5G – en brutalisering av vårt gemensamma luftrum

5G-systemet är igång. Master och antenner som ska bestråla omgivningen med systemets mikrovågor byggs för fullt och kommer inom en snar framtid att skjuta upp som svampar ur jorden i Sverige.

I USA byggs hundratusentals cell towers. Utbyggnaden drivs av telekomindustrin, som i praktiken styr den amerikanska tillsynsmyndigheten FCC (Federal Communications Commission) – på samma sätt som Ericsson, Telia och den övriga industrin styr svenska Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och telestyrelsen.

Här är en snabb överblick av den svenska 5G-utbyggnaden. Den visar att Telenor planerar utbyggnad på 36 orter i Sverige. Telia uppger att utbyggnaden av deras 5G-nät har pågått sedan maj 2020 och fortsätter över hela landet:

”I första skedet berör utbyggnaden främst stadskärnorna, där många människor är i rörelse samtidigt, men på sikt kommer vi även att rulla ut 5G utanför städerna.”

Telias mål är att 5G-nätet ska nå mer än 90 procent av befolkningen senast 2023.

Tele2 berömmer sig av att ha varit först att lansera 5G i Sverige. Nu har 5G-täckningen utökats till cirka 30 städer i Sverige och stora delar av Stockholm.

”Men det är bara början” skriver företaget.

Tre har hunnit bygga cirka 400 nya master, och 16 procent av Sveriges befolkning har tillgång till 5G via deras nät. Tre finns i Stockholm, Uppsala, Västerås, Helsingborg, Lund och Malmö.

Operatörerna är självklart angelägna om att så snabbt som möjligt börja plocka hem vinsterna på sina 5G-satsningar. Det är det bärande motivet till deras utbyggnadsiver och försök att frälsa allmänheten med uppskruvad propaganda. Ericsson nästan fördubblade sin vinst under fjärde kvartalet 2020, jämfört med samma tid 2019, från 6,5 miljarder kronor till elva miljarder.

Propagandan är intensiv och ensidig, och ”oberoende opartiska” media har gjort sig till språkrör för telekomindustrins agenda. Enbart fördelar med 5G torgförs. Det kommer att gå mycket snabbare att ladda ner en film från Netflix. Hurra! Vi ska förmås att inse att vi inte kan leva utan 5G. Ingen slipper undan – trots att hälsoriskerna över huvud taget inte har utretts. Det skrev jag om i min senaste krönika.

5G, femte generationens trådlösa nätverk, förändrar påtagligt vår yttre miljö. Vi kan se det och tolka det utifrån våra egna referensramar. Där några ser teknikens välsignelse ser andra tydliga varningssignaler om fara och outforskade hälsorisker. Det är tveklöst en kolonialisering och brutalisering av vårt gemensamma luftrum som pågår. De flesta väljer att ignorera det. Ögonen vänjer sig. Snart ser vi inte det nya, vi raderar det från vårt medvetande, internaliserar det brutala formspråk som varnar för fara.

Förändringen smygs på oss. Den sker i tysthet, utan information eller förvarning och utan att allmänheten har någonting att säga till om. Metoden är överrumpling, att ställa befolkningen inför fullbordat faktum för att undvika protester. Många boende vittnar om att masten eller antennen plötsligt bara finns där utanför huset en morgon. Arbetet måste ha skett på natten.

Varje tidsepok har sitt eget formspråk, mättat med budskap om epokens anda och karaktär. Formspråket uttrycker uttalade eller outtalade värderingar.

Ofta kan vi inte förrän i efterhand avläsa vare sig formspråk eller budskap. Först då kan vi se klart. Den trådlösa tekniken för in ett nytt formspråk i det allmänna rummet. Formspråket uttrycker makt och brutalitet. Budskapet från telekomindustrin och de politiker och statliga tjänstemän de har lierat sig med är glasklart:

”Vi har makten, och vi struntar fullständigt i dig, ditt liv och din hälsa. Vi bryr oss inte.”

Även om man begränsar perspektivet till det estetiska (det viktigaste är givetvis hälsoriskerna) går det inte att undgå att se att den trådlösa tekniken innebär en oerhörd förfulning och brutalisering av stadsbild och landskap.

Det är en ockupation av det gemensamma som pågår. Politiker och telekomindustri i maskopi har tagit sig rätten att ockupera det luftrum som tillhör oss alla. Det framställs som ”frihet”, men för främst två kategorier – de som skadas av strålningen och de som drabbas av den enorma förfulningen av luftrummet – är det istället en stor frihetsförlust.

Innebörden i budskapet är definitivt brutal: du bestrålas med intensiva, pulserande mikrovågor som utgör en potentiell risk för människors hälsa, djur och natur. 5G innebär en enorm upptrappning av bestrålningen, både i styrka och antalet antenner. Det finns ingenstans du kan fly, ingen plats där du kan undkomma mikrovågorna.

På många platser i USA försöker man dölja 5G-antennerna i trädkronor. Bilderna vittnar om desperation och övergrepp på naturen. Träd kan inte säga ifrån. De dör.

På en brandstation i Sacramento, Kalifornien, har brandmännen fått neurologiska skador, inklusive minnesproblem och förvirringstillstånd sedan en 5G-antenn installerades utanför deras arbetsplats. Nyheten kom bara dagarna efter att en stor universitetsstudie av den trådlösa 5G-teknologins hälsoeffekter förklarade genomförandet som ”ett massivt experiment med människors hälsa” som inte har undersökts i förväg.

