Mike Adams, David Icke och the Vaccine Holocaust

Mike Adams, känd som the ”Health Ranger”, är en engagerad och uppriktig företrädare för folkhälsa, prisbelönad undersökande journalist och chef för ett vetenskapligt laboratorium. Han är grundare av och redaktör för NaturalNews.com, nätets mest välbesökta sajt med inriktning på hälsa.

Redan för två år sedan, 2019, gjorde Mike Adams en video där han förutsäger den vaccinkatastrof som vi nu är mitt uppe i. Han gör det med en träffsäkerhet som är häpnadsväckande. Uppseendeväckande nog har den fått ligga kvar på YouTube i två år, men nu är den borttagen.

”Passa på att skaffa dig så mycket information du kan innan alla kanaler och webbsajter stängs ner” uppmanar Mike Adams. Två år senare ser vi att han hade rätt. Nedstängningen pågår för fullt.

Den ursprungliga videon med Mike Adams har tagits ner av YouTube. Den fick ändå ligga kvar förvånansvärt länge. Jag har bytt ut den mot samma video, men utlagd på alternativkanalen BitChute.

Det är i dag nästan omöjligt att nå ut med information som avviker från propagandanarrativet. Inte bara media och de stora nätplattformarna driver censurlinjen hårt. Även många i allmänheten kräver fortsatt hjärntvätt från mainstream media och de politiker som är globalisternas marionetter.

Som vanligt uppmanar jag mina läsare att ta in all information, oberoende av varifrån den kommer, med källkritiska ögon och öron. Läs, lyssna och gör din egen värdering!

Videon med David Icke här nedanför är gjord för bara några dagar sedan, två år efter Mike Adams. Icke är en välkänd brittisk författare och debattör som har kallats ”konspirationsteoretiker” oftare än någon annan, men han har oftast fått rätt. När han gör en sammanfattning av coronapandemin och vad de så kallade ”vaccinerna” gör med oss finns det all anledning att lyssna.

Avfärda ingenting reflexmässigt bara för att du inte har hört det förut. Läs och lyssna förutsättningslöst och gör din egen värdering!

En förutsättning för att du ska kunna ta till dig de budskap som Mike Adams och David Icke för fram är att du har insett att ondskan finns.

Du har gjort upp med föreställningar om att alla människor är goda och förstår att det finns onda människor som inte vill dig väl. De finns även på företag och myndigheter som har till uppgift att värna om din hälsa.

De mediciner som David Icke talar om, och som han menar har använts för att ta livet av äldre och handikappade, är de här två:

Midazolam, en injektionsvätska som tillhör gruppen bensodiazepiner, har enligt uppgift i Fass starkt sederande (lugnande), dämpande och sömngivande effekt. Preparatet ges intravenöst för sedering bland annat i samband med intensivvård.

Speciell försiktighet bör iakttas när Midazolam ges till högriskpatienter: patienter med nedsatt andningsfunktion, vuxna över 60 års ålder, kroniskt sjuka eller på annat sätt försvagade patienter, till exempel patienter med kronisk andningsinsufficiens, patienter med kronisk njursvikt, nedsatt leverfunktion eller med nedsatt hjärtfunktion.

Sådan försiktighet har inte iakttagits i samband med vård av Covid-19-patienter.

Det var Midazolam, som i kombination med morfin, användes förra året – och kanske används fortfarande – för att med så kallad palliativ vård ta livet av tusentals gamla människor på landets äldreboenden – ofta utan att läkare eller anhöriga eller den sjuke själv tillfrågats.

Både morfin och Midazolam hämmar andningen och därmed den livsviktiga syresättningen av blodet.

Lars Sandman tog fram nya etiska riktlinjer som underlättar folkmord på äldre.

Nya etiska riktlinjer för prioriteringar bland patienter offentliggjordes i mars förra året. Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, hade lett arbetet med att ta fram de nya riktlinjerna för prioriteringar inom vården. De patienter som skulle prioriteras är de som anses ha bäst utsikter att tillfriskna.

