Lars Bern: ”Förkrossande dokumentation av nyttan med C- och D-vitamin i höga doser”

Som alla vet är det skolmedicinska etablissemanget inklusive läkarkåren, Läkemedelsverket och Livsmedelsverket fientligt inställda till vitaminer och andra kosttillskott. Man drar sig inte ens för att fnysa åt, håna och förlöjliga patienter som ställer frågor i ämnet.

I själva verket är den medicinska professionen djupt okunnig om allt annat än det som läkemedelsindustrin tutar i dem, säger Lars Bern i det här programmet i Swebb-tv.

”Vitaminer behövs inte om man äter en varierad kost” brukar det heta. Men hur många gör det i dag?

”Det går inte att åstadkomma en varierad kost av råvaror som kommer från våra utarmade jordar och har processats av livsmedelsindustrin” säger Lars Bern i den här videon. Hans kritik mot skolmedicinen är hård: läkarna binds upp tidigt av olika förmåner från läkemedelsindustrin, och banden dem emellan kommer att ha ett avgörande inflytande på den enskilde läkarens karriärmöjligheter.

Ett iögonenfallande exempel är skolmedicinens inställning till vitaminer och kosttillskott, där läkarkåren bildar en fientlig allians tillsammans med Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, som i sin tur står under inflytande från den profitstyrda livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin.

Intensiv forskning pågår om coronaviruset, och flera vetenskapliga studier visar att det finns en minsta gemensam nämnare mellan dem som blir allvarligt sjuka och de som klarar sig bra vid covid 19-smitta, och det är D-vitaminhalten i blodet. Det är så markant att det inte längre går att kringgå för skolmedicinen, menar Lars Bern.

Och vad händer då? Jo, trots att få vitaminer är så uttömmande beforskade som D-vitamin säger skolmedicinska företrädare att ”vi vet för lite, det behövs ännu mer forskning”.

”Det är fullständigt löjeväckande” säger Lars Bern. På PubMed (stor internationell databas för vetenskapliga rapporter) hittar man 85 000 träffar på D-vitamin. Den kunskap som behövs finns redan. Det gäller bara att besvära sig med att söka i litteraturen så kommer läkarna att se att D-vitamin är en ytterst intressant substans för att förebygga att människor blir sjuka i covid 19.

Riskgrupperna för D-vitaminbrist är just äldre människor, människor som vistas inomhus och aldrig kommer ut i solen samt mörkhyade personer, vars hudfärg har utvecklats av evolutionen för att skydda mot den starka ultravioletta strålningen från solljuset vid ekvatorn. När de flyttar till vårt solfattiga klimat och dessutom bär heltäckande klädsel får de ofta brist på D-vitamin.

 

Läs också

Lars Bern: Den misslyckade coronastrategin, del 1.

 

Lars Bern: Den misslyckade coronastrategin, del 2.

 

Julia Caesar: Medicinsk katastrof i invandringens spår