När Silicon Valley blev Gud

Techjättarna i Silicon Valley, USA, styr yttrandefriheten eftersom de har närmast monopol på Internetplattformar där människor kan kommunicera med varandra. Privata företag övertrumfar demokratin.

Alldeles oavsett vad man tycker om Donald Trump visar Twitters avstängning av hans konto med 88 miljoner följare absurditeten när nätjättar godtyckligt utövar makt över debatt och opinionsbildning och på löpande band stänger av medlemmar som uttrycker Trumpsympatier.

Har du en egendomlig, gnagande känsla av att världen, som på en given signal, har blivit galen?
Du känner rätt.

Men det är inte ”världen” i största allmänhet som plötsligt har blivit spritt språngande galen. Det är identifierbara krafter som styr utvecklingen, och deras agenda är fullt möjlig att se och avslöja. Krafterna har namn. De heter bland annat Google, Facebook, YouTube, Instagram och Twitter. Techjättarna har snabbt vuxit sig så kommersiellt och politiskt starka att de i dag utgör ett av de största hoten mot demokratin sådan vi känner den.

I en skyddad dal i Kalifornien breder techjättarna ut sig. Här ligger dataindustrins Mecka, Silicon Valley. Dalen har absorberat några av världens skarpaste hjärnor vad gäller IT – men dresserat dem i en av de mest militanta former av åsiktsförtryck och förljugen politisk korrekthet som världen hittills skådat.

Allting i Dalen kretsar kring datorer och digital kommunikation. Baksidan är åsiktskontroll, lögner, manipulation, politisk styrning och bestraffning av dem som inte lyder Dalens agenda. Det överordnade målet har de senaste fyra åren varit att med alla medel få bort Donald Trump som USA:s president, och nu står de äntligen vid slutmålet och räknar dagarna till den 20 januari då Demokraternas kandidat Joe Biden väntas efterträda honom. Trump har under sina år på presidentposten setts som det stora hindret mot att styra världen utifrån Dalens egna extrema vänstervärderingar. När han vann valet 2016 blev det startsignalen för en politisk offensiv från Demokraterna och Dalen som sedan har trappats upp med alltmer ohederliga metoder. Kulmen hittills är när Twitter nyligen permanent stängde av USA:s president med 88 miljoner följare.

I Dalen utövas makten av privata företag – kommersiella aktörer som inte är folkvalda, som arbetar utan demokratisk insyn och i praktiken är lika totalitära som något av historiens kommunistiska system. Dalen är vårt nya totalitära imperium med maktambitioner att styra världen, och berörda befattningshavare gör ingenting för att dölja sin agenda.

Grunden är en marxistisk maktanalys där världen befolkas av förtryckare och förtryckta, förövare och offer – dock inte främst mätt i ekonomiska termer. Dalen väljer att se förtryck utifrån hudfärg, ras, etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, kast, ålder, funktionshinder, religion och identitet. Vi är kort sagt alla förtryckta, och vita heterosexuella män utpekas som förtryckarna, utövare av ”White Supremacy”.

Dalen anser att världen är orättvis. Så långt är många beredda att instämma. Det är när det gäller metoderna att ändra på sakernas tillstånd som Dalens agerande skiljer ut sig, frångår demokratiska spelregler och tar på sig rollen av allsmäktig Gud. Dalen vill utjämna och utplåna alla olikheter, gynna alla som de anser vara missgynnade, vända uppochner på alla omständigheter som har utvecklats av evolutionen under miljontals år. Till exempel byta ut evolutionens princip om det naturliga urvalet mot konstruerad ”social rättvisa” och krossa alla hierarkier som människan har byggt lika länge som hon har existerat som art.

Douglas Murray, brittisk författare.

”Vi har tillbringat det här århundradets första år med att försöka förstå en kommunikationsrevolution som är så enorm att den får uppfinningen av tryckpressen att framstå som en fotnot i historien.”

Douglas Murray i ”The Madness of Crowds. Gender, Race and Identity”.

Med skrämmande hastighet har Dalen tillskansat sig makt över yttrandefriheten genom att göra hela den anglosaxiska världen beroende av sina kommersiella tjänster. Deras affärsmodell är noggrant utprovad i enlighet med biologisk och psykologisk kunskap om hur människans hjärna och psyke fungerar.

Så här går det till:

Först binder företagen upp dig som kund genom att locka med oemotståndligt attraktiva tjänster som ”alla andra” har och som du alltså också ”måste” ha för att inte känna dig utanför gemenskapen. Här sätts du på prov, ofta utan att vara medveten om det.

Fråga dig själv till exempel: Hur viktigt är det för dig att lägga ut en bild på Facebook på den mat du äter till lunch? Vad är du beredd att offra för att få en samling ”gilla” för bilden på din lunchmat?

