Ät D-vitamin – och håll dig frisk!

En somalisk kvinna beklagar sig i SVT. Hon känner sig sjuk och trött hela tiden.

”Man känner sig orkeslös och har inte lust att gå ut” säger Sahra Cabdirahman Barkhadle.

Sahra Cabdirahman Barkhadle från Somalia är mörkhyad, bär slöja och har emigrerat från ett soligt klimat som evolutionen har anpassat henne till, till ett av världens solfattigaste länder. Följden: D-vitaminbrist.

Sahra Cabdirahman Barkhadle är född i Somalia. Hon bor i Borlänge sedan 15 år, arbetar som undersköterska och har tre barn. 

Det är svårt att förstå hennes klagan, för hon vittnar själv om att hon har fått en diagnos och råd om behandling:

”Den enda diagnos man får är: ”Du har D-vitaminbrist, du ska ta vitaminer.”

Hon har alltså fått besked om vad felet är. Det är bara att verkställa behandlingen och ta D-vitamin, som är receptfritt och billigt.

Sahra Cabdirahman Barkhadle ingår i den nyaste riskgruppen för D-vitaminbrist, den importerade grupp som utgörs av mörkhyade invandrare – i synnerhet beslöjade, mörkhyade kvinnor. Men inte bara invandrare är i riskzonen.

En till antalet ännu större riskgrupp är äldre, infödda svenskar som inte får det D-vitamintillskott de behöver i vårt solfattiga klimat och därför drabbas av benskörhet, ofta med smärtsamma och vårdkrävande brytskador som följd.

Ytterligare riskgrupper är veganer, vegetarianer och personer i alla åldrar som tillbringar merparten av sin vakna tid framför bildskärmar inomhus och inte får tillräckligt med solljus. Under den mörka årstiden behöver alla nordbor äta D-vitaminer för att undvika bristsjukdomar, och det är klokt att äta det året runt.

En halvtimme i solsken mitt på dagen sommartid räcker för att ge oss tillräckligt med D-vitamin. Men för att vara säker på tillräckliga nivåer bör man äta D-vitamin året runt.

D-vitamin bildas i huden när solen skiner på oss och har enorm betydelse för vår psykiska och fysiska hälsa och för en normal fosterutveckling. På våra nordliga breddgrader är det bara mitt på dagen under sommaren som solen står tillräckligt högt för att vi ska kunna bilda D-vitamin. Då kan det räcka med en halvtimme mitt på dagen för att man ska få en tillräcklig dos. Mellan oktober och april står solen för lågt för att alls ha någon effekt.

Fet fisk, till exempel makrill, hjälper kroppen att bilda D-vitamin.

Ett annat sätt att få i oss D-vitamin är att äta ungefär 300-400 gram fisk, som sill, abborre, gös, lax och makrill, per dag för att ge ett D-vitamintillskott som har en chans att upprätthålla sommarnivåerna – men hur många gör det?

Under miljoner år har människor anpassats till klimatet i den del av världen där vi föds. Tack vare evolutionen har människor som lever i solstekta länder nära ekvatorn utvecklat mörk, pigmentrik hud som skydd mot den starka solen och skadlig ultraviolett strålning.

Lika länge har evolutionen gjort oss som bor på extremt nordliga breddgrader, nära Nordpolen och Sibirien, ljushyade för att vår hud ska kunna släppa igenom och ta tillvara solskenet de få soltimmar som vårt klimat vanligtvis bjuder på.

Vad händer när stora mörkhyade folkgrupper från Afrika och Asien bosätter sig på helt andra latituder än de är biologiskt och genetiskt anpassade för? I nordliga länder blir de en riskgrupp, för att byte av klimat från en klimatextrem till en annan går på kollisionskurs med de evolutionära förutsättningarna.

Genom att öppna gränserna för stora grupper mörkhyade invandrare i de nordiska länderna har politikerna – givetvis utan någon som helst konsekvensanalys –  bäddat för en medicinsk katastrof. Bara i Sverige handlar det om ett par miljoner invandrare sedan början av 1970-talet. Självklart sätts evolutionära livsförutsättningar ur spel när människor migrerar från en del av jorden till en annan.

