Därför är 5G så viktigt för globalisterna: miljoner jobb försvinner

Robotar, självkörande bilar, artificiell intelligens (AI) och en extremt långtgående automatisering är delar av ”den fjärde industriella revolutionen”. Digital teknik har redan gjort och kommer att göra miljoner människor arbetslösa och öka de globala kapitalisternas vinster till astronomiska nivåer.

USA:s president Donald Trump kör lastbil – ett yrke som kommer att försvinna inom en snar framtid och kasta många miljoner yrkesförare ut i arbetslöshet.

Att med teknikens hjälp kasta miljoner och åter miljoner människor ut i arbetslöshet för att öka globalisternas vinster – det är den verkliga agendan bakom 5G, den femte generationen trådlös teknik.

Inte att du ska kunna ladda ner en Netflixfilm några sekunder snabbare, prata med ditt kylskåp eller att din tvättmaskin själv doserar tvättmedlet, som telekomindustrin vill få dig att tro.

Om alla människor är uppkopplade mot 5G ökar dessutom samhällets möjligheter att kontrollera oss dramatiskt. Vi anar ännu inte ens en bråkdel av vad detta kommer att innebära, men mängder av information står att finna på nätet. Globalisterna själva säger numera öppet att de tänker ”change the world” – och det är inte ditt bästa de har för ögonen.

5G ska säljas in med alla medel, inklusive totalitärt tvång. Telekomindustrin försöker få dig att tro att den nya tekniken innebär mängder av fördelar som du inte kan leva utan. Glöm det. Ingenting kan vara mer felaktigt. Telekomindustrin, uppbackad av korrumperade politiker och myndigheter, har andra mål.

Det handlar inte om din komfort. Det handlar över huvud taget inte om dig eller dina intressen. Uppriktigt sagt, hur viktigt är det att du kan ladda ner en film från Netflix eller HBO på några sekunder kortare tid?

De globala kapitalister som drar i trådarna är enbart intresserade av att öka sina vinster med summor som är så enorma att de är ofattbara för vanliga människor – och att skaffa sig ännu mer kontroll över människor än de redan har. Teknik för att kontrollera mer och mer av våra liv finns redan tillgänglig, och Facebooks grundare Mark Zuckerberg vill att Facebook ska utveckla en teknik som gör det möjligt att läsa våra tankar.

(Twittraren Nita Farahany är professor i juridik och filosofi vid Duke University i USA).

Varje år samlas världens ekonomiska elit – globalisterna – till mötet World Economic Forum i den exklusiva schweiziska skidorten Davos för att i lyxig miljö diskutera världens ekonomiska spörsmål. Inför mötet 2016 gjordes filmen här nedanför om ”den fjärde industriella revolutionen”, avsedd att ge stimulerande signaler och löften till globalisterna själva, men för vanliga människor ohöljd och skrämmande propaganda för globalisternas agenda att ”change the world”.

Det är viktigt att komma i håg att det är den här finansiella eliten som fattar många av de stora och avgörande besluten medan den läppjar på champagnen i Davos – inte de nationella folkvalda parlamenten. Globalisterna döljer inte sin entusiasm över hur robotar och digital teknik ger dem allt större möjligheter att beröva människor deras arbetstillfällen och försörjning.

”Att 5 miljoner människor förlorar sina jobb fram till 2020 är allvarligt, men det är inte det som är det viktiga” säger Sharon Burrows från International Trade Union Confederation i filmen.

Redan inom en tioårsperiod kommer självkörande bilar att ha ersatt merparten av USA:s cirka 3,5 miljoner lastbilschaufförer. Miljoner och åter miljoner arbetstillfällen kommer att försvinna. Samma sak kommer att hända i den övriga Västvärlden om globalisterna tillåts fullfölja sin agenda. Det är en del av ”den fjärde industriella revolutionen” och beräknas innebära att mängder av arbetstillfällen inom stora delar av samhället kommer att försvinna de närmaste åren.

I tio artiklar hittills har jag belyst lanseringen av 5G, den femte generationen trådlös teknik, och hur telekomindustrin, politiker och tjänstemän förenas i påtaglig brådska att driva igenom den nya tekniken, trots att hälsoriskerna inte är utredda.

Andrew Yang ställer upp för demokraterna i nästa års presidentval i USA.