Brandmän på en brandstation i Kalifornien fick neurologiska skador sedan en 5G-antenn satts upp utanför deras arbetsplats.

Kolonialiseringen med 5G som verktyg pågår över hela världen.

Plötsligt en dag i början av december 2018 satt den bara där, 5G-antennen som sänder ut intensiva, pulserande mikrovågor över det vackra torget Rathausplatz i centrala Wien. Uppsatt av telekomföretagen  A1, T-Mobile och ”3” i samarbete med stadens myndigheter och utan att invånarna tillfrågats. Rathausplatz är det centrala torget i Wien, ett mycket populärt turistmål som varje år lockar tiotusentals besökare, bland annat till den stora julmarknaden.

På det vackra gamla torget Rathausplatz i Wien hålls varje år en mycket populär julmarknad. Just då slog telekomindustrin till med lansering av 5G, i samråd med lokala politiker.

Strax efteråt installerades en 5G-antenn på Wiens internationella flygplats (bilden nedan) av A1 och deras tekniska samarbetspartner Nokia. Invånare vittnar om chocken och de sjukdomssymtom som många redan drabbats av.

5G-antenn på Wiens internationella flygplats.  
Ansvariga för 5G-installationen på Wiens flygplats gratulerar varandra. Längst till vänster på bilden flygplatschefen Günther Ofner. Till höger Marcus Grausam och Peter Wukowits från telekomindustrin.

I den schweiziska staden Bern har man varit så fiffig att man placerat mängder av högstrålande 5G-antenner osynligt under brunnslock i gatan. Etthundra 5G-antenner döljs för allmänheten. Vinsten för telekomindustrin är att de slipper söka byggnadslov för installationen.

Endast en liten obetydlig markering, ”Do not stand”, skriven på engelska och omöjlig att läsa om man står upp, visar vad som finns under marknivån. Föreställ dig vad som kan hända om barn, gravida kvinnor eller sköra äldre personer råkar ställa sig på brunnslocken.

Bern: 100 högstrålande 5G-antenner döljer sig under brunnslock i gatan.

En privatperson, Hans-U. Jakob, slog larm efter att han uppmätt mycket höga strålningsnivåer i gatunivån. Det som var planerat att döljas uppdagades för allmänheten.

André Masson från Berner Zeitung t v ser när Hans-U. Jakob t h uppmäter höga strålningsnivåer på marken där 5G-antenner har placerats under döljande brunnslock.

Internt av politiker och telekomindustri beskrivs lanseringen av 5G i världen som att tekniken ”rullas ut”. Se citatet från Telia i början av artikeln. (”På sikt kommer vi även att rulla ut 5G utanför städerna.”) Som om det gällde en matta. Som om det vore någonting oundvikligt.

Det är ett märkligt ordval. När du hör det ska du spetsa öronen och koppla på ditt kritiska sinne. Som alltid när omvälvande samhällsförändringar ska luras och tvingas på människor kan den som är känslig för ordens valörer avläsa förändringen i det nyspråk som griper omkring sig som en grasserande epidemi.

Begreppet ”rullas ut” är mycket medvetet valt för att lura dig. Du ska få intrycket att införandet av den nya 5G-tekniken är någonting som sker snabbt, smärtfritt och okomplicerat. Något alldeles självklart. Om du ifrågasätter ”utrullningen” är det du som är problemet.

Den gemensamma, fartblinda maktkoncentrationen i telekomindustri och politik är farlig. Den är iskallt besluten att till varje pris genomföra 5G, oavsett outredda hälsorisker och oavsett dina farhågor. Det handlar om gigantiska vinster.

De kommer att hänsynslöst köra över dig. Om du får sjukdomssymtom kommer de att foliehattsstämpla dig, det vill säga ifrågasätta din psykiska hälsa.

Titta på bilderna en gång till. Bilderna på 5G-master och -antenner har något viktigt att säga dig. Det är därför jag publicerar dem. Gör din egen tolkning av deras budskap.

Om du inte reagerar nu har du snart en 5G-antenn på taket till huset där du bor eller i gathörnet nedanför.

Då är det för sent.

Jag vill än en gång publicera Jeromy Johnson’s berättelse, längre ner. Den säger allt om hur sårbara vi är som biologiska varelser när den ena strålningskällan adderas till de andra och bägaren till slut svämmar över.

I Jeromy Johnson’s fall var det installationen av och strålningen från så kallade ”smarta elmätare” (Smart meters) rakt under hans sovrum som på nolltid förändrade hans liv från välbetald dataingenjör i Silicon Valley till arbetslös och bostadslös.

Så kallad ”smart elmätare” som installeras enligt krav från EU och regeringen. Mätarna avger mycket starka magnetfält.

De ”smarta elmätarna” avger mycket starka magnetfält. Just nu sprids de överallt i Sverige (även det kallas ”utrullning”), och som vanligt har elkunderna/allmänheten ingenting att säga till om. Senast den 1 januari 2025 ska 5,4 miljoner elmätare vara utbytta mot nya högstrålande ”smarta” elmätare för att kunna uppfylla nya krav från både EU och regering.

I dag driver Jeromy Johnson en hemsida där han ger andra den hjälp som han önskar att han själv hade fått när han blev sjuk 2011.

(Delar av texten har publicerats i en tidigare artikelserie om 5G).

Tidigare artiklar:

Kalla mig ”foliehatt” – du bevisar bara din okunnighet

 

5G – det största hälsoexperimentet i människans historia

 


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!