6-månaders bebisar används i vaccinexperiment

Den 28 maj gick den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) ut med ett meddelande om godkännande av att barn från 12 år injiceras med experimentella covidvacciner. Vaccinerna har endast fått nödgodkännande (Emergency Use Authorization) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration), vilket är en mycket ovanlig åtgärd.

Men vaccintillverkaren Pfizer/BioNTech går längre än så. Nu testar de sina experimentella vacciner på 6-månaders bebisar.

Så små barn som 6 månader utsätts nu för Pfizer/BioNTechs experimentella covidvacciner. Barnet på bilden har inget samband med artikeln.

EMA:s beslut att godkänna covidvaccin på barn från 12 år var väntat. Vaccinindustrin har väntat otåligt på att få sälja sina produkter på den jättemarknad som utgörs av barn.

Samtidigt går vaccintillverkaren Pfizer/BioNTech ut med information om att de står i begrepp att genomföra test med mRNA-vacciner på så små barn som från 6 månader och uppåt. De rekryterar nu föräldrar som är villiga att ställa sina bebisar till förfogande som försökskaniner i historiens största medicinska experiment. 

Direkt i början av Pfizer’s rekryteringsdokument lägger tillverkarna allt ansvar för följderna på dem som frivilligt deltar i försöket. ”Tala med din doktor!” lyder en uppmaning från tillverkaren.

Försöket omfattar tre åldersgrupper, alla under 12 år:

  • 6 månader – 2 år
  • 2-5 år
  • 5-12 år.

Varje grupp förutsätts bestå av cirka 450 barn. Barnen ska injiceras med tre olika doser av mRNA-vaccin, från låg dos (10 mikrogram ) till hög dos (30 mikrogram) per injektion. Syftet är att se hur mycket barnen tål. Observera att försöken är kliniska prövningar, det vill säga kontrollerade studier. Men målet är givetvis att få vaccinet godkänt för den enorma marknaden av minderåriga barn – trots att det inte ens är godkänt för vuxna, bara nödgodkänt.

Nyheten är så färsk att barnläkare knappast har hunnit reagera på spädbarnsförsöken. Men den pensionerade professorn i mikrobiologi Sucharit Bhakdi fördömde skarpt alla experimentella vaccinationer av barn samma dag som EMA:s godkännande blev offentligt:

”Om du ger ditt barn den där sprutan begår du ett brott.”

Sedan tidigare är vaccination av vuxna och underåriga från 16 år godkända av EMA i enlighet med FDA:s nödgodkännande. Beslutet den 28 maj att utvidga försöken till barn från 12 år bygger på en studie som gjorts på 2 260 barn i åldrarna 12-15 år. De vanligaste kortsiktiga biverkningarna var smärta på injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa och feber.

EMA:s medicinska kommitté CHMP påpekar att det lilla antalet deltagare i försöket innebär att sällsynta och allvarliga biverkningar inte har kunnat upptäckas. Sådana kan komma att visa sig längre fram i tiden. Kommittén har sett rapporter om allvarliga fall av hjärtmuskelinflammation efter vaccination, framför allt från Israel – men avfärdar dem med att ”det för närvarande inte finns någon indikation på att fallen har något samband med vaccinet”. Alla inblandade myndigheter drar samma slutsats. Nyttan av vaccinet för barn 12-15 år överväger riskerna, skriver EMA.

Både den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och europeiska EMA har gett tillstånd till covidvccination av barn från 12 år. ”Oansvarigt, oetiskt och onödigt” skriver brittiska läkare i ett brev till regeringen.

Oetiska påtryckningar, manipulation och utpressning rapporteras i mängder av sammanhang där det har bildats oheliga allianser med målet att så många som möjligt ska tvingas att vaccinera sig. Det grövsta exemplet hittills kommer från Kanada, där barn från 12 års ålder själva anses beslutskapabla att låta injicera sig utan föräldrarnas kännedom. Observera att det är en läkare, Andrew Baback Boozary, som lockar barn med gratis glass på Twitter om de vaccinerar sig:

Varför anses det så angeläget att vaccinera barn? De är minst sjuka och minst smittsamma. Den frågan har flera svar. En anledning anses vara att skydda andra än barnen själva från smittspridning, främst äldre. Men i dag är merparten av dem vaccinerade, så det är inte längre något argument. Att utsätta en svag grupp för medicinska experiment för att skydda en annan svag grupp är oetiskt. Återstår vinstintresset, som i allt väsentligt styr både vaccinindustrin och den övriga läkemedelsindustrin. Barn och unga representerar en marknad värd många miljarder.

De som arbetar i läkemedelsindustrins toppskikt är inga dumskallar. De är högutbildade och ofta übersmarta. Bristerna ligger på ett annat plan – de har i allmänhet tidigt under sina karriärer avsvurit sig det vi kallar moral och samvete och prioriterar företagens vinstintresse. Brister som kan få katastrofala konsekvenser för miljoner människor som är läkemedelsindustrins kunder. Två exempel på det, bland många, är neurosedynkatastrofen och SMON-skandalen eller Entero-Vioform-skandalen. Båda skördade tiotusentals offer.

Tusentals barn vars mödrar ätit Neurosedyn (talidomid) under graviditeten föddes med gravt missbildade armar och/eller ben.

Barnläkare med hedern i behåll kan givetvis inte acceptera att vaccinfabrikanter och läkemedelsmyndigheter på det här sättet driver en samfälld kampanj där barn utgör målgruppen. I ett brev till den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) protesterar brittiska barnläkare kraftigt mot covidvaccination av barn. Argumenten är framför allt tre: vaccination av barn är oansvarigt, oetiskt och onödigt.

