Afghanamnestin kan bli spiken i kistan för regeringen

Torsdag den 7 juni fattar socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och centerpartiet ett historiskt ogenomtänkt och oförsvarligt riksdagsbeslut. De kommer att godkänna regeringens lagförslag om amnesti för omkring 9 000 afghanska män som saknar asylskäl.

Afghaner demonstrerar på Norra Bantorget. I bakgrunden Sveriges förste socialdemokratiske statsminister, Hjalmar Branting. Foto: Stefan Pettersson, Nya Tider.

De 9 000 afghanerna har redan utretts och fått avslag på sina asylansökningar i alla instanser, eftersom de inte har några skyddsskäl. Hälften kommer från det icke krigsdrabbade Iran, och 78 procent har ljugit om sin ålder.

Beslutet att baxa igenom det här undermåliga lagförslaget kommer att slå tillbaka mot ansvariga politiker med full kraft. Det är ett beslut som både går på tvärs med folkviljan och underminerar utlänningslagen och asylsystemet. Beslutet kan bli spiken i kistan för regeringen i det kommande riksdagsvalet. Båda regeringspartierna rasar kraftigt i den senaste tidens opinionsmätningar. I Sentios junimätning är Sverigedemokraterna största parti med 26,1 procent. Socialdemokraterna får den historiska katastrofsiffran 21,7, moderaterna 17,1, liberalerna 7, centerpartiet 7,2, vänsterpartiet 9,7, miljöpartiet 4,8 och kristdemokraterna 3,3 procent.

Statsminister Stefan Löfven (s).

Ombord på Titanic spelar orkestern med statsminister Stefan Löfven (s) som dirigent. Här når den politiska aningslösheten nya höjder.

Tror verkligen regeringen att väljarna stillatigande tänker acceptera att 9 000 åldersbluffande afghanska män utan asylskäl beviljas uppehållstillstånd till en beräknad kostnad av 3 miljarder kronor – samtidigt som Pensionsmyndigheten i en ny rapport visar att närmare en kvarts miljon (245 000) äldre över 65 år ligger på fattigdomsgränsen, det vill säga 12 100 kronor per månad?

Sverige har högst andel fattigpensionärer i Norden, och i motsats till de övriga nordiska länderna ökar antalet  i Sverige.  Pensionsmyndigheten undviker dock att använda det rättframma begreppet fattigpensionärer och talar istället om ”relativ, låg ekonomisk standard”.

Det är fult att ”ställa grupp mot grupp”. Aja baja, politikerna hötter med fingret och har inpräntat det skampräglade budskapet i allmänheten under många år. Ett formidabelt hyckleri och en fet lögn! Politiker ska ställa grupp mot grupp när de fördelar de resurser som har betalats in i form av skattemedel. Det är deras uppgift, det är därför de är valda. ”Allt åt alla” gäller bara i högljudda, extrema vänstergrupperingar, inte i en fungerande demokrati.

I lagförslaget om amnesti för 9 000 åldersbluffande afghaner, den så kallade gymnasielagen, visar regeringen, vänsterpartiet och centerpartiet mycket tydligt vilken grupp de prioriterar: de gynnar vuxna män som har tagit sig in i Sverige genom att missbruka asylsystemet, utan att visa ID-handlingar och genom att lämna falska uppgifter om ålder, skyddsbehov och vilket land de kommer ifrån.

Statsminister Stefan Löfven (s) och ensamkommande ”barn”.

Genom att anmäla sig till gymnasiestudier ska de illegala afghanerna ges en ny möjlighet till uppehållstillstånd, fortfarande utan några skyddsskäl. De behöver bara ”ha för avsikt” att studera. Det finns inga krav på att gymnasiestudierna kommer att genomföras.

Gymnasielagen är en fantasi på regeringsnivå, en krok att hänga upp den omotiverade afghanamnestin på. Prognosen för utlandsfödda att klara gymnasiestudier är synnerligen dålig. Både en ESO-rapport och en SOU-utredning som kom förra året visar att det går allra sämst för de ensamkommande. Om man invandrar till grundskolan i högstadiet är det 30 procent som klarar gymnasiebehörighet – jämfört med 90 procent av inrikes födda elever. Bara 20 procent av de ensamkommande klarar godkänt i svenska, engelska och matte.

Det finns en andra chans i introduktionsprogrammen, där Språkintroduktionen är det fjärde största gymnasieprogrammet i landet numera. Dit kommer man direkt från utlandet eller om man har misslyckats i grundskolan. Men av eleverna på Språkintroduktionen har bara 1(!) procent tagit examen efter tre år. Efter fyra år har 7 procent tagit examen. 20 procent av eleverna försvinner.

