Sprutlotteriet

Snurrar det i ditt huvud av vaccinpropaganda som flödar dygnet runt i alla kanaler? Du är inte ensam. Om du inte redan har tagit sprutan har du fortfarande möjlighet att skaffa kunskap, tänka kritiskt och genomskåda propagandan för att sedan fatta ett eget beslut. 

Det som pågår är ett gigantiskt experiment på människor, utan historisk motsvarighet, och där ingen kommer att kunna ställas till ansvar. Tillverkarna av det så kallade ”vaccinet” har nämligen friskrivit sig från allt ansvar för sina produkter. Ingen annan än du själv får ta konsekvenserna.

OBS! KRÖNIKAN UPPDATERAS KONTINUERLIGT!

Ta reda på vad sprutan innehåller och vilka långsiktiga verkningar den har innan du bestämmer dig för att ta den!

Efter ett och ett halvt års daglig skrämselrapportering om coronapandemin i alla media har grunden lagts för att få folk att lydigt ställa sig på led för vad som framställs som ”lösningen”: massvaccinationer.

Det är klassiskt. Först skapar man ett problem. Sedan presenterar man ”lösningen”. Och de flesta går på det.

Alla som vet något om psykologisk krigföring känner till att det är just rädsla som skapar perfekta förutsättningar för att styra en befolkning dit man vill. När man vill förvandla människor till viljelösa marionetter som inte tänker själva, inte ifrågasätter och gör motstånd är det första draget alltid att ingjuta rädsla hos människorna. En befolkning som lever i ständig rädsla förlorar sitt psykologiska immunförsvar och är lätt att styra och manipulera.

Först en kort personlig bakgrund. Som journalist har jag bevakat och skrivit mängder av artiklar om  läkemedelsindustrin ända sedan slutet av 1970-talet, då som reporter på Dagens Nyheter. Jag tror mig därför ha viss inblick i och kunskaper om de drivkrafter som styr denna speciella industrigren, som vi förväntar oss ska värna om människors liv och hälsa. Men jag har aldrig tidigare upplevt den grad av vansinne som utspelar sig framför våra ögon just nu. Ibland känner jag mig faktiskt förflyttad till stormavdelningen på det mentalsjukhus jag arbetade på under studietiden.

Sanningen är tyvärr varken vacker eller förtroendeingivande. Läkemedelsindustrin är en samvetslös bransch som i första hand värnar om sin profit. Inte om din hälsa. Dessvärre har den också ett fast grepp om läkarkåren genom exklusiva bjudresor ”all inclusive” och andra mutor, sponsrad forskning (som förutsätts gå i en viss riktning) och köpta professurer. Här skulle jag kunna räkna upp ett antal namn som är mer eller mindre köpta av läkemedelsindustrin, men det räcker att du slår på tv:n på kvällstid så ser du dem sitta i Rapport eller Aktuellt och uttala sig som ”experter”, utan att få några besvärliga följdfrågor av programledarna.

Redan här misstänker jag att resonemanget stöter på patrull hos många läsare. Vadå, kan man inte lita på att läkemedelsindustrin vill vårt bästa? Nej, det kan man inte. Tanken att vinsterna går före omsorg om människors hälsa är så oerhörd att det krävs tid att ta in den. Men det är bara att påminna sig de läkemedelskatastrofer som har utspelat sig för bara några decennier sedan och de miljontals offer för läkemedelsbiverkningar som läkemedelsindustrin skördar kontinuerligt – inte för att tillverkarna har varit ovetande om skadeverkningarna av sina preparat – utan för att de har prioriterat försäljning och miljardvinster före människors hälsa.

Tusentals barn föddes med missbildade armar och ben sedan deras mödrar ätit Neurosedyn under graviditeten.

I februari skrev jag här på bloggen om två stora läkemedelskatastrofer med tiotusentals offer: neurosedynkatastrofen i början av 1960-talet och SMON-katastrofen eller Entero-Vioform-skandalen, som upptäcktes 1962 av den svenske läkaren Olle Hansson (1936-1985) och kom att leda till omfattande rättegångar under 1970- och 80-talen. Tillverkaren Ciba-Geigy ställdes till ansvar och dömdes för att tiotusentals människor drabbats av dövhet, blindhet, förlamning och död som orsakats av deras så kallade ”magmediciner”.

