5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner

Nu kommer femte generationens trådlösa nätverk, 5G. Trots att forskare varnar för den nya tekniken och hälsoriskerna inte är utredda drivs den igenom av telekomindustrin och aningslösa politiker i en ödesdiger allians. Det pågår en kapplöpning utan like för att hinna fram till köttgrytorna och de attraktiva frekvenserna. Alla vill vara först.

Det är det största hälsoexperimentet i människans historia. Sverige ska som vanligt vara först och bäst i världen.

I några artiklar redogör jag för 5G-projektet, intressena bakom, effekterna på hälsa och miljö och varför du bör oroa dig.

5G innebär intensiv, pulserande strålning från mikrovågor. Effekterna på människors hälsa är inte utredda.

Historiens största experiment med människors hälsa hör du inte talas om i gammelmedia.

Självklart inte.

Inte syns mikrovågor för blotta ögat heller, så du är utlämnad till den information du själv kan få tag i.

Om du inte har förstått det tidigare har du ett utmärkt tillfälle att inse det nu: journalisterna är lojala med och skyddar den politiska och kommersiella makten. Inte dig.

Tänk dig att Läkemedelsverket skulle godkänna ett nytt läkemedel som är helt otestat. Medicinen har inte genomgått några kliniska prövningar. Det vill säga: ingen vet hur den kommer att påverka människors hälsa.

Trots det föreskriver Läkemedelsverket tillsammans med regeringen och läkemedelstillverkaren att det ska vara obligatoriskt för hela befolkningen att ta den nya oprövade medicinen. Barn som gamla. Varje dag och för all framtid. Inga undantag beviljas.

Det är ett otänkbart scenario. Läkemedelsindustrin är visserligen en skrupelfri, profithungrig bransch, men inget enda demokratiskt land har anledning att godkänna att mäktiga kommersiella intressen och enskilda politiker spelar medicinsk hasard med invånarnas liv och hälsa. Åtminstone inte i den skalan. Ingen befolkning skulle finna sig i att tvingas vara försöksdjur på livstid för potentiellt livsfarliga läkemedel.

Men på många håll i världen planerar nu politiker och elektronikindustri tillsammans och i samförstånd att utsätta miljoner människor för ett gigantiskt hälsoexperiment – utan att ha en aning om vad det kommer att innebära för mänsklig hälsa, djur och miljö.

Här handlar det inte om otestade läkemedel. Det handlar om någonting som är lika oprövat och innebär lika stora – eller större – potentiella risker för människors hälsa, nämligen den nya teknik som kallas 5G (femte generationen trådlösa nätverk).

Sverige går givetvis i täten när starka kommersiella intressen (Ericsson, Telia, Tele2, Telenor, kinesiska Huawei med flera) i samarbete med politiker och tjänstemän planerar att genomföra 5G, oavsett hur det drabbar människor, djur och miljö. Ingen riskbedömning har gjorts. Politikerna litar på Strålsäkerhetsmyndigheten, som har en nära relation med den vinstbringande telekomindustrin och alltså inte kan ses som objektiv.

I dagens Sverige blir aktivister stabschefer

Annika Jacobson, tidigare chef för Greenpeace och ansvarig för flera intrång på svenska kärnkraftverk – nu utnämnd till stabschef på Miljö- och energidepartementet.

Som en kuriositet av det slag som numera utspelar sig i Sverige i stort sett dagligen utnämnde miljöminister Isabella Lövin (mp) nyligen Annika Jacobson till stabschef på Miljö- och energidepartementet. Tjänsten innebär att Jacobson bland annat har ansvar för Strålsäkerhetsmyndigheten – en myndighet som ska vaka över befolkningens säkerhet men i praktiken har regeringens uppdrag att inte orsaka besvär för den ekonomiskt viktiga telekomindustrin. Utnämningen har lett till omfattande kritik.

Annika Jacobson har tidigare varit chef för den miljöaktivistiska organisationen Greenpeace och därmed den högsta ansvariga för olagliga aktioner i form av intrång på Forsmark, Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk under 2012 och 2014. Fyrtio aktivister har blivit dömda i Svea hovrätt och Kalmar tingsrätt för olaga intrång efter intrången. Annika Jacobson beskriver aktionerna som ”civil olydnad” och anser inte att hennes tidigare roll på Greenpeace är oförenlig med rollen på departementet.

I det följande ger jag en bild av hur det går till när starka politiska och kommersiella intressen sammansvär sig och i fartblind arrogans riskerar att begå oöverblickbara övergrepp på hela befolkningars liv och hälsa.

En vacker majdag fattas beslutet

Den 23 maj 2018. Det är en härlig vårdag med strålande solsken. Fem nordiska statsministrar möts på den vackra Ulvön utanför Örnsköldsvik, mest känd för sin surströmming. Vårsolens sken över det nordiska statsministermötet höjer ministrarnas humör till toppnivå. De känner sig överdådigt väl till mods. De har makten i sina händer, och nu ska de fatta ett beslut som kommer att få avgörande inverkan på alla invånare i hela Norden.

