K-O Arnstberg x 2: ”Om kvinnorna vänder kan vi vända hela skutan”

På en strand i Thailand samtalar Mikael Willgert, Swebb-tv, och Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi. Ett väsentligt samtal om utvecklingen i Sverige, om en urholkad demokrati där sju partier ägnar sig åt att hata det åttonde istället för att diskutera de viktiga frågorna och agera på uppdrag av folkviljan.

Många frågar sig vart Sverige är på väg. Är Sverige fortfarande en demokrati?

”Nej” svarar Karl-Olov Arnstberg.

”Vi har inte ett demokratiskt samhälle längre. Ett land som inte kan diskutera de stora, viktiga frågorna kan inte längre kallas demokrati.

De som sitter vid makten tolererar inte att vi diskuterar de viktiga frågorna, som den som får hela välfärdssamhället att skaka och gå mot sin undergång; vad massinvandringen medför för konsekvenser för till exempel sjukvård, skola, bostäder. Det är en tabubelagd politisk fråga.

De etablerade partierna uppehåller sig med att diskutera små frågor som man är överens om att man kan diskutera och som inte har någon större betydelse. Som: hur lång ska föräldraledigheten vara?

När ett parti inte tillåter andra riktningar eller åsikter har demokratin dött.”

Drygt 2 miljoner utlänningar har fått uppehållstillstånd i Sverige sedan 1980.

En miljon människor försörjer inte sig själva utan försörjs av skattebetalarna med olika bidrag. Den demografiska förändringen är i princip irreversibel. Det pågår ett folkutbyte, både genom massinvandring och att invandrade grupper, främst muslimer, föder betydligt fler barn än svenskar. Det är en utveckling som inte får ifrågasättas.

Karl-Olov Arnstberg tar också upp kvinnornas ansvar för att ha öppnat för massinvandringen. Känslorna har fått ta över hos många kvinnor, utan tankar på konsekvenserna för deras egen och deras barns framtid. Därför är det viktigt att kvinnorna tänker om nu, säger Karl-Olov Arnstberg.

”Om kvinnorna vänder följer männen efter. Då kan vi vända hela skutan.”

Del 2 av samtalet på en thailändsk strand handlar om skillnaden mellan olika kulturer. Karl-Olov Arnstberg menar att både islam och romsk kultur är starkare kulturer än den svenska. Varför? Jo, en kulturs styrka hänger ihop med dess självförtroende. Det har pågått en kamp mellan den kristna kulturen och den muslimska sedan mer än tusen år.

Islam är en krigarkultur som vilar på ett religiöst självförtroende som gör att dess anhängare kan se sig som överlägsna, medan de västerländska länderna talar om mänskliga rättigheter och allas lika värde, något som snarast uppfattas som en svaghet.

Religionerna är moraliska och sociala regelsystem för hur samhället ska fungera som har mejslats fram genom hundratals år. Ett gemensamt drag är att religionerna sätter familjen i centrum och har regler för att kontrollera människors sexualitet, vilket är nödvändigt för samhällets fortlevnad. För en kultur som vill överleva är endogami viktigt, att gifta sig inom den egna folkgruppen och gifta bort sina döttrar tidigt.

Sekulariseringen i Väst har, i synnerhet i Sverige, fört med sig ett nytt regelsystem som kan beskrivas som en godhetsreligion. Den har varit viktig för att motivera öppenheten för islam och invandringen från främmande kulturer. Inte ens när det inträffar terrordåd vill man hämnas, utan arrangerar istället fackeltåg och ”kärleksmanifestationer” och hoppas att godheten ska segra. I andra kulturer uppfattas detta som tecken på svaghet. Historien visar att kulturer som inte upprätthåller sin styrka och dominans går under.

Men kommer godhetsreligionen att hålla i längden? Den har ännu inte på allvar konfronterats med verkligheten. Klarar man exempelvis att upprätthålla godheten när allt fler i samhället ska försörjas genom bidrag? När – som nu är fallet i Sverige – en miljon människor försörjs av skattebetalarna?

Programmet tar också upp en tittarfråga om varför förövare av åldringsbrott till så stor del återfinns bland romer – brott som för flertalet svenskar framstår som ofattbart grymma och samvetslösa. Bakgrunden till åldringsbrotten är en människosyn som enligt Karl-Olov Arnstberg bottnar i något som kallas gränsbevarande mekanismer mellan olika etniska grupper. De mekanismerna är särskilt starka hos romer.

Syftet är att upprätthålla en tydlig markering mot personer utanför den egna gruppen, att se sin egen grupp som upphöjd över alla andra och att förhindra blandäktenskap. Synsättet på den egna gruppen som mer högtstående än andra innebär att all eventuell empati försvinner. Det ses som berömvärt i den egna gruppen att stjäla, råna och bedra medlemmar av majoritetsbefolkningen, ”gadjo”, även sköra, hjälplösa äldre i 80-90-årsåldern.

 

——————————————————————-

Stöd Swebbtv i deras arbete:

– Skicka dina tips eller förslag på ”inskickade klipp” till info@swebbtv.se

– Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

– Se alla våra program på vår hemsida http://www.swebbtv.se och berätta för andra

– Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).