Varför är IQ-forskningen så kontroversiell?

Intelligenstester och begreppet IQ är vetenskapligt sett psykologins bäst konstruerade och mest solida mätverktyg.

Ändå är IQ och IQ-skillnader ett av de mest eldfängda ämnen som finns. Vi accepterar skillnader mellan människor på alla möjliga områden, men IQ-begreppet verkar aktivera reptilhjärnan till besinningslösa vredesutbrott. Vad beror det på?

Karl-Olov Arnstberg, professor emeritus i etnologi, tar sig an IQ-forskningen i det här inslaget från Swebbtv. 

Ingen tycker att skillnader i kroppsstyrka, längd, utseende, musikalisk eller verbal förmåga, hårfärg eller ögonfärg är kontroversiellt. Men när det gäller skillnader i genomsnittlig IQ mellan befolkningar i olika länder väcker olika undersökningsresultat regelmässigt högljudda invändningar. Har de starka reaktionerna någonting att göra med att IQ-skillnader enligt vetenskapen till omkring 80 procent är medfödda, det vill säga inte går att göra någonting åt?

Men förhållandena är ju desamma när det gäller längd, hårfärg, hudfärg, utan att det uppfattas som kontroversiellt? Så vad är skillnaden? Gissningsvis det faktum att intelligens är en högst värdeladdad och åtråvärd egenskap som alla önskar sig men inte alla besitter. Att intelligens till största delen har genetiska orsaker tydliggör att vår tids största politiska floskel är just bara en floskel som saknar täckning i verkligheten – den att alla människor är lika. Det är vi inte. Vår IQ formas av skillnader i vårt genetiska arv och skillnader mellan de olika miljöer där vi lever. På den här kartan ser vi skillnaderna klart och tydligt.

De länder där befolkningen har lägst genomsnittlig IQ (rödmarkerade) ligger i Afrika.

Vi kan vända på steken.

Vilka faktorer talar för att populationer som föds och växer upp under diametralt olika omständigheter på olika kontinenter eller i olika länder skulle utvecklas på exakt samma sätt?

Varför skulle en nordisk population, som under årtusenden tvingats kämpa hårt för att hitta lösningar och överleva i ett kallt och hårt klimat, utvecklas likadant som människor som fötts under stekande sol vid ekvatorn och som aldrig har behövt fundera på hur man värmer sin bostad under vintern eller lägga upp matförråd till en kall årstid?

Den medfödda hudfärgen är en avläsbar signal om de vitt skilda förutsättningarna. Afrikas befolkning har under evolutionens gång utvecklat pigmentrik, mörk hy som skydd mot den ständiga solbestrålningen. I den solfattiga Norden har vi utvecklat ljus hy för att kunna tillgodogöra oss det sparsamma solljuset. Det är skillnader som vi alla kan se och som visar hur människor genom evolutionen adapterar sig till vitt skilda livsförutsättningar.

Flyktingläger i Sydsudan. Människorna föds mörkhyade som skydd mot den starka solbestrålningen.

När mörkhyade människor från soliga länder migrerar till solfattiga nordiska länder drabbas de ofta av D-vitaminbrist, eftersom deras pigmentrika hy blockerar upptaget av solljus och därmed möjligheten att bilda D-vitamin. På motsvarande sätt löper ljushyade människor som flyttar till soliga länder extra stor risk att utveckla hudcancer.

Bertil Malmberg, ledamot av Sörmlands regionfullmäktige (SD).

Hur eldfängd kunskapen om IQ är visade sig tydligt bland annat i den fällande domen för ”Hets mot folkgrupp” i Nyköpings tingsrätt förra året, i våras bekräftad i Svea hovrätt, mot den 81-årige regionfullmäktigeledamoten Bertil Malmberg (SD). I ett sammanträde i Sörmlands regionfullmäktige ifrågasatte Malmberg regionens mottagande av kvotflyktingar från Sydsudan, ett land som bara kan beskrivas som ett helveteshål på jorden. Ett land som nästan helt saknar modern infrastruktur, och där folkmajoriteten lever under vedervärdiga förhållanden.

Den uppmätta genomsnittliga IQ-nivån i Sydsudan är 55. (IQ under 70 räknas som psykisk utvecklingsstörning). Det amerikanska försvaret har en gräns för anställning vid IQ 85. Under den gränsen anses soldaterna inte kunna klara av sitt jobb.

Malmberg påpekade att arbetslösheten redan är hög i Sörmland, och att sydsudaneser är en av de folkgrupper som har lägst uppmätt genomsnittlig IQ i världen. Kommen så långt i sitt anförande inträffade det sensationella att Bertil Malmberg avbröts av regionfullmäktiges ordförande Tomas Borin från partiet Vård för Pengarna (VfP), grundat 2013. VfP styr Region Sörmland tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Malmberg fick alltså inte fullfölja sin demokratiska rättighet att som folkvald ledamot föra fram sin talan.

Tomas Borin avbröt Bertil Malmbergs anförande i Sörmlands regionfullmäktige för att han inte ansåg att det var ”okej”. Foto: Stefan Pettersson, Nya Tider

Det anses alltså av en regionpolitiker och av rättsväsendet vara ”hets mot folkgrupp” att redogöra för resultat av vetenskapliga undersökningar. Domarna är orättfärdiga, politiska domar som strider mot rätten till yttrandefrihet enligt Sveriges grundlag. Efter domarna uteslöts Bertil Malmberg ur SD och har lämnat politiken.

Sydsudan är ett av jordens våldsammaste och mest underutvecklade länder med ständiga strider mellan olika stammar och klaner. Den genomsnittliga IQ:n ligger på 55.

Karl-Olov Arnstberg säger i inslaget ovan:

”För ett par år sedan gick en psykolog igenom 35 olika slag av invändningar mot intelligensforskning och hur intelligensen varierade mellan olika populationer. Han kunde konstatera att inte en enda av invändningarna klarade en vetenskaplig granskning.

Intelligenstester och begreppet IQ är vetenskapligt sett psykologins bäst konstruerade och mest solida mätverktyg. Psykologiprofessorn Jordan Peterson har till och med sagt att om du inte accepterar IQ-forskning, då kan du lika gärna skippa psykologin helt.”

Helmuth Nyborg, professor och IQ-forskare i Danmark.

OBSERVERA: I videoinslaget säger Karl-Olov Arnstberg att den danske IQ-forskaren, professor Helmuth Nyborg, är död. Det är han dessbättre inte.

Han förutspådde tidigt att invandringen från länder med låg genomsnittlig IQ skulle leda till demokratins sammanbrott. Det finns nämligen inte ett enda land med en genomsnittlig IQ-nivå under 90 hos befolkningen som har lyckats bevara ett demokratiskt styrelseskick.

Vi ser redan sjunkande genomsnittlig IQ i Skandinavien, inklusive Sverige. De sjunkande resultaten i PISA-undersökningarna är ett starkt varningstecken. Men det låtsas inte politikerna om.

 


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!