Valet 2018 handlar om moral

Partiledarna i 7-klövern svarar alla ja på frågan om SD är ett homofobt parti som de inte kommer att samarbeta med. Mötet var arrangerat av RFSL och ingick i Prideveckan i början av augusti. Sverigedemokraterna var inte inbjudna. Istället hade RFSL tagit med en leksakselefant.

Den här bilden är symbolisk och redan klassisk. Den har potential att avgöra valet. Egentligen är det inte så svårt att förstå – om man inte är politiker, vill säga. Valet 2018 kommer att handla om moral. Eller avsaknaden av moral. 

Har moral med politik att göra? Självklart. Jag kan inte tänka mig ett område där moral hör mer hemma än i politiken. Politik är moral på samhällsnivå, den infiltrerar allt i våra liv.

När jag försöker lyssna in undertonerna i det som pågår både på och under ytan inför valet den 9 september är det ett dovt muller jag hör, ett ljud som växer i styrka varje dag. Det är ljudet av någonting som bryter och stångar sig fram, som har varit nedtryckt längre än någon vill minnas. Mullret hörs på nätet, i sociala medier, när människor träffas och pratar med varandra.

Detta ”någonting” kommer inte att ge sig. Det är en vrede som bärs av en nyvaken, ursinnig kraft.  Över hela Europa pågår ett uppvaknande, en reaktion mot ett maktgalet multinationellt etablissemangs övergrepp på sina befolkningar. Den gemensamma faktorn i människors protester stavas moral. Människor känner när politikers beslut och handlande går över deras moraliska gräns.

När politikerna försöker få oss att tro att islam är ”en religion som alla andra” som går ihop med demokrati och jämlikhet.

Muslimer ockuperar torget i Uddevalla.

När de försöker få oss att tro att fattigpensionärers svältgräns inte har någonting att göra med de hundratals miljarder som massinvandringen kostar, och döljer att den utgör ett ekonomiskt slukhål utan historisk motsvarighet.

När de kallar det pågående, för alla synliga befolkningsutbytet för ”en anpassning till EU:s minimigräns”.

När vi bara ska finna oss i att gängskjutningarna i Sverige är flest i Europa.

När de försvarar att den svenska skolan inte klarar att ge barn kunskaper så att de kan gå ut grundskolan med godkända betyg.

När det som återstår av äldreomsorgen mest är nöd och misär, och hemtjänstens besök hos brukarna är tidsberäknade exakt på minuten.

Moral är essensen i din inre kärna. Den är en motreaktion mot lögner och falskhet, översitteri och maktfullkomlighet.

Moral är det uppror du känner inom dig mot svek och omoral.

Moral är en protest mot politiker som bedrar oss, som säger en sak och gör det motsatta.

I Sverige har vi i decennier lagt ut moralen på entreprenad och låtit politiker, tjänstemän och media sköta den åt oss. Bekvämast så. Så slipper du tänka, fatta svåra beslut och kan mysa lugnt i soffan och bedöva dig med underhållning. Just då känner du att allting är bra. Vi lever inte i den bästa av världar, men i Sverige har vi det i alla fall bra. Inte har Fredrik Reinfeldts julgran brunnit heller.

Fredrik Reinfeldt (m), statsminister 2006-2014.

Ditt ansvar sträcker sig till att gå till jobbet, ta hand om din familj och betala räkningarna i tid. Det är mer än vad alla människor förmår leva upp till, och det är vackert så. Resten får andra ta hand om.

Allt det där håller på att spricka nu, och du är delaktig. För egentligen har du aldrig kunnat smita undan fast du kanske trodde det, och fast du kände dig trygg i att du lever i ett oändligt och osårbart välstånd. Du pratar inte gärna om moral, du tar ogärna ordet i din mun. Det känns så… obekvämt gammaldags. Som kyrkan och kristendomen. Uppstyltat och out of date.

Men du har bara fått en paus. Du har varit delaktig i en lycklig parentes i historien, tack vare att Sverige under hela efterkrigstiden gynnats av en enastående högkonjunktur som fick industrin att gå på högvarv i mer än 25 år, från krigsslutet 1945 till början av 1970-talet. Vi drabbades av ekonomiskt högmod och välståndsberusning och behövde inte grubbla över moral. Moral är ju underordnad materiella värden. Vi trodde att det alltid skulle vara så här i Sverige. Att vi utgjorde undantaget från den övriga världens realiteter.