”Om den svenska skolkrisen har ett epicentrum så är det här” skriver PM Nilsson i Dagens Industri. 

Lagförslaget har drivits igenom av miljöpartiet, som har en utpressningsposition i regeringssamarbetet med socialdemokraterna fram till den 10 september då de förhoppningsvis åker ut ur riksdagen med buller och bång och deras samhällsskadliga verksamhet stoppas.

Sverigedemokraterna, moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna motsätter sig lagförslaget och kommer att rösta emot det. Enstaka riksdagsmän från några av partierna kommer att frångå partilinjen och rösta för regeringsförslaget.

”Det är många fel på den här lagstiftningen, den är usel från början till slut” säger Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för moderaterna.

I ett mycket skarpt formulerat yttrande underkände juristerna i Lagrådet den 28 mars regeringens lagförslag.

Regeringens förslag om uppehållstillstånd för ensamkommande som studerar är ”knapphändigt analyserade, remisstiden har varit kort och effekterna är svårbedömda”, anser Lagrådet och avfyrade en historisk totalsågning:

”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.”

 

Afghaner demonstrerar genom att sitta på sina bakar på Medborgarplatsen i Stockholm. Augusti 2017. Bilden är ett montage.

En majoritet i den här gruppen – 78 procent – har ljugit om sin ålder och sökt asyl som minderåriga ensamkommande. Efter åldersundersökning har de fått sin verkliga ålder uppskriven till mer än 18 år. Så gott som alla – 99,4 procent – är män. Hälften kommer från  det icke krigsdrabbade Iran, många är födda där och har aldrig satt sin fot i Afghanistan. Afghaner som kommit till Sverige från Iran vet oftast hur gamla de är. Fem procent kommer från Pakistan. Ingen enda har visat upp giltiga ID-handlingar. Ingen har alltså en aning om vilka de här männen är eller vilka avsikter de har med att komma till Sverige.

Expressen har, synnerligen oväntat, gjort ett seriöst reportage om hur afghaner lever i Iran. Alla som Expressen pratar med säger samma sak:

Iran är ett säkert land, även för flyktingar. Det stora problemet är fattigdom, och de som är i störst behov av hjälp är kvinnor och barn.

Kvinnor får sällan jobb, och i de fattigaste områdena tvingas små barn att tigga efter skolan för att familjen ska klara sig. Men det är inte kvinnorna och barnen som emigrerar från Iran och Afghanistan. Det är de vuxna männen. Kvar lämnar de kvinnor och barn.

Alla afghanska barn har rätt att gå tolv år i skolan i Iran – även som befinner sig i landet illegalt.

För de flyktingar och ”papperslösa” som inte har råd att betala för sjukvård, och som inte får hjälp av sjukhusen, finns välgörenhetsorganisationer som kan hjälpa till.

”Sjukhuset tar aldrig betalt före behandlingarna, alltid efteråt. Och papperslösa som inte kan betala får hjälp genom donationer. Alla får vård här” säger en läkare som Expressen talar med.

Det omdömeslösa lagförslaget har mött hård kritik, inte bara från Lagrådet utan också från Polismyndigheten, migrationsverket, mängder av enskilda och i alternativmedia. Lagen är tänkt att träda i kraft redan den 1 juli.  Förslaget kommer att gå igenom i riksdagen på grund av centerpartiet, som har låtit allt eventuellt förnuft fara och bryter sig ur samarbetet i den borgerliga Alliansen och stöder regeringens förslag. I april meddelade centerpartiets partiledare Annie Lööf att ”de medmänskliga konsekvenserna kommer att bli alldeles för stora om vi stoppar det”. 

Centerpartiets partiledare Annie Lööf gör gemensam sak med asylaktivisterna.

Vid en presskonferens kallade Annie Lööf förslaget för ”riktigt dåligt” men sa samtidigt att partiet ger det sitt stöd. Här kan vi notera att när Annie Lööf våndas över ”de medmänskliga konsekvenserna” om förslaget stoppas handlar hennes vånda enbart om de afghanska män som har ljugit sig in i Sverige.

Annie Lööf passerar gränsen mellan förnuft och vansinne. Någonting säger mig att hon kommer att få betala ett högt pris för den gränsövergången – dock inte tillnärmelsevis lika högt som de kvinnor som kan komma att utsättas för sexualbrott begångna av män i den här gruppen.