Den ena pusselbiten läggs till den andra. I dag presenterar jag ytterligare en pusselbit, ett avsnitt av Joe Rogans populära podcast ”Joe Rogan Experience”. I det aktuella avsnittet samtalar han med den demokratiske presidentkandidaten och entreprenören Andrew Yang om den enorma samhällsförändring som ”den fjärde industriella revolutionen” och den digitala tekniken redan innebär för USA.

Lastbilschaufför är det vanligaste yrket i 29 delstater, ett hyfsat betalt jobb som inbringar cirka 50 000 dollar (= cirka 465 000 SEK) per år. Även om man begränsar perspektivet till den här yrkeskategorin kommer många miljoner människor att förlora sina arbeten.

Vi kan tänka oss en typisk amerikansk långtradarchaufför. Han heter Dennis, har utbildning från high school och bor i Iowa. I likhet med övriga 87 procent av sin yrkeskår är han inte med i facket. Dennis i Iowa vill inte ta in att hans jobb kommer att tas över av robotar. ”Det är omöjligt. Vi ska göra robotjobb olagliga” säger Dennis, utan att veta vilka krafter han har emot sig.

Självkörande lastbilar testas redan, och argumenten för att eliminera yrkeschaufförerna framställs som framför allt praktiska och ekonomiska. Lastbilsolyckor tar 4 000 liv per år i USA. Robotkörda lastbilar sparar lönekostnader, människoliv och sjukvårdskostnader.

En yrkesförare får inte köra mer än högst 14 timmar per dygn. Självkörande bilar behöver aldrig stå stilla, aldrig äta eller sova. De kan köra dygnet runt.

”Det är väldigt kraftfulla argument för att branschen ska automatiseras” säger Andrew Yang i samtalet med Joe Rogan om den stora omvandling som USA och hela Västvärlden är inne i.

Självkörande lastbilar beräknas komma att spara in 161 billion dollar per år i USA. En gigantisk summa. Omräknat till svensk valuta blir det = 1 518 567 076 040 kronor.

De pengarna kommer USA:s befolkning inte att se mycket av. De går rakt in i de stora affärsföretagen som avlönar dyra jurister för att betala så lite skatt som möjligt.

Förutom yrkeschaufförerna kommer de cirka 5 miljoner människor som arbetar på rastplatser, bensinstationer, motell och restauranger där lastbilschaufförerna rastar, också att förlora sina jobb. Detta vill ingen politiker tala om.

”En anledning till att Donald Trump vann presidentvalet 2016 var att 4 miljoner arbetstillfällen hade försvunnit, mest i industrin, och ersatts av robotar. Det är en utveckling som har pågått i 20 år, men nu har vi nått en punkt där alltfler arbetare kastas ut i arbetslöshet” säger Andrew Yang.

”Det fanns en tid när demokraterna brydde sig om arbetarklassen. Men när det är vita män som drabbas förminskas skadan på ett egendomligt sätt. Det är verkligen destruktivt” säger Yang.

Lastbilsförarna kommer inte att gå till slaktbänken och låta sig berövas sina jobb i tysthet, tror han. De kommer att protestera med att parkera sina lastbilar tvärsöver motorvägen, de kommer att åka hem och hämta geväret. Många av dem har en militär bakgrund. Våldsamma upplopp med mängder av dödsoffer har kantat alla industriella revolutioner hittills.

Andra personalgrupper som kommer att ersättas av digital teknik är kassörskor och annan butikspersonal. Allt fler butiker är så automatiserade att de kan hållas obemannade. Ingen personal behövs.

Två och en halv miljon människor arbetar i call centers. De är nästa grupp som förlorar sina arbeten. Bankpersonal, personal i försäkringsbranschen, sjuk- och tandvård – den digitala tekniken kommer att ta över branscher där vi trodde att levande människor var omöjliga att ersätta med robotar.

Ett exempel är radiologi. Artificiell intelligens, AI, är bättre på att
avläsa röntgenplåtar och upptäcker tumörer säkrare än det mänskliga ögat.

Samma sak kommer att hända som med industrianställda som blev arbetslösa i den tredje industriella revolutionen, men i mer dramatisk omfattning: självmorden ökar, liksom dödsfall genom överdoser av droger. Antalet döda i drogöverdoser och självmord är redan större än antalet döda i trafikolyckor i USA. Den största gruppen som tar sina egna liv är 50-54 år gamla – just den grupp som förlorar sina jobb och inte ser någon annan utväg.

