5G – det största hälsoexperimentet i människans historia

Uppladdningen för femte generationens trådlösa nätverk, 5G, pågår för fullt. Trots att forskare varnar för den nya tekniken och hälsoriskerna inte har utretts drivs 5G-systemet igenom av telekomindustrin och aningslösa politiker i en ödesdiger allians.

Det pågår en kapplöpning utan like för att hinna fram till de hägrande vinsterna. Det är det största hälsoexperimentet i människans historia. Sverige vill som vanligt vara först och bäst i världen.

 

5G innebär intensiv, pulserande strålning från mikrovågor. Effekterna på människors hälsa är inte utredda, men en ny rapport visar att 5G kan förvärra sjukdomsförloppet vid Covid-19.

Historiens största experiment med människors hälsa hör du inte talas om i gammelmedia, annat än i positiva termer av modernitet och snabbhet.

Självklart inte.

Inte syns mikrovågor för blotta ögat heller, så du är utlämnad till den information du själv kan få tag i.

Om du inte har förstått det tidigare är lanseringen av 5G ett utmärkt tillfälle att inse att journalisterna är lojala med och skyddar den politiska och kommersiella makten. Inte dig.

Ingen befolkning skulle finna sig i att på livstid och dygnet runt tvingas vara försöksdjur för helt oprövade och potentiellt livsfarliga läkemedel. Men överallt i världen planerar nu politiker och elektronikindustri tillsammans och i samförstånd att utsätta miljoner människor för ett gigantiskt hälsoexperiment – utan att ha en aning om vad det kommer att innebära för mänsklig hälsa, djur och miljö.

Här handlar det inte om otestade läkemedel. Det handlar om någonting som är lika oprövat och innebär lika stora – eller större – potentiella risker för människors hälsa, nämligen den nya teknik som kallas 5G (femte generationen trådlösa nätverk).

Sverige går givetvis i täten när starka kommersiella intressen (Ericsson, Telia, Tele2, Telenor med flera) i samarbete med politiker och tjänstemän planerar att genomföra 5G. Ingen riskbedömning har gjorts. Politikerna litar på Strålsäkerhetsmyndigheten, som har en nära relation med telekomindustrin och alltså inte kan ses som objektiv.

Nu börjar de första vetenskapliga rapporterna komma om hur den radiofrekventa strålningen från 5G påverkar människokroppen och kan förvärra sjukdomsförloppet vid Covid-19. Strålningen orsakar inte Covid-19 men kan av allt att döma komplicera sjukdomen, enligt en ny artikel i Newsvoice. Ett amerikanskt forskarteam under ledning av biofysikern PhD Beverly Rubik har visat att den pulserande strålningen från 5G påverkar kroppens celler så att deras kalciumjonkanaler öppnas och tillåter alltför stora mängder kalciumjoner att flöda in i cellen. Det ger förhöjda kalciumnivåer. När cellerna öppnas släpper de in viruset (SRS-CoV-2), som får det lättare att replikera och infektera andra celler.

Covid-19 började i Wuhan i Kina kort tid efter att 5G-nätet hade tagits i bruk  den 31 oktober 2019. Det dröjde inte länge innan Covid-19-utbrott ägde rum i stor skala i Sydkorea, norra Italien, New York City, Seattle och södra Kalifornien. På alla dessa platser hade 5G-nätet tagits i bruk en kort tid innan.

Två spanska forskare, Payeras och Cifre, visade i en rapport i april 2020 en statistiskt signifikant korrelation mellan tätheten av 5G-antenner och lokaliseringen av Covid-19-fall i speciella regioner runt om i världen. Under den första vågen i USA rapporterades fler dödsfall i stater med 5G-infrastruktur jämfört med stater som ännu inte hade denna teknologi.

De här resultaten kommer givetvis att avfärdas som ”konspirationsteorier” – ända tills de blir så många att det inte längre går att vifta bort dem. Frågan är hur många människor som ska skadas och dö innan dess.