Jag skrev den 27 mars 2020:

Plötsligt, bara någon vecka in i coronapandemin, diskuteras möjligheten att ta livet av 60-70-åringar som någonting fullkomligt självklart. Det handlar om människor som kanske skulle ha många år kvar att leva ett bra liv. Gränserna för etik, moral och respekt för livet förskjuts snabbare än någon hinner säga ättestupa. Dödshjälpspatrullerna vädrar morgonluft.

Det är etisk härdsmälta, och alla samtycker apatiskt, som om de vore lobotomerade. Det måste vara fler än jag som skräckslagna tar sig för pannan och undrar ”Hur hamnade vi här?”

Många sjuka i Covid-19 på äldreboenden fick terminal palliativ vård, här definierat som vård i livets slutskede, trots att Covid-19 i de flesta fall är en övergående sjukdom.

I en artikel i Dagens Nyheter säger en läkare:

”Jag och många av mina kollegor mår direkt dåligt av att tvingas låta människor dö framför våra ögon, när vi vet att de hade haft en hygglig chans att överleva ifall de fått intensivvård. Detta händer flera gånger dagligen.”

En annan läkare:

”Fem patienter mellan 60-85 år har nekats intensivvård. Merparten gick bort. Jag skulle säga att de hade fått iva för ett halvår sedan. I mitt tycke hade de haft en chans.”

En tredje läkare:

”Man har i vissa fall slutat intensivvårda i övrigt friska 60-åringar.”

Det hördes inga protester från allmänheten mot avlivningen av de äldre. Samtidigt infördes nämligen besöksförbud på äldreboendena, vilket underlättade för anhöriga att distansera sig.

Varför – VARFÖR – tycktes allmänheten acceptera detta moraliska moras som någonting fullkomligt normalt som inte går att ifrågasätta? Jag kommer aldrig att förstå det. Men svenskar är ett folk som verkar acceptera vad som helst. Precis vad som helst, även att det begås organiserat massmord på deras anhöriga.

Remdesivir, från början en medicin mot Ebola, var den första behandling av Covid‍-‍19 som den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, rekommenderade för godkännande. Det var den 25 juni 2020. Medlet hade utvärderats på exceptionellt kort tid.

Det visade sig snart att Remdesivir hade enorma, till och med dödliga biverkningar. Patientens njurfunktion slås ut med resultat att vätska samlas i kroppen och patienten drunknar inifrån. 

I november 2020 gick WHO ut med en avrådan från att använda Remdesivir i behandling mot Covid-19. En expertgrupp drog slutsatsen att det inte finns evidens för att behandlingen har någon meningsfull effekt.

Detta är WHO:s bedömning av olika behandlingsmetoder för Covid-19. Den behöver läsas med källkritiska ögon. Jag har tidigare i ett flertal artiklar skrivit om hur effektiv behandling med Hydroxyklorokin och Ivermectin förbjöds i syfte att bereda marknaden för de experimentella så kallade ”vacciner” som nödgodkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA den 1 december 2020.

Det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning om den information som nu finns om Covid-19 och de experimentella ”vaccinerna”. För bara några månader sedan fanns ingen motvikt till den ensidiga propaganda som pumpas ut i svenska media, i synnerhet i statsradion och statstelevisionen. Nu finns information för alla att ta del av, med lite ansträngning.

Ett par tips:

Sluta konsumera svenska media. De bedriver propaganda, kontrollerad av MSB och politikerna – inte allsidig information.

Sök via sökmotorn duckduckgo istället för Google. Google sorterar bort viktig information.

Ställ in dig på att stora delar av informationen finns i form av videos på alternativa sajter, som Odyssé, Brighteon, Bitchute, Rumble med flera. Sök och du skall finna!

PubMed hittar du vetenskapliga rapporter i olika ämnen.

Jag instämmer med Mike Adams:

”Passa på att skaffa dig så mycket information som möjligt innan alla kanaler och webbsajter stängs ner.”

Ju mer fakta du har, desto mer välgrundade beslut kan du fatta.

——————————————————————————–

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.
Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!