Ulvön i Örnsköldsviks skärgård vid Höga Kusten. Här fattade de nordiska statsministrarna ett ödesdigert beslut den 23 maj förra året.

I segerviss anda drar ministrarna upp riktlinjerna och avger en avsiktsförklaring: Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen. Avsiktsförklaringen andas fartblind, aningslös optimism.

”Som statsministrar i Norden”, skriver de i avsiktsförklaringen från konferensen, ”har vi enats om en gemensam vision att bli världens första och mest integrerade 5G-region”.

En dag i slutet av maj förra året träffas de nordiska statsministrarna på Ulvön och gör en avsiktsförklaring om att Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen. Som av en slump verkar Stefan Löfven (s) vara upptagen av livräddning. Foto: Mary Gestrin.

”Norden ska bli bäst i världen på 5G” säger statsministrarna. Norden ska ligga i världstoppen. Ministrarna förbinder sig att skapa de politiska och samhälleliga förutsättningar som krävs för en parallell implementering av 5G i hela Norden. Projektet blir ett samarbete mellan Nordiska ministerrådet för digitalisering, de nationella regeringarna och digitaliseringsmyndigheterna. Inte minst näringslivet väntar hungrigt på att lägga nya marknader under sig.

”5G kommer att revolutionera vårt dagliga liv” säger Sveriges statsminister Stefan Löfven (s) vid statsministrarnas möte och visar upp en glad nuna.

Fem statsministrar. Från vänster Erna Solberg, Norge, Juha Sipilä, Finland, Lars Løkke Rasmussen, Danmark, Katrín Jakobsdóttir, Island, och Stefan Löfven, Sverige. De fattar ett beslut om 5G utan att ha en aning om vad de gör.

Se det här sanslösa inslaget i tv4 Nyhetsmorgon just den 23 maj förra året.

Ministrarna fattar sitt beslut att främja utbyggnaden av 5G utan att ha en aning om vad de gör. De vet ingenting om konsekvenserna. De gör det trots att ansvariga ministrar, dåvarande bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (mp) och dåvarande miljöminister Karolina Skog (mp), redan hösten 2017 fått sig tillsänt en skrivelse från mer än 220 internationella läkare och vetenskapsmän (5G Appeal) som uttryckligen varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan och miljön om 5G genomförs.

Forskarna begär att 5G-utbyggnaden stoppas. De vill ha ett moratorium tills det är bevisat att 5G inte skadar människors hälsa och miljön.

5G-appellen, översatt till svenska, kan läsas här.

I en appell varnar mer än 220 läkare och forskare från 41 länder för konsekvenserna av 5G-systemet.

Den obekymrade digitaliseringsministern

Redan i mars 2017 skickar Strålskyddsstiftelsen, en ideéll informations- och insamlingsstiftelse, en skrivelse till regeringen och frågar vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkerställa att det görs en saklig och objektiv utredning av miljö- och hälsokonsekvenserna av utbyggnaden av 5G.

Enligt Strålskyddsstiftelsen har testrättigheterna erbjudits till marknadsaktörer utan att riksdag, regering, PTS (Post-och telestyrelsen) eller någon annan myndighet har gjort någon utredning om konsekvenserna för miljö och hälsa.

Peter Eriksson (mp) förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndigheten – som står på telekomindustrins sida.

Peter Eriksson (mp), dåvarande bostads- och digitaliseringsminister, svarar:

”Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att övervaka att den ansvarige bedriver verksamheten på ett säkert sätt. Myndigheten kontrollerar att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar.”

Han tillägger att ”exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt”.

Den välvilliga tolkningen av detta är att Peter Eriksson var en minister i god tro. Den mindre välvilliga är att han går i industrins ledband. I båda fallen kan innebörden i hans svar kosta miljoner människor deras hälsa. Påverkan av 5G på den biologiska mångfalden (som påstås ligga miljöpartiet varmt om hjärtat) är inte utredd, i motsats till vad Peter Eriksson påstår. För biologisk påverkan finns inga gränsvärden satta i Sverige.

Globalisterna drar i kablarna, och fåglarna dör

Ytterligare en upprinnelse till de nordiska statsministrarnas beslut hittar vi  sommaren 2017. Då enas telekommunikationsbranschens globala samarbetsorganisation (3GPP), efter omfattande lobbyverksamhet, om standarden för framtidens 5G. Organisationen är en huvudaktör i de globala ansträngningarna att täcka in hela jorden med högstrålande mikrovågor som når allt levande överallt.

Vi ser ett mönster: än en gång är det globalisterna som drar i kablarna. Varför de gör det ska jag återkomma till.