I det följande ger jag en bild av hur det går till när starka politiska och kommersiella intressen sammansvär sig och i fartblind arrogans riskerar att begå oöverblickbara övergrepp på hela befolkningars liv och hälsa.

En vacker majdag fattas beslutet

Den 23 maj 2018. Det är en härlig vårdag med strålande solsken. Fem nordiska statsministrar möts på den vackra Ulvön utanför Örnsköldsvik, mest känd för sin surströmming. Vårsolens sken över det nordiska statsministermötet höjer ministrarnas humör till toppnivå. Nu ska de fatta ett beslut som kommer att få avgörande inverkan på alla invånare i hela Norden.

Ulvön i Örnsköldsviks skärgård vid Höga Kusten. Här fattade de nordiska statsministrarna ett ödesdigert beslut den 23 maj 2018.

I segerviss anda drar ministrarna upp riktlinjerna och avger en avsiktsförklaring: Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen.

”Som statsministrar i Norden”, skriver de i avsiktsförklaringen från konferensen, ”har vi enats om en gemensam vision att bli världens första och mest integrerade 5G-region”.

En dag i slutet av maj 2018 träffas de nordiska statsministrarna på Ulvön och gör en avsiktsförklaring om att Norden ska vara den första sammanlänkade 5G-regionen i världen. Som av en slump verkar Stefan Löfven (s) vara upptagen av livräddning. Foto: Mary Gestrin.

”Norden ska bli bäst i världen på 5G” säger statsministrarna. Norden ska ligga i världstoppen. Ministrarna förbinder sig att skapa de politiska och samhälleliga förutsättningar som krävs för en parallell implementering av 5G i hela Norden. Projektet blir ett samarbete mellan Nordiska ministerrådet för digitalisering, de nationella regeringarna och digitaliseringsmyndigheterna. Inte minst näringslivet väntar hungrigt på att lägga nya marknader under sig.

”5G kommer att revolutionera vårt dagliga liv” säger Sveriges statsminister Stefan Löfven (s) vid statsministrarnas möte och visar upp en glad nuna.

Fem statsministrar. Från vänster Erna Solberg, Norge, Juha Sipilä, Finland, Lars Løkke Rasmussen, Danmark, Katrín Jakobsdóttir, Island, och Stefan Löfven, Sverige. 

Se det här inslaget i tv4 Nyhetsmorgon just den 23 maj 2018.

Ministrarna fattar sitt beslut att främja utbyggnaden av 5G utan att ha en aning om vad de gör. De vet ingenting om konsekvenserna. Stefan Löfven talar om att skaffa nya arbetstillfällen. De gör det trots att ansvariga ministrar, dåvarande bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) och dåvarande miljöminister Karolina Skog (MP), redan hösten 2017 fått sig tillsänt en skrivelse från mer än 220 internationella läkare och vetenskapsmän (5G Appeal) som uttryckligen varnar för allvarliga konsekvenser för folkhälsan och miljön om 5G genomförs.

Forskarna begär att 5G-utbyggnaden stoppas. De vill ha ett moratorium tills det är bevisat att 5G inte skadar människors hälsa och miljön.

5G-appellen, översatt till svenska, kan läsas här.

I en appell varnar mer än 220 läkare och forskare från 41 länder för konsekvenserna av 5G-systemet.

Den obekymrade digitaliseringsministern

Redan i mars 2017 skickar Strålskyddsstiftelsen, en ideéll informations- och insamlingsstiftelse, en skrivelse till regeringen och frågar vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att säkerställa att det görs en saklig och objektiv utredning av miljö- och hälsokonsekvenserna av utbyggnaden av 5G.

Enligt Strålskyddsstiftelsen har testrättigheterna erbjudits till marknadsaktörer utan att riksdag, regering, PTS (Post-och telestyrelsen) eller någon annan myndighet har gjort någon utredning om konsekvenserna för miljö och hälsa.