Vi hade det så bra att de politiker vi hade valt tog sig friheten att bjuda in hela världen att ta för sig av frukterna av det vi arbetade ihop. Vem kan säga nej till så vackra ord som ”solidaritet” och ”humanitet”? Vi förespeglades att lilla Sverige, en fluglort på världskartan, är och ska vara en humanitär stormakt. Det lät så … storslaget.

Några av oss lät sig smickras och kände sig betydande. Det var de som var mest angelägna om att få spegla sig i storslagenheten och själva bli en del av den. Vi förstod inte att trossatserna kom från grandiosa och omdömeslösa politikerhjärnor där omdömeslöst flockbeteende och primitiva impulser löpt amok.

Vi trodde att detta var den högsta formen av moral. Oegennyttan, omtanken om andra. Men ”omtanke” om flera miljarder människor utan urskiljning och på andras bekostnad är inte godhet. Det uppfyller däremot alla kriterier på storhetsvansinne. Utan att vi märkte det lät sig politikerna kidnappas av frälsningslärorna mångkulturalism och globalism, båda kommunistiska och totalitära inriktningar på global nivå.

Det är ”solidaritetens” nya ansikte: allt som du har arbetat ihop till har andra (som inte har arbetat och bidragit till det gemensamma med en enda krona) lika stor rätt till som du. I globalisternas värld ska alla vara lika fattiga och ha det lika eländigt – utom ett fåtal stenrika oligarker som drar i den globala förstörelsens trådar.

För att få dig att tro på ädla, högre syften marknadsförs den nya, världsomspännande fattigdomen och konfiskationen av dina tillgångar som ”jämlikhet”; utrotad fattigdom, jämlika livsvillkor över hela världen. Det är en utopi, och det vet politikerna. Men de vill att du okritiskt ska gå på lögnerna. Igen.

Det som påstås vara moral är någonting helt annat. Det är brutala, samvetslösa härskares högmod och egennytta. Du finns med i deras agenda bara så länge som du ger tillräcklig avkastning och snällt ordnar in dig i ledet av arbetsmyror och utan att protestera gör deras påbud till dina.

Vad de inte tänker på, men som du har möjlighet att bli medveten om, är att moral och sanning alltid hinner ifatt och alltid segrar till sist. Det är en insikt som ger dig styrka och ett försprång när du ska fatta svåra beslut.

Moral är en livshållning. Moral är det du har inom dig, en bit nedärvd och förvärvad universell visdom. Moral är att veta skillnaden mellan rätt och fel, mellan gott och ont.

Moral är rösten som finns inom dig. Moral är den där känslan av inre skavsår som gnager och inte vill lämna dig i fred när du vet med dig att du har sagt eller gjort något falskt, oövertänkt och dumt. Eller underlåtit att göra något du borde ha gjort.

Moral är inte färgen på ditt hus. Moral är när det finns ett klimat som tillåter sanningen att existera innanför dess väggar.

Omoral är att låta sin politik styras av vad som gynnar respektive inte gynnar Sverigedemokraterna istället för vad som är bäst för Sverige. Den här sortens politisk omoral har pågått i Sverige sedan början av 2000-talet. Det är skamligt, ovärdigt och ansvarslöst. Det gräver en krater i demokratin och skadar den ohjälpligt för lång tid framåt.

Shame on you all, 7-partiet! I valet kommer ni att få betala priset för er katastrofala brist på moral och anständighet.

Stefan Löfven (s) håller upp en regnbågsflagga på ett Pridejippo den 4 augusti, inbjuden av RFSL. Han gör det för att visa att han instämmer i påståendet att ”Sverigedemokraterna är ett homofobt parti som socialdemokraterna inte kommer att samarbeta med”. Lägg märke till hans kroppsspråk och ansiktsuttryck!

Så här kan det se ut när någon handlar i strid med sin moral. Inte för att jag tilltror Stefan Löfven någon högre grad av moral. Politiker kännetecknas i allmänhet av en väsentligt lägre grad av moral än andra.

Men hans kroppshållning och mimik tyder på att någonting skorrar inom honom när han ger efter för grupptrycket, partitrycket, trycket från arrangören RFSL och inte minst trycket från medias sensationsdreglande käftar, när han bestämmer sig för att hålla upp regnbågsflaggan och instämma i det huvudlösa påståendet om Sverigedemokraterna – som inte var inbjudna.

