Per Shapiro tog steget – från Sveriges Radio till Folkets Radio

För ett år sedan fick journalisten Per Shapiro, 50, nog. Han hade frilansat för statskontrollerade Sveriges Radio i flera år och såg hur den publicistiska friheten inskränktes alltmer. Han bestämde sig för att bryta sig loss från public service och starta en egen kanal där han kan bedriva den fria och oberoende journalistik som han brinner för.

Per Shapiro.

I det senaste av de brev som han regelbundet skickar ut till sina lyssnare skriver han:

”Fröet planterades av en journalistkompis senhösten 2020. Efter att jag – för inte första gången – gnällt lite över sakernas tillstånd på Sveriges Radio, skrev hon i ett mejl: ”Men ska du inte starta ”Folkets Radio” i stället!”

Han fortsätter:

”Jag tyckte namnet var klockrent, men sedan tänkte jag inte mer på det. Så några veckor senare under en promenad slog det ned i mig som en blixt: självklart ska starta min egen journalistiska podd och självklart ska den heta Folkets Radio!” Kort därefter kontaktade jag Patent- och registreringsverket och registrerade varumärket Folkets Radio, som till min glädje inte var taget!”

Per Shapiro driver under ett försöks-år kanalen helt ideéllt. Utlösande för beslutet att öppna eget var en kontrovers där en dokumentär som han arbetade med utifrån SR:s uppfattning ansågs som ”omöjlig att sända”. Ett år senare står det klart att kanalen Folkets Radio har blivit en stor framgång. Det första programmet handlade om coronapandemin, ”Covid och oliktänkarna”.

”Ju mer jag började sätta mig in i ämnet, desto tydligare såg jag att flera av frågetecknen kring det officiella narrativet hade gott fog för sig. Det fanns uppenbara problem med användandet av PCR-tekniken som diagnostisk metod. Det fanns något väldigt suspekt, godtyckligt och oproportionerligt i de stränga restriktionerna som i många länder började få totalitära konturer. Den extrema censuren och den likriktade non-stop-rapporteringen i media ingav en väldigt olustig känsla.

Så mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. Det känns nästan overkligt att det bara var ett år sedan” skriver Per Shapiro i sitt lyssnarbrev.

”Folkets Radio har verkligen blivit FOLKETS radio.”

Det program som hittills haft flest nedladdningar är det senaste: ”Vittnesmål från vaccinlandet. Där låter Per Shapiro människor som på olika sätt har skadats av biverkningar sedan de injicerats med så kallade Covidvacciner (som inte är vaccin utan en nödgodkänd, experimentell substans) komma till tals – någonting som är unikt i svenska medias propaganda de senaste två åren. Deras berättelser om hur de har drabbats av skador men inte blir erkända och hjälpta av sjukvården, utan blir bortförklarade och bortstötta, är tunga vittnesmål från historiens hittills största medicinska experiment.

Det kallas ”vaccination mot Covid-19” men är inget vaccin.

Per Shapiro igen:

”När jag arbetade med ”Vittnesmål från vaccinlandet” fick jag klart för mig att de allra flesta av dem jag intervjuade av sjukvården hade uppmanats att INTE lita till sina egna förnimmelser; att förkasta den egna kroppens visdom. Gunilla Modin, som varit helt stabil i sin MS-sjukdom i flera år, hade direkt efter sprutan kraftigt försämrats, och immunförsvaret löpte amok. Men ingen av hennes läkare ville göra någon anmälan till Läkemedelsverket.

”Du har bara haft otur” sa den ene. ”Du har ju faktiskt fyllt 60” sa den andre.

En annan av intervjupersonerna som fått svåra hälsoproblem efter vaccinsprutan är Linda Wester. Hon har inte heller blivit tagen på allvar i sjukvården. Med anledning av den musik som spelas i programmet – ”Det här är ditt land” med Mikael Wiehe – skrev hon följande på Facebook:

”I radioprogrammet jag var med i spelades den här sången, och en kvinna som flytt från en fascistiskt land pratade om varningstecknen och berättade att Sverige nu liknade det hon flytt ifrån…
Jag blev alldeles rörd när den här sången spelades, för jag har alltid varit stolt över att bo i ett land som respekterar de mänskliga rättigheterna, olikheter och yttrandefrihet. Ett land som jag trodde var demokratiskt. Jag har lyssnat på myndigheter och varit en god medborgare.
Nu är jag inte längre stolt över mitt land. Nu har jag inte längre något förtroende för politiker, media, sjukvården, myndigheter och överheten…

Är det här ditt land?”

”När det gäller misstänkta vaccinbiverkningar förväntas vi tydligen lita blint på auktoriteter, även om de säger att två plus två är fem” är Per Shapiros slutsats.

En del av hans arbete som har väckt uppmärksamhet är de vassa frågor han har ställt vid Folkhälsomyndighetens pressträffar. Här är ett exempel från pressträffen den 27 januari.

