Lars Bern: ”Alltihop är riggat för att genomföra vaccinationskampanjen”

Bakom propagandan för vacciner som framställs som mänsklighetens sista hopp och sägs skydda mot Covid19 pågår ett smutsigt spel som handlar om helt andra saker, nämligen läkemedelsindustrins omättliga profitbegär och ett korrupt läkaretablissemang som till varje pris försöker bevara sin prestige.

”Det är en fruktansvärd skandal” säger Lars Bern i den här videon från Swebb-tv.

Har du fått nog av det ständiga bombardemanget med nålpornografi – de tusentals bilder av sprutor och nålar som SVT frossar i som en del av den statliga hjärntvätten – lyssna till Lars Bern när han berättar om hur det går till bakom kulisserna!

I den här videon avslöjar han varför svenska patienter inte får tillgång till ett beprövat, billigt och verksamt preparat som har visat sig ha mycket positiva effekter på Covid19 om det sätts in tidigt: hydroxiklorokin. Redan i början av coronapandemin upptäckte läkare att om man satte in hydroxiklorokin – i Sverige med varumärket Plaquenil – på ett tidigt stadium av Covid19 botades patienter på några dagar och blev fullt friska.

Men det skulle visa sig att den här upptäckten korsade det medicinska etablissemangets och vaccinindustrins planer. De ville helt enkelt inte ha någon bot för Covid19. Siktet är inställt på att hela jordens befolkning ska vaccineras, säger Lars Bern i videon här ovanför.

I Sverige är hydroxiklorokin mest känt som medel mot reumatism. I Afrika tas det sedan decennier som malariaprofylax. I början av 2020 konstaterade många läkare entusiastiskt att behandling med hydroxiklorokin hade mycket god effekt på Covid19 om det sattes in i ett tidigt stadium av sjukdomen och vid behov senare kompletterades med Azithromycin, som är ett antibiotikum. Praktiskt taget varje Covid19-patient i New York fick de här medicinerna, och antalet dödsfall minskade.

De positiva resultaten gav inte läkemedelsindustrin någon ro. Det ska tilläggas att hydroxiklorokin är ett gammalt och beprövat läkemedel sedan mer än 50 år. Patentet har för länge sedan gått ut, och därmed blir det ointressant för läkemedelsindustrin, eftersom det inte går att tjäna några pengar på medicinen.

Den 21 april 2020 satte det medicinska etablissemanget igång en kedja av samordnade händelser som attackerade användningen av hydroxiklorokin på Covid 19-patienter. En så kallad expertpanel inom National Institute of Health, en stor myndighet i USA, utfärdade starka rekommendationer mot hydroxiklorokin. Några ytterst diskutabla artiklar pekade ut medlet som farligt, med farliga biverkningar.

Några dagar senare, den 24 april, utfärdade USA:s myndighet för läkemedelskontroll, FDA (Food and Drug Administration) varningar för hydroxiklorokin. FDA är det medicinska etablissemang i USA som vårt eget medicinska etablissemang, Läkemedelsverket och skolmedicinen, följer slaviskt.

Den 22 maj publicerade en av världens ledande medicinska tidskrifter, The Lancet, en artikel där det påstods att hydroxiklorokin var farligt och orsakar högre dödlighet i den behandlade gruppen än i den grupp som inte behandlades. Artikeln var enligt Lars Bern ”någonstans mitt emellan skräpvetenskap och rent bedrägeri” men fick massiv uppbackning i mainstream media.

Texten ansågs så angelägen att The Lancet bröt mot sina egna regler och publicerade innan artikeln var peer review-granskad, det vill säga vetenskapligt kvalitetsgranskad. Det externa företaget Surgisphere, som anlitades för att samla in och bearbeta data, vägrade att lämna ut ursprungsdata så att andra skulle kunna granska källorna.

Det visade sig att artikeln var ett falsarium, och den avpublicerades (retracted) från de medicinska tidskrifterna. Men då var skadan redan skedd. Grundat på falsk information har sedan förbud mot användning av hydroxiklorokin för behandling av Covid-19 införts på många håll. I Sverige hakade Läkemedelsverket genast på och förbjöd andra läkare än reumatologer att förskriva hydroxiklorokin, vilket är ett högst uppseendeväckande och regelvidrigt ingrepp i läkarnas förskrivningsrätt.

Hydroxiklorokin har visat sig kunna bota Covid19 om det sätts in i en tidig fas av sjukdomen. Men alla andra läkare än reumatologer är förbjudna att skriva ut medlet.

Den 5 juni drog The Lancet tillbaka artikeln och bad om ursäkt, eftersom tidskriften ville måna om sitt goda anseende. Även New England Journal of Medicine drog in en artikel efter oklarheter. I samband med tillbakadragandet publicerade The Lancet ett skamset uttalande på sin hemsida: ”The Lancet tar frågor av vetenskaplig integritet på största allvar, och det finns många frågor om Surgisphere och de uppgifter som påstås ha inkluderats i denna studie”.

