster. Styrningen är särskilt elakartad eftersom den gäller en folkhälsofråga av hittills oupplevd storlek.

Orsakerna kan man bara spekulera om, men det kan vara så illa att journalisterna upplever vaccinkampanjen som något entydigt gott, identifierar sig med den och därför glömmer den journalistiska plikten att ifrågasätta och kritiskt granska. Det är i så fall ett nederlag utan like för den journalistiska professionalismen. Efter decennier av försummelser, mörkläggning och ideologisk bias i bevakningen av massinvandringspolitiken borde journalisterna ha lärt sig av sina misstag. Men icke! Nu har de sjunkit ännu djupare i sina kratrar av passivitet, förlamning och enögd propaganda.

Regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström.

Farmaceuten Richard Bergström, född 1966, utnämndes den 14 juni 2020 av Sveriges regering till så kallad ”vaccinsamordnare”. Sannerligen ett hedersuppdrag. Hur kom han dit? Richard Bergström har i hela sitt yrkesverksamma liv stått nära läkemedelsindustrin. Han har ett mångårigt förflutet i läkemedelsindustrin i Schweiz och på statliga Läkemedelsverket. Åren 2002–2011 var han verkställande direktör för branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och 2011–2016 VD för lobbyorganisationen European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) i Bryssel.

Han är bosatt i Zürich i läkemedelsindustrins förlovade land Schweiz och började i januari 2017 arbeta som chef för affärsområdet Pharma på det schweiziska dokumentsäkerhetsföretaget SICPA. Han har varit rådgivare till Världshälsoorganisationen (WHO) och har medverkat som expert i flera statliga utredningar.

Richard Bergström har två bolagsengagemang. Han är extern firmatecknare i PharmaCCX AB med registrerad adress Malmskillnadsgatan 32 i Stockholm. Firman tecknas av honom och ytterligare två personer,  Carl Fredrik Moen och Nathan John Sigworth.

Bolaget ska enligt Bolagsfakta ”driva en digital mjukvarubaserad plattform för att underlätta prisförhandlingar för läkemedel samt därmed förenlig verksamhet”.

Richard Bergström är också ordinarie styrelseledamot i IHE, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi med säte i Lund.

IHE kallar sig ”ett väletablerat, oberoende, hälsoekonomiskt forsknings– och utredningsinstitut som tillhandahåller högkvalitativ forskning och expertkonsultation inom hälso- och sjukvårdsområdet. Företaget är involverat med mer än 50 kunder över hela världen som representerar nationella myndigheter, läkemedelsföretag, vårdgivare, branschorganisationer och patientgrupper”.

Richard Bergström är alltså ingalunda opartisk och oberoende av läkemedelsindustrins intressen när han företräder den svenska regeringen. Tvärtom har han fingrarna i många syltburkar som existerar på marknaden och har med sin bakgrund naturligtvis egna intressen som inte nödvändigtvis sammanfaller med den svenska allmänhetens intressen.

Nu kommer Richard Bergström att utredas av JO, Justitieombudsmannen. Orsaken är Aftonbladets avslöjande om hur han hanterat information som varit central för den svenska vaccinstrategin. I mars kunde Aftonbladet avslöja att Bergström hanterat sekretessbelagd information på sin privata Gmail-adress vid upprepade tillfällen.

Mail som omfattas av utrikessekretess skickades både till och från den privata adressen och var direkt kopplade till vaccinsamordningen. Agerandet dömdes ut som ett säkerhetshot.

Bergström nekade först, i en intervju med Aftonbladet, till att ha hanterat hemliga uppgifter på sin privata mail. Men efter intervjun ändrade han sig och uppgav att det både rörde sig om sekretessbelagd och central information. Det rörde sig om ett stort antal mail. Tre av mailen som Bergström skickade till sin privata mail innehöll totalt över 80 A4-sidor. Alla sidor var helt sekretessbelagda.

Ämnesraderna i två av de mailen kopplades till vaccintillverkarna Astra Zeneca och Pfizer. Enligt sekretessbedömningen skulle ett röjande av uppgifterna kunna skada Sverige.

JO kommer nu att utreda Richard Bergströms mailhantering. Bergström har inte velat svara på frågor om JO:s utredning.

Bindningar går kors och tvärs mellan läkemedelsindustrin, hälsomyndigheter, politiker och skatteavlönade professorer och andra akademiker. Gemensamma studieår och gamla vänskapsband skapar ofta osynliga bindningar mellan bland annat forskare och ekonomiska institutioner. Ett exempel kan se ut så här.