 • Om man har mörk hy är det funktionellt att bo vid ekvatorn. Eller tvärtom: Om man bor vid ekvatorn är det funktionellt att ha mörk hy.
 • Om man har ljus hy är det funktionellt att bo nära Nordpolen. Eller tvärtom: Om man bor nära Nordpolen är det funktionellt att ha ljus hy.
När våra förfäder förlorade sin skyddande päls fick de istället mörk hud som skydd mot solens starka UV-strålning.

Pigmenteringen av huden utifrån geografiska och klimatmässiga förutsättningar är en viktig och tydlig, för alla fullt synlig del av den mänskliga evolutionen. Processen har pågått i miljontals år. När våra förfäder i människans tidiga utveckling i östra Afrika förlorade sin skyddande päls fick de istället mörk hud som skydd mot solens starka UV-strålning.

För ungefär 100 000 år sedan vandrade stora grupper av mörkhyade människor ut ur Afrika, först mot Mellanöstern och för cirka 40 000 år sedan vidare mot obebodda solfattiga trakter långt uppe i norr. Folkvandringarna gjorde en eller flera genetiska förändringar nödvändiga.

Hudpigmenteringen minskade. Människorna fick ljus hy för att de lättare skulle kunna ta upp det nödvändiga solljuset och bilda D-vitamin. De vars gener inte anpassades tillräckligt snabbt gick under genom evolutionens naturliga urval. Bara de mest anpassade individerna överlevde.

Dagens situation med storskalig migration av mörkhyade människor från Afrika och Asien till extremt solfattiga latituder i Norden är historiskt unik – och upphäver i ett slag den naturliga biologiska klimatanpassningen. Sedan migrantströmmarna närmast exploderat under senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet utsätter sig i dag miljoner migranter för helt nya hälsorisker när de radikalt förändrar sin livsmiljö och flyttar till andra sidan jordklotet.

Dagens situation med storskalig migration av mörkhyade människor från Afrika och Asien till extremt solfattiga latituder i Norden är historiskt unik – och upphäver i ett slag den naturliga biologiska klimatanpassningen.

Mörkhyade personer behöver 5-10 gånger mer solljus per dag för att bilda motsvarande mängd D-vitamin i huden som ljushyade. En rad vetenskapliga studier visar mycket låga nivåer av D-vitamin hos personer med invandrarbakgrund.

Muslimska kvinnors heltäckande slöjor är ytterligare ett hinder för kroppens egen produktion av D-vitamin. Resultatet hos stora invandrargrupper blir D-vitaminbrist, precis som för Sahra Cabdirahman Barkhadle från Somalia. Ett tillstånd som i forskning kopplas till risk för allvarliga följdsjukdomar som diabetes, cancer, benskörhet och hjärt-kärl-sjukdomar, det vill säga i princip de stora folksjukdomarna.

Beslöjade kvinnor är en riskgrupp för D-vitaminbrist.

Urkalkning av skelettet, benskörhet och försvagade muskler är sedan länge välkända följder av D-vitaminbrist. Nyare forskning visar att brist på vitamin D dessutom kan vara en väsentlig riskfaktor för olika infektioner, nedsatt immunförsvar, olika cancerformer, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, schizofreni, depressioner, autism och demens samt autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1, MS (multipel skleros) och reumatoid artrit. Flera studier har visat att kvinnor med högre halt av D-vitamin i blodet löper mindre risk att avlida i bröstcancer.

Även om man begränsar sig till att se utomeuropeisk migration till Norden ur ett medicinskt perspektiv är alltså omflyttning av stora populationer från ett klimat till ett annat ett gigantiskt experiment med människors hälsa.

Konsekvenserna kan bli särskilt allvarliga för gravida kvinnor och deras barn. En studie på gravida somaliska kvinnor i Sverige, som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica 2011, visade att samtliga hade svår D-vitaminbrist med mycket lägre nivåer än gravida svenska kvinnor.