De här båda läkemedelskatastroferna är bara två exempel i mängden. Det de har gemensamt är att preparat med kända, fruktansvärda biverkningar ordinerades på harmlösa indikationer som graviditetsillamående (Neurosedyn) och magbesvär (Entero-Vioform).

Den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer, både i USA och Europa, är förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel. Det är skolmedicinens dystra bakgård som det sällan talas högt om.

Det vi kan se nu är att myndigheter, politiker och media i en samordnad aktion bedriver ensidig och totalt okritisk propaganda med syfte att få alla att köa till sprutbåsen och vaccinera sig mot Covid-19 – trots att ”vaccinets” verkningar är okända.

Hittills har Läkemedelsverket fått in 38 289 rapporter om misstänkta biverkningar av covidvaccinerna. Majoriteten gäller AstraZenecas vaccin, med Pfizer som god tvåa. Bara en bråkdel, drygt 4 000 rapporter, har handlagts. Biverkningsrapporteringen präglas generellt av en enorm underrapportering. Bara några få procent av alla biverkningar rapporteras. Eftersläpningen i rapportering av biverkningar av covidvaccin är enorm, och siffrorna speglar alltså inte den aktuella situationen.

Det smutsiga spelet bakom ”vaccinerna” – om reglerna följts hade de varit olagliga

Bakgrunden till den hejdlösa vaccinkampanjen är synnerligen smutsig och ska vägas in i helhetsbilden. De gamla beprövade läkemedlen Plaquenil (hydroxyklorokin) och Scatol (ivermectin) har god effekt mot Covid-19 om de sätts in i en tidig fas av sjukdomen. USA:s president Donald Trump lanserade redan tidigt under pandemin hydroxyklorokin som ett billigt och verksamt läkemedel som han själv tog som profylax mot Covid-19. Skolmedicinen rasade givetvis över detta tilltag av Trump.

Donald Trump, USA:s president 2017-2021.

Nu gällde det att smutskasta behandling med hydroxyklorokin till varje pris och undanröja hotet mot mångbiljonprojektet ”vacciner”. Det dröjde inte länge förrän det dök upp artiklar i de ansedda medicinska tidskrifterna The Lancet och New England Journal of Medicine som totalsågade hydroxyklorokin som behandling av Covid-19. Hur mycket som riktade sig mot Donald Trump och hur mycket som gällde substansen hydroxyklorokin kan man bara spekulera om.

Hursomhelst avbröt WHO försöken sommaren 2020 efter att blufföretaget Surgisphere, delvis drivet av en sciencefictionförfattare, producerat en falsk studie och lyckats få den publicerad i The Lancet och New England Journal of Medicine. En uppgift av intresse i sammanhanget: näst största finansiär av WHO är The Bill and Melinda Gates Foundation, som använder sig av sitt finansiella inflytande för att driva verksamheten i den riktning de önskar.

Publiceringen av den falska artikeln fick enorm uppmärksamhet i MSM. När bluffen avslöjades, bland annat genom att Surgisphere inte kunde visa de data som artikeln byggde på, tvingades The Lancet att återkalla (retract) artikeln, pudla och be läsarna om ursäkt. Men då var MSM-journalisterna inte längre intresserade, så allmänheten fick aldrig veta något om bluffen. Publiceringsmisstaget skulle komma att få allvarliga konsekvenser. Det svenska Läkemedelsverket följde (som alltid) amerikanska FDA:s påbud och förbjöd Plaquenil (hydroxyklorokin) på andra indikationer än reumatism.

Scatol (ivermectin) är ett sedan 35 år väl beprövat medel mot skabb och vissa parasitsjukdomar. Det har förmedlats i mer än 4 miljarder doser och är säkrare att använda än Alvedon (paracetamol). 2015 fick William C. Campbell och Satoshi Omura Nobelpriset i medicin just för sin forskning om ivermectin.