Peter Eriksson (mp) förlitar sig på Strålsäkerhetsmyndigheten – som står på telekomindustrins sida.

Peter Eriksson (MP), dåvarande bostads- och digitaliseringsminister, svarar:

”Strålsäkerhetsmyndigheten har till uppgift att övervaka att den ansvarige bedriver verksamheten på ett säkert sätt. Myndigheten kontrollerar att den som bedriver verksamhet med strålning följer reglerna och tar sitt strålsäkerhetsansvar.”

Han tillägger att ”exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt”.

Den välvilliga tolkningen av detta är att Peter Eriksson var en minister i god tro. Den mindre välvilliga är att han går i industrins ledband. I båda fallen kan innebörden i hans svar kosta miljoner människor deras hälsa. Påverkan av 5G på den biologiska mångfalden (som påstås ligga Miljöpartiet varmt om hjärtat) är inte utredd, i motsats till vad Peter Eriksson påstår. För biologisk påverkan finns inga gränsvärden satta i Sverige.

Globalisterna drar i kablarna, och fåglarna dör

Ytterligare en upprinnelse till de nordiska statsministrarnas beslut hittar vi sommaren 2017. Då enas telekommunikationsbranschens globala samarbetsorganisation (3GPP), efter omfattande lobbyverksamhet, om standarden för framtidens 5G. Organisationen är en huvudaktör i de globala ansträngningarna att täcka in hela jorden med högstrålande mikrovågor som når allt levande överallt. Med hjälp av hundratusen satelliter ska varje kvadratcentimeter av jordens yta bestrålas.

Vi ser ett mönster: än en gång är det globalisterna som drar i kablarna. Varför de gör det ska jag återkomma till.

Svenska Post- och telestyrelsen, PTS, är den statliga myndighet som ska reglera datatrafik och väga olika intressen mot varandra. Industrins kommersiella intressen mot risker för befolkningen. Statliga myndigheter kan förväntas företräda folkets intressen, men PTS står i nära relation till telekomindustrin, i det här fallet företrädd av 3GPP, men också på nationell nivå genom Ericsson, Telia med flera, och lierar sig inte oväntat med industrins intressen.

Tidigt under 2017 meddelar PTS att man planerar att tillåta storskaliga experiment med 5G. PTS har tagit fram en spektrumplan för 5G-tester. Myndigheten vill att 100–200 MHz i 3,4–3,6 GHz-bandet ska reserveras för 5G-tester, samt 1 000 MHz i 26 GHz-bandet. Från år 2020 är tanken att PTS permanent ska tilldela de aktuella frekvensbanden inklusive 700 MHz-bandet för storskalig kommersiell 5G-utbyggnad.

Genom EU-fonden Connecting Europe Facility (CEF) kan man få medfinansiering av 5G-relaterade projekt, ett slags bidragsunderstödd kolonialisering av det gemensamma luftrummet.

Detta fortfarande utan att några undersökningar av strålningens effekter på människor och miljö har gjorts eller planeras.

I slutet av oktober/början av november 2018 hittades hundratals starar plötsligt döda i Huijgensparken i Haag i Holland. Den sannolika orsaken var test med en ny mast med 5G-antenner, placerad på taket till en järnvägsstation helt nära parken. 

Telekomföretaget Ericsson vädrar mångmiljardvinster på 5G-marknaden. Företaget, som anser sig utgöra den tekniska innovationens förfront, har cirka 100 000 anställda och kunder i 180 länder. Fyrtio procent av världens mobila trafik går via Ericssons nätverk. Det handlar om ofattbart stora pengar.

