Från välfärdsland till havererad nation

”Det som utmärker Sverige, både historiskt och internationellt, är att vi på så oerhört kort tid gått från ett mycket välfungerande välfärdssamhälle till det som bara kommer att kunna beskrivas som en havererad nation” skriver Jonas W E Andersson på Facebook. Han är manusförfattare till serien ”Söders Hjältar, före detta lektor på Konstfack, grafisk designer och mycket annat. 

Jonas W E Andersson.

Det är svårt att säga den exakta tidpunkten då ett land havererar. Det precisa ögonblick då tillräckligt många problem och tillkortakommanden tillsammans skapar en “failed State”. Det är ju faktiskt så att även i trasiga, korrumperade, våldsamma och konfliktdrabbade länder så finns det ett och annat som fungerar. En och annan buss och taxi rullar, det går att andas luften och för en hel del finns det både tak över huvudet och en bit mat varje dag.

Under Vietnamkriget fanns det ju också en hel del soldater på båda sidor som överlevde, detsamma gäller andra Världskriget. Alla dog inte. Tar man en nattpromenad i Honduras huvudstad så finns det fortfarande en möjlighet att man inte blir våldtagen, rånad eller mördad.

Det som utmärker Sverige, både historiskt och internationellt, är att vi på så oerhört kort tid gått från ett mycket välfungerande välfärdssamhälle till det som bara kommer att kunna beskrivas som en havererad nation. Exakt när vi når fram till denna punkt är som sagt svårt att säga. Men det vi kan vara helt säkra på är att när vi väl är framme så vet alla att det är så.

Låt mig hursomhelst presentera det Sverige som Reinfeldt och Löfven lämnar efter sig:

• Eftersatt infrastruktur för vatten. Behov av mångmiljardbelopp för upprustning (pengar som inte finns). Chockhöjningar för konsumenten är att vänta.

• Misskött hantering av elförsörjningen. Nedlagda, fullt fungerande kärnkraftverk. Elbrist och skenande elpriser.

• Försummad och trasig infrastruktur för tågtrafik. Behov av mångmiljardbelopp för upprustning (pengar som inte finns). Chockhöjningar för konsumenten är att vänta.

• Åsidosatt underhåll av vägnätet. Behov av mångmiljardbelopp för upprustning (pengar som inte finns). Kraftiga skattehöjningar att vänta om det ska åtgärdas.

• Flest fattigpensionärer i EU. Pensionerna bland de lägsta i Europa.

• Bland de högsta arbetslöshetssiffrorna i Europa.

• Skenande fattigdom, hemlöshet och utanförskap.

• En havererad bostadspolitik och en boendesituation i upplösning och förfall för allt fler.

• Bland världens högsta siffror då det gäller våldtäkter.

• Ett försvar utan förmåga att försvara Sverige.

• En polis utan förmåga att skydda medborgarna eller deras ägodelar. Som ständigt ger sig på ordningsamma svenskar.

• Skenande kriminalitet, gängbrottslighet, skjutningar och mord.

• Skenande narkotikaanvändning.

• Ett samhälle, från norr till söder, som är så otryggt att nästan alla tvingats ändra sina vanor och begränsa sin frihet.

• En av Europas längsta vårdköer och en underdimensionerad vård i närmast kaos.

• Bland världens högsta skatter – och kraftiga skattehöjningar är på väg.

• Universitet och akademier i fullständigt förfall. Politiserade och obrukbara utbildningar internationellt.

• En våldsam, slapp, kunskapsfientlig och verklighetsfrånvänd skola.

• Bland de sämsta resultaten i PISA (kunskapsnivå för svenska skolor).

• En massmigration som fortsätter varje år med cirka 100 000 personer från Mellanöstern och Afrika. Mestadels män, muslimer, med låg eller ingen utbildning. En ökad befolkning med 1 miljon vart åttonde år.

• Ett kulturellt sönderslitet land med växande etniska konflikter.

• Bland Europas största andel radikala islamister, jihadister och terrorister.

• Ett land som pumpar ut hundratals miljarder av skattebetalarnas pengar till andra länders medborgare varje år.

• Ett skräpigt, eftersatt och smutsigt gatulandskap i de flesta städer.

• Tiggare från andra länder i nästan varje gathörn. Öppen människohandel och trafficking.

• Ett politiskt polariserat land där demokratin åsidosatts och politiska motståndare ständigt demoniseras.

• En icke-fungerande, djupt politiserad, statsunderstödd mediebransch som har gett upp journalistiken och idag enbart sysslar med propaganda.

• En regimlojal, statlig mediekoncern som tvingar medborgarna att betala för den propaganda de producerar.

• Ökad ohälsa bland barn och ungdomar. Allt mörkare framtidsutsikter.

• Svenska barn som förnedringsrånas, kissas på, våldtas och kränks på löpande band – utan att gärningsmännen straffas eller åtgärder vidtas.

Jag kunde fortsätta till ikväll. Men vi vet ju att det viktiga för den korrumperade, lögnaktiga, totalitära och folkföraktande politiska och mediala elit som styr Sverige idag är att hålla tyst och “värna Sverigebilden”.

Alla som pratar om de gigantiska problemen är regimens fiender och måste därför stängas ner, cancelleras eller smutskastas. Som man gör i alla icke-demokratiska, totalitära samhällen.

Men detta är verkligheten. Och verkligheten vinner till slut alltid över lögnerna.

JONAS W E ANDERSSON