När artiklarna drogs tillbaka blev det plötsligt dödstyst. Det hördes inte ett knyst i medierna. Det har fått som konsekvens att intrycket att hydroxiklorokin ökar dödligheten hos Covid19-sjuka hänger kvar som ett mörkt moln över frågan. Ingenting fick helt enkelt ifrågasätta den smutsiga kampanj som dragits igång i april.

Trots detta fortsatte förskrivningen av hydroxiklorokin utanför ordinarie användningsområden – vilket kan tolkas som ett tecken på att många läkare har hamstrat medicinen för att de har velat säkra den för egen och närståendes förbrukning ifall de smittas av coronaviruset. Det gick så långt att lagret tog slut, och hydroxiklorokin restnoterades.

”Efter att ha analyserat den förskrivning som gjorts av klorokin den senaste tiden bedömer Läkemedelsverket att klorokin i högre grad förskrivits till patienter ”på andra grunder än godkänt behandlingsområde”. De förskrivna volymerna har också ökat kraftigt” skriver verket i ett pressmeddelande och meddelar att de begränsar förskrivningsrätten tillfälligt.

”Något som sannolikt har kostat flera tusen svenskar livet och även bidragit till massor av fall med svåra långtidsbesvär av sjukdomen” skriver Lars Bern på sin blogg. anthropocene.live.

Förbudet upphävdes i all tysthet i oktober, men svenska läkare får fortfarande inte skriva ut hydroxiklorokin mot Covid19.

Lars Bern kommenterar turerna med hydroxiklorokin med att de avslöjar en stark motsättning inom medicinen, framför allt i Västvärlden, mellan å ena sidan läkemedelsindustrin och alla de professorer som har fått sina karriärer finansierade av läkemedelsindustrin och å andra sidan de tiotusentals läkare som arbetar ute på fältet och är besjälade av att hjälpa sina patienter.

Lars Bern menar att hanteringen av hydroxiklorokin är en stor skandal och att man omedelbart bör häva alla restriktioner mot användning av medicinen mot Covid-19. Han betonar också vikten av att stärka immunförsvaret med ett grundskydd av D-vitamin, zink och C-vitamin i tillräckligt höga doser (som man inte uppnår om man köper apotekens kombinationspreparat med de låga doser som Livsmedelsverket anser är tillräckliga).

”Man har medvetet skapat en pseudovetenskap för att för att försöka bevisa att man inte ska använda hydroxiklorokin – trots att det finns mängder av studier som visar att medlet har en mycket positiv effekt på Covid19-patienter om det sätts in i sjukdomens första fas” säger han.

”Behandling av Covid19 med hydroxiklorokin skulle kunna innebära att vi öppnar Sverige igen. Men det finns krafter som vill att den här smittan ska rulla på och sätter hela sin tillit till vacciner. Detta är bara ett jättestort geschäft. Observera att vaccintillverkarna inte påstår att de som låter sig vaccineras inte kan vara smittbärande, så nedstängningen av samhället ska fortsätta.”

”Vårt medicinska etablissemang fortsätter att sprida myter och lögner. Hela deras kampanj mot hydroxiklorokin drabbar hundratusentals patienter och tiotusentals läkare på fältet som vill hjälpa sina patienter. Det är en fruktansvärd medicinsk skandal. Det är ett medvetet dödande av människor för att man har andra mål. 

Det är en stor skam och ett flagrant brott mot mänskligheten.”


På gång: mer läsning om de stora läkemedelsskandalerna

Läkemedelsindustrin, inklusive vaccinindustrin, lär sig aldrig. Gång på gång ertappas den med byxorna nere och en enda sak som mål: den gigantiska profiten. Om människor dör är ointressant, bara vinsterna blir tillräckligt stora.

På 1950-talet rekommenderades ett medel som i Sverige hette Neurosedyn till gravida kvinnor. Det tog många år innan någon förstod varför barn föddes gravt missbildade, utan armar och/eller ben. Åttatusen barn drabbades.

Medlet Entero-Vioform (substansnamn oxikinolin) såldes receptfritt och rekommenderades på 1960-talet som skydd mot turistdiarré om man reste utomlands. Redan i mitten av 1950-talet hade människor börjat insjukna med allvarliga symtom som förlamning, blindhet och dövhet. I Japan blev sjukdomsfallen särskilt många – cirka 11 000 – eftersom magen har en speciell betydelse i den japanska kulturen och många japaner tog magmedlet regelbundet.

En svensk läkare, barnneurologen Olle Hansson (1936-1985) blev den som lyckades ställa tillverkaren Ciba-Geigy till ansvar och få den farliga magmedicinen indragen, kort före sin död.

Jag arbetar med fler artiklar om den samvetslösa läkemedelsindustrin, så håll utkik här på bloggen!


 

Stöd Swebb-tv!

Swish: 123 535 86 92

Bankgiro: 147-0558

Bankkonto för månadsgivare: 9235-229 1186

(9235 är clearingnummer för Marginalen bank) 


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!