I sin ”Mobility”-rapport från november 2020 räknar Ericsson med att det i slutet av 2026 ska finnas 3,5 miljarder 5G-abonnemang i världen, motsvarande var fjärde mobilabonnemang. Och det är bara början på en ”utveckling” som Ericsson hoppas på, i konkurrens med bland andra Telenor, Tele2 och Tre. Företagen slåss med näbbar och klor om marknaden och de mest attraktiva frekvenserna, som anses vara 40 MHz FDD-frekvenserna.

5G är tänkt att leverera 1 000 gånger mer data än dagens nät.

”Samtidigt finns en rädsla för att näten kommer bli riktiga energislukare på grund av basstationstätheten. Hur mycket energi som kommer att behövas är dock alltjämt oklart” avslöjar en mycket 5G-vänlig nätsajt.

Hur stämmer det med den pågående klimatpsykosen?

Vad är 5G?

5G-antenner.

5G är ett trådlöst kommunikationssystem, officiellt i första hand avsett för mobiltelefoni. Via tätt placerade antenner (ungefär vart tionde-tolfte hus i villaområden) sänder systemet ut pulserande mikrovågor i extremt höga frekvenser, upp till 100 GHz (millimetervågor).

Det innebär signifikant högre strålning än nuvarande system. Det handlar om stark elektromagnetisk strålning med för våra kroppar potentiellt skadliga effekter.

Som jämförelse kan nämnas att en lägre frekvens, 95 GHz, används i “Active Denial System”, ett system utvecklat av den amerikanska militärmakten för användning i krig och i syfte att skingra folkmassor och demonstranter. Den utsända strålningen hettar upp huden tills smärtan blir outhärdlig. Smärtgränsen går vid 3 sekunders strålning. Ingen uthärdar mer än 5 sekunder.

”Den första millisekunden kändes det bara som om huden blev varm. Sedan blev det varmare och varmare, och det kändes som om huden brann” säger en av de försökspersoner från Air Force Research Laboratory som frivilligt deltagit i försöken.

5G kommer att använda sig av en teknik utvecklad för militära radaranläggningar, så kallade fasstyrda gruppantenner. Det innebär att antalet antenner i varje basstation mångdubblas jämfört med nuvarande teknik, och att antennerna koncentrerar mikrovågorna i smala strålar som genomborrar allt i omgivningen. Eftersom den teknik som industrin planerar att använda för 5G tidigare har använts som militära vapen är en stor mängd tillgänglig forskning om hälso- och miljöpåverkan hemligstämplad.

Strålningen adderas till redan befintlig strålning från 2G, 3G och 4G. Dessutom planeras ytterligare 5G-mikrovågsstrålning från 20 000 rymdsatelliter. Strålningen ökar så kraftigt i styrka jämfört med de tidigare systemen att företrädare för telekomföretaget Ericsson medger att det blir ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i länder med bättre skyddslagstiftning mot mikrovågsstrålning än den som gäller i de nordiska länderna.

Ryssland, Polen, Schweiz och Italien är exempel på länder som sedan många år har hundra gånger lägre gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster och mobilbasstationer än vad Sverige har.

Har du ett trängande behov av att kommunicera med ditt kylskåp?

Men ändamålet mobiltelefoni räcker inte för 5G-entreprenörerna. I telekomindustrins drömmar avtecknar sig en värld där alla är uppkopplade dygnet runt. Nya användningsområden för uppkopplade hushållsapparater och andra maskiner innebär nya lukrativa marknader att erövra. Industrin kommer att göra allt för att få dig att känna ett behov av att kommunicera med din tvättmaskin, åka omkring i en självkörande bil eller småprata med ditt kylskåp.

Arbetsterapeuten Åsa Weinberg demonstrerar hur det är att bli matad av en robot.

Mikrovågsstyrda matningsrobotar står högt på listan över dubbelt lönsamma innovationer. Dels den vinstgivande tillverkningen. Dels kan robotar i viss utsträckning ersätta mänsklig omsorg och spara in lönekostnader på kontot för äldre- och handikappomsorg i kommunbudgetarna – en innovation som svarar mot nödropen från alltmer utgiftstyngda kommuner.

