Covidvaccin ger risk för sterilitet – video borttagen av YouTube

De så kallade ”vacciner” mot Covid-19 som har tagits fram på bara 300 dagar används över hela världen efter ett nödgodkännande från amerikanska FDA (Food and Drug Administration) den 1 december 2020. Det är ett världsunikt experiment med människors liv och hälsa.

Forskningsrapporter om mycket allvarliga biverkningar – spikproteiner som lagras i bland annat kvinnors äggstockar, i lever, hjärta, binjurar och hjärnan – visar att experimentet bör avbrytas omedelbart, tills alla fakta är klarlagda.

Lars Bern berättar här om de nya, mycket alarmerande rönen, som gjorts av japanska forskare.

Massvaccinationen med snabbframtagna (100 dagar), otillräckligt utforskade ”vacciner” mot Covid-19 pågår över hela världen, promotade av en samordnad vaccinationskampanj från media, myndigheter och politiker som saknar motstycke.

I en artikel nyligen berättade jag om den överenskommelse som ingicks den 10 december 2020 i TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar, att gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna. Stora delar av världens media har alltså sålt sig till vaccinindustrin och företräder inte allmänhetens intressen – något att ha i åtanke när man tar del av den propaganda som flödar ohämmat i alla media.

Kampanjen utgår ifrån hypotesen att ”vaccinet” är ”stabilt” och stannar på injektionsstället, alltså inte sprider sig i kroppen. Vilket är lika felaktigt som den tes om det supergiftiga, tungmetallhaltiga tandlagningsmaterialet amalgam som det medicinska etablissemanget med början 1824 drev i 185 år. Världens giftigaste tungmetall, kvicksilver – som utgjorde upp till 70 procent av innehållet i amalgamplomberna – påstods vara ”stabilt”, trots att det cirkulerar i blodbanorna, lagras i mängder av organ och kontinuerligt avger giftig kvicksilverånga som till 80 procent tas upp i kroppen.

När amalgam slutligen förbjöds, så sent som 2009, efter många decennier av vetenskapliga strider och demonisering av sjuka patienter som ”inbillningssjuka”, ”psykiskt sjuka” och ”foliehattar”, uppgavs orsaken till beslutet vara”miljöskäl” – inte hälsoskäl. Kvicksilver är med andra ord ett livsfarligt gift överallt, utom i människokroppen.

På det sättet skyddades hela det vetenskapliga etablissemanget med Socialstyrelsens tandvårdsbyrå i spetsen från att ställas till ansvar för en folkhälsokatastrof. För att undgå stigmatisering har mängder av amalgamskadade i all tysthet och på egen bekostnad sanerat sina tänder från giftiga tungmetaller.

Vi kan förvänta oss att läkemedelsindustrin och medicinska myndigheter kommer att begagna sig av liknande tricks för att undfly ansvar för de allt fler oroande tecknen på svåra biverkningar av covidvaccinerna.

Personligen tvivlar jag på att forskare är så korkade att de tror att injicerade substanser stannar på injektionsstället. Det rör sig snarare om en arbetshypotes som har skräddarsytts utifrån vaccinindustrins och läkemedelsmyndigheternas (till stor del finansierade av läkemedelsindustrin) intressen.

Nu visar en undersökning, gjord av japanska forskare, att vaccinet och spikproteinerna (de taggiga utskotten utanpå viruset) inte alls stannar på injektionsstället som forskarna hävdar att de hittills har trott, utan går rakt in i blodbanorna och angriper kärlväggarna, vilket kan ge blödningar och blodproppar. De lagras i olika organ i hela kroppen, bland annat i lever, hjärta, njurar, binjurar och mjälte. De tränger igenom blodhjärnbarriären, har påvisats i hjärnan och misstänks kunna utlösa neurologiska skador och stroke. Tabeller över organ där spikproteinerna ansamlas finns att läsa här.

Ett av de mest uppseendeväckande resultaten från den japanska undersökningen är att kvinnans äggstockar är det organ där det ansamlas allra mest spikproteiner, som dessutom ökar över tid – vilket antas öka risken för sterilitet. Spikproteinet går också över i bröstmjölken på ammande kvinnor.

Byram Bridle, professor vid universitetet i Gulph, Kanada.

Den 30 maj gick den kanadensiske professorn Byram Bridle, verksam vid vid universitetet i Gulph, Kanada, ut med ett larmbudskap på YouTube:

”Vi gör unga människor infertila!”

”Den senaste länken hjälper oss att förstå vad som händer i kroppen, och det är mycket skrämmande. Spikprotein är ett gift. Det visste vi inte. Vi har gjort ett stort misstag.”

