Satir: Åtskillnadsverket – nu som podd

I ett välordnat samhälle är det en angelägen uppgift för staten att ha kontroll på medborgarna och förhindra att människor kommer samman och upplever gemenskap.

I Åtskillnadsverkets avsiktsförklaring stod tydligt angivet att mänsklig samvaro utgör roten till allt ont och kan sätta mycket stora värden på spel, eftersom den utgör grunden för att hamna i samtal som kan väcka oönskade tankar och idéer av samhällsomstörtande karaktär till liv.

Vårsammanträdet i Åtskillnadsverket-K var en veritabel prövning. ”K” stod för kärlek och utgjorde den snabbast växande avdelningen inom verket. Den allmänna hotbilden och den i hast framrusande våren gjorde annars sansade handläggare nervösa som kapplöpningshästar.

Otaliga epidemiologiska undersökningar styrkte sambandet mellan å ena sidan tilltagande ljus, värme, bladknoppning och fågelsång och frekvensen av dåraktiga och undergrävande möten och förälskelser å den andra, en iakttagelse som styrktes vetenskapligt av professor Ronald Döing som hade bjudits in från det tvärvetenskapliga socialmedicinska forskningsrådet, TVI.

Under en följd av år hade Åtskillnadsverket gjort allt som stod i dess makt för att fullgöra den uppgift som klargjordes redan i Verkets namn, nämligen att hålla människor åtskilda.

Till sin hjälp hade Åtskillnadsverket en arsenal av okvädingsord att tillgripa för att oskadliggöra enskilda individer och grupper i hotfulla situationer; tillmälen som ”foliehattar”, ”rasister”, ”konspirationsteoretiker” och ”antivaxxare” hade befunnits vara mycket effektiva för att kväsa diverse upprorstendenser i sin linda.

Nu haltade arbetet i utskotten betänkligt, bland annat i Utskottet för avskaffande av kontaktsajter på nätet, sedan en av utskottsledamöterna i rent studiesyfte själv svarat på en kontaktförfrågan på Tinder och olyckligt nog drabbats av oemotståndlig passion.

Utskottet för bekämpande av vacker musik tillkännagav under påtaglig stress att förhandlingarna med EU:s övergripande organ i Bryssel nyligen hade brutit samman sedan de utsedda förhandlarna motståndslöst låtit sig svepas med i en eldig tango från Buenos Aires och en tidigare okänd larghettosats av Mozart och fått sina omdömen helt satta ur funktion.

Musik i programmet

1. Craig Einhorn.
Milonguea del Ayer.

2. The Platters.
Only you.

3. Sköna maj välkommen.
Lunds studentsångare.

4. Craig Einhorn.
Milonguea del Ayer.

5. Louis Fürnberg.
Lied der Partei. DDR 1950.

6. Musik William Best, text Deek Watson. 1945.
I Love You for Sentimental Reason.
Nat King Cole.

Övrig medverkan av lövsångare, skogsduva och koltrast.

——————————————————————–

Eric Clapton: Stand and deliver


 

Jag bloggar och gör podcasts ideéllt, som ett slags egenterapi, för att om möjligt förstå vår samtid.

Alla kan läsa och lyssna gratis på min blogg och YouTubekanal.

Om du ändå vill stödja mig med en gåva är jag givetvis mycket tacksam.

Swish 073 594 52 69

Bankgiro 111-9072

Från utlandet: IBAN-nummer SE 89 9020 0000 0902 4239 4290

Swift-BIC-kod ELLFSESS

Varmt tack för din gåva!