William C. Campbell, Nobelpristagare i medicin 2015, för sina upptäckter av ivermectin.
Satoshi Omura, Nobelpristagare i medicin 2015, för sina upptäckter av ivermectin.

Men ivermectin gjordes plötsligt otillgängligt av Läkemedelsverket för behandling av Covid19. Den 24 mars i år meddelade Läkemedelsverket att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA sades ”ha utvärderat resultaten från aktuella vetenskapliga studier av användning av ivermektin för att förebygga och behandla covid‍-‍19”.

Laboratoriestudier fann att ”ivermektin kunde blockera replikering av SARS‍-‍CoV‍-‍2-viruset, men vid mycket högre koncentrationer än vad som uppnås vid godkänd användning”. Men istället för att föreslå behandling med högre koncentrationer av ivermectin drog EMA och Läkemedelsverket slutsatsen att ”sådan användning av ivermektin för närvarande inte kan rekommenderas utanför kontrollerade kliniska prövningar”.

Tillverkaren Mercks patent på ivermectin gick ut 1996. Opatenterade läkemedel är olönsamma och därför ointressanta för tillverkarna. Merck har tidigare i år häpnadsväckande nog baktalat sitt eget (olönsamma, ointressanta) preparat – samtidigt som de fick en rejäl summa på 356 miljoner dollar av den amerikanska regeringen. Ett lustigt sammanträffande.

En randomiserad studie (slumpmässigt valda deltagare) som redovisades av WHO i januari i år visade att ivermectin minskar dödligheten i Covid-19 med 74 procent och har 85 procents effektivitet om det tas profylaktiskt. Trots det gick WHO ut 31 mars i år med en rekommendation mot att använda ivermectin (i USA sålt under namnet Stromectol) för behandling av Covid-19 med ”säkerhet” som skäl. Här kan vi ana inflytande från Bill Gates och andra globalister som till varje pris vill sälja vaccin. Alla dessa bluffåtgärder arrangerades för att bereda marken för de experimentella ”vacciner” som stressats fram på bara några månader och vars långsiktiga verkningar varken tillverkare eller medicinska myndigheter vet någonting om eller tar något ansvar för.

Lyssna ett par minuter in i Bret Weinsteins välkända podcast här nedanför. Här diskuterar han med Heather Heying om ivermectin. Enligt läkemedelsmyndigheten FDA:s egna regler kan ett läkemedel endast nödgodkännas (Emergency Use Authorization) om en rad hårda villkor är uppfyllda, bland annat att det inte finns något alternativ. Det finns det alltså, men det undanröjdes av myndigheterna för att släppa fram ”vaccinerna”.

Utdrag ur den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s regler för EUA, det vill säga Emergency Use Authorization (nödgodkännande) av medicinska produkter.

Den 1 december 2020 gav FDA nödgodkännande av Pfizers och BioNTechs covidvacciner.  

Om FDA:s regler hade följts skulle de nödgodkända vaccinerna ha varit olagliga.

Två enkla, billiga och effektiva läkemedel som har funnits tillgängliga i decennier drogs alltså tillbaka av myndigheterna efter en vetenskaplig bluffartikel som dessutom avpublicerades, vilket är en mycket ovanlig åtgärd. Medicinska myndigheter är så lierade med läkemedelsindustrin att de fungerar som lydiga lakejer i industrins ledband. Att skapa en marknad för de så kallade ”vaccinerna” var det överordnade målet. Läs mer om det smutsiga spelet här.

I den här intressanta videon ger läkarna Pierre Kory och Mobeen Syed bakgrunden till den stora skandalen, vars enda syfte är att röja ivermectin ur vägen för att kunna sälja vaccin – en affär som förväntas inbringa 100 miljarder dollar bara i år.

Internationella media har gjort allt för att baktala och marginalisera ivermectin. Inga MSM-journalister har undersökt fakta. Ivermectin kallas ”djurmedicin” och ”farlig”. I sociala media släpps inte informationen fram, eftersom ägarna av plattformarna, som Facebook och YouTube, blockerar skribenter som skriver sanningen. YouTube har beslutat att nämnandet av ivermectin innebär ”våld mot deras regler”. Ivermectin ska tigas ihjäl för att bereda mark för ”vaccinerna”.