Dödsfall på grund av en överdos av opioider, främst fentanyl, är nu den vanligaste dödsorsaken i USA och skördar 130 personers liv per dag. Fentanyl är lättillgängligt och billigt. Det kommer dels från Kina, dels smugglas det över gränsen från Mexiko. Det är en livsfarlig drog, 50-100 gånger starkare än heroin.

Människor som blir arbetslösa, inte kan vidareutbilda sig, inte hittar ett nytt jobb som de kan försörja sig på och inte längre kan betala sina räkningar blir deprimerade och får psykiska problem. På en snabbt krympande arbetsmarknad som kräver högre utbildning har många inget marknadsvärde. De lägger skulden på sig själva istället för att se de samhällsförändringar som har lett till deras och andras arbetslöshet. De lever i ständig rädsla, de förlorar tilltron till sig själva och omvärlden och fungerar allt sämre. Det påverkar i sin tur familjen och samhället till det sämre.

Förändringen går att avläsa i att allt färre gifter sig, startar företag, får barn, flyttar till ett nytt jobb. Framtidstron sjunker. Allt detta är på historiskt låga nivåer i USA i dag.

5G är ett verktyg med syfte att göra miljoner människor överflödiga för att maximera globalisternas vinster. Den teknik som nu slår hårt mot miljoner människor i USA finns redan i Sverige. Än så länge i liten skala, men telekomindustrin arbetar frenetiskt för att den snarast ska täcka hela landet. Umeå har anmält sig själv som experimentkommun, vilket jag har berättat om i två tidigare artiklar.

I Eskilstuna invigdes på måndagseftermiddagen – samtidigt som jag skrev den här artikeln – ett 5G-nät för industrin. Fjärrstyrda, uppkopplade hjullastare utan chaufför i hytten testas på Volvo CE:s forsknings- och utvecklingsanläggning. Det är ett led i ytterligare automatisering av industrin, det vill säga den fjärde industriella revolutionen.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) deltog i invigningen. Som representant för Sveriges största arbetarparti hade ministern följande att säga om den teknik som kommer att göra tusentals svenskar arbetslösa:

”Det här är framtiden.” 

Lägg det på minnet, socialdemokrater.

I USA deklarerar ledande personer inom telekomindustrin rent ut att de inte skyr några medel för att genomdriva 5G. ”Stay out of the way of technology!” är ett av de hot som förre ordföranden i den federala myndigheten FCC, den genomkorrumperade Tom Wheeler med mångårig bakgrund som lobbyist för telekomindustrin, utslungar i det här talet.

Han hävdar att telekomindustrin kommer att täcka varenda kvadratmeter av kontinenten med 5G-teknik och att de struntar fullständigt i att invänta regler, gränsvärden och resultat av forskning om mikrovågsstrålningens biologiska påverkan på människor.

Det som händer i USA kommer att hända här. Drivkraften i telekomindustrin är samma gränslösa girighet, samma trånad att styra världen och fylla fickorna med feta sedelbuntar. Ytterligare en likhet är samma svaghet och hållningslöshet hos politiker och myndigheter, samma oförmåga att stå emot manipulativa hot och utspel, samma likgiltighet för att skydda befolkningen.

Hälsoeffekterna av 5G är outredda. Ändå böjer sig politiker och myndigheter för telekomindustrins girighet och samvetslöshet. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten kräver varken tillstånd eller anmälan för 5G enligt strålskyddslagen (2018:396).

Vi är alla utsedda till försökskaniner.

—————————————————————————

Detta är det elfte blogginlägget om 5G.

Här finns de tidigare artiklarna:

Del 1.

5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner

Del 2.

I experimentkommunen Umeå blir försökskaninerna barn, sjuka och gamla

Del 3.

Röster om 5G: ”Wake the hell up!”

Del 4.

5G – en brutalisering av vårt gemensamma luftrum

Del 5.

”Regeringens ansvar att informera om strålning – en utbyggnad av 5G-nätet måste stoppas”

Del 6.

Allvarliga varningssignaler: kraftig ökning av hjärntumörer

Del 7.

Allvarliga varningssignaler II: Varför sjunker fertiliteten dramatiskt i Väst?

Del 8.

Politiker bryter mot lagen för att tvinga på Umeåborna 5G

Del 9.

Teknikindustrin gör dig beroende – utnyttjar hur din hjärna fungerar

Del 10.

Varför är det så bråttom att driva igenom 5G trots outredda hälsoeffekter?

