Allvarliga varningssignaler: kraftig ökning av hjärntumörer

Det finns i dag ingen oberoende forskning om 5G:s påverkan på människors hälsa. Den kunskapsbristen borde vara tillräcklig för att stoppa alla vidare experiment med oprövad teknik enligt försiktighetsprincipen.

Däremot finns en mängd undersökningar som visar skadliga effekter av redan befintlig 2G-, 3G- och 4G-teknik; mobiltelefoner, trådlösa DECT-telefoner, läsplattor, wi-fi och annan trådlös teknik som avger elektro-magnetiska fält (EMF).

Världens största riskgrupp alla kategorier är användarna av 6-7 MILJARDER mobiltelefoner. Minst en mobiltelefon per individ, och de allra flesta har inte en aning om vilka risker som är förknippade med deras älskade ”nallar”. Både politiker, myndigheter och media ställer sig på telekomindustrins sida och tiger om och bryr sig inte om att informera sig om riskerna, och allmänheten stoppar huvudet djupt i sanden och vill heller inte veta någonting om eventuella hälsorisker. Ingenting får rubba deras mobilberoende.

De tydligaste varningssignalerna gäller misstänkta samband mellan mobiltelefoner och elakartade hjärntumörer (glioblastom), prostatacancer, manlig och kvinnlig infertilitet och sköldkörtelcancer.

Ny statistik från socialstyrelsen visar att antalet diagnostiserade fall av hjärntumörer i öppen vård ökar kraftigt. 2017 behandlades sammanlagt 8 917 patienter i öppenvården för malign eller benign tumör i hjärnan eller i centrala nervsystemets hinnor, eller för tumör av okänd natur i hjärnan. Det är en ökning med 167 procent sedan 2001.

Den största patientgruppen är de som fått en elakartad hjärntumör. Jämfört med år 2001 har den gruppen ökat med 114 procent, från 1 340 patienter år 2001.

Antalet hjärntumörer som diagnostiserats i öppenvård ökar kraftigt enligt ny statistik från socialstyrelsen. Ökningen är 167 procent sedan öppenvårdsregistret startades 2001. Detta trots att underrapporteringen är stor.

”Eftersom den vanligaste undergruppen av malign hjärntumör i allmänhet uppges vara maligna tumörer av grad IV (kallas också glioblastom eller glioblastoma multiforme) som är förenad med kort överlevnad, är det uppseendeväckande och illavarslande att denna patientgrupp, malign tumör i hjärnan, ökat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden” skriver journalisten Mona Nilsson i Newsvoice.

Det är i huvudsak tre patientkategorier som ökar:

 • de som fått malign hjärntumör.
 • de som fått benign tumör i centrala nervsystemets eller hjärnans hinnor.
 • de som fått en tumör av “okänd natur” i hjärnan eller centrala nervsystemet.

Antalet patienter som inte fått en klar diagnos, utan fått diagnosen “tumör av osäker natur i hjärnan eller andra delar av det centrala nervsystemet” har mer än fördubblats bara sedan 2008.

I maj förra året exploderade en bomb i England. Då släpptes en vetenskaplig rapport som visade en fördubbling av antalet fall av den mest aggressiva och dödliga formen av hjärntumör, glioblastom, från 1995 till 2015 – under samma period som mobiltelefonanvändningen ökade från 15 procent till 95 procent.

Antalet fall som ingick i studien var 81 135. Antalet fall av glioblastom ökade från 983 år 1995 till 2 531 år 2015. Ökningen var statistiskt signifikant i alla åldersgrupper. Den största ökningen fanns hos personer äldre än 55 år. Den genomsnittliga överlevnadstiden för glioblastom efter diagnos är bara ett år.

Hjärntumörer dödar fler personer som är yngre än 40 år än någon annan cancerform – beroende på ”brist på forskning” skriver Daily Mirror. Trettiotvå miljoner pund satsas varje år på bröstcancer, men bara 3,5 miljoner pund på hjärntumörer.

Det anmärkningsvärda i den engelska forskarrapporten var inte bara fördubblingen av antalet fall, utan också att den största ökningen av tumörer var lokaliserad till det område i huvudet som mobiltelefonanvändare brukar hålla sin mobiltelefon tryckt mot, vid örat och hjärnans pannlob och tinninglob.

Ändå vågade inte forskarna dra slutsatsen att fördubblingen av elakartade hjärntumörer hade samband med den explosionsartade ökningen av användandet av mobiltelefoner.

”Resultaten tyder på att det finns utbredda negativa miljö- eller livsstilsfaktorer som är ansvariga, men ingen enskild faktor kan pekas ut” skriver forskarna.

I Sverige har Lennart Hardell, docent i onkologi vid Örebro universitet, länge varnat för hälsorisker med mobiler. Med sitt forskarteam har han pekat på samband mellan användning av mobil eller trådlös bordstelefon och tumörer i hörselnerven samt hjärntumörer av typen gliom.