I ett sådant scenario blir försvarslösa, vårdbehövande människor ständigt uppkopplade till högfrekventa, pulserande mikrovågor och grillade som kycklingar, utan att kunna säga ifrån eller ens bli informerade om vad de utsätts för.

Kanariefågeln i gruvan varnade för giftig gas

Kanariefågeln – anlitad som budbärare om farlig gas i gruvorna.

I början av förra seklet använde brittiska kolgruvearbetare kanariefåglar för att undersöka förekomsten av giftig gas i gruvschakten. Kolmonoxid är både färg- och luktlös och innebar en potentiell livsfara för gruvarbetarna. Kanariefåglar är känsliga, och om fågeln dog var det en varningssignal till gruvarbetarna att snabbt lämna gruvan.

Vår tids kanariefåglar är alla som utan att tillfrågas utsätts för ny teknik, vars hälsoeffekter inte har undersökts. I sådana riskabla situationer ska självklart försiktighetsprincipen gälla. Men i alliansen mellan telekomindustrin och politikerna är fartblindhet och profithunger drivkrafter, och all försiktighet skjuts åt sidan.

Vilka är riskerna? Vad säger forskarna?

Den största risken är att en teknik som inte har utvärderats vad gäller effekter på människor, djur och miljö över huvud taget genomförs i stor skala på levande varelser som inte får veta vad som pågår eller får en chans att välja om de vill vara försökskaniner. Det är farligt, odemokratiskt och oetiskt.

Vi lever redan i en värld som har formats av en digital revolution, en värld där många människor lever med sin mobiltelefon som vore den en kroppsdel, håller den tryckt mot örat, bara någon centimeter från hjärnan, flera timmar per dag, sover med mobilen under kudden eller nära sängen, använder sig av wi-fi eller trådlös DECT-telefon i hemmen, kanske placerad nära ett barns huvudkudde.

Många bostadshus och arbetsplatser är redan i dag anslutna till 4G. För många människor innebär det bestrålning med mikrovågor dygnet runt, hemma och på jobbet. Småbarnsföräldrar som pratar i mobiltelefon nära sitt lilla barns huvud eller obekymrat lägger mobilen i barnvagnen är en vanlig syn i alla städer.

Media och myndigheter informerar inte om riskerna. Allmänheten hålls i ovetskap, trots att saklig information sannolikt skulle leda till större återhållsamhet med uppkoppling till 4 G, åtminstone i bostadshus, och ett mer aktsamt beteende med mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning.

Enligt forskarteamet Salfordgruppen i Lund är mer än 1 miljon svenskar nu skadade av trådlös teknik, men de flesta förstår inte varför de mår dåligt.

Det finns hittills cirka 20 000 publicerade rapporter (PubMed) om effekterna av trådlös teknik. Cirka 65 procent av rapporterna visar allvarliga skador på allt levande. Cirka 14 procent hävdar att tekniken inte skadar. För dessa 14 procent finns en bias som gör dem icke trovärdiga: de har bekostats av el- och telekomindustrin. Övriga rapporter visar varken-eller.

Mikrovågsstrålning har redan visat sig leda till ökad cancerrisk, framför allt hjärntumörer, DNA-skador och neurologisk påverkan samt skadliga effekter för djurlivet. Svenska och internationella experter anser att mikrovågsstrålning är ”cancerframkallande för människan” på samma sätt som asbest, dioxin och tobak med mera.

I den 5G-appell som nämns ovan framförs bevisade hälsorisker av trådlös teknik (2G, 3G, 4G, wi-fi, etcetera) i form av ”… ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska störningar och negativa effekter på allmänhetens välbefinnande. Skadorna sträcker sig långt utöver människan, eftersom det finns växande bevis på skadliga effekter för både växter och djur.”