Det finns ökande belägg för att vitamin D3 är involverat i tillväxt och utveckling av fostrets hjärna. När mamman har haft brist på D-vitamin har man kunnat se skador på fosterhjärnan. Autism är tre till fyra gånger vanligare bland somaliska barn födda i Sverige än bland svenska barn.

Barn födda av mödrar med D-vitaminbrist riskerar rakit, urkalkat och missbildat skelett.

Mörkhyade invandrarbarn riskerar att drabbas av en i Sverige sedan länge utrotad sjukdom som orsakas av D-vitaminbrist, “engelska sjukan” eller rakit, som angriper skelettet och tandutvecklingen men också kan påverka musklerna och nervsystemet. Omkring tio fall per år upptäcks i Stockholm. Engelska sjukan har varit känd i Sverige sedan 1700-talet och fick sitt namn efter de engelska läkarna Francis Glisson och Daniel Whistler, som var för sig beskrev sjukdomen omkring 1650.

Men det skulle dröja ända till 1920-talet innan en tysk kemist, Adolf Windaus (1876-1969), kunde identifiera D-vitamin. Han belönades med Nobelpriset i kemi 1928.

Kunskapen om sambandet mellan D-vitaminbrist och engelska sjukan ledde till att man började ge barn fiskleverolja, senare ersatt av D-vitamindroppar, som är gratis i Sverige under barnets två första år, i Finland upp till 18 års ålder.

Det livsviktiga D-vitaminet är egentligen inte ett vitamin utan förstadiet till ett steroidhormon som påverkar våra gener, de flesta av kroppens celler och därmed kroppens organ. Till skillnad från andra hormoner tar sig steroidhormoner in i cellkärnans DNA och agerar där.

Brist på D-vitamin är ett tyst och förrädiskt tillstånd som inte gör något väsen av sig. Riskerna för följdsjukdomar är desto allvarligare. För ovanlighetens skull har vi här ett stort problem som kan avhjälpas med en enkel och billig lösning som är åtkomlig för alla: tillskott av D-vitamin.

Bristtillstånd skulle inte behöva uppstå om befolkningen var välinformerad. Så vad är problemet?

En till stor del ointresserad läkarkår har ett stort ansvar för att kunskap och forskning om D-vitamin är eftersatt i Sverige. Motsvarande orsak står att finna hos ansvariga myndigheter: Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverket har i år äntligen vaknat till och kommit med en ny rapport och anvisningar om D-vitamin. Men de rekommenderade doserna är fortfarande alldeles för snålt och försiktigt hållna för att skydda mot sjukdomar: 10 mikrogram per dag, respektive 20 mikrogram för personer över 75 år och de med liten solexponering.

Psykiatern och D-vitaminforskaren Mats Humble, här gäst hos Malou von Siewers i tv4.

Det finns anledning att lita mer på den läkare som har forskat mest på D-vitamin och har skrivit otaliga vetenskapliga artiklar i ämnet, docent Mats Humble, psykiater och medicine doktor vid Örebro universitet. Han rekommenderar en normaldos på 50 mikrogram eller 2000 IE (Internationella Enheter) per dag. Själv tar han 3000 IE.

I artiklar i Läkartidningen har Mats Humble skrivit bland annat:

“Det finns idag omfattande epidemiologiskt stöd för att D-vitamin motverkar uppkomsten av flera vanliga cancerformer (i bröst, tjocktarm, ändtarm, livmoder, äggstockar och prostata samt lymfom).”

Och:

“Att i klinisk rutin upptäcka och behandla D-vitaminbrist skulle kunna ha oanade folkhälsoeffekter.” 

Att Livsmedelsverket nu har gått ut med riktlinjer – även om de är överförsiktigt formulerade – är resultatet av att Mats Humble och ytterligare några läkare i många år oförtröttligt har försökt väcka opinion i frågan om D-vitamin hos ointresserade kolleger och motvilliga myndigheter.

Sahra Cabdirahman Barkhadle och vi som är rädda om vår hälsa och vill förebygga svåra sjukdomar så mycket vi kan behöver inte tveka. Marsch iväg till en hälsokostbutik och köp en burk D-vitamin! Du blir inte ruinerad – men alldeles säkert piggare och friskare.

