Media har sålt pressfriheten till vaccinindustrin

Ledande internationella media, nyhetsbyråer och nätjättar har under organiserade former sålt ut yttrandefrihet och pressfrihet vad gäller covidvaccinerna till läkemedelsindustrin och statliga myndigheter. De har i praktiken skapat ett informationsmonopol i en av mänsklighetens viktigaste frågor just nu.

Vem avgör vad som är nyheter, och vad är agendan bakom? När det gäller covidvacciner är media överens om att bara positiva sidor får släppas fram.

Den 1 december 2020 gav den amerikanska läkemedels- och livsmedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) så kallat nödgodkännande för Pfizers/BioNTechs covidvacciner. Nödgodkännandet gavs i strid med FDA:s egna regler som säger att sådant endast kan beviljas om det inte finns något alternativ.

Utdrag ur den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s regler.

Tio dagar senare, den 10 december, beslöt TNI (Trusted News Initiative), en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar, att gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av ”skadlig desinformation” om vaccinerna.

Ett tidsmässigt sammanträffande, en slump? Knappast. TNI:s anslutna mediehus abdikerar alltså från journalistrollen, som ska vara opartisk, och påtar sig rollen av propagandister för experimentella vacciner som har okända verkningar och endast har nödgodkänts av FDA.

The Trusted News Initiative tog den 10 december 2020 ett beslut som i praktiken innebär informationsmonopol om covidvaccinerna för stora ledande mediehus.

Detta är sensationellt, men det har – av naturliga skäl – inte över huvud taget rönt någon uppmärksamhet i media. Över huvudet på sina läsare och lyssnare har världens mest inflytelserika mediekoncerner beslutat att inte ge opartisk och pålitlig information utan istället agera som megafoner för vaccinindustrins och statliga läkemedelsmyndigheters intressen.

Överenskommelsen förklarar något som sedan länge är uppenbart för många mediekonsumenter, nämligen medias uppseendeväckande ensidiga propaganda för vaccinerna. Det är bara den sida som är för vacciner som släpps fram i media. Någon debatt i verklig mening, med utrymme för olika åsikter, frågor och ifrågasättande, äger inte rum. Inga analyser görs. Att låta injicera sig med snabbframtagna substanser framställs som något entydigt gott. Majoriteten journalister beter sig som prostituerade som får betalt för att undanhålla fakta och kritisk granskning. Detta gäller både vetenskapsjournalister och nyhetsredaktionerna.

Tillägget till TNI:s policy tillkännagavs vid World Press Freedom Conference den 10 december 2020 och återges så här i affärstidningen Biz News:

”In a surprisingly underreported event, many of the world’s biggest media, agreed to promote the global vaccine rollout and focus on combatting the spread of harmful vaccine disinformation.”

World Press Freedom Conference drivs av FN-organet UNESCO och säger sig, ironiskt nog, arbeta för yttrandefrihet och pressfrihet. UNESCO menar att dessa friheter är grunden för ömsesidig förståelse och för att bygga hållbar fred. 2020 års globala tema var ”Journalism without Fear or Favour”. Ironi så det förslår.

TNI:s medlemmar är några av de största och ledande mediehusen och nyhetsbyråerna i världen, bland andra nyhetsbyråerna AP och AFP, brittiska BBC, CBC Kanada, European Broadcast Union, Facebook, Financial Times, First Draft, Google, YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Twitter och Washington Post. Som synes har privatägda nätplattformar som Facebook, YouTube, Twitter och Google i kraft av sin extrema lönsamhet självklara platser bland etablerade media i sina ansträngningar att begränsa yttrandefriheten – något som miljoner användare har fått erfara de senaste åren.

Big Tech-jättarna har lovat att motarbeta alla negativa nyheter och åsikter om de experimentella covidvaccinerna.