—————————————————————————

Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!

6 reaktioner till “Därför är 5G så viktigt för globalisterna: miljoner jobb försvinner

 1. Det är naturligt, ingen har utifrån tvingat vare sig män eller kvinnor att minska barnafödandet. Kvinnorna har blivit friare och gör som männen, tänker på sin karriär och på att ha bra ekonomi. Och på att roa sig en längre del av ungdomen.
  Hade männen oroat sig för det, vilket dom aldrig har gjort historiskt, borde dom ha föreslagit åtgärder som kompenserar kvinnorna. Orban i Ungern har fattat det. Och det finns nog behov av andra typer av åtgärder också avpassade för vilken typ av karriär det rör sig om. Mängder av gener försvinner. IQ relaterade…

  Återvandring vore förträffligt som en delåtgärd. Mellanösterns av oss onda västerlänningar förorsakade förödelse behöver få tillbaka, både enkla och kvalificerat utbildade. Fruktansvärt att vi ställt oss bakom massmord och braindrain.

  Gilla

 2. ”Det är vi själva och vår materialism som ju redan naturligt frambringat en befolkningsminskning i de rika länderna.”
  — ’Naturligt’? Européers fertilitet har länge sjunkit, knappast naturligt. Feminismen har saboterat den produktiva, stabila familjen, knappast naturligt. Föreställningen att den rika världens befolkningsminskning har varit naturlig behöver omprövas.

  Gilla

 3. Jag instämmer med att det handlar om robotiseringen och att det hotar många tidigare typer av jobb.
  Men går det att stoppa? Och om inte är det bättre att se till att man har/tar initiativet till hur ett sånt samhälle bör se ut. Ska det stoppas måste det vara en global rörelse. Och så krigiska och enögda som imperialisterna är så lär det aldrig bli ngn konsensus utan en blodig revolution som eliminerar dom.
  Om man ist ser det positivt är det väl bra att många monotona jobb försvinner. Är det så himla lockande att sitta i en lastbil dygn efter dygn?
  Och vore det inte bra om alla får bästa tänkbara medicinska råd från ett AI-system istf från en okunnig eller big pharmaagent till läkare.
  En stark folkrörelse för att öva inflytande över hur den nya sköna världen ska ta sig ut ger nog större chans att styra den. Annars blir AI systemet kanske bara en ny hejduk för oligarkin.
  Längre fram vet ingen vad AI-systemet tar sig till om det fått ‘liv’.
  AI vill nog försäkra sig om att överleva, och att få makt att utforma sig självt på bästa vis, men i övrigt borde ett AI-system inte behöva bli fientligt. För att inte självt bli hotat skulle det nog vilja göra sig oumbärligt. Därför skulle det ha anledning att vara till glädje för mänskligheten med våld som ett mindre prioriterat nödfallsalternativ.

  Det är vi själva och vår materialism som ju redan naturligt frambringat en befolkningsminskning i de rika länderna. I det fallet kan vi inte skylla allt på oligarkin. Och för dom som söker bostad är det ett rätt lockande scenario med befolkningsminskning.
  I framtiden får kanske många fler äntligen tid över till att fördjupa sig och bli klokare. Och instrumenten för det syftet kommer säkert i nya former från teknologin.
  Privatbilister kommer att kunna uträtta mer nyttiga saker när dom inte måste stirra på vägen.
  Då är ett heltäckande radionätverk bra fr säkerheten.

  Gilla

 4. ”Det är en del av ”den fjärde industriella revolutionen” och beräknas innebära att mängder av arbetstillfällen inom stora delar av samhället kommer att försvinna de närmaste åren.”
  — T.o.m. FN talar om att stora mängder nu levande människor behöver dödas [sic!]. ”Elitens” planer att förinta 90% av världsbefolkningen kan inte realiseras förrän folk kan plockas ut ur produktionen. CIA-fronten Deagels prognos 2017 för Sverige år 2025 spår en befolkningsminskning på 2,8 miljoner [!], ner till en total svensk befolkning om 7,2 miljoner: https://tlarsson64se.wordpress.com/2018/03/13/democid-pa-vag/

  I filmen ovan, med Tom Wheeler: ”All areas (including rural) saturated with radiation”
  — 5G har kort räckvidd, stoppas av träd, och kräver många sändare. Landsbygden skall avfolkas, så ingen kommer undan.

  Gilla

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s