Bertil Malmberg (SD) överklagar domen för ”hets mot folkgrupp”

Nyköpings tingsrätt dömer regionpolitikern Bertil Malmberg (SD) för att ha citerat vetenskapliga fakta. Foto: Stefan Pettersson, Nya Tider
Bertil Malmberg, ledamot av Sörmlands regionfullmäktige (SD).

Bertil Malmberg, 81-årig ledamot (SD) av Sörmlands regionfullmäktige, dömdes nyligen av Nyköpings tingsrätt (Mål nr B 1628-21) för ”hets mot folkgrupp”. Vid ett sammanträde i regionfullmäktige ifrågasatte han mottagandet av kvotflyktingar från Sydsudan och påpekade att arbetslösheten redan är hög i Sörmland, och att sydsudaneser är en av de folkgrupper som har lägst uppmätt genomsnittlig IQ i världen.

Vilket är alldeles sant och väl belagt i forskning – men inte får sägas. Inte om Nyköpings tingsrätt får bestämma.

”Det hör till saken att befolkningen där är bland de folkslag som har lägst intelligens i hela världen, vilket är väl belagt i forskning. Enligt FN har landet mycket lågt HDI (Human Development Index), låg utbildningsnivå och omfattande analfabetism” sa Bertil Malmberg enligt Samhällsnytt.

”Hur har ni tänkt er att dessa ska kunna integreras i det svenska samhället och bli självförsörjande?” frågade han.

Kommen så långt i sitt anförande inträffade det sensationella att Bertil Malmberg avbröts av regionfullmäktiges ordförande Tomas Borin från partiet Vård för Pengarna (VfP), grundat 2013. VfP styr Region Sörmland tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Enligt ett socialdemokratiskt vittne sa Borin, citerande vittnets partiledare Stefan Löfvens legendariska uttalande:

”Det här är inte okej.”

Han tillade:

”Vi delar inte in människor i olika intelligens.”

Tomas Borin från partiet Vård för Pengarna avbröt Bertil Malmbergs anförande i Sörmlands regionfullmäktige för att han inte ansåg att det var ”okej”. Foto: Stefan Pettersson, Nya Tider

Sydsudanesers extremt låga genomsnittliga IQ, cirka 55, är väl belagd i internationell forskning av bland andra professor Richard Lynn och professor Tatu Vanhanen. Som jämförelse kan nämnas att gränsen för psykisk utvecklingsstörning går vid IQ 70. Det amerikanska försvaret har en miniminivå runt IQ 85 som anställningsvillkor. Det har gjorts två försök att sänka gränsen till IQ 80, men ingen av gångerna klarade männen soldatjobbet tillräckligt bra för att anses säkra i sin tjänsteutövning och för att rättfärdiga sina kostnader.

Nyköpings tingsrätt anser att det måste anses som ”nedsättande” och ”ett sätt att uttrycka missaktning” att redogöra för internationella forskningsresultat gällande IQ. Man tolkar till och med Bertil Malmbergs uttalande som att gruppen sydsudaneser skulle vara ”mindre värd” än andra folkgrupper. Tingsrättens ledamöter lägger alltså in sina egna värderingar i Bertil Malmbergs anförande och projicerar dem på honom. En tolkning som inte har någon grund i Malmbergs anförande. Vetenskapliga fakta måste kunna citeras utan att fördömas av politiska skäl.

Bertil Malmberg är en av Sveriges mest islamkunniga och har skrivit boken ”Islam under slöjan” under pseudonymen Nils Dacke.

Malmberg fälls för ”hets mot folkgrupp”, och påföljden blev villkorlig dom och 40 dagsböter à 600 kronor – 24 000 kronor. Han ålades dessutom att betala 800 kronor till brottsofferfonden.

Nu överklagar Bertil Malmberg domen till Svea hovrätt. Det gör han alldeles rätt i. Domen i Nyköpings tingsrätt är en orättfärdig och politisk dom som strider mot rätten till yttrandefrihet enligt Sveriges grundlag.

Det är skandal om verifierade forskningsresultat inte ska kunna citeras i en beslutande politisk församling. En förtroendevald måste ha självklar rätt – och skyldighet – att väga kostnaden för frivilliga åtaganden, som att ta emot kvotflyktingar, mot andra kostnader i budgeten, i synnerhet kostnader för obligatoriska, lagbundna åtaganden mot landets egen befolkning.

Domen i Nyköpings tingsrätt är dessutom uppseendeväckande illa skriven, på hafsig svenska. Jag har aldrig sett något liknande.

Flyktingläger i Sydsudan.

I sitt överklagande skriver Bertil Malmberg och hans juridiska ombud Emil Persson:

”Bertil Malmberg har saknat uppsåt att uttrycka missaktning mot personer från Sydsudan. Syftet med anförandet, som gjordes när årsredovisningen diskuterades, var att Bertil Malmberg ville ge sin syn på hur regionen skulle använda sina pengar för att undvika arbetslöshet och framför allt hur personer från Sydsudan hjälps på bästa sätt. Detta hade tydligt framgått om Bertil Malmberg fått slutföra sitt anförande utan att bli avbruten i förtid.”

”Oaktat frågan om Bertil Malmberg uttrycker missaktning mot sydsudaneser så är det ett uttalande som ryms inom den yttrandefrihet som bland annat regeringsformen och Europakonventionen tillförsäkrar alla och envar. Möjligheten att begränsa yttrandefriheten är starkt begränsad, särskilt när uttalandet som i detta fall görs i en politisk debatt” skriver Bertil Malmberg.