Svenska Post- och telestyrelsen, PTS, är den statliga myndighet som ska reglera datatrafik och väga olika intressen mot varandra. Industrins kommersiella intressen mot befolkningens, till exempel. Risker kontra fördelar. Statliga myndigheter kan förväntas företräda folkets intressen, men PTS står i nära relation till telekomindustrin, i det här fallet företrädd av 3GPP, men också på nationell nivå genom Ericsson, Telia med flera, och lierar sig inte oväntat med industrins intressen.

Tidigt under 2017 meddelar PTS att man planerar att tillåta storskaliga experiment med 5G. PTS har tagit fram en spektrumplan för 5G-tester. Myndigheten vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad.

Detta fortfarande utan att några undersökningar av strålningens effekter på människor och miljö har gjorts eller planeras.

I slutet av oktober/början av november 2018 hittades hundratals starar plötsligt döda i Huijgensparken i Haag i Holland. Den sannolika orsaken var test med en ny mast med 5G-antenner, placerad på taket till en järnvägsstation helt nära parken. Händelsen fick den holländska regeringen att skjuta på ytterligare försök med 5G till 2020. 

Telekomföretaget Ericsson vädrar mångmiljardvinster på 5G-marknaden. Företaget, som anser sig utgöra den tekniska innovationens förfront, har cirka 115 000 anställda och kunder i 180 länder. Fyrtio procent av världens mobila trafik går via Ericssons nätverk.

I sin ”Mobility”-rapport från juni 2018 räknar Ericsson med att det redan vid slutet av 2023 ska finnas över en miljard 5G-abonnemang i världen, motsvarande 12 procent av alla mobilabonnemang. Och det är bara början på en ”utveckling” som Ericsson hoppas på, i konkurrens med bland andra Telenor, Tele2 och Tre. Företagen slåss med näbbar och klor om marknaden och de mest attraktiva frekvenserna, som anses vara 40 MHz FDD-frekvenserna.

5G är tänkt att leverera 1 000 gånger mer data än dagens nät.

”Samtidigt finns en rädsla för att näten kommer bli riktiga energislukare på grund av basstationstätheten. Hur mycket energi som kommer att behövas är dock alltjämt oklart” avslöjar en mycket 5G-vänlig nätsajt.

Hur stämmer det med den pågående klimatpsykosen?

Vad är 5G?

5G-antenner.

5G är ett trådlöst kommunikationssystem, officiellt i första hand avsett för mobiltelefoni. Via tätt placerade antenner (ungefär vart tionde-tolfte hus i villaområden) sänder systemet ut pulserande mikrovågor i extremt höga frekvenser, upp till 100 GHz (millimetervågor).

Det innebär signifikant högre strålning än nuvarande system. Det handlar om stark elektromagnetisk strålning med ett för våra kroppar potentiellt skadligt innehåll.

Som jämförelse kan nämnas att en lägre frekvens, 95 GHz, används i “Active Denial System”, utvecklad av den amerikanska militärmakten för användning i krig och i syfte att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen hettar upp huden tills smärtan blir outhärdlig. Smärtgränsen går vid 3 sekunders strålning. Ingen uthärdar mer än 5 sekunder.

”Den första millisekunden kändes det bara som om huden blev varm. Sedan blev det varmare och varmare, och det kändes som om huden brann” säger en av de försökspersoner från Air Force Research Laboratory som frivilligt deltagit i försöken.

5G kommer att använda sig av en teknik utvecklad för militära radaranläggningar, så kallade fasstyrda gruppantenner. Det innebär att antalet antenner i varje basstation mångdubblas jämfört med nuvarande teknik, och att antennerna koncentrerar mikrovågorna i smala strålar som genomborrar allt i omgivningen.

Eftersom den teknik som industrin planerar att använda för 5G tidigare har använts som militära vapen är en stor mängd tillgänglig forskning om hälso- och miljöpåverkan hemligstämplad.

Strålningen adderas till redan befintlig strålning från 2G, 3G och 4G. Dessutom planeras ytterligare 5G-mikrovågsstrålning från 20 000 rymdsatelliter. Strålningen ökar så kraftigt i styrka jämfört med de tidigare systemen att företrädare för telekomföretaget Ericsson medger att det blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skyddslagstiftning mot mikrovågsstrålning än den som gäller i de nordiska länderna.

Ryssland, Polen, Schweiz och Italien är exempel på länder som sedan många år har hundra gånger lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster och mobilbasstationer än vad Sverige har.

Har du ett trängande behov av att kommunicera med ditt kylskåp?

Men ändamålet mobiltelefoni räcker inte för 5G-entreprenörerna. I telekomindustrins storslagna drömmar avtecknar sig en värld där alla är uppkopplade dygnet runt. Nya användningsområden för uppkopplade hushållsapparater och andra maskiner innebär nya lukrativa marknader att erövra. Industrin kommer att göra allt för att få dig att känna ett behov av att kommunicera med din tvättmaskin, åka omkring i en självkörande bil eller småprata med ditt kylskåp. Låter det lockande? Då är 5G en teknik för dig.