I Sverige har en till synes lobotomerad och förlamad journalistkår hittills agerat som Folkhälsomyndighetens och vaccinindustrins megafoner och enbart levererat ensidig vaccinpropaganda.

Journalisternas vanliga förhållningssätt att aldrig ifrågasätta statliga budskap eller komma med kritiska frågor har, när det gäller Covid-19 och så kallade ”vaccinationer”, nått en nivå som i uselhet och ohederlighet överträffar allt jag tidigare har sett – och jag har arbetat som journalist sedan 1967.

Skäms journalister, SKÄMS! Det är människoliv ni leker med.

Situationen har urartat ytterligare så att det nu till och med har utlysts en kändiskampanj, där det vanliga kändisgänget, Jonas Gardell, Niklas Strömstedt med flera, ”hjältemodigt” kavlar upp ärmen (det kan man göra utan att alls ta en spruta!). Notera Gardells helgonlika uppsyn och pose på bilden!

Bland dem som lånat sig till detta övertydliga bevis på dåligt omdöme och ställt sig framför kameran med uppkavlad ärm är Loreen, prinsessan Christina, Börje Salming, Lena Endre, Jason Diakté, tv-kocken Tareq Taylor, författarna Jens Lapidus och Camilla Läckberg, Alex Schulman samt Ericssons VD Börje Ekholm. Alla innehavare av ett så grumlat omdöme att det borde föranleda omedelbar och djupgående självrannsakan.

De som skyltar med sina namn och ansikten i den här kampanjen har inte en aning om ”vaccinernas” konsekvenser. De vet inte vad de gör, och de tar inget ansvar. De vill bara sola sig i glansen och tjäna pengar. 

Jag lovar att om vi inom några år skulle få se att de så kallade ”vaccinerna” orsakar skador och dödsfall kommer vi inte att se röken av de här kändisarna.

Jag saknar ord för att uttrycka min avsky för detta kändispatrask som är beredda att göra vad som helst för pengar och för att få visa upp sig.

Ändamålen för kampanjerna skiftar, kändisarna är desamma. I september 2015 kampanjade Dagens Nyheter med 100 kändisar som med en knapptryckning skulle visa sin ”medmänsklighet och humanitet” och stå upp för ökad invandring – som slog alla tidigare rekord med 162 877 asylsökande just det året.

Kändisupprop i Dagens Nyheter för mer invandring, september 2015.

Då var villkoret för att få känna sig som en riktigt god människa att vilja släppa in så många människor som möjligt från dysfunktionella länder på andra sidan jorden.

I dag är villkoret att upplåta sin egen kropp som experimentlaboratorium för okända substanser som går in i och påverkar din arvsmassa.

Som sagt, ändamålen skiftar, men ”godheten” består. En bra tumregel är att när kändisar mobiliserar för att få dig att göra saker finns det extra god anledning att tänka själv.

Den ”godhet” som kändisarna går i bräschen för ser ut så här: bara sedan år 2000 har Pfizer åtalats 74 gånger för kriminella och andra överträdelser och fått betala 4 660 896 333 dollar i böter. Företaget har befunnits skyldigt till otillåten marknadsföring av produkter, mutor, falska påståenden, miljöbrott, utpressning med mera.

Ett av de mest kända brotten som Pfizer blivit skadeståndsskyldiga för är försäljningen av defekta, artificiella hjärtklaffar som opererades in på cirka 55 000 patienter i början av 1990-talet. Trehundra patienter dog när hjärtklaffen brast.

Sprutpropagandan är kvalificerad hjärntvätt

Hur många sprutbilder har vi sett det senaste året? Säkert hundratusentals. Vi bombarderas ständigt med dem, precis överallt, dygnet runt och i vartenda massmedium. Vaccination framställs som det enda alternativet till att ”dö en plågsam död i Covid-19”. Många tror det på fullt allvar – trots att 99,98 procent av dem som får Covid-19 överlever. För det är vad media, myndigheter och politiker vill få oss att tro. Så att vi blir riktigt rädda och låter injicera oss.