Mats Dagerlind, politisk chefredaktör för Samhällsnytt.

Sverige har blivit ett land där det är brottsligt att säga sanningen, och tumskruvarna på yttrandefriheten dras åt allt hårdare.

Jag redogjorde nyligen för domen i Stockholms tingsrätt mot Samhällsnytts politiske chefredaktör Mats Dagerlind för ”grovt förtal” – även det en synnerligen orättfärdig politisk dom som syftar till att inskränka yttrandefriheten.

Ingen kan tvivla på att det totalitära kontrollsamhället är på frammarsch. Vägen kantas av totalitarismens små hejdukar och nyttiga idioter som gärna förråder yttrandefriheten mot lämpliga belöningar.

Tidigare i år skrev jag en krönika om mottagande av sydsudanesiska kvotflyktingar i Sverige med rubriken ”Ingen planterar bananträd i Vilhelmina”.

”Vilka är motiven att plantera människor från ett av jordens mest våldsamma och underutvecklade länder, Sydsudan, i Sverige?” var en fråga jag ställde.

Sydsudan är ett av jordens våldsammaste och mest underutvecklade länder med ständiga strider mellan olika stammar och klaner.

På grund av coronapandemin gjorde Migrationsverket under 2020 en tillfällig paus i mottagandet på några månader men tog ändå emot 3 543 kvotflyktingar – näst flest i världen efter USA med 330 miljoner invånare.

Syftet med det mer än fördubblade mottagandet av så kallade kvotflyktingar till minst 5 000 per år (beslutet togs 2015) är att lindra de värsta fantomsmärtorna hos Socialdemokraternas regeringspartner Miljöpartiet, så att de inte kinkar. Utåt framställs det som godhet och barmhärtighet.

De utvalda kommuner som enligt beslut under 2020 har fått ta emot sydsudaneser är Ale, Ekerö, Haninge, Krokom, Kungsbacka, Lidingö, Lund, Mölndal, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Söderköping, Täby, Uppsala, Vaxholm och Vilhelmina.

När det gäller sydsudaneser som överförs till Sverige i år ska följande kommuner ta emot dem:

Ale, Botkyrka, Ekerö, Falkenberg, Ljusdal, Lomma, Mörbylånga, Norrtälje, Nynäshamn, Partille, Robertsfors, Skurup, Sollentuna, Solna, Stenungsund, Stockholm, Tjörn, Trelleborg, Trosa, Täby, Vadstena, Vallentuna, Värmdö och Österåker. Trosa är Bertil Malmbergs hemkommun.

Gratulerar till tillskottet!

Hur kom man då fram till den extremt låga genomsnittliga IQ-nivån i Sydsudan? Forskarna undersökte IQ-nivån hos 2 990 sydsudanesiska barn i flyktingläger, mellan sju och 17 års ålder. De jämförde sydsudanesernas resultat med resultaten från testningar av brittiska barn mellan åren 1979 och 2007. Oavsett vilken brittisk årgång man jämförde sydsudaneserna med var deras genomsnittliga IQ så låg att den egentligen inte går att mäta med den aktuella typen av test.

Forskarna nöjer sig därför med att konstatera att sydsudaneser i alla testade åldrar från nio år och uppåt hade en genomsnittlig IQ under 55. I Sverige är motsvarande siffra omkring 100. Forskarna menar att sydsudaneserna presterar ungefär i nivå med bushmän, som anses ha en IQ på 55. De har dock något sämre kognitiv förmåga än afrikanska pygméer, som har en genomsnittlig IQ på 57 och anses ha lägst IQ i hela världen.

Kartan visar att i de flesta afrikanska länder ligger den genomsnittliga IQ:n under 70, det vill säga under gränsen för utvecklingsstörning eller förståndshandikapp.

Är den uppgivna barmhärtigheten vad den utger sig för att vara? Om man tittar närmare på vad kvotflyktingsystemet i praktiken kan innebära för dem som omfattas av det – och för dem som får betala kalaset – fastnar barmhärtigheten i halsen.

Ingen planterar bananträd i Vilhelmina. Ingen skulle komma på en så vansinnig idé. Man kan inte jämföra träd med människor. Det är sant.

Men det är ändå fascinerande med den blinda tron på att människor kan förflyttas vart som helst från var som helst, utan att punkt A och punkt B har några som helst likheter och samband. Det vill säga utan att det finns några förutsättningar för en omplantering.

Jag bara undrar om det är barmhärtighet att plantera sydsudaneser i Vilhelmina, eller i Trosa, eller i Sverige över huvud taget, och tvinga dem att från en dag till en annan ta utvecklingssteg på flera hundra år  – istället för att hjälpa dem i deras geografiska, etniska, kulturella, religiösa och språkliga sammanhang och miljö?

Jag undrar exakt hur tacksamma de måste vara för att få barmhärtighetshormonerna att rusa hos endorfinknarkarna i godhetsindustrin?

Domen i Nyköpings tingsrätt lägger ytterligare en fråga till de andra:

Vilka forskningsresultat får inte nämnas högt utan att man blir dömd och bestraffad?

 

LÄS OCKSÅ

Karl-Olov Arnstberg:

Förbjuden kunskap?


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.
Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!