Den där rösten inom dig som jag kallar moral kan låta sig tystas under ganska lång tid om larmet omkring dig är tillräckligt högt, om du belönas för att inte lyssna och om du har ett starkt behov av att vara till lags och tro på det andra säger till dig – särskilt vad de politiker säger som du har investerat din valsedel och din tillit i. Du vill ju så gärna tro att de vill ditt bästa.

Sluta tro det. Sluta genast. Politiker vill i första hand sitt eget bästa. Deras sinnen är blockerade av tron på att de är godhetens sändebud på jorden. Redan i den uppfattningen kan du utläsa att de inte har kontakt med och därför inte heller arbetar för sanningen.

Om partiledarna vore utrustade med mer adekvata flaggor skulle det se ut så här.

Politiker ljuger. Det ingår i uppdraget. De gör det så ofta att de till slut inte själva märker att de ljuger. De ljuger för att de inte tror att väljarna klarar sanning, men framför allt ljuger de för att de själva inte tål sanning, alltså för att skydda sig själva. Sanning och lögn flyter ihop till en kletig, integrerad del av deras personligheter. Fler gånger än jag kan räkna har jag undrat hur de står ut med sig själva. Men de gör det, och jag gissar att det sker med hjälp av en del lugnande kemikalier.

Självförfalskningen hålls vid liv. Med makten följer en skyddad tillvaro i en bubbla, där politikern bara omges av människor som tycker likadant eller låtsas tycka likadant. Om man bara får medhåll blir vägen lång till ifrågasättande och självprövning.

Enda sättet att få dem att sluta ljuga och börja hålla sig till sanningen är att du slutar låta dig föras bakom ljuset, att du uppmärksammar deras lögner och låter dem få veta att du har avslöjat dem.

Professor Jordan Peterson.

”Varför ska man inte ljuga?” frågar den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Peterson i sin bok ”12 livsregler. Ett motgift mot kaos”.

Han svarar:

”Svaret är enkelt. För att allt går sönder. När lögnen blir tillräckligt stor går hela världen till spillo.”

Om människor som hör hemma inom politiken skriver Jordan Peterson:

”Jag har sett hur människor definierar sin utopi och därefter slår knut på sin tillvaro för att försöka göra den till verklighet. Ett naivt formulerat mål övergår med tiden i en livslögns dystra skepnad.”

”Det handlar inte om en vision. Det handlar om avsiktlig blindhet.”

Statsminister Stefan Löfven (s).

Livslögner kan se ut på olika sätt:

”En verkssynd är om man gör någonting som man vet är förkastligt. En underlåtenhetssynd är om man låter dåliga saker hända fast man kunde ha gjort någonting för att förhindra dem. Det förstnämnda anses av tradition vara värre än det senare – undvikandet. Men jag är inte så säker på det.”

Styrelsen i LO-förbundet Byggnads poserar i fittmössor för att visa att de inte har något emot kvinnor. Om de lyssnade till sin inre röst – vad sa den till dem?

Skrämmande många är beredda att dagtinga med sin moral. Eller de har helt enkelt aldrig hittat den, eftersom de aldrig har sökt efter den eller tillåtit sig lyssna till den inre rösten.

Jordan Peterson skriver:

”Att välja den enkla utvägen eller tala sanning – det är inte bara två alternativ. Det är två olika vägar genom livet. Det är helt olika sätt att existera.”

Sveriges feministiska regering på statsbesök i Iran, iförda islamistiska hijaber. Omoral och hyckleri.

Den kategori människor som inte låter sig vägledas av sanning och moral drar ofta till sig stor uppmärksamhet och når inte sällan högt uppsatta positioner i samhället. Uppmärksamheten är viktig i sammanhanget. Den är lika livsnödvändig som mat och vatten för dem. Uppmärksamhet är den drog som får dem att gå runt och hålla sin motor igång, som en bil går på bensin.

Här är ett par bildexempel på vad som enligt min och många andras uppfattning är omoral – när vissa människor anser sig ha rätt att offentligt tvinga sina genitalier och sin sexuella läggning på andra, även på barn.

Den här mannen anser sig ha rätt att tvinga sin nakenhet på barn. Lägg märke till att barnen svarar adekvat och tittar bort. Bilden kommer från britten Mike Colletts Twitterkonto.

 

Hur tänker de föräldrar som tar med sig sina barn för att se perversiteter som den här i Prideparaden?