Omfattande forskning har visat att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka sömnrubbningar, onormal trötthet, hjärtarytmier, nedstämdhet, ångest, koncentrationsproblem med mera. Men de som drabbas av sådana symtom får ofta diagnosen ”psykisk ohälsa” av sin läkare. På det sättet vilseleder läkarna bort från verkliga orsaker och bidrar till att skydda mobilindustrin, myndigheter och politiker från ansvar.

Innan brandmännen på en brandstation i USA fick en mobilmast placerad på stationen var  hjärnorna normala på samtliga. Efter installationen fick de huvudvärk, problem med minnet, sömnproblem, depression och ångest. Deras hjärnor uppvisade skador.

”Att sätta upp tiotals miljoner 5G-antenner utan att ha gjort en enda biologisk säkerhetstest måste vara den mest idiotiska idén i världshistorien” säger Martin L. Pall, PhD & Professor Emeritus vid Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University.

En vetenskaplig rapport,  publicerad i den vetenskapliga tidskriften Health Physics, konstaterar att 5G-strålning kan leda till vad forskarna beskriver som “permanenta vävnadsskador” i främst yttre organ som huden. Detta som en följd av 5G:s intensiva, snabba pulserande strålning och höga frekvenser.

De båda schweiziska forskarna Esra Neufeld och Niels Kuster skriver i rapporten att 5G:s mycket intensiva pulser av strålning snabbt kan orsaka uppvärmning av vävnad och därigenom permanenta vävnadsskador. Huden är det organ som forskarna menar kommer att utsättas för mest strålning. Men även ögonen utsätts. Forskarna anser att det brådskar att revidera gällande gränsvärden.

En av undertecknarna av 5G-appellen, cancerläkaren och forskaren professor Lennart Hardell vid onkologiska institutionen, Örebro universitetssjukhus, konstaterar att eftersom hälsorisker har observerats redan vid i dag vanliga exponeringar kan ”den ökade exponeringen för 5G-strålning resultera i tragisk, irreversibel skada”.

Professor Lennart Hardell har länge varnat för hälsorisker med mobiltelefoner. Med sitt forskarteam har han sett samband mellan användning av mobil eller trådlös bordstelefon och tumörer i hörselnerven samt hjärntumörer av typen gliom.

I januari 2019 hade 5G-appellen undertecknats av 242 forskare från 41 länder. Alla har publicerat vetenskapliga artiklar om effekter av elektromagnetiska fält (EMF). Men forskarnas varningar tystas ner och når inte allmänheten.

Sedan forskarna skrev 5G Appeal har världens största studie gjorts vid ansedda National Toxicology Program i USA. Den visar en statistiskt signifikant ökning av förekomsten av hjärn- och hjärtcancer bland försöksdjur som exponerats för mobiltelefonstrålning vid nivåer under gällande internationella gränsvärden. Resultaten stöder studier av människor som använt mobiltelefoner och den förhöjda risken för hjärntumör som upprepade gånger har rapporterats i vetenskapliga studier.

Antalet personer som får cancer varje år i Sverige har ökat med närmare 50 procent sedan år 2000, parallellt med ökad strålning. Sedan 2008 har antalet fall av sköldkörtelcancer ökat dramatiskt. Det sammanfaller med den ökande användningen av “smartphones”, som lanserades just 2008. De har nämligen till skillnad från äldre modeller två antenner, och den nedre antennen riktas mot sköldkörteln när mobiltelefonen används.

Houston, we have a problem…

Fjärilar och andra insekter försvinner i snabb takt. På bilden en Amiralfjäril.

Samtidigt slår forskare larm på ett annat område. Olika arter av insekter försvinner nu så snabbt att forskarna talar om apokalyps. Och när insekterna försvinner följer andra arter med. Även vi människor drabbas.

”Det är alarmerande” skriver författarna till en artikel i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation. ”Situationen för insekternas biodiversitet är förskräcklig.”