Pressmeddelande 27 mars 2020:

Karolinska Development har genomfört en investering i företaget Svenska Vaccinfabriken Produktion (SVF) som bedriver
utveckling av terapeutiska proteiner och DNA-vacciner mot bland annat hepatit B och hepatit D samt vacciner för att förebygga infektioner av covid-19 och möjliga framtida coronavirus.”

Det är alltså det företag där Matti Sällberg är styrelseordförande som här får en generös spark framåt för att kunna etablera sig på den asiatiska marknaden.

Karolinska Development kommer att ha en aktiv roll och hjälpa bolaget bland annat i etableringen av ett samarbetsavtal med en eller flera asiatiska partners inför den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av produkterna”, heter det.”

Tysklands rikskansler Adolf Hitler satte även den svenska pressfriheten ur spel 1933-1945.

För att kunna hitta en motsvarighet till dagens korrupta medieklimat måste man gå tillbaka ända till andra världskriget och perioden 1933-1945. Jag kan åtminstone inte hitta några andra paralleller i modern tid.

Ända från Adolf Hitlers tillträde som rikskansler i Tyskland 1933 och under hela kriget höll den svenska samlingsregeringen media i ett järngrepp, med ständig styrning och klagomål från tyska ambassaden. Yttrandefrihet och tryckfrihet ströps och sattes i praktiken ur funktion. Tidningar och andra publikationer konfiskerades hundratals gånger, utan åtal och rättegång. Neutralitetspolitiken innebar en politiskt hårt styrd press som med alla medel förhindrades att förmedla sanningen om nazisternas tyranni. Att publicera sanningen kallades ”grymhetspropaganda”.

Pressfriheten ströps för att det var krig. Men hur förklarar man dagens mediesituation under rådande fred? Eller är hanteringen av coronaviruset att jämföra med krig? Frågan är: vems eller vilkas järnhand är det som stryper korrekt och opartisk information?

Journalistisk lättja, oförmåga och ovilja att ta in komplicerade fakta kan förklara en del av den eländiga mediesituationen. Men inte allt. Jag tror inte att det är helt fel att ana MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hand bakom den omisskännligt hårt dirigerade mediehanteringen. Om det stämmer är det bara att gratulera MSB och Löfvenregeringen till världens antagligen lydigaste och mest makttrogna journalistkår.

Grattis på er!

Sovjetunionen och Maos Kina skulle ha ångestsvettats av avund vid en jämförelse.

Sist i den här krönikan lägger jag in en mycket intressant svensktextad intervju med Michael Yeadon, som har arbetat 32 år i läkemedelsbranschen. Han har bland annat varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han berättar om orsakerna till dagens hårt styrda forskning och varför forskare har blivit rädda ja-sägare som inte vågar säga sanningen annat än viskande och i enrum.

Medan vissa äntrar rollen som gosedjur i tv-studios blir andra utfrysta och nekas forskningsanslag.

Videon är en vädjan från Michael Yeadon till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

Tidpunkter:

04:24
– Hur man räknar dödsfall

05:02
– Nedstängningar (Lockdown)

07:05
– Asymtomatisk smittspridning

08:12
– PCR-test

10:55
– Forskare vågar inte säga något

14:34
– Nedstängning/lockdown

17:29
– Mindre farligt än influensa, för de allra flesta

18:08
– Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig

20:27
– Pengar styr forskningen

25:01
– Antikroppar och T-celler

29:37
– Hur farligt är viruset?

31:30
– Flesta åtgärderna onödiga

31:55
– Alternativa mediciner mot Covid-19

32:52
– Virusvarianter/mutationer

35:56
– Varför tillverkas ”påfyllnadsvacciner”?

38:34
– Den som haft smittan är immun

39:47
– Vaccinpass – slutet på friheten

46:50
– Hur nå ut med informationen?

50:31
– Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)

51:39
– Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment

54:44
– Det är dags att säga NEJ

 

I Sverige har nu 4 084 788 personer fått minst en dos covidvaccin och 25,2 procent, eller 2 066 677 personer, fått två doser.

Det innebär 40,45 procent av hela befolkningen och 49,9 procent av alla över 18 år.


Yttrandefrihet innebär rätten att yttra sanningar som är obekväma och som du inte vill höra.

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!