Detta är motsatsen till moral. Det kommer inte att gå så länge till. De människor som nu tar med sig sina barn ut för att beskåda vuxnas perversioner kommer förhoppningsvis att komma till insikt om vad de utsätter sina barn för.

Vad innebär det för små barn att se sadomasochistiskt våld utövas framför ögonen? Hur kommer det att påverka barnets uppfattning om sexualitet? Den lilla flickan som står längst fram på bilden, hur ska hon kunna förstå det hon ser?

Det finns mängder av rastlösa och uttråkade människor som aldrig har lyckats skapa ett innehåll i sina liv och därför regelbundet behöver bränsletillförsel i form av jippon, distraktioner och ”händelser”. För den kategorin är Prideparaden bara ”en kul grej”, ett avbrott i vardagen. De ser inte indoktrineringen, agendan bakom exhibitionismen. De låter sig lockas utan att begripa vad de sanktionerar.

Det finns ett uttryck och en livshållning som jag aldrig har kunnat förstå.

”Det är inte så noga.”

Med andra ord: det är okej att slarva och hafsa sig fram i livet. Jag opponerar mig. Det ÄR noga, med allt vi säger och gör. Det är noga med livet. Vi har bara ett enda.

I detta liv ingår att kunna säga nej till exploatering, omoral och ohederlighet. Lögn gör dig olycklig. Att medverka i politisk lögn kan göra dig sjuk.

Om du bara kunde stilla dig några sekunder. Stänga av larmet och distraktionerna som du omger dig med (tv:n, datorn, din i-phone, den ständigt skvalande musiken) och lyssna inåt. Ge den inre rösten en chans.

Den ger inte upp. Den finns där, även när du hoppar jämfota på den i hopp om att krossa den. Den väntar på att du ska lyssna.

19 reaktioner till “Valet 2018 handlar om moral

 1. Tack Bo för en fin och uppriktig kommentar!
  Det värmer att få veta att jag har nått fram med det jag gör.

  Tyvärr stoppades mitt Sommarprogram av youtube – en stor besvikelse, eftersom det är det program jag har lagt ner allra mest arbete på, och som inte har nått ut till särskilt många lyssnare.

  Men det är bara att ta nya tag. Just nu arbetar jag med en podcast om ämnet moral, så håll utkik på min blogg om du vill lyssna!

  Det kommer att dröja ett tag, för poddtekniken är ganska tids- och arbetskrävande, men den är på gång.

  Gilla

 2. Tack Kasper!
  En av skillnaderna är att man i alternativmedia kan arbeta fritt och efter eget huvud. Man behöver inte låta sig styras av chefer eller ideologidiktatorer. Det är skönt.
  Jag skulle aldrig stå ut med att någon bestämde vad jag får skriva om.

  Gilla

 3. Texter som denna understryker att fri media har de överlägset bästa samhällsanalytikerna och skribenterna med en alldeles speciell förmåga att klä dem i ord (och bild).
  Tack Julia för ännu en högtidsstund.

  Gilla

 4. Tack för denna utmärkta artikel! Mycket går tillbaka på Europas sämst utbildade politiker som dessutom är fullständigt i avsaknad av all kontakt med vanliga människor. Partistödet som möjliggör att det går att ha politik som en födkrok alltifrån ungdomsförbund bör snarast avskaffas. 10 års yrkeserfarenhet för riksdagsplats, tillbaka med ämbetsmannaansvaret och minst 30 år för att vara valbar till riksdagen (som i USA till representanthuset) .
  In med en oberoende författningsdomstol som Sverige saknar. Alla politiker skall gå ställa till personligt ansvar för följderna av sina beslut! Då blir det sanering!

  Gilla

 5. Partiledarna borde ha haft omdöme att inte tacka ja till inbjudan från en så vänsterextrem organisation som RFSL, i synnerhet inte som samtliga partiledare inte var inbjudna. Fältet lämnades fritt för mobbing av Jimmie Åkesson, och alla sju deltog i den med liv och lust.

  Om de hade tackat nej till att delta i ett så extremt sammanhang hade de antagligen vuxit i respekt hos större delen av väljarkåren.