Så mycket som 40 procent av alla insektsarter är hotade de närmaste årtiondena. 41 procent av dem har minskat i antal under de senaste tio åren. Bin, humlor, fjärilar, mygg, dyngbaggar och gräshoppor minskar snabbt.

”Vi bevittnar den största insektsutplåningen på jorden sedan sedan Perm (cirka 250-290 miljoner år sedan) och Krita (65-145 miljoner år sedan)” skriver artikelförfattarna.

”Det är särskilt bekymmersamt eftersom fjärilar, som är mycket känsliga för förändringar i omgivningar och födoämnen, ofta är en mätare på miljöns hälsotillstånd.”

”Återverkningarna på planetens ekosystem är minst sagt katastrofala, eftersom insekter utgör själva basen för många av världens ekosystem alltsedan de uppstod i slutet av Devonperioden för minst 400 miljoner år sedan.”

5G är globalisternas verk

Varför är telekomindustrin och politikerna så angelägna om att snarast möjligt täcka in hela jorden med oprövad 5G-teknik? Varför är det totalt likgiltigt för dem hur systemet drabbar människors hälsa, djur och miljö?

De vill tjäna pengar. Stora pengar. Och de vill ha makt. De kan maximera sin kommunikation, förbinda företag, länder och världsdelar med varandra. De kan komma ännu närmare den gränslösa värld som de drömmer om, där de i egenskap av global elit har avskaffat nationerna och själva lagt under sig hela makten och hela härligheten. De kan öka sina vinster långt bortom föreställningens gräns, och de får aldrig nog av pengar.

Eftersom de vet att den teknik som är ett av deras viktigaste redskap också är behäftad med skadliga konsekvenser måste de gå mycket listigt tillväga. Först lanserar de tekniska system och utmålar dem som moderna, nydanande, revolutionerande, i framkant – nyckeln till framtiden. De lockar dig att köpa deras produkter och system, och du gör det gärna, för du vill ju hänga med och inte vara en bakåtsträvare. Du vill vara som alla andra. Du vill ha det senaste.

Du blir fort beroende av tekniken. Du ser bara fördelarna. Snart kan du inte vara utan dem. Innan du vet ordet av är du fast. 

Men de som blir sjuka av tekniken? De som skadas och blir elöverkänsliga? Även för dem finns en perfekt strategi, som omfattas av myndigheter och läkarkåren och genom desinformation och propaganda har spritts till folkmajoriteten. De som skadats utmålas som psykiskt instabila. Foliehattar. Inbillningssjuka tokfransar.

Många tror att det är sant, för det är vad de har blivit itutade av media och myndigheter. Därför känner de att det är fritt fram att ösa hån och förakt över redan hårt drabbade människor som av samhället, läkarna och socialstyrelsen har utropats som lovliga byten.

Många elöverkänsliga blir inte ens trodda av sina egna anhöriga. Så har det perfekta syndabocksbåset skapats. Skampålen. Där placerar vi alla offer för den nya tekniken, bekvämt etiketterade som knäppskallar, så är vi av med dem.

Men kommunikationsteknologin ger också globalisterna något annat, mycket åtråvärt: möjlighet att i ännu högre grad än hittills kontrollera människor. Inbyggt i raffinerade trådlösa kommunikationssystem finns implicit möjligheter till avlyssning, spionage och kontroll.

Storebror hör dig. Storebror kan registrera dina aktiviteter, inte minst i politiska syften. Privatägda Google, Facebook, YouTube och Twitter har i dag alla möjligheter att styra vilken information och vilka åsikter som får yttras och spridas, och det gör de också. Att motiven är politiska och går globalisternas ärenden bör alla vara medvetna om vid det här laget.

5G gör det fullt möjligt att övervaka och registrera människor på ett sätt som gör individens integritet till ett minne blott.

Är det så vi vill ha det?

Delar av texten har publicerats i en tidigare serie om 5G.

—————————————————————————

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!