Dalens tjänster är uppbyggda så att du upplever ständiga lustkänslor från hjärnans belöningssystem genom att du får kickar av signalsubstansen dopamin när du är online och känner dig uppmärksammad och bekräftad, till exempel när du får ”gilla”, eller när något du har skrivit blir delat på på Facebook eller Twitter. För varje ”vän” du får på Facebook växer din självkänsla.

Kickarna ger så behagliga lustupplevelser att du snabbt blir beroende av dem. När de uteblir kan du drabbas av abstinens och bli stressad, rastlös och irriterad. Utan att du riktigt vet hur det gick till lägger du mer och mer tid på att jaga bekräftelse och kickar. Du har blivit beroende.

Nästa led i den process som går ut på att binda upp dig i ett livslångt beroende består av att techföretagen utnyttjar din rädsla för att bli socialt utskämd genom att tvinga dig att lyda deras regler, eller ”Community Standards” som Facebook kallar dem.

Som kund har du ett val. Antingen underkastar du dig reglerna – eller också riskerar du att bli utkastad i den digitala kylan.

Antingen är du godkänd, en som tillhör, en som finns och räknas. Eller också är du ingen. En som inte finns.

Techjättarna vet att driften att tillhöra en flock är en av människans starkaste drivkrafter. Rädslan för att bli utesluten ur flocken kan få oss att säga och göra saker som egentligen går rakt emot vår natur, våra åsikter och vår moral. De här mekanismerna är de maktinstrument som Google och de andra datajättarna i Dalen spelar på.

Internetanvändandet kryper allt längre ner i åldrarna.

Den makt techföretagen representerar har snabbt vuxit sig så stark att den sätter alltfler viktiga demokratiska spelregler och demokratiska värden, som yttrandefrihet och fri åsiktsbildning, ur funktion.

Den åsiktsdiktatur som emanerar från Dalen utgör ett växande och allvarligt hot mot demokratin.

Vi är fortfarande bara i början av en utveckling som inte går att överblicka, och den stora allmänheten är ännu djupt omedveten om det hot mot vår frihet som växer sig allt starkare medan vi sover sött och däremellan stirrar i våra älskade mobiler och bidrar till Dalenimperiets maktexpansion.

Mikrobloggen Twitter har hittills varit en ganska fredad zon för Dalens inskränkningar av yttrandefriheten. Men den 11 februari 2020 meddelade Twitter att man från den 5 mars 2020 ska börja svartlista och rensa bort så kallade ”falska nyheter”. Enligt TT ska ett särskilt team på företaget börja rensa bort inlägg som ”sprider falska eller förvrängda fakta”. Företaget gör det under förevändning att man vill skapa ett ”säkert internet”. Inläggen ska också få en särskild etikett. Twitter ansluter sig med andra ord till samma yttrandefrihetsfientliga policy som de övriga företagen i Dalen.

Det är den här åsiktsrensningen som pågår för fullt just nu. Utestängningen av USA:s president är det senaste och mest uppseendeväckande exemplet.

Själv har jag trots mer än sju års flitigt twittrande aldrig haft några problem med Twitter men noterar nu att ett drygt hundratal av mina följare på bara några dygn har försvunnit från mitt Twitterkonto. Sannolikt på grund av att Twitters algoritmer har registrerat dem som Trumpvänliga och stängt av dem med hjälp av robotar. Utrensningen pågår för fullt.

Det räcker alltså att uttrycka någon form av sympati med USA:s avgående president för att bli utkastad från Twitter. Det är inte demokrati. Det är totalitarism.

Google signalerar färgglädje, ungdomlighet och klatschig mångfald. Under den kulörta ytan döljer sig monokultur, exkludering, åsiktsregistrering och åsiktsdiktatur.

Ett yttrande som har tillskrivits både den danske dataforskaren vid Aarhus universitet, professor Morten Kyng, och den amerikanske framtidsforskaren Roy Amara (1925-2007) är att det enda som med säkerhet kan sägas om den nya teknologin är att vi överskattar dess inflytande på kort sikt och underskattar dess betydelse på lång sikt.

Något som var och en kan se är att Internet, och i synnerhet sociala medier, har utplånat de gränser som tidigare fanns mellan det privata och offentliga samtalet. Sociala medier har visat sig vara ett oöverträffat sätt att saluföra nya dogmer och krossa en motsatt opinion under stövelklacken just när vi som bäst skulle behöva lyssna till den.

Eftersom jättarna i Dalen är privata, kommersiella företag gäller ingen demokratisk insyn eller demokratiska spelregler för deras verksamhet. Google och andra privata företag avgör självsvåldigt vilken information du ska få tillgång till, vilka bilder du får se och vilka sammanhang du ska tillåtas ha inblick i. Vänstern, som i övrigt brukar ogilla privat företagsamhet, är påtagligt förtjust över techföretagens framfart, eftersom den blåser samma slags vindar som de totalitära system som vänstern skattar så högt.