Den svenske läkaren Lennart Hardell, docent och specialist i onkologi, leder en internationell forskargrupp som i många år har undersökt möjliga samband mellan trådlös teknologi och olika cancerformer.

”Efter 2011 har sambandet mellan DECT (trådlösa telefoner) och mobiltelefoner och tumörer i hjärnan (gliom) och på hörselnerven (acusticusneurinom) stärkts i fortsatta studier på människa” skriver forskargruppen i ett bemötande av felaktigheter publicerade i Svenska Dagbladet av tidningens reporter Emma Frans. Ett bemötande som Svenska Dagbladet vägrat publicera.

Redan 2011 gjorde cancerorganet IARC vid WHO en genomgång av all vetenskap inom området angående cancerrisken. De 30 inbjudna experternas slutsats blev att radiofrekvent strålning i frekvensområdet 30 kHz till 300 GHz är ’möjligen’ cancerframkallande för människa (Grupp 2B).

Det innefattar exempelvis mobiler, trådlösa bordstelefoner (DECT), läsplattor, basstationsantenner, wi-fi, smart meters och annan trådlös kommunikation, men även moderna telefoner (smart phones) och den femte generationen, 5G, för trådlös kommunikation, som nu är på väg att införas” skriver forskargruppen.

Glioblastom, malign hjärntumör med en genomsnittlig överlevnadstid på ett år.

Den stora amerikanska National Toxicology Program (NTP)-studien på försöksdjur visar ”klara belägg” för cancer, enligt NTP:s egen externa expertpanel.

En stor djurstudie från Ramazzini-institutet i Italien bekräftar resultaten från NTP. Bägge visar att försöksdjur får en ökning av tumörer av samma typ som setts i stort sett genomgående i studier av mobilanvändare, det vill säga förhöjd risk för hjärntumör och tumör på hörselnerven. Det finns därmed samstämmiga resultat om ökad cancerrisk hos människa och djur.

Hardellgruppen har i flera tidigare rapporter visat ökad cancerrisk vid användning av trådlös teknik som mobiltelefoner och DECT-telefoner. 

Hardellgruppens slutsats:

Många forskare anser att radiofrekvent strålning nu ska klassas som cancerframkallande för människa, Grupp 1. Det är den högsta kategorin som omfattar till exempel radioaktiv strålning, tobak, asbest och dioxiner.

Senast den 16 juli i år måste italienska myndigheter börja informera befolkningen om hälsoriskerna med trådlösa telefoner; mobiler och DECT. Det beslutade en domstol i Rom i november 2018. Beslutet har inte överklagats utan har vunnit laga kraft.

”Det här fallet har stor betydelse inte bara för Italien utan för hela världen” säger Stefano Bertone, advokat som har drivit kampen mot myndigheter och telekomindustri.

2017 beviljades en man som under lång tid varit anställd i den italienska telekomindustrin ett ekonomiskt stöd på 6 000-7 000 euro per år sedan en domstol i norditalienska Ivrea konstaterat att den hjärntumör mannen fått orsakats av användning av den mobiltelefon han fått sig tilldelad av sin arbetsgivare.

Roberto Romeo, 57, tilldömdes ett ekonomiskt stöd sedan han förlorat hörseln på ena örat och utvecklat en hjärntumör efter 15 års mobiltelefonanvändning i arbetet.

Den telekomanställde, 57-årige Roberto Romeo, använde bolagets telefon fyra timmar om dagen i 15 år utan försiktighetsåtgärder. Förutom att han fick en hjärntumör förlorade han hörseln på ena örat.

Mannens advokat Stefano Bertone sa efter domen att det är det första domstolsutslag han hört talas om som erkänner ett samband mellan användande av mobiltelefon och utveckling av hjärntumör. En orsak som antagligen bidragit till rättens utslag är att den expert den anlitade vägrade acceptera forskningsrapporter som bekostats av telekomindustrin.

Lennart Hardell skriver på sin blogg:

”Det italienska domslutet om att allmänheten måste informeras är ett bakslag för telekomindustrin men ett steg framåt för folkhälsan. Svenska myndigheter och media informerar inte om risker med den trådlösa tekniken. Kunskapen om hälsorisker finns redan, men folk i allmänhet är ovetande. Nu är det upp till befolkningen att kräva att alla även i Sverige blir upplysta om risker, inte minst när det gäller 5G-tekniken som införs. Önskvärt vore prövning i domstol även i Sverige.”

Bluetooth vid örat och mobilen i fickan – en farlig kombination.

Nästa artikel:

Bär du stolt din Bluetooth som en sorts manlighets- och statussymbol vid örat, alldeles intill hjärnan? Och din mobiltelefon i byxfickan?

Visste du att mikrovågsstrålningen från din mobil kan skada manlighetens organ, att mäns fertilitet i Väst minskat med 50-60 procent och att prostatacancer ökar snabbt?

 

—————————————————————————

Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!