Det Per Shapiro gör är att tillämpa normala journalistiska arbetsmetoder i kontakten med statliga myndigheter, nämligen att ställa raka frågor och fullfölja dem tills man får ett vettigt svar. Dessvärre sker det alltför sällan att någon journalist ställer tuffa och adekvata frågor. Istället är det underdånighet och samförstånd som gäller.

Shapiros rakhet och envetenhet uppskattas av lyssnarna. Han skriver:

”Första gången jag var med på Folkhälsomyndighetens pressträff var i november. Jag ställde några frågor och tänkte inte mer på det. När jag kom hem hade jag mottagit massor av mejl och meddelanden av folk som ville tacka mig för ”min fantastiska insats”. Jag blev glad så klart, men det kändes samtidigt väldigt märkligt. Det var väl inget speciellt med den insatsen?

Men så insåg jag vad reaktionen berodde på. Det var sannolikt första gången på 1,5 år som en journalist faktiskt ställde några kritiska frågor på dessa tillställningar överhuvudtaget. Ett sorgligt betyg för journalistiken. Positivt är att Epoch Times nu även börjat medverka ibland och ställa angelägna frågor.”

Nu råkar det vara så att Per Shapiro är kusin med Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Karin Tegmark Wisell. Det har en liten klick utan kunskaper om journalistik tagit till intäkt för att misstänkliggöra honom som ”kontrollerad opposition”, givetvis utan att komma med något konkret.

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten sedan den 1 november 2021 och kusin med Per Shapiro.

Släktskapsjäv mellan makthavare och journalister ska givetvis inte förekomma. Ändå finns det talrika exempel på företeelsen. Lustigt nog är den särskilt utbredd inom public service, där det inte är ovanligt att släktingar värvar varandra och att barn som av en händelse halkar in i statsmedia och ärver radio- eller tv-jobbet av en förälder. Min podd Medias familjedynastier handlar om det.

Men släktskap innebär inte per automatik jäv. Det avgörande är hur släktskapen hanteras. Det är hur journalistiken bedrivs som har betydelse.

Per Shapiro sopar golvet både med FHM, som leds av hans kusin, och den övriga journalistkåren. Om det finns någon hänsyn tagen till kusinen har den åtminstone undgått mig. Några konkreta beskyllningar har heller inte riktats mot Shapiro. Hans journalistik är naturligtvis en bördig grogrund för vanlig avundsjuka och försök till misstänkliggörande utan sakargument. Ingen har lyckats visa att hans kusinskap med Karin Tegmark Wisell påverkar hans journalistik.

En av källorna till misstänkliggörandet är  oraklet Carl Norberg, som driver ”mysstunder” på YouTube-kanalen ”De fria”. Det här är vad han har lyckats skrapa ihop. Släktforskning kan i och för sig vara trevligt, men här finns inte ett enda sakargument med bäring på Per Shapiros journalistiska arbete.

Onsdagsmys med Carl Norberg.

Eftersom jag har egen erfarenhet av att bli utsatt för karaktärsmord och häxprocesser från före detta journalistkolleger kan jag lansera en teori om vad den här typen av misstänkliggöranden bottnar i. Jag påstår att det värsta hatet riktar sig mot oss som har bytt sida, från mainstream media till fria alternativmedia. Vi sidbytare ses som svikare och förrädare.

Vi anses ha svikit den kollegiala lojaliteten, grupptillhörigheten och skråandan. Journalister krigar visserligen dagligen med varandra om sina positioner, om chefernas gunst och utrymme i spalterna eller etern – men sluter ändå leden när de upplever sig vara ifrågasatta som grupp. Då kommer demoniseringsverktygen och lynchningstendenserna fram mot den som har avvikit från flocken och därmed ses som ett hot.

Ingrid Carlqvist och Maria Celander driver nyhetspodden Ingrid & Maria.

Vi är en hel del journalister med ett långt förflutet i MSM som har fått erfara detta: Ingrid Carlqvist och Maria Celander, som driver nyhetspodden Ingrid & Maria och tidigare har arbetat i dagspress, och Gunnar Sandelin med ett förflutet på SVT och som presschef på BRIS. Själv arbetade jag på Dagens Nyheter i 22 år innan jag som ålderspensionär började skriva krönikor på nätet. Det finns fler exempel.

Per Shapiro till sist:

”Är det en ond tid vi genomlever? Det beror på hur man ser det. Det är förvisso en extremt hotfull och farlig tid, som ställer oss inför stora utmaningar. Jag tror dock att om man inte kompromissar med sig själv utan följer den övertygelse man i djupet av sitt hjärta vet är riktig, navigerar man in i ett nytt energifält, och där möter man fantastiska människor som man kanske aldrig annars skulle ha lärt känna. Så har det i alla fall varit för mig.”

Han ser framför sig två skyltar.

På den ena sidan står det The Great Reset.
På den andra står det The Great Awakening.

På den sidan står det Sveriges Radio.
På den andra sidan står det Folkets Radio.

————————————————————————

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!