Jag tvekar inte att kalla hans budskap ”banbrytande” och publicerade det på min blogg den 6 juni. Videon blev viral, men är nu borttagen av YouTube, ett av de techföretag som ingått en överenskommelse om att ”gå i bräschen för den globala vaccinkampanjen och bekämpa spridning av skadlig desinformation”.

YouTubes argument är att videon ”strider mot YouTubes användarvillkor”. Här ser vi tydligt hur mäktiga medieplattformar sluter sig samman för att dölja sanningen om de snabbframtagna ”vaccinerna”. Därmed tar de på sig ett gigantiskt ansvar för att vilseleda allmänheten i historiens största medicinska experiment. Det Byram Bridle säger i videon är vetenskapligt bevisade fakta.

Lyckligtvis finns det andra kanaler, och här är intervjun med Byram Bridle räddad av sajten Natural News. Tyvärr går den inte att bädda in, så klicka på länken!

Hos flickfoster finns cirka 400 000 omogna äggceller i äggstockarna redan vid födseln, redo att mogna och avlossas en gång i månaden från puberteten och ända fram till menopaus. Ansamlas spikproteiner även i fostrets äggstockar när gravida kvinnor låter vaccinera sig? Blir både mor och barn sterila?

Det kommer förhoppningsvis fortsatt forskning att visa, men det kommer att ta lång tid. Inte förrän om 20-40 år vet vi om de flickor som föds nu blir sterila, efter att deras mödrar vaccinerats under graviditeten. Vi bör vara beredda på att ärlig forskning om biverkningar, skador och dödsfall med alla medel kommer att motarbetas av vaccinindustrin och de krafter som står bakom den.

Citat av Byram Bridle i den borttagna videon:

”In short, the conclusion is we made a big mistake. We didn’t realize it until now. We saw the spike protein was a great target antigen. We never knew the spike protein, itself, was a toxin and was a pathogenic protein. So, by vaccinating people, we are inadvertently inoculating them with a toxin, and in some people this gets into circulation. And when that happens in some people, it can cause damage, especially with the cardiovascular system.

I don’t have time, but many other legitimate questions about the long-term safety there for this vaccine. For example, with accumulating in the ovaries, one of my questions is, “will we be rendering young people infertile, some of them infertile?”

Läkemedelsindustrin och korrupta läkemedelsmyndigheter har ännu en liten tid chansen att rädda sitt eventuella anseende genom en ärlig utvärdering av föreliggande forskningsresultat för att sedan ta konsekvenserna och avbryta massvaccinationerna. Det är uppenbart att kunskapsläget är bristfälligt, och då ska försiktighetsprincipen gälla.

Mäktiga ekonomiska intressen – mångmiljardvinster – står på spel. Jag tvivlar på att ärligheten avgår med segern i den striden.

Bibi Rödöö har svarat för urvalet av Sommarvärdar i radions P1 i 25 år.

Ytterligare ett tecken på hur media har sålt sig kom i dag, den 10 juni, när Bibi Rödöö, ständig producent på radions P1 Sommar sedan 25 år, tillkännagav årets Sommarvärdar.

Den 4 juli får Mikael Dolsten, forskningschef på Pfizer och tillsammans med BioNTech tillverkare av mRNA-vacciner, en och en halv timmes tid i statsradion för att ge vaccinindustrins vinkel på vad som kan bli den största medicinkatastrofen i historien.

Om människor inte inser den statliga styrningen av vaccinkampanjen på alla nivåer befarar jag att det kommer ett ögonblick då många får klart för sig att de är grundlurade och att de borde ha lyssnat på och lagt lite möda på att söka oberoende information om sprutan och krafterna bakom den. Istället har de glatt köat för att bli injicerade med en substans som de inte vet någonting om och – som det nu visar sig – inte heller tillverkarna eller de läkemedelsmyndigheter som ska skydda oss – vet någonting om.

Orsakerna till flockbeteendet är säkert många, och eventuellt kommer jag att återkomma till dem. Men en faktor är uppenbar: människor har låtit sig skrämmas från vettet av medias kampanj och pressats av grupptrycket att låta sig injiceras med okända substanser. Många tror att valet står mellan att dö i Covid-19 eller att ta ”vaccinet”. Det är vad skrämselpropagandan har åstadkommit. De har dessutom blivit lovade fördelar utan förankring i verkligheten: slippa få Covid-19 (det kan man få även om man är vaccinerad), kunna resa, umgås obegränsat, gå på restaurang och gym, slippa restriktioner, leva ett normalt liv igen.

Framtiden kommer att ge facit.


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!