Den kunniga asylbloggaren Merit Wager skriver:

”Denna besatthet hos S, MP, V och C att tvinga på oss först upp till 9 000 afghanska män som ingen vet vilka de är men som i dyra processer fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige, och sedan ytterligare kanske 5 000 eller fler, är som jag ser det rent hysterisk och fullkomligt ofattbar.

Och den besvikelse och ilska – och i vissa fall ren förtvivlan – jag hör många framföra över att även Centerpartiet sviker och beter sig som lagtrotsande aktivister är mycket stor. Vi är många som aldrig hade kunnat tro att Annie Lööf och hennes medlemmar faktiskt skulle svika allt vad rättssäkerhet och likhet inför lagen heter och gå emot vad experter uttalat i den här frågan! 

Det är folkets pengar som ska användas till detta och det här är partier som sviker folket/skattebetalarna till förmån för bättreliv-sökande som redan kostat oss tiotals och åter tiotals miljarder för boenden, skolgång, sjukvård, tandvård, gode män, asylombud, gymkort, busskort, rättegångar (vid begångna brott), fängelse etc, etc, etc.”

Hur gick det till när politikerna i fyra riksdagspartier valde att lämna hjärnan och det politiska omdömet hemma på hatthyllan innan de gick till jobbet? Förklaringen är att det inte längre är kunniga och kompetenta politiker som styr Sverige – det är inkompetenta vindflöjlar som låter sig styras och manipuleras av politiska aktivister och lobbygrupper.

Påtryckningarna skedde – berättar Expressen – genom känslomässig utpressning  och härskartekniker från ytterst medvetet iscensatta kampanjer av politisk aktivism och manipulation från nätbaserade asylaktivister  som #Vistårinte ut, Ung i Sverige, Blankspot, grundat av kommunisten Martin Schibbye och kommunikationsstrategen Brit Stakston, miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom, den 76-åriga aktivisten Ingrid Eckerman och hennes Facebookgrupp Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! samt många enskilda aktivister, som 57-åriga Marielouice Strömquist, som här ses värna om en afghansk man med lite kvinnlig handpåläggning.

Marielouice Strömquist visar handgripligen sin solidaritet med Afghanistan.

Afghanerna själva bidrog till utpressningskampanjen genom att sitta på rumpan i 58 dagar. Aktivister på regeringsnivå, som utbildningsminister Gustav Fridolin (mp), agerade kraftfullt för att lyfta in sina aktivistkompisar i stugvärmen i regeringshögkvarteret Rosenbad.

Gustav Fridolin, utbildningsminister (mp) i regeringen och asylaktivist.

När Annie Lööf den 24 april har meddelat att centerpartiet kommer att rösta ja till regeringens lagförslag skickar statsrådet Gustav Fridolin ett sms till demonstrationsledaren Fatemeh Khavari. Han vill tacka för ”hennes engagemang och ledarskap”. Fridolin skriver att han är ”djupt imponerad”. 

Fateme Khavari, afghansk asylaktivist.

”Man kunde få intrycket att det var en spontan aktion som råkade få stort medialt genomslag. I själva verket hade Fatemeh Khavari varit i Almedalen tidigare den sommaren och på plats studerat hur ideella nätverk och intresseorganisationer jobbar med opinionsbildning. Vid hennes sida före, under och efter sittstrejken i Stockholm fanns Elin Morén, nära vän och tidigare vice ordförande i Ung vänster, som hjälpte till att skriva tal” skriver Expressen.

Elin Morén.

Facebookgruppen #Vi står inte ut, men vi slutar aldrig kämpa med nästan 74 000 likes är aktivistnätverkets ansikte utåt. Målet är att pressa, manipulera, bilda opinion.

”Vi jobbar politiskt och lobbyistiskt” säger grundaren Kinna Skoglund.

Notera detta:

I slutna grupper tipsar medlemmarna varandra om journalister de uppfattar som särskilt lyhörda, det vill säga särskilt manipulerbara, för deras budskap.

Ur demokratisynpunkt är det intressant att fyra riksdagspartier och ett antal aktivistgrupper och lobbyister är ensidigt inriktade på en enda målgrupp: 9 000 afghanska män som har bluffat sig in i Sverige och inte har tillstymmelse till asylskäl. Ingen tycks ha reflekterat över hur svenskar, i synnerhet svenska flickor och kvinnor, kan komma att påverkas av att denna enorma grupp av män i de mest brottsaktiva åldrarna av alla, 15-44 år, får uppehållstillstånd.

Våldtäkter och andra sexualbrott ökar kraftigt, men regeringen vill ge uppehållstillstånd till 9 000 män utan asylskäl från länder som är starkt överrepresenterade vid våldtäktsbrott. 