Sprutpropagandan är kvalificerad hjärntvätt. Våra hjärnor registrerar de förbiflimrande stickbilderna och får  – när propagandan har nötts in tillräckligt länge – sprutan att framstå som den enda utvägen ur ett mardrömslikt tillstånd av livsbegränsande restriktioner, skräck och rädsla.

Det finns anledning att ställa några väsentliga frågor som media inte ställer och ta reda på svaren. För det första: det som nu saluförs som ”vacciner” är inte vaccin, det är en substans som påverkar och förändrar ditt DNA. Det går inte att jämföra med de vanliga, traditionella vaccinerna som har funnits i många år och utvecklats enligt helt andra principer.

Forskare har i många år försökt utveckla ett SARS- och MERS-vaccin, utan att lyckas. Det som nu kallas ”vaccin” bygger på en teknik som aldrig har använts tidigare i världshistorien och innehåller mRNA (messenger ribonukleinsyra) som påverkar vårt DNA och är en genförändrande substans vars långsiktiga verkningar inte är utredda. Inga medicinska studier har gjorts. Inget mRNA-vaccin har godkänts för användning på människor före 2020.

Preparaten har inte gått igenom sedvanliga kliniska prövningar (försök på människor), utan har stressats fram på bara sju månader. De så kallade ”vaccinerna” har aldrig testats på vare sig djur eller människor med positivt resultat. Djurförsöken avbröts, eftersom alla försöksdjur (katter och illrar) dog.

Det som pågår nu är alltså ett experiment av gigantiska proportioner, och har du låtit vaccinera dig är du en av försökspersonerna. I vanliga fall tar den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 5-10 år på sig innan ett läkemedel godkänns och registreras. Nu har myndigheten enbart utfärdat  ett ”nödgodkännande” (FDA:s “Emergency Authorization Use”, EUA). FDA finansieras till 45 procent av läkemedelsindustrin. Tillverkarna har avsagt sig allt ansvar för eventuella risker och skador.

Detta är vad som gäller:

”Vaccinerna” hindrar dig inte från att bli smittad.

”Vaccinerna” hindrar dig inte från att smitta andra.

Tillverkarna är inte ansvariga för skador och dödsfall av ”vaccinerna”.

”Vaccinerna” är experimentella och endast nödgodkända.

De fungerar inte när viruset muterar.

Krav på andningsskydd och social distansering kvarstår i många länder efter vaccination.

Så vad är egentligen vitsen med att låta vaccinera sig?

Är ”vaccinerna” säkra? Nej. Om du tar sprutan (mer än 80 procent av Sveriges befolkning har gjort det, i vissa åldersgrupper mer än 90 procent) är du en av försökskaninerna i ett experiment som är unikt i världshistorien.

Hur mår du om ett år? Om fem år? Om tio år?

De långsiktiga verkningarna och biverkningarna vet ingen någonting om.

Det är alltså viktigare än någonsin att läsa på, skaffa oberoende information, vara kritiskt ifrågasättande och bilda sig en egen uppfattning. Enligt läkaren Christiane Northrup, deltagare vid en stor konferens om covidvaccin i USA i april, (citerad av Christer Ericsson i Nya Tider nummer 19 och 20) är de läkemedelsföretag som nu massproducerar ”vaccin” seriebrottslingar – de har gång på gång dömts för skador och död som deras preparat har orsakat. Alla utom Moderna, som aldrig har producerat någon medicinsk produkt men fick bråttom att kasta sig in i rallyt mot mångmiljardvinsterna och byggde in den genetiska termen i sitt firmanamn: ModeRNA.

Experimentet marknadsförs dagligen av massiv, statligt styrd propaganda i mainstream-medias alla kanaler. Den här bilden får du däremot inte se i media. Den skulle ju kunna väcka oönskade associationer om människor som låtit vaccinera sig som viljelös boskap.