Arbetsterapeuten Åsa Weinberg demonstrerar hur det är att bli matad av en robot.

Mikrovågsstyrda matningsrobotar står högt på listan över dubbelt lönsamma innovationer. Dels den vinstgivande tillverkningen.

Dels kan robotar i viss utsträckning ersätta mänsklig omsorg och spara in lönekostnader på kontot för äldre- och handikappomsorg i kommunbudgetarna – en innovation som svarar mot nödropen från alltmer utgiftstyngda kommuner.

I ett sådant scenario blir försvarslösa, vårdbehövande människor, ständigt uppkopplade till högfrekventa, pulserande mikrovågor, grillade som kycklingar, utan att kunna säga ifrån eller ens bli informerade om vad de utsätts för. En verklig framtidsbransch, en modern digital ättestupa.

Kanariefågeln i gruvan varnade för giftig gas

Kanariefågeln – anlitad som budbärare om farlig gas i gruvorna.

I början av förra seklet använde brittiska kolgruvearbetare kanariefåglar för att undersöka förekomsten av giftig gas i gruvschakten. Kolmonoxid är både färg- och luktlös och innebar en potentiell livsfara för gruvarbetarna. Kanariefåglar är känsliga, och om fågeln dog var det en varningssignal till gruvarbetarna att snabbt lämna gruvan.

Vår tids kanariefåglar är alla som utan att tillfrågas utsätts för ny teknik, vars hälsoeffekter inte har undersökts. I sådana riskabla situationer ska självklart försiktighetsprincipen gälla. Men i alliansen mellan telekomindustrin och politikerna är fartblindheten drivkraften, och all försiktighet skjuts åt sidan. Det är hybris och hej och hå som gäller. Tuta och kör. Kosta vad det kosta vill.

Vilka är riskerna? Vad säger forskarna?

Den största risken är att en teknik som inte har utvärderats vad gäller effekter på människor, djur och miljö över huvud taget genomförs i stor skala på levande varelser som inte får veta vad som pågår eller har haft en chans att välja om de vill vara försökskaniner. Det är farligt, odemokratiskt och oetiskt.

Vi lever redan i en värld som har formats av en digital revolution, en värld där många människor lever med sin mobiltelefon som vore den en kroppsdel, håller den tryckt mot örat, bara ett par centimeter från hjärnan, flera timmar per dag, sover med mobilen under kudden eller nära sängen, använder sig aningslöst av till exempel wi-fi sändare eller trådlös DECT-telefon i hemmen, kanske placerad nära ett barns huvudkudde.

Många bostadshus och arbetsplatser är redan i dag anslutna till 4G. För många människor innebär det bestrålning med mikrovågor dygnet runt, hemma och på jobbet. Småbarnsföräldrar som pratar i mobiltelefon nära sitt lilla barns huvud eller obekymrat lägger mobilen i barnvagnen är en vanlig syn i alla städer.

Media och myndigheter informerar inte om riskerna. Allmänheten hålls i ovetskap, trots att saklig information sannolikt skulle leda till större återhållsamhet med uppkoppling till 4 G, åtminstone i bostadshus, och ett mer aktsamt beteende med mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning.

Enligt forskarteamet Salfordgruppen i Lund är mer än 1 miljon svenskar nu skadade av trådlös teknik, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt.

Det finns hittills cirka 20 000 publicerade rapporter (PubMed) om effekterna av trådlös teknik. Cirka 65 procent av rapporterna visar allvarliga skador på allt levande. Cirka 14 procent hävdar att tekniken inte skadar. För dessa 14 procent finns en bias som gör dem icke trovärdiga: de har bekostats av el- och telekomindustrin. Övriga rapporter visar varken-eller.

Mikrovågsstrålning har redan visat sig leda till ökad cancerrisk, framför allt hjärntumörer, DNA-skador och neurologisk påverkan samt skadliga effekter för djurlivet. Svenska och internationella experter anser att mikrovågsstrålning är ”cancerframkallande för människan” på samma sätt som asbest, dioxin och tobak med mera.

I den 5G-appell som nämns ovan framförs bevisade hälsorisker av trådlös teknik (2G, 3G, 4G, wi-fi, etcetera) i form av ”… ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur.”

Omfattande forskning har även visat att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka sömnsvårigheter, onormal trötthet, nedstämdhet, ångest, koncentrationsproblem med mera. Men de flesta som drabbas av sådana symtom hamnar i den psykiska slaskhinken och får diagnosen ”psykisk ohälsa” av sin läkare. På det sättet vilseleder läkarna från verkliga orsaker och bidrar till att skydda mobilindustrin, myndigheter och politiker från ansvar.