”Fria, pluralistiska och oberoende media, både online och off line, är essentiella för att upprätthålla yttrandefrihet som en fundamental mänsklig rättighet” skriver UNESCO. Och det låter ju bra. Men vad mediekonsumenter över hela världen märker är istället motsatsen: exakt samma propaganda för vaccinationer upprepas dygnet runt i alla media. Utgångspunkten är densamma som politiker och läkemedelsmyndigheter redan har stakat ut, styrda av läkemedelsindustrin: hela jordens befolkning ska vaccinera sig med de nya experimentvaccinerna som har stressats fram på bara sju månader och vilkas långsiktiga verkningar ingen vet något om. Däremot vet vi att djurförsöken avbröts, eftersom alla försöksdjur dog sedan de injicerats.

I Sverige har en till synes lobotomerad och förlamad journalistkår hittills agerat som Folkhälsomyndighetens och vaccinindustrins megafoner och enbart levererat ensidig vaccinpropaganda. Samma köpta professorer sitter kväll efter kväll i Rapport och Aktuellt och uttalar sig för vacciner. Ingen kritik, motsatta ståndpunkter eller ens frågor släpps fram. Det som har pågått i snart ett och ett halvt år är inte bara propaganda – det är konsekvent genomförd hjärntvätt. Hjärntvätten har fått effekt: majoriteten svenskar låter sig lydigt injiceras med substanser vars verkningar de inte har en aning om.

I praktiken tvingas vi leva med ett odemokratiskt informationsmonopol som inte står ökända diktaturer efter ifråga om totalitarism. Det är särskilt illa eftersom nästan ingen av de stora mediekoncernernas kunder känner till det monopol som har beslutats över deras huvuden. Många fortsätter att sätta sin tilltro till vad de läser i tidningen, hör på Ekonyheterna i radion eller i SVT – medan medierna med berått mod grovt sviker deras förtroende.

I min förra krönika skrev jag:

Journalisternas vanliga förhållningssätt att aldrig ifrågasätta statliga budskap eller komma med kritiska frågor har, när det gäller Covid-19 och så kallade ”vaccinationer”, nått en nivå som i uselhet och ohederlighet överträffar allt jag tidigare har sett – och jag har arbetat som journalist sedan 1967.

Sådana lågvattenmärken som Kvällspostens löpsedel här nedanför överraskar inte längre, men de vittnar om fullständig desperation hos journalister som har kastat all professionalitet överbord och ser det som sin viktigaste uppgift att gå i myndigheternas och industrins ledband.

”Kändisarnas härliga livsval efter vaccin-lyckan”

Vaccinlyckan? Kvällsposten goes full propagandamaskin. Skamlöst! Foto: Maria Celander.

På grund av denna lätt avläsbara desperation blir jag inte speciellt förvånad när jag hittar en förklaring till medias beteende inför coronapandemin och de ”vacciner” som har stressats fram. Det känns snarare som en bekräftelse på att jag och många med mig har känt rätt när vi har anat att det är något väldigt skumt med den exempellösa vaccinationskampanjen i media.

Vad de flesta inte vet är att om FDA:s egna regler hade följts skulle experimentvaccinerna inte ha kunnat nödgodkännas på lagligt sätt och alltså ha varit olagliga. Men inga metoder har varit för smutsiga för att inte användas i syfte att matcha fram ”vaccinerna”.

Nödgodkännande får bara ges om det inte finns något alternativ. Och alternativen finns. Både hydroxykinolin och ivermectin är väl beprövade läkemedel sedan flera decennier. Ivermectin har sedan 1981 förmedlats i 4 miljarder doser och finns på WHO:s lista över essentiella läkemedel. Forskningen om ivermectin belönades med Nobelpriset 2015.

I min senaste krönika, ”Sprutlotteriet”, redogör jag ingående för de smutsiga turerna för att få bort verksamma behandlingar för Covid-19 för att bereda marken för de experimentella ”vaccinerna”. Läs den om du vill ha grundlig information om det som i en kommande rättegång kallas ”Det största brottet mot mänskligheten”.

Fler krönikor i ämnet ”vacciner” kommer i den takt jag orkar och hinner.

——————————————————————————-

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!