Den hämningslösa sprutpropagandan får bland annat sådana konsekvenser som en ung brittisk kvinna vid namn Emily Siddall visar i ett par tweets. För henne är det viktigt att kokettera och skryta med att hon har låtit vaccinera sig. De långsiktiga konsekvenserna, till exempel hennes möjligheter att senare bli gravid och få barn, har hon inte en aning om. Det finns alarmerande rapporter om gravida kvinnor som fått missfall direkt efter vaccinationen och spädbarn som dött när de ammats av sin vaccinerade mamma.

Emily Siddall är en trosviss ung kvinna, 25 år, som arbetar för den brittiska regeringen men ”twittrar egna åsikter”. Stolt berättar hon på Twitter att hon stigit upp tidigt på morgonen och köat för att få sprutan. Hon tillägger att det känns bra att se så många människor i alla åldrar komma ut i samma syfte. Dagen därpå meddelar hon triumferande att hon fortfarande lever och mår toppen.

Emily Siddall är bara ett slumpmässigt valt exempel ur mängden. Det kunde lika gärna vara en svensk man eller kvinna som säger samma sak. Jag har flera i min närhet, och jag har sett och hört oräkneliga vittnesbörd från människor som med ett slags evangelisk glöd förkunnar att de har tagit sprutan. En i mitt tycke märklig första replik vid ett möte med människor som de aldrig har träffat tidigare.

Det är uppenbart att det handlar om en förkunnelse, inte en inbjudan till samtal. Den vaccinerade vill bli bekräftad och absolut inte bli rubbad ur sitt tillstånd av nöjdhet, salighet och upplevd godhet.

Påfallande är att de här människorna framför sitt tillkännagivande av privat natur helt omotiverat och utan att någon frågat, som om det är en ny identitet och en upplysning de bara måste få ur sig omedelbart – med triumf och stolthet. De vill ha belöningar. De vill ha beröm. De vill höra ”Så klok, solidarisk och ansvarstagande du är!” Helgonglorian hänger i luften.

På vårdcentralen råder närmast karnevalsyra. Den är nedsprungen, som vore det mellandagsrea, av människor som trängs och köar för att få sprutan. De kommer från alla håll, ledsagade av makar och yngre släktingar, för att få förmånen att få en substans insprutad i kroppen som de inte vet någonting om. Mitt i röran står två värdinnor från Röda Korset, iförda skrik-orange västar, och dirigerar köerna. Det framgår inte vilka andra uppgifter de har, men de är oerhört hurtiga och försöker sprida något slags feststämning. Det är bara ballonger och serpentiner som fattas.

Det som är svårast att se just nu är inte själva ”pandemin” utan människors sätt att reagera – som drogade lamm som springer i flock mot samma elstängsel. Jag erkänner gärna att jag är djupt orolig för vad som kommer att hända med dem som har valt att ta sprutan.

Det är vars och ens ansvar att skaffa sig så mycket information som möjligt för att kunna göra ett välinformerat val. Det har majoriteten inte gjort. De handlar utifrån god tro på att vaccintillverkare, myndigheter och sjukvård vill deras bästa, och ingen har berättat för dem vilka riskerna är.

Trots att YouTube och andra nätplattformar gör sitt yttersta för att stänga ner och begränsa tillgången till viktiga fakta finns det nu mängder av information tillgänglig på andra kanaler, som Rumble, Brighteon, Bit-Chute, Highwire och andra.

Jag hoppas kunna återkomma senare med tips på några intressanta och sevärda videos. Här är en till att börja med: James Delingpole intervjuar den kände tyske brottmålsadvokaten Dr Reiner Fuellmich, som har vunnit stora segrar i rättegångar mot Volkswagen och Deutsche Bank. Nu förbereder han tillsammans med flera hundra andra jurister och specialister på olika områden rättegång i vad han kallar ”ett gigantiskt experiment på mänskligheten”.


Läs också

Christian Elliott, The Defender

“10 orsaker till varför jag inte kommer ta något covidvaccin”

”Jag är inte här för att bråka med någon, bara gå igenom vissa saker jag läst, mina frågor samt förklara varför jag inte kan bli klok på dessa covid-vaccin”.

Det skriver Christian Elliot på magasinet The Defender om sina orsaker till varför han själv inte tänker ta något vaccin i 10 punkter som Nya Dagbladet låtit översätta.

 


Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!