Innan brandmännen på en brandstation i USA fick en mobilmast placerad på stationen var  hjärnorna normala på samtliga. Efter installationen fick de huvudvärk, problem med minnet, sömnproblem, depression och ångest. Deras hjärnor uppvisade skador.

”Att sätta upp tiotals miljoner 5G-antenner utan att ha gjort en enda biologisk säkerhetstest måste vara den mest idiotiska idén i världshistorien” säger Martin L. Pall, PhD & Professor Emeritus vid Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University.

En ny vetenskaplig rapport,  publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Physics, konstaterar att 5G-strålning kan leda till vad forskarna beskriver som “permanenta vävnadsskador” i främst yttre organ som huden. Detta som en följd av 5G:s intensiva, snabba pulserande strålning och höga frekvenser.

De båda schweiziska forskarna Esra Neufeld och Niels Kuster skriver i rapporten att 5G:s mycket intensiva pulser av strålning snabbt kan orsaka uppvärmning av vävnad och därigenom permanenta vävnadsskador. Huden är det organ som forskarna menar kommer att utsättas för mest strålning. Men även ögonen utsätts. Forskarna anser att det brådskar att revidera gällande gränsvärden.

En av undertecknarna av 5G-appellen, cancerläkaren och forskaren professor Lennart Hardell vid onkologiska institutionen, Örebro universitetssjukhus, konstaterar att eftersom hälsorisker har observerats redan vid i dag vanliga exponeringar kan ”den ökade exponeringen för 5G-strålning resultera i tragisk, irreversibel skada”.

Professor Lennart Hardell har länge varnat för hälsorisker med mobiltelefoner. Med sitt forskarteam har han sett samband mellan användning av mobil eller trådlös bordstelefon och tumörer i hörselnerven samt hjärntumörer av typen gliom.

I januari hade 5G-appellen undertecknats av 242 forskare från 41 länder. Alla har publicerat vetenskapliga artiklar om effekter av elektromagnetiska fält (EMF). Men forskarnas varningar tystas ner och når inte allmänheten.

Sedan forskarna skrev 5G Appeal har världens största studie gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA. Den visar en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepade gånger har rapporterats i vetenskapliga studier.

Antalet personer som får cancer varje år i Sverige har ökat med närmare 50 procent sedan år 2000, parallellt med ökad strålning. Sedan 2008 har antalet fall av sköldkörtelcancer ökat dramatiskt. Det sammanfaller med den ökande användningen av “smartphones” – men bevisar naturligtvis inga orsakssamband.

Houston, we have a problem…

Fjärilar och andra insekter försvinner i snabb takt. På bilden en Amiralfjäril.

Samtidigt slår forskare larm på ett annat område. Olika arter av insekter försvinner nu så snabbt att forskarna talar om apokalyps. Och när insekterna försvinner följer andra arter med. Även vi människor drabbas.

”Det är alarmerande” skriver författarna till en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation. ”Situationen för insekternas biodiversitet är förskräcklig.”

Så mycket som 40 procent av alla insektsarter är hotade de närmaste årtiondena. 41 procent av dem har minskat i antal under de senaste tio åren. Bin, humlor, fjärilar, mygg, dyngbaggar och gräshoppor minskar snabbt.

En dyngbagge gör det den är bra på – tar hand om dynga.

”Vi bevittnar den största insektsutplåningen på jorden sedan sedan Perm (cirka 250-290 miljoner år sedan) och Krita (65-145 miljoner år sedan)” skriver artikelförfattarna.

”Det är särskilt bekymmersamt eftersom fjärilar, som är mycket känsliga för förändringar i omgivningar och födoämnen, ofta är en mätare på miljöns hälsotillstånd.”

”Återverkningarna på planetens ekosystem är minst sagt katastrofala, eftersom insekter utgör själva basen för många av världens ekosystem alltsedan de uppstod i slutet av Devonperioden för minst 400 miljoner år sedan.”

5G är globalisternas verk

Varför är telekomindustrin och politikerna så angelägna om att snarast möjligt täcka in hela jorden med oprövad 5G-teknik? Varför är det totalt likgiltigt för dem hur systemet drabbar människors hälsa, djur och miljö?

För att de är globalister. 

De vill tjäna pengar. Stora pengar. Och de vill ha makt. En marknad som ligger oexploaterad framför dem får dem att skälva av upphetsning som kalvar på grönbete. 5G passar dem som handen i handsken.

De kan maximera sin kommunikation, förbinda företag, länder och världsdelar med varandra. De kan komma ännu närmare den gränslösa värld som de drömmer om, där de i egenskap av global elit har avskaffat nationerna och själva lagt under sig hela makten och hela härligheten. De kan öka sina vinster långt bortom föreställningens gräns, och de får aldrig nog av pengar.

Telenor Sverige, Stefan Jäverbring.