”Vi är djupt bekymrade över planerna på att ”vaccinera barn så fort som möjligt med en produkt som fortfarande utreds och om vilken inga långtidseffekter är kända – mot en sjukdom som inte utgör en verklig risk för dem” skriver läkarna.

”Avvägningen mellan fördelar och nackdelar ser helt annorlunda ut för barn än för vuxna.”

Läkarna påminner om att  svininfluensavaccinet Pandemrix orsakade mer än ettusen fall av narkolepsi hos barn och tonåringar i Storbritannien, och den tragedin får inte upprepas.

I Sverige vaccinerades cirka 5,3 miljoner invånare mot svininfluensa från oktober 2009 till april 2010, ungefär 60 procent av befolkningen – ett resultat av att det officiella trycket och propagandan var nästan lika starka som under coronapandemin. Under sommaren 2010 kom de första rapporterna om misstänkta fall av narkolepsi hos barn och ungdomar i Sverige efter vaccinationen. Totalt inkom 4 380 rapporter om misstänkta biverkningar avseende Pandemrix, av dem 2 150 från hälso- och sjukvården och drygt 2 000 från patienter/allmänhet.

Pandemrix mot svininfluensa hade godkänts av EU-kommissionen den 29 september 2009. Vaccinet avregistrerades i augusti 2015. Fortfarande tolv år efter godkännandet är det inte klarlagt vad i vaccinet som orsakade en ökad risk för narkolepsi. Ändå ger sig världen in i ett nytt vaccinexperiment med outforskade substanser som stressats fram på bara sju månader och inte har någonting gemensamt med traditionella vacciner.

”Barn har sin livstid framför sig, och deras immunologiska och neurologiska system är fortfarande under utveckling. Det gör dem potentiellt mer sårbara för biverkningar än vuxna” skriver de brittiska läkarna.

Folkhälsomyndigheten och den svenska Barnläkarföreningen förhåller sig ännu avvaktande till vaccinationer av barn. Mycket klädsamt för Barnläkarföreningen, som i flera år med den kommunistiske aktivisten Henry Ascher i spetsen har skämt ut sig och åstadkommit enormt stor skada med sina omdömeslösa aktivistfasoner i frågan om ”apatiska barn” och de ”ensamkommande barnen”.

Demonstration för ”ensamkommande barn” i Stockholm 2017.

Det har redan visat sig vilka läkare som förefaller vara köpta av vaccinindustrin och vilka som har barnens bästa som utgångspunkt. Skillnaden kommer att avteckna sig ännu tydligare med tiden.

I Sverige har frågan om massvaccinationer länge varit död, eller rättare sagt totalt styrd av läkemedelsindustrins, hälso- och läkemedelsmyndigheternas och medias samordnade propagandakampanjer och de stora nätplattformarnas censur. Se min förra krönika, ”Media har sålt pressfriheten till vaccinindustrin”, om överenskommelsen mellan världens största mediehus att ”gå i bräschen för en global vaccinkampanj och motarbeta spridning av skadlig desinformation om vaccinerna”.

Det har varit enormt svårt att få fram tillförlitlig information i en fråga där fakta är viktigare än något annat. Ingen kritik, inga ifrågasättanden och ingen debatt har beretts utrymme. Det har varit en mycket märklig uppvisning i ett tillstånd som annars betecknar totalitära stater.

Men för ett par veckor sedan hände någonting. Plötsligt började det flöda av information, artiklar och videos om Covid-19 och vaccinationer på nätet, det mesta från USA. För min del har jag varje dag lagt ut allt material som jag har bedömt som intressant på Twitter.

Den 30 maj kom den här mycket viktiga videon med ett skakande budskap från professor Byram Bridle vid universitetet i Gulph, Kanada. Jag tvekar inte att kalla den ”banbrytande”.

Han berättar att undersökningar i Japan visar att vaccinet och spikproteinerna (de taggiga utskotten utanpå viruset) inte alls stannar på injektionsstället som andra vacciner brukar göra och som forskarna hittills har trott, utan går rakt in i blodbanorna och angriper kärlväggarna, vilket kan ge blödningar och blodproppar. De lagras i olika organ i hela kroppen, bland annat lever, hjärta, njurar. De tränger igenom blodhjärnbarriären och misstänks kunna utlösa neurologiska skador och stroke.

Men det mest uppseendeväckande resultatet är att kvinnans äggstockar är det organ där det samlas allra mest spikproteiner – vilket antas öka risken för sterilitet:

”Vi gör unga människor infertila!”

Spikproteinet går också över i bröstmjölken på ammande kvinnor.

”Den senaste länken hjälper oss att förstå vad som händer i kroppen, och det är mycket skrämmande. Spikprotein är ett gift. Det visste vi inte. Vi har gjort ett stort misstag” säger Byram Bridle.

Hos flickfoster finns cirka 400 000 omogna äggceller i äggstockarna redan vid födseln, redo att mogna och avlossas en gång i månaden från puberteten och ända fram till menopaus. Ansamlas spikproteiner även i fostrets äggstockar när gravida kvinnor låter vaccinera sig? Blir både mor och barn sterila?

Forskarna har många viktiga frågor att svara på innan vi vet sanningen om de experimentella covidvaccinerna. Fram tills vi vet mer är alla som låter vaccinera sig försökskaniner för vaccinindustrin. Den har friskrivit sig från allt ansvar, och vaccinationer har ingen ångervecka. Ansvar och konsekvenser är helt dina egna.

——————————————————————————-

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.
Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!