D-vitamin ska stoppa Coviddöden i riskgrupperna

Riskgrupperna för att drabbas av Covid19 är samma grupper som löper risk för D-vitaminbrist: äldre, överviktiga, diabetessjuka, institutionsboende och mörkhyade. Erfarenheterna är desamma i Sverige som i den övriga världen.

Nu tar England och Skottland ett unikt initiativ för att om möjligt stoppa Covid-döden i riskgrupperna. Från december och fyra månader framåt kommer de allra sköraste att få D-vitamintillskott, skriver The Telegraph.

Somaliska kvinnor i heltäckande klädsel utgör en särskild riskgrupp för D-vitaminbrist.

Kända riskfaktorer för covid19 är övervikt, diabetes och institutionsboende. Riskfaktorerna sammanfaller med hög risk för D-vitaminbrist bland institutionsboende, i synnerhet äldre personer, men även personer med intellektuell funktionsnedsättning och patienter inom psykiatrin som bor på institution.

I Sverige har massdöden inom äldreomsorgen kostat många tusen offer. Nästan tre fjärdedelar av dem som hade avlidit fram till juli i år hade antingen bott på ett äldreboende eller haft hemtjänst.
Drygt 5 000 av de omkring 5 700 personer som dött fram till den tidpunkten var över 70 år gamla.

Äldre personer som bor på institution hör till de allra sköraste riskgrupperna för D-vitaminbrist och covid19.

I Sverige och andra länder är dessutom mörkhyade personer med afrikanskt ursprung tydligt överrepresenterade, både bland de som har D-vitaminbrist och bland dödsfallen i covid19. Deras pigmentrika hudfärg har av evolutionen sedan miljoner år utvecklats som skydd mot den starka solljusexponeringen vid ekvatorn – men utestänger lika effektivt det lilla solljus som finns när de utvandrar till Norden. Solljuset gör att D-vitamin bildas i huden.

Mörkhyade personers överrepresentation i covid19-relaterad dödlighet uppmärksammades relativt tidigt under pandemin. 70 procent av afroamerikaner har en konstaterad brist på D-vitamin. Enligt The Guardian (18 april) var 34,5 procent av covid19-patienter inom den brittiska intensivvården svarta, asiater eller av annan etnisk minoritet, trots att de endast utgör 13 procent av befolkningen.

”Detta kan knappast förklaras enbart av socioekonomiska förhållanden, då de 14 brittiska läkare som avlidit i covid-19 också tillhörde en etnisk minoritet. Att socioekonomin inte är utslagsgivande framgår av en artikel i Washington Post (27 april) som rapporterar om höga dödstal i covid19 i välbeställda delar av USA med i huvudsak afroamerikansk befolkning” skriver Mats Humble, Henrik Pelling och Susanne Bejerot i Läkartidningen den 7 maj i år.

”D-vitaminbrist ökar risken för svårt förlopp vid covid19” skriver de svenska forskarna.

Vårt extremt solfattiga klimat innebär hög risk för D-vitaminbrist hos hela befolkningen, men särskilt hos de här nämnda grupperna. I synnerhet somaliska kvinnor som bär heltäckande kläder à la tält riskerar ett bristtillstånd, liksom personer med ursprung i Irak eller Syrien.

Ett ökande antal vetenskapliga studier tyder på att låga D-vitaminnivåer i blodet innebär en högre risk att dö av coronaviruset. I takt med växande evidens för nyttan av D-vitamintillskott till riskgrupperna tar England och Skottland nu ett unikt initiativ att dela ut D-vitamin till mer än två miljoner särskilt sårbara invånare fyra månader under vinterperioden. De som behandlas för cancer och de som har nedsatt immunförsvar räknas till de ”extremt sårbara”, liksom personer som lider av cystisk fibros.

Försöket ska utvärderas av den brittiska regeringen.

Matt Hancock, Storbritanniens hälsominister.

Hälsominister Matt Hancock står för initiativet sedan premiärminister Boris Johnson nyligen uttalat att ”we are indeed looking at the possible beneficial effects of vitamin D, and … we will be updating the House shortly”.

En regeringskälla har sagt: ”Vi ska se till att de som är i störst behov av D-vitamin kan få det under vintermånaderna. Några studier tyder på att tillskott av D-vitamin kan ha en positiv effekt på personer som drabbats av Covid19.

Den skotska regeringen var först med att nyligen ta samma initiativ. Besluten innebär en omvändning under galgen, eftersom NICE (National Institute for Health and Care Excellence) och NHS (National Health Service) länge har varit hårdnackade motståndare till D-vitamintillskott, precis som skolmedicinens företrädare i Sverige.