Ingenting är viktigare för dem än att ha makt och tjäna pengar. Det är så viktigt att de är beredda att gå långt för att nå sina mål. Mycket långt.

Eftersom de vet att den teknik som är ett av deras viktigaste redskap också är behäftad med skadliga konsekvenser måste de gå mycket listigt tillväga.

Först lanserar de tekniska system och utmålar dem som moderna, nydanande, revolutionerande, i framkant – nyckeln till framtiden. De lockar dig att köpa deras produkter och system, och du gör det gärna, för du vill ju inte vara en bakåtsträvare. Du vill vara som alla andra. Du vill ha det senaste.

Du blir fort beroende av tekniken. Du ser bara fördelarna. Snart kan du inte vara utan dem. Innan du vet ordet av är du fast. Nu finns det inte längre någon väg ut. Du är tillvand som en narkoman på amfetamin.

Men de som blir sjuka av tekniken? De som skadas och blir elöverkänsliga? Även för dem finns en perfekt strategi, som omfattas av myndigheter och läkarkåren och genom desinformation och propaganda har spritts till folkmajoriteten. De som skadats utmålas som sinnessjuka. Foliehattar. Inbillningssjuka tokfransar.

Alla tror att det är sant, för det är vad de har blivit itutade av media och myndigheter. Media och myndigheter har väl alltid rätt, eller hur? Därför känner många att det är fritt fram att ösa hån och förakt ur sitt allra mörkaste innersta över redan hårt drabbade människor som av samhället, läkarna och socialstyrelsen har utropats som lovliga byten.

Många elöverkänsliga blir inte ens trodda av sina egna anhöriga.

Så har det perfekta syndabocksbåset skapats. Skampålen. Där placerar vi alla offer för den nya tekniken, bekvämt etiketterade som knäppskallar så är vi av med dem.

And the business can go on.

Men kommunikationsteknologin ger också globalisterna något annat, mycket åtråvärt: möjlighet att i ännu högre grad än hittills kontrollera människor. Inbyggt i raffinerade trådlösa kommunikationssystem finns implicit möjligheter till avlyssning, spionage och kontroll.

Storebror hör dig. Storebror kan registrera dina aktiviteter, inte minst i politiska syften. Privatägda Google, Facebook, YouTube och Twitter har i dag alla möjligheter att styra vilken information och vilka åsikter som får yttras och spridas, och det gör de också. Att motiven är politiska och går globalisternas ärenden bör alla vara medvetna om vid det här laget.

När det gäller bland annat övervakningskameror för att förebygga brott talas det alltid mycket högt om vikten av personlig integritet. Men vem har hört en politiker eller representant för telekomindustrin tala om vikten av personlig integritet när det gäller trådlös kommunikation?

5G gör det fullt möjligt att övervaka och registrera människor på ett sätt som gör individens integritet till ett minne blott.

Är det så vi vill ha det?

En dag står hon på min trappa

Plötsligt en dag står hon på min trappa. En för mig okänd kvinna som har hört talas om att jag är elöverkänslig och bor i ett elsanerat hus långt ute i glesbygden. Jag bjuder in henne, hon börjar berätta. Hon är svenska men har bott utomlands i många år.

Nu har hon hals över huvud fått lämna landet där hon har vänner och vuxna barn. Hon flyr från 5G, den femte generationens trådlösa nätverk. Strålningen har gjort henne sjuk, hon har inget val. Hon söker desperat efter ett hus eller en tomt i en glesbefolkad trakt, och hon vill veta allt om mitt hus.

Vilket värmesystem är möjligt?

Telefon?

Gasspis?

Vedeldning?

Hon står inför att skapa sig ett helt nytt liv. Kvinnan är den första 5G-flyktingen som kommer i min väg. Men det kommer fler. Människor som skadas av den nya tekniken tvingas flytta. Bryta upp, lämna allt.

Men vart ska de ta vägen?

Alla de som kommer att bli kanariefåglar i gruvan, alla som liksom jag och kvinnan på trappan tvingas skapa oss ett liv utifrån helt nya förutsättningar.

Vi har inget val. Vi blir sjuka av den nya tekniken. Kalla oss elektronikflyktingar. Vi är tvingade att leva långt från civilisationen och långt från människorna.

Det är inget fritt val. Man bor inte ensam ute i skogen för att det är roligt, eller för att man inbillar sig.

Man gör det för att man måste.

 

Nästa artikel:

Umeå har utsett sig själv till experimentstad för 5G. Umeåborna har, utan att tillfrågas, utnämnts till försökskaniner för ett system som innebär kraftig strålning med mikrovågor dygnet runt.

——————————————————————————————–

Tillförde den här artikeln dig någonting? Gav den dig kunskaper, tankar och insikter som du inte hade tidigare? Jag arbetar med professionell journalistik och skriver och gör podcasts om ämnen som gammelmedia inte tar upp.

