Genforskning ger svenskt Nobelpris – dags för ett nytt paradigm?

Känner du neandertalaren inom dig? Grottkvinnan och grottmannen finns i ditt DNA, vare sig du är medveten om det eller inte.

”När man adderar ihop generna från olika människor kan man komma upp i 20 procent eller till och med 30 procent eller ännu mer av neandertalarens totala genom som finns i nu levande människor säger Svante Pääbo, professor i evolutionär antropologi vid Max-Planck-institutet i Leipzig.

Han är en av grundarna till paleogenetiken. Nu får han Nobelpriset i medicin för ”sina upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution” som prismotiveringen lyder.

Nobelprisvinnaren Svante Pääbo, 67, och kraniet av en äldre förfader.

När svensken Svante Pääbo belönas med årets Nobelpris i medicin är det både oerhört glädjande och ett tecken i tiden som går att tolka. Pääbos forskning på genetikens område är banbrytande. Den avslöjar några av mänsklighetens stora mysterier och revolutionerar vår kunskap om vilka vi är och var vi kommer ifrån.

Sura kommentarer från vänsterns anhängare av socioekonomiska – i grunden marxistiska – förklaringsmodeller är att vänta. Är inte genetisk forskning rentav en nazistisk form av förtryck? Men till och med Göran Greider jublar.

En glad Svante Pääbo har just fått besked om Nobelpriset i medicin. Det är måndag den 3 oktober 2022.

Svante Pääbo får priset ensam. Det är ovanligt när det gäller Nobelpriset i medicin. Själv betonar han ständigt vikten av den grupp forskare som han arbetar tillsammans med på Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig. Det han sysslar med är ett lagarbete. På Max Planck-institutet är han sedan 1997 direktor för avdelningen för evolutionär genetik. Sedan 1999 är han honorärprofessor i genetik och evolutionär biologi vid universitetet i Leipzig.

Han är en grundlig forskare som går till botten med allt han företar sig. Till exempel renderade arbetet med att klassificera schimpansens arvsmassa honom första platsen i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science’s årliga tio-i-toppgradering av forskningsresultat i världen 2005. Hans väg kantas av medaljer och utmärkelser.

Schimpansmamma med barn.

Men det är framförallt hans forskning om de tidigaste människorna på jorden som nu ger honom Nobelpris. Sedan 2006 har han ihärdigt följt en plan att rekonstruera hela neandertalarnas genom. Och då ska vi ha klart för oss att det handlar om att försöka utvinna användbart DNA ur närmare 40 000 år gamla fossil och benfragment. Analysen av 38 000 år gammalt DNA lyckades så bra att hans grupp 2006 placerade sig på Science’s tio-i-topplista igen, då på andraplatsen.

Jakten på neandertalarnas genom är spännande som en deckare. År 2010 hade Svante Pääbo och hans forskargrupp kartlagt två tredjedelar av genomet hos neandertalmänniskan. En av slutsatserna var att hela 20-30 procent av den moderna, nu levande människans arvsanlag kommer från den här förfadern. Över hela Europa har man hittat spår av neandertalarna. Det första fossilfyndet gjordes i Tyskland 1856.

Arvet från neandertalarna gäller européer och västasiater. Den afrikanska populationen har inte samma uppsättning arvsanlag. Vi har utvecklats på olika kontinenter och under olika förutsättningar.

Neandertalman.

Neandertalarnas gener gör sig ständigt påminda, ofta utan att vi är medvetna om det. När du som man får kontakt med ”primitiva” känslor av hat, hämnd och rasande svartsjuka, en vilja att släpa din kvinna i håret och göra klart för henne att det är du som bestämmer – då är det Grottmannen inom dig som talar.

Du är verkligen ingen ociviliserad vilde. Du är en modern och upplyst man, som givetvis är jämställd och respekterar kvinnor. Du sätter en ära i att ta ut dina pappamånader i föräldraförsäkringen och går stolt omkring med barnvagn.

Men när neandertalgenerna inom dig gör sig påminda bör du lyssna, för de är verkliga, de finns djupt inom dig, och de är flera hundratusen år gamla. Din upplysta modernitet är i själva verket bara en tunn civilisationsfernissa.

Neandertalkvinna.

Samma sak gäller kvinnor. Bäva månde feministerna. Evolutionen gör inga undantag. Hur jämställd du än anser dig vara bär du på gener som inte är ett dugg feministiska. Dina gener drar dig till en stark hanne som du vill ska ta hand om dig, bestämma över dig och släpa hem bytet så att du kan sitta vid lägerelden och föda barn och känna dig trygg.

