Läkare slår larm: magnetiska nanopartiklar tar sig in i hjärnan och nervsystemet

Nu kommer alltmer information om covidvaccinernas verkningar, tack vare ärliga och modiga visselblåsare som riskerar sin egen position och säkerhet för att fakta om vaccinerna ska tränga igenom medias mur av censur och propaganda.

Dr T. är en brittisk läkare som formulerar det hon kallar ”en hypotes” om hur magnetiska nanopartiklar i vaccinerna forcerar blod-hjärnbarriären, tar sig in i hjärnan och skadar det komplicerade nervsystem som reglerar våra rörelser, balans, vårt tal, luktsinne, syn och hörsel och en mängd andra kroppsfunktioner.

Det har tidigare uppmärksammats att magneter fäster på injektionsstället på de personer som har injicerats med covidvaccin från Pfizer/BioNTech och Moderna, de så kallade mRNA-vaccinerna. Att magneter fäster på kroppen indikerar att vaccinerna innehåller någon form av magnetiska ämnen.

Mekanismerna har inte utretts utan som vanligt avfärdats som ”konspirationsteorier”, trots att vem som helst kan se att magneten fastnar på injektionsstället.

Bland annat har brittiska BBC och den internationella nyhetsbyrån Reuters avfärdat fenomenet med en smutskastningskampanj och kallat dem som har framträtt med allt från kylskåpsmagneter till nycklar och gem som fastnat på överarmen för ”bluff” (fake).

Då ska man ha klart för sig att BBC och Reuters är två av de stora mediehus som i en överenskommelse med TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar, den 10 december 2020 lovade att ”gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna”. Överenskommelsen ingicks bara tio dagar efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA hade utfärdat ett nödgodkännande (Emergency Use Authorization, EUA) för covidvaccinerna. Jag berättade om överenskommelsen i en krönika nyligen.

Jag har läst och sett mängder av information om de så kallade covidvaccinerna. Den här videon med Dr T. (som alltså visar sitt ansikte men inte uppger sitt namn) är den som hittills mest tydligt låter oss förstå hur sambanden mellan vaccinerna och kroppsliga reaktioner och skador kan se ut. Mycket pedagogiskt går hon igenom och förklarar vilka nerver  i kroppen som reglerar vilken kroppsfunktion. Hennes video är den absolut mest alarmerande jag har sett. Om hennes hypotes stämmer står vi inför en gigantisk medicinsk katastrof där många av dem som har låtit vaccinera sig riskerar svåra och bestående skador.

Från hjärnstammen går alla de viktiga nerver som styr i princip alla våra kroppsfunktioner; rörelser, luktsinne, syn, hörsel, balans, smaksinne, talförmåga, tungan, förmågan att svälja och många andra funktioner. Genom att gå igenom hur de olika nervsystemen fungerar kan Dr T. härleda orsakerna till de tusentals rapporter om vaccinbiverkningar som nu strömmar in till läkemedelsmyndigheterna. Fram till den 26 maj har till exempel mer än 1 000 fall av ansiktsförlamning rapporterats hos vaccinerade britter, och mer än 1 000 dödsfall sätts i samband med vaccinationerna.

Den 18 juni kommer en vaccinkommitté inom den amerikanska hälsomyndigheten CDC (Centers for Disease Control and Prevention) att hålla ett krismöte där framför allt två punkter står på programmet: de allvarliga fall av hjärtmuskelinflammation som följt på vaccinationer med mRNA-vaccin och den kontroversiella frågan om vaccination av barn och ungdomar. Krismötet kan vara ett tecken på att eftertankens kranka blekhet börjar drabba de tillståndsgivande myndigheterna i detta gigantiska medicinska experiment.

”Vi har svårt att inse att människor medvetet vill utsätta andra för skada. Men en liten grupp människor gör det” säger Dr T.

”Och en ännu större grupp tillåter och underlättar de skador som äger rum för att de inte förmår inse att andra kan orsaka skada. Därmed blir de också förövare.”


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!