Jag är tacksam om du vill stödja mitt arbete genom en donation, stor eller liten. Du kan donera på olika sätt:

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!

20 reaktioner till “5G: Ett experiment med outredda hälsorisker gör oss alla till försökskaniner

 1. Helt rätt, det är som allt snack om elbilar, som nu kan laddas med 350 KwH på få timmar. Jag var i en debatt på Ny Teknik som verkar helt frälsta på elbilar och nämnde de problem med infrastruktur som kommer som ett brev på posten. Det finns inte tillräcklig ‘effekt’ i dagens elnät, alltså gräva ner nya fetare kablar, något som är mycket kostsamt, plus att alla städer vill bli nedlusade med laddstolpar och laddkablar som flyter överallt på marken.

  Dessutom tror väl ingen normalbegåvad att dessa installationer får stå i frid utan åverkan från olika skadegörare.

  En sak jag observerade i debatten med alla välutbildade förespråkare för den nya tekniken var att det hela kan lösas med fusionskraft och induktionsladdning (trådlös laddning) under färd. Herregud, fusionskraft finns enbart på solen i vårt solsystem och kanske i skallen på någon teknikfrälst tomte, och induktionsladdning kommer kräva att hela vägnätet byggs om!

  Vem ska betala?

  Gilla

 2. Jag har fått den här kommentaren från läsaren Kalle Hellberg, som också har arbetat i många år på Ericsson och är mycket kunnig vad gäller trådlös kommunikation och riskerna med tekniken.

  Bra skrivet, Julia! Det ska du ha en stor eloge för, och jag vet att du har många beundrare som håller med om vartenda ord du nedtecknat! Mycket viktigt ämne du tar upp i detta dokument, ett ämne som det är tabu att nämna i de flesta media, storföretagens behov av vinster ”får inte störas”! Tyvärr finns det en del godtrogna som inte vågar se verkligheten som den är och som känner sig tryggare av att ställa sig på den ekonomiska maktens sida och bespotta de drabbade. Dessa kan man bara beklaga.

  Att folk blir sjuka av strålningen har inte kunnat undgå mig. Sedan 1994 sitter jag som spindeln i nätet och agerar rådgivare och tröstare åt många drabbade personer. Jag får mellan 50-150 mail varje dygn från hela världen, från människor som är allvarligt drabbade men som i många fall inte blir trodda om sina besvär ens från sin närmaste omgivning. De har ett dagligt helvete, och deras livsgnista är i många fall på väg att ta slut. Vissa har redan avslutat sin tillvaro för att de inte har någonstans att fly undan den miljöfrämmande trådlösa teknikens strålning. Den finns ju numera överallt!

  Det är övervägande kvinnor som drabbas, men allt fler ungdomar av båda könen hamnar i detta tillstånd. Både fysiska och psykiska sjukdomar som kan härröras till strålningsskador ökar markant i hela västvärlden, se t ex denna lilla sammanställning av socialstyrelsens senaste diagram. http://maxicom.se/Senaste-sjukstatistik.php .

  Jag hoppas att du Julia och även andra fortsätter att ta upp detta ämne för belysning. Det finns alltför många som behöver denna information, ett ämne som tyvärr våra journalister i maskopi med den ekonomiska makten har valt att aktivt dölja. Vi ska helst inget veta!

  Kalle Hellberg

  Gillad av 1 person

 3. Tack Julia!
  Jag är både kvicksilverförgiftad och elöverkänslig och därmed försiktig med den nya tekniken. Men vart ska vi ta vägen?
  Tack till dig och Kalle Hellberg för att ni orkar kämpa!

  Jag har skrivit åtskilliga insändare om detta (och om vaccinationer) men har helt stoppats, får inte längre in någon insändare. Pengar styr, och alla skolor och förskolor ”måste” installera wi-fi så att surfplattor kan säljas in till så många barn och förskolebarn som möjligt. Klart att man inte vill diskutera negativa effekter för barnens inlärning, utveckling och exponering av mikrovågsstrålning.

  Det är ett miljardbedrägeri på barnens och skattebetalarnas bekostnad.
  De som styr vårt land och beslutar över våra huvuden, klarar helt enkelt inte av sitt uppdrag att skydda oss!

  Gilla

 4. Jag är ingen expert i detta, men ämnet har ju varit aktuellt av och an i en del år.
  Faktum är ju att flertalet av oss dagligen rör oss i en soppa av olika mikrovågor, och att det kan påverka båda flora och fauna håller jag som sannolikt.

  Det går ju att värma fryspizza med dessa vågor.