Under förra året ökade antalet anmälda våldtäkter med tio procent, enligt en rapport från Brottsförebyggande Rådet, Brå – som dock inte har utrett gärningsmännens härkomst. I två tidigare rapporter, 1996 och 2005, har Brå visat att män med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade, med fem gånger, vid våldtäkt. Statistiken är alltså gammal. De senaste åren har Sveriges demografi förändrats kraftigt i en riktning som innebär att många kvinnor känner sig otrygga och inte vågar gå ut ensamma eller på kvällstid.

Den demografiska utvecklingen i gruppen utrikes födda män i den mest brottsaktiva åldern, 15-44 år, ser ut så här. Diagrammet är gjort av Affes Statistikblogg. Som synes kom den allra största andelen utrikes födda män 15-44 år 1970 från Norden. Förra året kom 60,8 procent från dysfunktionella länder i Afrika och Asien. En enorm demografisk förändring som självklart kan förväntas påverka brottsligheten.

 

En beräkning av SCB:s statistik, också gjord av Affes Statistikblogg, visar att män med utländsk bakgrund nu utgör fler än hälften av män i brottsaktiv ålder 15-44 år i Södertälje, Botkyrka, Malmö och Huddinge och snabbt närmar sig 50 procent i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Eskilstuna och Haninge.

En kartläggning av gruppvåldtäkter som gjorts av Expressen  omfattar 43 män som fällts i domstol under 2016 och 2017.  Samtliga 43 män har dömts i gruppvåldtäktsmål.

En tredjedel av dem hade tidigare dömts för brott i Sverige och en övervägande majoritet av dem är födda utomlands eller i Sverige av två utländska föräldrar.

Två invandrade män våldtog en kvinna samtidigt som en tredje filmade gruppvåldtäkten och lade ut det på Facebook. Alla tre dömdes till fängelsestraff.

En undersökning av sexualbrottsdomar gjord på privat basis förra året av Joakim P Jonasson visar att afghaner som dömts för sexualbrott har ökat kraftigt proportionellt sedan 2015. 2017 är nästan var tionde dömd sexualbrottsling afghan. Var fjärde dömd gruppvåldtäktsman är afghan. Gruppvåldtäkter mot män har till 85 procent begåtts av afghaner.

När undersökningen gjordes bodde det 21 093 män födda i Afghanistan i Sverige, men de utgjorde hela 22,9 procent av dem som dömts för grov våldtäkt 2012-2017.

Så här skulle jag kunna fortsätta och rada upp mängder av undersökningar och fakta om erbarmliga skolresultat, överrepresentation i sexualbrott, det kontraindicerade (idiotiska) i att prioritera att lägga 3 miljarder kronor – minst – på en enorm grupp manliga välfärdsmigranter utan asylskäl när pengarna kunde användas för att rädda flera hundratusen pensionärer från fattigdom, om det moraliskt förkastliga i att belöna lögner och brott mot utlänningslagen och att osäkra hela asylsystemet. Om svagsintheten i att ge vika för politiska vänsteraktivister och ge blanka f-n i vad den svenska allmänheten/väljarna tycker.

Men jag slutar här. I åtta år har jag och många andra skribenter i alternativmedia talat för döva öron. Lika länge har jag sett att majoriteten politiker och journalister lever i en egenhändigt skapad verklighet, en masspsykos, när det gäller migrationspolitiken. Psykotiska människor låter sig inte nås av fakta. De måste bokstavligt talat krascha in i bergväggen innan de eventuellt vaknar till liv och verklighet.

Så låt torsdagens beslut om amnesti för 9 000 afghaner utan asylskäl bli den krasch som regeringen och de partier som stöder det här beslutet förtjänar. Den 9 september har väljarna ordet. Låt oss göra den dagen till en dag som aldrig ska glömmas! Av någon.

 

Mer läsning:

Erik van der Heeg: Hazarerna och myten om den iranska tvångsrekryteringen

9 reaktioner till “Afghanamnestin kan bli spiken i kistan för regeringen

  1. Trots oräkneliga bakslag genom åren lever mitt hopp om att också svenska folket har en gräns.
    Förhoppningsvis är det just denna skammens dag dag som utgör den definitiva vändpunkten.
    Må samtidigt satan bereda en alldeles speciell plats i helvetet för alla fähundar och landsförrädare som står för sveket och övergreppet mot landet och dess folk.

    Gillad av 5 personer

  2. Mycket bra skrivet, detta med afghanerna är inte klokt men helt i linje med hur absurt Sverige har blivit

    Gillad av 2 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s