Techföretagen begränsar inte bara den information du tillåts införliva. De avgör också via sina tiotusentals anställda lägervakter vad du får säga eller skriva på nätet. På vart och ett av de områden som i dag präglas av galenskap, förvirring och krigsliknande konflikter kring begrepp som tidigare har varit givna i miljoner år – kön, sexualitet, identitet, ras – vet Dalen vad som är ”det enda rätta” och uppfordrar resten av mänskligheten att tycka likadant. Annars väntar uteslutning eller andra bestraffningsåtgärder.

För att moderera innehållet på kundernas konton och kunna sparka ut människor med misshagliga åsikter har Google enligt uppgift cirka 10 000 och Facebook cirka 30 000 åsiktspoliser anställda. Antalet ökar hela tiden. Mycket av arbetet utförs med robotar som är programmerade att reagera på vissa ord och uttryck.

Personalen genomgår skrupulösa intervjuer och personlighetstester innan de anställs för att sortera bort alla med felaktiga åsikter eller icke godkänd ideologi. Frågorna handlar om mångfald – sexuell, etnisk och kulturell, rasism och sexism – i mycket extrema tolkningar. Politiskt korrekta svar är en given förutsättning för att bli anställd.

Techföretagen praktiserar inte själva de budskap de predikar. Till exempel är bara 4 procent av Googles anställda latinos och futtiga 2 procent afroamerikaner. 56 procent är vita och 35 procent asiater, trots att de bara utgör 5 procent av USA:s befolkning.

Reglerna för vilka åsikter och yttranden som rensas ut är egenkonstruerade och fullständigt godtyckliga. I slutet av 2018 ändrade Twitter sin ”Hateful conduct policy” så att de permanent kan bannlysa medlemmar som uppgett ”fel” kön på eller kallat en transperson för hens riktiga namn istället för det namn avsett för motsatt kön som personen själv vill kallas. Transpersoner anses av techjättarna vara mest skyddsvärda av alla HBTQ-grupper för tillfället. Enligt Twitters beslut måste transpersoner skyddas från feminister, mer än vad feminister behöver skyddas från transaktivister.

Mark Zuckerberg, 37, härskare i Dalen.  Som medgrundare till Facebook har han lyckats skrapa ihop 33,5 miljarder dollar, vilket gör honom till den 14:e rikaste personen i världen.

Det finns en kritisk gräns för så gott som alla rörelser som växer sig tillräckligt stora. Vid en viss tidpunkt tycks de oundvikligen drabbas av inbyggda förstörelsemekanismer som på organisatorisk nivå yttrar sig bland annat som bristande verklighetskontakt, makthybris och avsaknad av självkritik.  Mekanismer som vittnar om ett sjukt företagsklimat och snart får företagets utveckling att stagnera. I sina mest perverterade former kan de här fenomenen urarta till utpräglade sektbeteenden med fanatisk-religiösa undertoner; total slutenhet utåt, stenhård kontroll och militärisk disciplin inåt och en kultartad persondyrkan av rörelsens ledare.

Facebook och dess medgrundare och ledare Mark Zuckerberg, född 1984, är inget undantag. Titta på bilden här ovanför. Är det en man som du skulle vilja köpa en begagnad bil av? Om du är medlem på Facebook eller anlitar någon annan av hans tjänster göder du och andra honom ändå med värden som motsvarar miljontals begagnade bilar.

USA:s president Donald Trump.

Dalen gör anspråk på att styra världen. Dalen följer en egen inskränkt och godtycklig agenda som ingen har röstat fram, som saknar demokratisk förankring och som går på tvärs med rådande folkopinion i större delen av Västvärlden.

Techjättarna har utropat sig till Gud i en sekt där alla troende förväntas tillbe och underkasta sig Dalens budord. Donald Trumps valseger 2016 var ingenting som Dalen hade räknat med. Deras motdrag blev den enorma upptrappning av åsiktsförtryck och uteslutningsregler som är väl synlig på bland annat Facebook, YouTube, Twitter, Instagram och Google.

Dalen söndrar, mer än vi vill se.

Dalen härskar, mer än vi förstår.

Google ser dig. Med hjälp av algoritmer, shadowbanning, förbud, bannlysning och deplattformering av alla som inte tycker som de har de makten att styra, kontrollera och bestraffa dig.

De kommer inte att sluta frivilligt. Det måste till kraftfull lagstiftning som reglerar och sätter gränser för deras verksamhet. Det handlar inte om normal affärsverksamhet. Vad det gäller är demokratins kärnvärden. Det behövs kraftfull konkurrens från andra kommersiella aktörer och användare som vänder ryggen åt techjättarna och erbjuder alternativ för användarna.

Vi behöver inte finna oss i att bli behandlade som en skock olydiga småbarn som får smäll på fingrarna. Vi är fria människor och har både rätt och möjlighet att själva ta tillbaka makten över det fria ordet.

 

(Delar av texten har publicerats tidigare). 


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!