Din hanne beskyddar dig och er lilla flock. Det är så evolutionen har format oss i hundratusentals år enligt principen ”Survival of the fittest”, den starkastes överlevnad. När feministiska kvinnor har lyckats förvandla sina feministiska män till ljummen mellanmjölk som de inte tänder på, och dras till en grottmanstyp som aldrig har hört talas om jämställdhet, då är det hundratusentals år gamla gener som talar.

Hur kan vi bära på gener från en grupp hominider som dog ut för mer än 30 000 år sedan? Evolutionen arbetar långsamt men tar aldrig paus. Om vi vill förstå vår samtid, oss själva och mänskligt beteende är det alltid bra att ta på sig evolutionsglasögonen. De kan förklara mycket.

Neandertalarna var smarta. De flyttade runt mellan olika boplatser. De kunde göra upp eld för att få värme, de tillverkade verktyg och smycken och gjorde avancerade grottmålningar, vilket tyder på att de var kapabla till både estetiskt och abstrakt tänkande och hade tillgång till någon form av symbolspråk.

De anses också ha kunnat kommunicera med varandra med ljud eller någon sorts språk. De hade genen FOXP2, som har betydelse för språkutvecklingen, och de hade ett tungben som liknar den moderna människans, vilket stöder hypotesen att de kunde tala.

De tog hand om äldre som inte kunde ta hand om sig själva – ett tecken på civilisation som till stor del har övergetts av den moderna människan – och begravde sina döda tillsammans med gåvor. Det kan tolkas som en insikt i att kropp och själ hör ihop, men att kroppens död inte är samma sak som själens död.

Neandertalbarn.

När den moderna människan, Homo sapiens, vandrade från Afrika upp genom Europa för omkring 70 000 år sedan fanns neandertalarna redan här. Tandfynd från Italien tyder på att neandertalarnas typiska tänder  utvecklades redan för 450 000 – 430 000 år sedan. Tandanalyser från Homo sapiens och neandertalmänniskor antyder att artuppdelningen ägde rum för omkring 800 000 år sedan. För omkring 50 000 år sedan försvann neandertalarna. Ingen vet säkert varför.

En hypotes är snabba klimatförsämringar – inte låga temperaturer i första hand, utan snabba temperaturfall och kraftiga och långvariga stormar. Neandertalarna behövde ett högt näringsintag för att klara kylan. Om antalet bytesdjur minskade kraftigt var det svårare att klara ett kallt klimat. Barnadödligheten var hög, närmare 50 procent.

Det finns inga fynd av neandertalare i norra Europa. På de människor som för 10 000 – 12 000 år sedan vågade vandra norrut mot Skandinavien ställdes enorma krav på planering, framförhållning, kreativitet, sammanhållning och samarbete för att överleva i kallt klimat där inlandsisen nyss släppt greppet.

En annan hypotes är att den moderna människan förde med sig tropiska sjukdomar som neandertalarna inte var anpassade till. Men det finns gott om bevis för att neandertalare och Homo sapiens samexisterade under flera tusen år och ibland parade sig och fick barn med varandra.

På vissa platser, till exempel i södra Sibirien, var neandertalpopulationen så liten att människorna helt enkelt var tvungna att hoppa över artgränserna om de över huvud taget ville ha sex och föröka sig. Incest var också vanligt.

Svante Pääbo och hans forskargrupp har visat att neandertalpopulationen i bland annat Altai i södra Sibirien var så liten att människorna ofta hade sexpartners inom familjen, det vill säga incest. Bild: New York Times.

Jag vill gärna se Svante Pääbos Nobelpris som ett tecken i tiden. När jag hörde nyheten igår blev jag väldigt glad. Äntligen – ÄNTLIGEN! – bort från den stigmatisering, ideologiska motvind och njugghet vad gäller forskningsanslag som så länge har hållit den biologiska, i synnerhet den genetiska forskningen, i ett järngrepp.

Gener och genetiskt arv började fulstämplas vid andra världskrigets slut 1945. Fulstämplingen fick ny fart under 1960-talets vänstervåg och byttes ut mot en psykologisering och socialisering, som i mer än ett halvsekel har utgjort ett kvävande och förlamande paradigm. I stort sett all vetenskap inom bland annat disciplinerna medicin, psykiatri, etnologi, antropologi, psykologi, sociologi och kriminologi har snedvridits – med katastrofala konsekvenser för samhällsutvecklingen. ”Mot bättre vetande” verkar vara den gemensamma parollen.