  Gillad av 4 personer

 6. Man vill få ett folk som accepterar allting. Man vill få ett folk som arbetar och drar in pengar till staten. Vi har råd att leva ganska bra. Men bilen blir skuld och boendet äger banken, vi hyr det av banken hela livet. Inflationen är värdeökningen, den var högre för tjugo år sedan, nu är boendet bara en hyresrätt.
  Tack Julia lika fantastisk som alltid. Men sanningen går bara att dölja ett par valperioder, sen blir det ramaskri.

  Gilla

 7. Var partiledarna dumma nog att inte förväg informera sig om vilket scenario som var planerat? Om de visste besked i förväg var det oförlåtligt att de överhuvudtaget medverkade! Om det var en kupp från ”Pride” som de inte var förberedda på kan man möjligen förstå att de inte hade sinnesnärvaro nog för att reagera på ett riktigt sätt, det vill säga att omedelbart lämna scenen.

  Särskilt som de inte representerade sig själva utan sina partier, ännu mer som måste gå genom huvudet på ett ögonblick för att kunna reagera riktigt. De var i en ”lose/lose” situation, vad de än gjorde så kort före valet kunde det bli fatala konsekvenser!

  Utmärkt att Jimmie inte var där! Säkert många extra röster för SD/AFD! Tack ”Pride”, väl gjort!

  Gilla

 8. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻………….
  Julia, jag tackar dig å det
  varmaste för att du finns!
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️……………

  Gillad av 3 personer

 9. Jo, det är viktigt att man som individ har identitet och integritet.

  Problemet på samhällsnivån är att det är en falsk struktur som byggts upp under århundraden.

  IMPERIET är flera tusen år gammalt. Makteliten verkar utan att synas. + ”Bröd och skådespel för folket”.

  Gillad av 1 person

 10. Alexander Solsjenitsyn hade visst under sin tid i exil i väst påtalat att höga företrädare för politik, media och högre utbildning i väst ansåg att moral inte hör hemma i politiken eller samhällslivet och svarat att något annat än moral/etik helt enkelt inte finns och att den bör vara vägledande för att inte hela samhället eller kulturen ska urarta.

  Man kan väl även fråga sig hur ateismen och humanismen som väl har delvis ersatt kristendomen i väst har lyckats fylla ut tomrummet. Kristendomen gav många gånger det etiska kittet medan exempelvis humanismen många gånger utvecklats till en missriktat humanism.

  Solsjenitsyn vände sig till de gamle och frågade dem hur det kunde gå så fruktansvärt illa i Sovjet och fick svaret:
  man hade glömt Gud.

  -Är det inte så i dagens Sverige att vänsterextremister eller kommunister lyckats infiltrera sig i maktpositioner
  i många sammanslutningar och lyckas sätta agendan samt dupera?

  Vi ser leksakselefanten och partiledarna förväntas ge rätt svar på frågorna vilket de även gör. Stefan Löfven fattar av allt att döma omedelbart vinken och talar för alla andra: vi delar alla samma värdegrund.

  Av allt att döma protesterar ingen av de övriga partiledarna.

  Det ska inte bli något samarbete med sverigedemokraterna blir dessa politikers löften till vänsterextremisterna i RFSL……

  Vilket väl var hela idén med detta bisarra jippo?

  Gillad av 4 personer

 11. Efter denna briljanta utläggning av omoralens & moralens konsekvenser gäller följande statement:

  Man skulle kanske kunna säga att författaren är Sveriges Jordan B Peterson.
  Men faktiskt är det så att psykologiprofessorn Jordan B Peterson är Kanadas Julia Caesar.

  Gillad av 4 personer

 12. Du Julia är helt fantastisk och detta inlägg är ett av dina bästa. Sanningen är en av livets viktigaste grundpelare och tyvärr förstår inte alla detta. Jag har själv försökt komma dit. Jag brukar säga, att om jag påstår mig aldrig ljuga, så är just detta en lögn, men jag försöker hålla mig till sanningen.

  Det primära hos politiker verkar vara att få behålla sina jobb och arbetet i riksdagen blir därför lidande. Vi som betalar deras löner måste ställa krav på deras duglighet och byta ut de politiker som inte klarar av detta.

  Jag vill lyfta upp dig Julia på en piedestal och hoppas att många svenska väljare följer dina inlägg. Ditt inlägg om kärlek var också mycket fint och jag kan bli förälskad av en människa med dylika kvaliteter.

  Tack JuliaXXXXXXXXXXXXXXX

  Skickades från Outlook

  ________________________________

  Gillad av 4 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s