  Gilla

 5. Tack Julia. Du vet vad du pratar om. Jag hade problem med fyllningar i tänderna. Som doktor ajulke sa åt mig du har både guld o amalgam i munnen det blir galvaniska strömmar det är som att ha ett kraftverk i munnen man kan mäta ström i munnen. Det här är populism i hög klass till lobbyister o globala företag. Som vanligt struntar man i medborgarna helt. Lyssnade på debatt på SVT forum i torsdags från EU parlamentet med fru Bildt och Italiens företrädare väldigt intressant. Han sa ni kan kalla mig för vad ni vill men jag företräder Italiens folk. Och jag är stolt över det. Och det är stora problemet för svenska politiker och större delen av Europas politiker dom måste börja fundera på vilka dom företräder medborgarna eller ogliarkerna o företagen. Det har dom tappat helt i sin maktgalenhet.

  Gilla

 6. ”Tänk dig att Läkemedelsverket skulle godkänna ett nytt läkemedel som är helt otestat. Medicinen har inte genomgått några kliniska prövningar. Det vill säga: ingen vet hur den kommer att påverka människors hälsa.

  Trots det föreskriver Läkemedelsverket tillsammans med regeringen och läkemedelstillverkaren att det ska vara obligatoriskt för hela befolkningen att ta den nya oprövade medicinen. Barn …..”. Ja! Det er jo sådan det forholder sig med de fleste vacciner i USA og andre lande, hvor de har tvunget vaccination.

  Gilla

 7. Det här är intressant. Elektricitet upptäcktes för 2,600 år sedan av grekerna. Omedelbart varnade man för det okända farliga effekterna. Samma drev som 5G var det 1925 när radiotjänst startade sändningar. Strålningen skulle utrota allt levande. Samma sak igen när kommunikationsradio blev vanligt på 40-talet, och igen när MTA systemet för mobiltelefoner kom 1956. Det har upprepats lika säkert som soluppgången. Det lär finnas 7 miljoner heltidsforskare i världen, nu har 242 varnat, alltså 0.000345% och letar man hittar man inte en enda av dom som har kvalifikationer i ämnet, och ingen har kunnat presentera någon verifierbart fakta, bara lösa antaganden och overifierbara kopplingar. Aktivister, är ett bra beskrivning. Det enda vi vet är att ett fåtal människor säger dom känner obehag. 5G ökar inte möjligheterna till massövervakningen heller. Den är redan intensiv. Inte heller ökar strålningen, det är bara frekvensen som ändras. De flesta tänker inte ens på den intensiva strålning vi utsätts för dagligen, den kalla solljus. En historia är upplysande. I ett nytt bostadsområde satte man upp en mobilmast. Omedelbart kom det klagomål på att folk kände obehag, illamående, kände si sjuka, kände psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, onormal trötthet, nedstämdhet, ångest, koncentrationsproblem, två cancerfall, hela spektrumet av klagomål. Man klagade hos telebolaget som helt kort försäkrade att det inte kunde bero på masten. De boende rasade och erbjöd telebolaget till ett möte, och en av de högsta tekniska cheferna kom. Han lyssnade i timmar på alla klagomål och tog sedan till ordet. ”Jag måste informera er att den masten har aldrig tagits i bruk, det har aldrig funnits någon strålning, elkabeln för att driva den är helt enkelt inte lagd ännu”. Ingenting har visat att skador orsakas, inget har heller visat att det inte orsakar skador, men sedan elektriciteten upptäcktes finns det väl ändå en hel del erfarenhet att göra bedömningar på.

  Gilla

 8. För 50 år sedan läste jag en liten notis om NORADS radaranläggningar i USA. Personalen hittade ofta döda fåglar innanför radardomen och de hade inte dött av svält. Orsaken liknade vad som sker om man stänger in en organism i en mikrovågsugn. Strålning som påverkar oss finns över allt och har påverkat livet långt innan mänskligheten lärde sig skapa strålning. Den största ”mikrovågsugnen” i vår närhet är solen en verklig källa till liv och död. Människan har tillbett henne som en Gud och först i vår tid varnat för hennes farlighet. Solen överträffar allt vad miljökämpar vill förbjuda för att förhindra mänsklighetens undergång. Hon kommer sluta som alla stjärnor och då förinta vår jord. Det gäller att vara förnuftig och inte övervärdera nyttan av den teknik man vill införa därför att man tror på den. Det gäller att veta. Det gäller att kunna förutse konsekvenser. Idag styrs mycket av miljöaktivister som mera likt religiösa inkvisitorer vill förbjuda saker på grund av tro men samtidigt låter sina barn leva med en ständigt närvarande strålningskälla, den uppkopplade mobiltelefonen. Det frammanar bilden av mannen ur Harry Martinssons Aniara som berättar om jordens undergång ”Jag såg med nacken”. Låt oss inte se med nacken. Öppna ögonen och använd förnuftet. De som saknar förnuft kan ju prata med sitt kylskåp utan 5G. Men, de vill nog inte ta hänsyn till andra utan följer slaviskt sin tro

  Gillad av 3 personer

Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet. Håll en hyfsad ton så bidrar du till bloggens kvalitet.

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s