Professor Jordan Peterson.

Ett särskilt inflammerat synsätt råder inför begreppet IQ och IQ-forskningen – som klart visar att intelligens till cirka 80 procent är ärftlig och medfödd. Det kan det socialrelativistiska meningsbärande etablissemanget inte tåla, trots att  man, om man inte tror på IQ-forskning, lika gärna kan kasta bort resten av psykologin, enligt Jordan Peterson, välkänd professor i psykologi vid universitetet i Toronto, Kanada. Det har gått så långt att Riksåklagaren, RÅ, vill kriminalisera all information om IQ, alltså även vetenskapliga fakta. Mycket uppseendeväckande och fullständigt oacceptabelt i en demokrati!

Jag har ofta undrat vad det här tabut beror på, och jag tror att det handlar om skuld, skulden över att vissa människor är sämre lottade än andra. Men samma förhållande gäller ju fysiskt sjuka människor kontra friska, fattiga gentemot rika, fula jämfört med vackra och rörliga kontra funktionshindrade. Olika falla ödets lotter, och det accepterar vi. Det gäller bara inte IQ.

Tabut kan också bero på att IQ är tämligen statiskt. Det går inte att åtgärda med social ingenjörskonst. Man har den IQ man är född med. Den går bara att påverka ytterst marginellt.

Enligt ett halvsekels indoktrinering ska allt, precis allt, ses som orsakat av miljöfaktorer. Det är därför vi hör så urbota löjliga påståenden som att ”könet är en social konstruktion”. Förlägg din könsidentitet så långt utanför dig själv och din kropp som möjligt och bli lycklig!

Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi, har i årtionden haussats av media och tillåtits förlama debatten om brott och straff.

Det är därför vi tvingas bidra med miljoner skattekronor till så kallad genusvetenskap, en perverterad form av navelskåderi på hobbybasis som inte har något annat värde än som terapi för frustrerade feminister men tyvärr förgiftar hela samhället.

Det är därför vi, år ut och år in, i decennier, har fått se och höra kriminologen Jerzy Sarnecki ha klippkort till skattefinansierade stolar i public service-studios. Där sitter han och ljuger för oss om att kriminalitet beror på ”psykosociala faktorer”.

Den unga Janice (Sandy Ratcliff) blir psykotisk efter en abort. Det är givetvis mammans (Grace Cave) fel. Ur filmen ”Family Life” av vänsterregissören Ken Loach.

Jag letar fram två slumpmässigt valda exempel på den ”frihetliga” vänsterns ursinniga styrning av det miljörelaterade paradigmet under mer än ett halvsekel, långt bort från allt som har med genetik att göra. I den brittiska filmen ”Family Life”, en Ken Loach-skapelse från 1971, möter vi Janice Baildon (Sandy Ratcliff), en ung flicka som blir psykotisk och spärras in på mentalsjukhus efter en abort. Allt är givetvis mammans fel, i enlighet med det skuld- och skamtänkande som bekvämt utesluter biologiska/genetiska faktorer.

Fidel Castro (1926-2016).

På Kuba trodde man att schizofreni skulle utrotas i och med den kubanska revolutionen. Sjukdomen ansågs vara orsakad av politiska faktorer, en kapitalistisk sjukdom som berodde på Batistaregimen. Överraskningen blev stor när Fidel Castro och de andra kubanska revolutionärerna så småningom insåg att frekvensen av schizofreni är ungefär likadan över hela världen, oberoende av geografi och politiskt styre: 0,7 procent. Den är dessutom starkt förknippad med ärftlighet. En studie publicerad 2014 identifierade över hundra genvarianter kopplade till ökad risk för schizofreni.

Sjukhus i Havanna.

Efter så lång tid med målmedveten styrning av vetenskapen bort från objektivitet och anständighet är det väldigt lätt att gripas av optimism inför nyheten om Svante Pääbos Nobelpris. Kanske för lätt, för att lättnaden är så stor, även om hoppet och tron på sunt förnuft har funnits där för det mesta.

Jag har svårt att inte se utnämningen som ett genombrott för ett nytt paradigm, grundat mer i vetenskapligt verifierbara fakta än i ideologiska agendor och villospår. Kort sagt en mer balanserad syn på människan och människans evolution.

Länge förnekade gener tar revansch! Vi behöver kunna uttrycka oss fritt, utan pisksnärtar från politiskt korrekta pekpinnar. Nu öppnar vi fönstren och vädrar ut genusteorier och sociala konstruktioner. 

Visst går det lite lättare att andas?


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!