Försök diskutera nyttan av antioxidanter (vitaminer och mineraler) med svenska läkare, och de sätter omedelbart en foliehatt på ditt huvud. Här döljer sig en blandning av vetenskaplig prestige, ignorans och förakt för ”enkla” lösningar som inte genererar gigantiska vinster för läkemedelsindustrin. D-vitamin är billigt och lättåtkomligt och har inga medicinska nackdelar.

Berörda svenska myndigheter visar samma nonchalans, och läkarna går i deras ledband. De ansvariga myndigheterna Livsmedelsverket och Läkemedelsverket anser att vi får i oss alla vitaminer vi behöver genom kosten – trots att stora kategorier lever på skräpmat från snabbmatsbarer, och maten på äldreboenden ofta är en katastrof ur näringssynpunkt.

Enligt hälsominister Hancock är det några färska studier som kommit bara de senaste veckorna som kastar ett nytt ljus över frågan, och han vill försäkra sig om att de nya resultaten tas i beaktande.

En av de nyare studier som har gjort intryck på den brittiska regeringen och hälsomyndigheterna har gjorts vid Ben Gurion-universitetet i Israel och omfattar omkring 1,3 miljoner deltagare. Den visar att vitamin D-tillskott gjorde att risken för att dö av covid19 i vissa grupper halverades. De israeliska forskarna fann också att flytande D-vitamin skyddar bättre än D-vitamin i tablettform.

Professor Rose Anne Kenny.

Irland verkar ha en bättre situation i coronapandemin än många andra länder. Det kan till stor del tillskrivas en alert professor vid Trinity College i Dublin. Hennes namn är Rose Anne Kenny, och redan i maj vände hon sig till den brittiska regeringen för att  få den att inse att det är nödvändigt att ta D-vitamintillskott under pandemin.

”Vi har ingenting att förlora men mycket att vinna genom att rekommendera D-vitamin för alla och klargöra att det höjer immunförsvaret, inte bara stärker benstommen och musklerna” säger hon.

Halva Irlands befolkning har D-vitaminbrist. Med hänvisning till forskning från USA påpekar professor Kenny att viruspatienter löper fyra gånger mindre risk att behöva intensivvård om de har normala D-vitaminnivåer. Dessutom visar ny forskning för första gången att personer med bra nivåer av D-vitamin löper mindre risk att över huvud taget bli smittade.

Det är brådskande (”urgent”), skriver Rose Anne Kenny i Irish Times den 5 oktober. Hon rekommenderar 800 IE (Internationella enheter) D-vitamin varje dag – dubbelt så hög dos som den som rekommenderas i England, Skottland och Wales.

I augusti skrev den ansedda medicinska tidskriften The Lancet att ”det måste ses som ”okontroversiellt” att förorda regelbundet intag av D-vitamin, eftersom det kan minska coronavirusets inflytande på personer som har D-vitaminbrist”.

”Det finns ingenting att förlora men sannolikt mycket att vinna.”

Det ska bli intressant att se hur svenska myndigheter kommer att förhålla sig till de brittiska besluten. Ett stalltips är att vare sig Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket eller Livsmedelsverket kommer att reagera på annat sätt än att stoppa huvudet ännu djupare i sanden.

Inte se, inte lyssna, inte ta intryck, inte bry sig.

Människor får hellre dö än att en svensk myndighet tar in fakta och ändrar ståndpunkt. I Sverige är det det nya normala.

 

LÄS OCKSÅ

Skolmedicinmännen förtiger viktig vetenskap för allmänheten

Lars Bern har i många år skrivit och informerat om vikten av att vi stärker vårt immunförsvar på olika sätt, bland annat med de livsviktiga vitaminerna C och D.

Lars Bern.

Han är författare till boken ”Den metabola pandemin”.

Ett par citat från hans blogg Anthropocene:

”Hälsomyndigheterna har under coronapandemin redovisat vilka kategorier människor som löper störst risk att bli väldigt sjuka och dö av covid-19. Där är det två grupper som står ut markant, och det är gamla och färgade. Detta försöker medicinmännen förklara med att de gamla har svagare immunförsvar och att de färgade invandrarna bor tätt och har riskabla sociala vanor. Man undviker nogsamt att nämna elefanten i rummet – nämligen brist på vitamin D.”

”Den legendariske forskaren dr. Frederick R. Klenner, som 1948 botade polio med C-vitamin, skrev redan på 1950-talet att ”det finns några doktorer som skulle stå vid sidan om och se sin patient dö hellre än att använda askorbinsyra”.

Tyvärr verkar svensk skolmedicin kraftigt befolkad av sådana doktorer.”


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!