 


Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC- kod ELLFFESS

Varmt tack för din gåva!

 

10 reaktioner till “Ät D-vitamin – och håll dig frisk!

 1. Hej Julia och TACK för ditt engagemang. Nu visar det även att ((DE)) har ljugit om vår egentliga historia. HIS-STORY! Se Atlantis-Chicago 1893. De har förstört de flesta spåren av en strålande tidigare civilisation VÄRLDEN ÖVER. Titta med Nya glasögon på Svenska slott och kyrkor. Slottsparken, Östermalm, Blasieholmen och Stockholms vatten och Broar. https://youtu.be/d_dHMV6umCs. Myten om indianer och invandrare är falsk. Städer fanns redan klara runtom både Syd och Nordamerika 1493. Till NYA Zeeland skeppades barn och ungdomar som skapade den Nya historien och de fantastiska byggnaderna brändes och revs. Det finns dock några kvar.

  Gilla

 2. D-vitamindroppar köper man receptfritt på apoteket. Rekommenderad dos är 10 mikrogram = 400 IE = 5 droppar per dag. Enklast är att ta 35 droppar en gång i veckan. De över 75 år ska ha dubbel dos. Vissa, som ovan, tar än högre doser. Men i det invandrarorsakade sjukdomspanorama som vi kan förvänta oss (diabetes, tbc, hepatiter, HIV, syfilis, psykiatriska sjukdomar) torde d-vitaminbrist höra till det beskedligaste.

  Gilla

 3. Norska regeringen anser att Somalia nu är tillräckligt tryggt för att somalier utan verkligt skydsbehov kan flytta tillbaka till sitt hemland. Då skulle de inte ens behöva köpa det extra tillskottet D-vitamin.

  Men de vill inte flytta tillbaka de flesta av dem och man kan ju fundera över orsaken.

  Gilla

 4. Tillägg: Jag är nästintill vegetarian – äter fisk men är inte förtjust i det heller.

  Gilla

 5. D3 bör kombineras med K2 för bästa effekt. Det senare är blodförtunnande att observera.

  Själv intar jag D3+K2 året om eftersom jag inte längre solar. Avråddes från solande av en plastikkirurg för många år sedan. Men jag tror basalcellscancern berodde på andra saker …

  D3 stärker åxå immunförsvaret i övrigt.

  Gilla

 6. Sväljer dagligen 20 mikrogram D-vitamin med kalcium och en B-vitamin, har åldern inne och kan inte solbada mera.
  Dock är inte tillskotten ‘halalmärkta’, kanske det är orsaken att många med behov bara avstår, med svåra följder i spåret.

  Gillad av 1 person

 7. Tack Julia. Det här är en rapport som kommer med jämna mellanrum från olika debattörer och är helt sann. Min moster i Australien skrev det här för tjugo år sedan, för där hade läkare konstaterat att nordbor inte har fått i sig D-vitamin tillräckligt som yngre.

  Men det här handlar om pengar och ekonomi för globalister och politiker, då blir det något annat som struntar i människan totalt. Ökad befolkning skapar pengar åt bankirer med ökade boendepriser, och staten vill ha resten i skatt. Cykla till jobbet så kan vi beskatta er mer. Men det heter en tjänst för miljön. Jobba mer så har ni inte tid för trädgård och odla själva, det ger mera pengar till Big Food.

  Allt är beräknat, och våra maktgalna politiker vill styra världen efter den svenska modellen genom FN:s världsregering. Ett slavsamhälle är vad vi har fått i Sverige, men folk bryr sig inte så länge man har råd att konsumera. Men sanningen kommer efter nästa lågkonjuktur.

  Gillad av 1 person

 8. Som jag alltid sagt; växter, djur av alla slag, fiskar et cetera, är enligt naturens krav anpassade till densamma.
  Detta gäller alla varianter av Homo Sapiens också. Tydligen har inte EU myndigheterna ellar andra för den delen informerat Homo Sapiens i olika världsdelar denna kunskap. En svart frånSomalia i Kiruna äe en dubbel katastrof.

  Gillad av 2 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s