 

 

18 reaktioner till “Allvarliga varningssignaler: kraftig ökning av hjärntumörer

 1. Hej bot!
  Du menar nog ‘None of these websites are reputable’. Har du översatt från svenska?
  Det du skriver betyder ‘vilken som helst av dessa websiter är inte välrenommerad’.

  Gilla

 2. Jag ser inga tecken på att dom vill mig väl men den äldre tekniken behövde starkare sändare. Så tekniken i sig har potential för att sänka belastningen på många ställen. Om den potentialen utnyttjas beror nog på hur kritiken ser ut.
  Är kritiken generellt och kompromisslöst negativ blir det nog mindre uppmärksamhet kring såna detaljer.
  Jag är övertygad om att teknologin bara byter huvudmän om vi lyckas köra våra egna företag i botten så att dom hamnar under globaliseraroligarkins kontroll eller läggs ner.

  Problemet är ju att våra politiker hittills inte har vågat föra en svensk politik ens när det är uppenbart skadligt för Sverige. Om vi dessutom lyckas förstöra för våra egna företag, kommer eliterna att få ännu lättare att manipulera politikerna. Ännu mer av makten försvinner härifrån.
  Kan Sverige undvika robotisering med AI robotar som en vardaglig företeelse i framtiden? Om Svaret är ja då finns det som jag skrev i en tidigare kommentar en möjlighet att undvika den trådlösa skogen som växer upp.
  Om inte blir det alltså ngn annan än svensk företagsamhet som bygger och antagligen mindre kvalificerade jobb kvar. Och färre människor som vet vad som pågår.
  5G är både civil och militär. Och militären har använt dom frekvenserna sen många årtionden tillbaka.
  Civil användning konkurrerar med militären när dom vill fånga upp svaga signaler. Det ger militären motiv att sätta käppar i hjulet för civila konkurrensutsatta tillämpningar.

  Gilla

 3. Vilka tecken ser du på att de som driver den teknologiska utvecklingen mot nästa steg, 5 G, vill dig väl? Eller de som hittills har drivit 1G, 2G, 3G och 4G?
  Tycker du till exempel att de ger dig allsidig och korrekt information om hälsorisker så att du kan ta välinformerad ställning till vad du vill utsätta dig själv och dina anhöriga för?

  5G är en militär teknik som har utvecklats i Israel. Men Israel tillåter inte 5G. Intressant.

  Gillad av 1 person

 4. Att Usa tjänar 160 miljarder dollar per år i licenspengar från andra länder om 5G INTE släpps fram är väl ett argument som förtjänar att beaktas när dom nyss tillfångatagit en hög tjänsteman i konkurrenten Huawei.

  Dom som påminner om samvariation mellan mobiler och cancer särskilt de äldre kraftigare systemen har underbyggda argument beträffande mobiler. Men 5G hör med all sannolikhet ihop med robotteknik. Om man som jag är övertygad om att robottillämpningar växer fram i snabb takt då blir frågan. Ska vi sänka svensk företagsamhet och sen få kanske militära företagsfronter med djup sekretess kring allt dom gör istf mer tillgängliga svenska civilingenjörer?
  Tror du att det inte kommer att bli en omfattande robotisering då är det mindre ologiskt att pröva en annan samhällsutveckling. Jag har full respekt för att man kan föredra att hålla emot teknologins utveckling, men jag har en känsla av att det är lättare att styra utvecklingen om det är det civila samhället som har initiativet och vill få fram nyttiga tillämpningar.

  Gilla

 5. Tack Julia. Förre ägaren till Gekås han var ju säker på att han fick cancer på grund av mobilen. Och det är nog sanningen. Men det här blir för mycket för människor, det blir tyst, man läser, sen kopplar man bort det för man kan inte styra över livet längre utan man är styrd av staten och bara att följa mängden.

  Hur många skulle inte vilja göra som jag och ta förtidspension och jobba lite som man vill. Samma med pensioner, varför kräva högre pensioner? Kräv istället att ta bort skatten på den statliga pensionen. Då börjar det likna något.

  Men då kan inte socialdemokratin styra över människan som man gör med skatt och bidrag, vilket är helt jävla sjukt.

  Tack för att du orkar, och du har helt rätt. Men att prata om döden är svårt, och då blir det väldigt tyst i kommentarerna. Man ser det till och med från bloggare.

  Gilla

 6. Vår jord har än så länge ett skyddande magnetfält som fångar upp och styr undan en hel del strålning och partiklar. Detta magnetfält är en av förutsättningarna för liv på jorden. Människan är uppenbarligen mycket självmordsbenägen!

  Gilla

 7. Allt det du beskriver är förknippat med de tidigare teknikerna som utnyttjar effekten mindre effektivt alltså strålar mer mot huvudet. Om ni lyckas förbjuda 5G konserverar du alltså bruket av dessa tekniker.
  Och Usa tjänar som sagt en hel del på att vi inte går bort från dessa äldre tekniker. Därför bör man vara misstänksam mot vad som egentligen driver på debatten.

  Gilla

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s