Per Shapiro: debatten om covidvaccinerna måste lyftas till en ny nivå

I samband med coronakrisen har en meningsfull debatt i mainstream-media uteblivit. Inga alternativa fakta och ståndpunkter släpps fram. MSM-journalisterna har antagit rollen av fullfjädrade, tvångsförespråkande propagandister med fascistiska undertoner.

Per Shapiro, journalist på Folkets Radio.

Per Shapiro, frilansjournalist som gör alternativkanalen Folkets Radio, analyserar och kritiserar journalisternas svek i en artikel på Newsvoice som jag citerar delar av.

”Den senaste tiden har sett en till synes samordnad vaccinpasskampanj från Sveriges största ledarsidor, med olika varianter på uppmaningen att det är dags för hutuerna att sluta dalta med tutsierna – förlåt, jag menar för de vaccinerade att sluta dalta med de ovaccinerade – och skyndsamt införa medicinsk apartheid i Sverige.

Jo, man smyger in det påstående som ligger till grund för hela resonemanget lite omärkligt som en premiss, nästan lite i förbigående.

”Covidvaccinen är en succé” inleder DN:s Erik Helmerson sitt ledarstick.

”Vaccinerna gör verkligen sitt jobb” skriver Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski.

Peter Wolodarski, Dagens Nyheter.

”Ingen behöver längre tvivla på covidvaccinens effektivitet“ skriver Expressens ledarskribent Anna Dahlberg.

Anna Dahlberg, Expressen.

Det vill säga, det är precis dessa frågor – huruvida vaccinerna mot covid-19 är säkra, effektiva och nödvändiga – som ett öppet och demokratiskt samhälle borde välkomna en debatt om.

Men den debatten tycks mainstream-media inte vilja ge oss, antagligen av samma anledning som CIA inte ville ha någon debatt om Kennedymordet – det var ingen debatt man var säker på att vinna.

Anna Dahlberg jämför i en passus med gängkriminella som tillåts terrorisera ett helt område. ”Majoritetens intresse av trygghet och frihet får stå tillbaka för de kriminellas frihet”. Wolodarski skriver att ”En minoritets egoism, nonchalans eller ointresse går ut över resten av samhället.”

Det handlar här inte om vänster-höger, i vaccinfrågan talar etablissemanget med en röst. På Aftonbladets ledarsida skriver tidningens politiska chefredaktör Anders Lindberg att:

“Vaccinmotståndet och den flora av konspirationsteorier som sprids på internet är en samhällsfara.”

Anders Lindberg, Aftonbladet.

Bortom demoniseringen och smutskastningen är ledarsticken väldigt fattiga på substans och uppgifterna tagna ur sitt sammanhang.

Exempelvis när det gäller att ovaccinerade utgör en belastning på intensivvården (IVA) som ledarskribenterna lyfter som ett jätteproblem, handlar det just nu om drygt 40 IVA-patienter i hela landet, att jämföra med drygt 500 när det var som värst förra våren.

Detta antal måste dessutom ställas i relation till antalet allvarliga biverkningar av vaccinet, i dagsläget drygt 5600 av alla rapporter som Läkemedelsverket har handlagt. För att uppfylla myndighetens kriterier för allvarlig biverkning krävs att den:

”leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”.

Slår vi ut detta över tid blir det cirka 150 allvarliga biverkningar per vecka, alltså att jämföra med de drygt 40 patienter som nu ligger på IVA.

“Biverkningarna är mycket sällsynta“ försäkrar DN:s chefredaktör.

Sällsynta? Totalt i Sverige har på drygt 8 månader 73 566 möjliga biverkningar av coronavaccin anmälts, att jämföra med att Läkemedelsverket i snitt brukar få in cirka 8 000 rapporter om misstänkta biverkningar årligen – för samtliga läkemedel och vacciner.

Aldrig i världshistorien har så många misstänkt vaccinrelaterade dödsfall rapporterats efter ett vaccin. Det gäller i alla system som registrerar detta: VAERS i USA, EudraVigilance, Yellow card i Storbritannien, Legemiddelsverket i Norge.

”Vaccinerna gör verkligen sitt jobb“ fortsätter Wolodarski. “Det inger hopp i pandemimörkret, även om det snart kan komma att behövas påfyllning och vaccin för barn”.

Covidvaccination av barn från 12 år är nästa steg i vaccinationskampanjen. Trots att barn drabbas av Covid-19 i extremt liten utsträckning.

Här får vi en vink om det som många av oss redan anat, att man kommer att fortsätta krypa ned i åldrarna och snart även inkludera barn från 12 år i vaccinationsprogrammet mot covid-19. Någon debatt om det ändamålsenliga i detta verkar vi som sagt inte få i de stora medierna.

Kanske för att det är extremt svårt att motivera varför individer som löper lika stor risk att dö om de träffas av blixten som att dö av covid-19 ska utsätta sig för en inte obetydlig risk för biverkningar, kända såväl som okända.

I romanen 1984 skriver George Orwell att den mest effektiva formen av lögn är utelämnande.

Om det stämmer är den massiva kampanj som nu rullas ut av landets ledande opinionsbildare synnerligen lögnaktig. Den utelämnar i princip alla viktiga omständigheter.”

 

Läs hela artikeln på Newsvoice